klikněte na požadované téma

skrýt začátek stránky 3.9.2005 přihláška žáků k NP u ČSSZ

obecně

S účinností od 1. července 2005 vzniká registr pojištěnců důchodového a nemocenského pojištění. který vede Česká správa sociálního zabezpečení. V souvislosti s registrem ČSSZ požaduje na všech školách v ČR, aby mimo svých zaměstnanců provedli také přihlášení žáků nastoupivších k 1.9.2005. Všechny informace jsou o tomto údajně uvedené na webových stránkách ČSSZ na adrese www.cssz.cz (podívejte se).

nahrání nové funkce

Do software Fakturace Alexo verze 3.05 jsme přidali s tím související funkci :"TVORBA HROMADNÉ PŘIHLÁŠKY ŽÁKŮ K NEMOCENSKÉMU POJIŠTĚNÍ PRO ČSSZ". Bohužel, i když na to všichni čekáte, nejedná se tedy o zcela novou verzi, ale jen o vylepšení té stávající. Proto také spuštění této funkce není tak úplně standardní.
K nahrání nové funkce dvě možnosti.
1. Provést si opravu pomocí CD-ROM, který jsme poštou rozesílali 4.9.2005. Vložíte CD-ROM do svého PC. Po zobrazení menu volíte Fakturace Alexo a následně OPRAVA NA VERZI. Po provedení opravy volíte Zpět a Konec pro ukončení práce s CD. Není-li na vašem PC CD mechanika, použijte CD-ROM na počítači, kde je , vytvoříte si opravnou disketu, a tu použijete na svém počítači. Vložte ji do PC, přepněte se na ni příkazem A: a pak spustíte opravu příkazem DXOPRAV (je-li program instalován standardně C:\DATAX\ALEXO - není-li pak např. DXOPRAV D: SOFT\MOJE
2. Nebo si jen zkopírovat do adresáře, kde máte instalován software Fakturace Alexo (standard je - C:\DATAX\ALEXO) 4 soubory (EMAIL.FXP, SPZMENY.FXP KALKULA.FXP, CISOKR.FXP), které jsme elektronicky (e-mailem) rozesílali také 4.9.2005.

spuštění funkce

Celá funkce je ukryta pod kalkulačkou. Proto ji musíte v programu Fakturace Alexo vyvolat stisknutím klávesy F10. Tím se kalkulačka zobraz, tak jako dřív. Jen teď bude mít v sobě další funkci. Dalším stiskem F10 se dostanete právě k tvorbě PŘIHLÁŠKY.

jak postupovat

Nejdříve se musí provést správný výběr žáků + zadání některých důležitých údajů.
 • Mezní datum (od-do) - žáci se do hlášení vybírají dle data nástupu.
  • Tak a hned tady si nejsem zcela jist jak to má být.
  • mají-li se hlásit všichni vaši žáci, musíte mez zadat širokou např.1.9.1990-1.9.2005
  • mají-li se hlásit jen žáci, kteří nastoupili k 1.9.2005, pak zadáte 01.09.2005 -01.09.2005
  • v každém případě Datum "do" musí být září 2005
 • Variabilní symbol vaší organizace u ČSSZ - to zná ekonom, či mzdová  účtárna.
 • Kód okresu podle číselníku (nabídka na F1 je tříděna podle názvu okresu.
Program vybere žáky a prověří o nich evidované‚ údaje. Některé‚ nevyplněné‚ si sám doplní (obec narození), ale nemáte-li u žáků adresu, nemá asi smysl pokračovat. Ty, co nemají rodné číslo, či datum narození vám rovnou nabídne k opravě. Budete-li chtít, můžete některé žáky z přehledu vyřadit. Nakonec program vygeneruje soubor SPZMENY.XML a MO.CVS, které se předají na ČSSZ.
Vyrobíte-li soubor SPZMENY.XML, pak při opakovaném spuštění (Kalkulačka a F10) se program nejdříve dotáže co s tím souborem chcete dělat (tisknou / disketa / e-mail), respektive , zda má vyrobit nové hlášení pro nové období.

jak se soubor předá na ČSSZ

A tady mám také nejasno.
Pochopil-li jsem vše na WEB stránkách ČSSZ správně (a otevřeně přiznávám, že tomu tak být nemusí), pak odeslání souboru elektronicky není žádný HUMOR. Elektronický podpis, registrace, zprostředkování prověřenou a registrovanou firmou. To vše, se mi zdá, by musel člověk udělat, aby jim to mohl poslat přímo. To já, ale řešit moc nechci a ani nemám. Program proto nabízí kompletní možnosti:
 • tisk sestavy
 • odeslání souborů e-mailem (máte-li dostupný internet ze svého PC, pak jen musíte zadat adresu příjemce)
 • uložit soubory na disketu
Doporučujeme poslat na místně příslušnou pobočku ČSSZ tiskovou sestavu+disketu. My jsem to za zaměstnance udělali také tak.

Alexo Staniševský Zavřít

skrýt začátek stránky 29.3.2005 vyhláška MŠMT ČR č.107/2005 Sb. z 25.3.2005 (o školním stravování)

Mění se Spotřební koš a limity finančních normativů

Vyhláška číslo 107/2005 Sb. z 25.3.2005 (o školním stravování) vydaná MŠMT ČR přináší dvě novinyky:

Upraveny normy pro "Spotřební koš"
Zpřísnění některých norem pro výpočet "Spotřebního koše" (např. zvětšuje zeleninu a ovoce). Tyto změněné normy jsou zapracovány v nové verzi software Kuchyňka 22(12).18.

Stanovuje mezní finanční normativy
Nové hranice finančních normativů na stravu si musíte porovnat se svojí skutečností. Nemyslím, že by se někdo do těchto limitů nevešel.
jídlo minimum maximum
snídaně 7,50 12,00
dopolední svačina 5,00 8,50
oběd 16,00 26,00
odpolední svačina 3,50 4,50
večeře 14,00 24,00
Celkem celodenní 46,00 75,00
II.večeře 7,00 11,00
zdroj: MŠMT ČR Zavřít

skrýt začátek stránky 29.3.2005 vyhláška MF ČR č.84/2005 z 28.3.2005 (o nákladech na stravování)

Vše zůstává tak, jak bylo

Vyhláška číslo 84/2005 Sb. (vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky) vydaná MFČR dne 28.2.2005 jasně uvádí, že zaměstnanci, stejně jako žáci, hradí pouze normativ.
Není vůči nim uplatňována režie. Tedy vše zůstává při starém.
Z toho snad vyplývá, že stravování zaměstnanců od 1.3.05 je stejné, jako bývalo před 1.1.2005 - kdy začal platit nový školský zákon. Ty dva měsíce, kdy to mělo být jinak by kontrola měla údajně prominout, pokud se postupovalo stále stejně.
Alexo Staniševský Zavřít