klikněte na požadované téma

začátek stránky 3.06.2024  ___opravná verze KUCHYŇKA 23.133Vážení uživatelé

dnes jsme na náš WEB umístili rozdílový soubor, který převede vaši stávající verzi software Kuchyňka 13.010 - 13.131 na nejnovější verzi 13.132, respektive software Kuchyňka-Terminál 23.010 - 23.132 na nejnovější verzi 23.133.
z verze na verzi zde si stáhněte rozdílový soubor podle toho, jakou verzi máte
Kuchyňka 13.119 - 13.131 13.132 13.119 - 13.129 (6 MB) 13.130 - 13.131 (6 MB)
Kuchyňka-Terminál 23.119 - 23.132 23.133 23.119 - 23.129 (6 MB) 23.130 - 23.132 (6 MB)
Způsob aktualizace se liší podle toho, máte-li ze svého počítače, kde máte software instalován, dostupný Internet, či nikoliv. Jak to zjistíte? V programu spusťte volbu Obsluha - Upgrade software. Výsledkem bude jedna z následujících 4 možností.

1. nepovedlo se spojení - nedostupný Internet

Budete informováni, že z vašeho počítače se nepodařilo dostat na cílovou WEB stránku. Je-li to opravdu tím, že nemáte z vašeho počítače dostupný Internet, pak musíte postupovat následovně.
 • z tabulky si stáhněte příslušný opravný soubor pro vaši verzi SW Kuchyňka
 • stažený soubor si nakopírujte do pracovního adresáře, kde je software instalován
 • standardním instalačním adresářem je C:\DATAX\KUCH
 • pokud jste původně instalovali jinam, pak můžete pracovní adresář zjistit přímo v programu, spuštěním volby Obsluha - O počítači - O počítači v 1. řádku "Aktuální pracovní adresář"
 • po zkopírování souboru v software znovu spustíte volbu Obsluha - Upgrade software
 • v ní program, ještě před kontaktem na Internet, nalezne tento soubor a dotáže se, zda jej chcete použít pro aktualizaci na novou verzi
 • odpovíte-li že ano, program provede aktualizaci sama sebe.

2. máte aktuální verzi

Budete informováni, že provozujete aktuální verzi, že na WEBu není dostupná žádná novější.

3. nelze aktualizovat z WEBu

Budete informováni, že vaše verze sice není nejnovější, že existuje novější, ale že na WEBu není umístěna aktualizace, která by se dala stáhnout. To bude nejspíše případ, kdy by rozdílový soubor byl příliš veliký a tak jsme jej na WEB neumístili, respektive vaše verze programu je velmi stará a my již její aktualizaci na WEBu neprovádíme. V takovém případě nás kontaktujte a vyžádejte si aktualizaci pomocí CD-ROM.

4. lze aktualizovat vaši verzi

Budete informováni, že máte starší verzi a že na WEBu je dostupný soubor pro aktualizaci na nejnovější verzi. Na obrazovce se objeví kompletní informace:
 • jakou verzi používáte
 • jaká nejnovější verze je na WEBu k dispozici
 • který soubor je potřeba stáhnout z našeho WEBu do vašeho počítače a dokonce i jaká je jeho velikost
 • navíc jsou uvedeny orientační časy, jak dlouho bude stahování trvat (je-li užito vytáčení, či přímé připojení)
 • pokud potvrdíte, že se má soubor stáhnout, program se o to pokusí
 • o průběhu stahování jste informováni časovým "teploměrem"
 • výsledkem bude buď stav, kdy se to z nějakého důvodu nepodaří, o čemž byste byli informováni
 • nebo se to podaří
 • v takovém případě pokračuje automatická aktualizace programu + případná potřebná transformace dat


Zavřít

začátek stránky 3.6.2024  novinky verzí 13(23).010 - 13.132 / 23.133

textový popis novinek jednotlivých verzí 13(23) stran kB můžete uložit ve formátu
novinky verzí 118133 8 0.2MB   PDF
novinky verzí 104117 9 0.1MB   PDF
novinky verzí 2541 9 0.1MB   PDF
A L E R G E N Y   7 450   PDF
stručně novinky od 025041 9 100 DOC PDF
novinky verze 025 1 50 DOC PDF
stručně novinky od 011024 11 500 DOC PDF
novinky verze 010 46 2.6MB DOC PDF
respektive je naleznete v software
ve volbě Obsluha - Dokumenty - Novinky ve formě DOC či PDF dokumentu stiskem klávesy F1 (stručné popisy)


verze 23.133 3.06.2024

oprava předchozí verze při komunikaci s dotykovým terminálem

 • volba "Tento týden" respektive "Další týden"
 • program chybně hlásil, že do terminálu se zapsal jiný počet příkazů, než se očekávalo
 • chyba byla opravena


