aplikace rozšiřující možnosti SW Pohoda

Servis
Stáhněte si DEMO verzi

Servis

evidence servisu

Evidence záručních a pozáručních oprav ve spolupráci se SW Pohoda. Sortiment náhradních dílů, ceny a množství jsou ze skladů evidovaných v Pohodě. Při rezervaci náhradního dílu se generuje převod mezi sklady. Při ukončení zakázky se generuje faktura, prodejka, či výdejka. Pro výrobek k opravě lze připojit fotodokumentaci (WEBkamera / soubor). SW sleduje termíny a pracovníky od přijetí zakázky (vytvoření a tisk zakázkového listu), po celou dobu pohybu servisovaného výrobku, až po vyúčtování (práce + vydané náhradní díly ze skladu) a oznámení (e-mail) zákazníkovi, že zakázka je vyhotovena. Software je v mnoha ohledech zcela obecný. Mnoho číselníků si uživatel naplňuje a vytváří sám. Je jedno, je-li například číselník Typ výrobku naplněn : Pánský / dámský / dětský / sportovní, či Osobní / Nákladní / Autobus / Zemědělský stroj, nebo : Audi / WV / Škoda / Citoren.

Odměny

Odměny

výpočet odměn zaměstnanců

Software díky propojení s účetním systémem Stormware Pohoda počítá odměny obchodníků podle zisku, který firmě přinesli prodejem zboží.

ESZ

ESZ

evidence servisních zakázek

Software díky propojení s účetním systémem Stormware Pohoda provádí evidenci servisních záručních i pozáručních oprav. A to od přijetí zakázky (vytvoření a tisk zakázkového listu), přes sledování po celou dobu pohybu servisovaného výrobku (stav zakázky a to i pro zákazníka na firemním WEBu) až po vyúčtování (práce + vydané náhradní díly ze skladu) a oznámení (e-mail) zákazníkovi, že zakázka je vyhotovena.

Firmy

Administrace Firem

výpočet odměn zaměstnanců

Software díky propojení s účetním systémem Stormware Pohoda umožňuje provádět administraci evidovaných obchodních partnerů. A to včetně fakturačních podadres. Firmy lze vázat na jednotlivé obchodníky a podle toho se následně počítají výkony jednotlivých prodejců.

výpůjčky zbraní

evidence zápůjček

sledování zapůjčených výrobků do spřátelených prodejen
Software ve spolupráci se skladovou evidencí SW POHODA od firmy Stormware umožňuje evidenci zápůjček výrobků a příslušenství k nim do spřátelených prodejen. Sleduje se co, komu, kam, kdy a dokdy. Vyhotovují se: protokoly o zápůjčce, doklady pro skladovou evidenci o převodu mezi sklady, umomínky na zápůjčky po termínu, případně i faktury o prodaném zboží.
Software je kombinací Windows aplikace s Internetovou aplikací, která homegenizuje databázi uživatele, který má více autonomních pracovišť po ČR.