verze 13(23).132 2.05.2024

kontrola "DIAGNOSTIKA" dat při startu a ukončení programu

 • při spuštění a ukončení programu se provádí tzv. diagnostika
 • kompletní kontrola a indexování všech datových souborů, jejich vazeb a konzistence
 • kontrola může trvat i několik minut pokud spouštíte program pod 64-bitovým operačním systémem
 • nyní je možné si zvolit, zda se má nebo nemá tato kompletní diagnostika automaticky provádět
 • volba Nastav - Diagnostika - Spustit diagnostiku - spustí kompletní diagnostiku
 • Při startu a ukončení ??? - volíte, zda se má nebo nemá diagnostika provádět

terminálová verze - starší type terminálu REX pod 64-bitovým systémem

 • tento terminál ovládá speciální komunikační SW GROUTER.EXE
 • od firmy Z-WARE, která je zároveň výrobcem a dodavatelem terminálů
 • mezičlánkem mezi SW Kuchyňka a Grouter je další SW od téže firmy REGINA.EXE
 • v některých variantách použití sítě a OS je tato komunikace chybová
 • ve volbě Nastav - Nastav parametry - Terminál - Režim komunikace
 • Původním způsobem - voláním programu REGINA.EXE = standardně komunikace přes REGINA.EXE
 • Předávat příkazy přímo programu GROUTER = zjednodušená komunikace pro REX a 64-bit OS
 • následně zadáte složku, kde je GROUTER.EXE instalovaný
 • jinak by to nefungovalo
 • natavení provádějte jen po dohodě s námi


verze 13(23).130 06.10.2022

zpětná oprava plachty

 • v SW existuje protokol změn vplachtách
 • do něj se zaznamenávají všechny změny stravy:
 • individuální či hromadné změny stravy provedené v plachtě
 • provedené přes terminál či Internetovo aplikaci iKuch
 • protokol je dostupný ve volbě "Plachta - Ukaž změny v plachtách - Protokol změn"
 • nově můžete vybranou skupinu změn anulovat či navrátit
 • a to přes klávesu F4 - oprav plachtu
 • 1. vrátit plachtu do stavu před změnou
 • uloží do plachty znak, který je sloupci "pův." tedy do plachty se vrátí stav před změnou (anulování změny)
 • 2. znovu opravit plachtu do aktuálního stavu
 • do plachty uloží znak ze sloupce "nový"
 • tedy do plachty se dá stav jak byl na konci po provedení této změny
 • program v tu chvíli nic nekontroluje
 • neporovnává stav, plachty, terminálu ani internetové objednávky
 • ani zda se jedná o varný nebo nevarný den
 • nebo zda kredit odpovídá této mimořádné změně
 • před použitím této volby je nutné si to dobře rozmyslet

načtení dat z archivní kopie

 • pokud načítáte data z archivní kopie, která je starší než 1 den
 • musíte toto načtení starých dat nyní navíc potvrdit zadáním dalšího hesla
 • načtená data z kopie PŘEPÍŠÍ kompletně všechny vaše aktuální údaje
 • což při načtení starého archivu může být dost nepříjemné
 • doporučujeme: před načtením nám raději zavolejte a poraďte se


verze 13(23).129 07.07.2022

QR-kód pro platbu

 • upravena tvorba QR-kódu
 • aby částka k úhraděv něm uvedená
 • byla vždy za všech okolností s desetinou tečkou
 • což vyžaduje princip QR-kódu


verze 13(23).128 21.04.2022

sledování provaru na jednotlivá jídla a odběratele

 • sledování provaru
 • volba Peníze - Jídelna-provar - Výdeje na jídla a odběratele
 • pro dny denních uzávěrek, lze tisknout přehled : počty porcí, norma na tato jídla
 • a dále: skutečná hodnota vydaných surovin samostatně pro jednotlivé odběratele a celkem za všechny odběratele
 • tisk za den, či dny uzávěrek
 • opravy
 • sumární počty porcí za vybraný měsíc
 • nová výdejka / dodělání výdejky ze skladu vlastních výrobků
 • zápis dat do objednávkového terminálu


verze 13(23).127 16.11.2021

problém při odesílání historie objednávek a vyúčtování na Internet

 • většina providerů poskytujících připojení na Internet zpřísňuje podmínky
 • všichni se snaží eliminovat šíření virů a spamů a tak bedlivěji kontrolují, zda něco nevybočuje z očekávaných standardů
 • nově díky tomu blokují funkce, které opakovaně v rychlém sledu kontaktují některou WEB stránku
 • právě tak se choval SW Kuchyňka, když odesílal na internetovou aplikaci iKuch soubory s historií objednávek, plateb a vyúčtování strávníků
 • soubory s informacemi o historii objednávek a o historii vyúčtování a palteb jednotlivých strávníků
 • díky čemuž následně došlo cca na jednu hodinu k zablokování WEB stránky iKuch.cz
 • prozatímní řešení:
 • uživatelé si nastavili, že tyto informace se neposílají na WEB iKuch automaticky, ale jen na vyžádání
 • nová verze provádí zasílání souborů s uvedenými informacemi jinak
 • provede se tzv. pakování do jediného (může být že i velkého) souboru, který je na Internet odeslán jediným kontaktem
 • prozatímní testování ukázalo, že tento způsob nikomu nevadí a nikdo jej nevyhodnocuje jako problematický
 • díky tomu je možné, si opět nastavit v SW Kuchyňka iKuch - Nastav parametry
 • že se standardně posílá jak historie objednávek, tak i historie vyúčtování a plateb

archivace dat

 • přes stálá upozornění se asi tak 2x ročně, dostane některý uživatel do výrazných problémů
 • když díky viru, technické závadě, či lidskému opomenutí přijde o instalaci software a tím i o evidovaná data
 • mnozí uživatelé spoléhají na automatické zálohování, které je nastaveno správcem sítě
 • ukazuje se že ani to není 100% spolehlivé
 • zálohování, původně správně nastavené, se v jistém okamžiku poškodilo a tím se ani data nearchivovala
 • dělejte si archivaci sami - na FlashDisk
 • a to ať již sami ruční volbou Obsluha - Archivace - Na FlashDisk (ten musí být v Nastav - Nastav parametry - FlashDisk určen)
 • či nastavením dalšího zálohování na konci práce ve volbě Nastav - Nastav parametry - Archivace typ
 • a také si lze zvolit jednu ze 3 možností tzv. komprese dat při archivaci


verze 13(23).126 20.11.2020

dotykový terminál - posílání jídelníčků

 • nově se jídelníčky posílají do terminálu automaticky
 • a to při hromadné komunikaci s terminálem volbou Tento týden respektive Další týden
 • lze je samozřejmě kdykoliv poslat samostatnou volbou Pošli jídelníček


verze 13(23).125 10.9.2020

provozní kniha HACCP - tisk ne po stránkách

 • před tiskem výběr, zda chcete nebo nechcete stránkovat
 • lze tisknout i BEZ ODSTRÁNKOVÁNÍ mezi jednotlivými dny
 • kritické body pro další den pokračují na stejné stránce, kde skončil předchozí (šetří se papír)

automat na denní uzávěrky

 • nová volba Kuchyň - Denní uzávěrka kuchyně - Automat na uzávěrky
 • lze nechat bvytvořit všechny denní uzávěrky měsíce, k němuž je aktuální plachta
 • výhodou automatu je, že budete pouze zapisovat výdejky na spotřebu a opravovat objednávky strávníků na plachtě
 • ve volbě Kuchyň - Denní uzávěrka kuchyně - Všechny uzávěrky vymazat
 • lze zrušit již vytvořené uzávěrky (za vybrané období) a pak spustit automat
 • tisk uzávěrek zůstal nezměněn
 • lze je tedy tisknout ve volbě Kuchyň - Tisk denního protokolu vždy jen pro zvolený den.
 • POZOR !
 • automat není určen uživatelům, kteří evidují skupiny strávníků, jejichž porce nejsou přes plachtu
 • porce těchto skupiny by se do automaticky generované denní uzávěrky nedostaly

výběr strávníků, kteří mohou/nemohou mít kredit záporný

 • možnost pro kreditní terminál
 • při výběru skupiny strávníků
 • nyní lze vybírat i podle toho, zda SMÍ nebo NESMÍ jít s kreditem do mínusu
 • volba Finance - 9. kredit může/nemůže do mínusu


verze 13(23).124 22.5.2020

DPH na stravu 10%

 • nově lze nyní stravu za zaměstnance účtovat se sazbou 10% DPH
 • sazba DPH za stravu, se nastavuje samostatně pro jednotlivé cenové skupiny
 • ve volbě "Plachta" - "Odběratelé podle ceny" - "Skupiny strávníků" a funkční klávesa F4
 • skupina musí být zařazená z hlediska sledování provaru u takového odběratele, kde lze sledovat odpočet DPH
 • to se nastavuje v seznamu odběratelů z hlediska provaru "Nastav" - Seznamy číselníky" - "Provar - odběratelé"
 • jaká sazba DPH se účtuje pro ubytování, se nastavuje ve volbě "Nastav" - "Nastav parametry" - "Režim vyúčtování"

staré jídelníčky

 • dříve se pamatovaly jen maximálně půl roku zpátky
 • nově v evidenci zůstávají všechny staré jídelníčky odložené při měsíčních uzávěrkách
 • tyto lze využít při zápisu nových jídelníčků (kopie starého)
 • staré jídelníčky lze zrušit volbou "Kuchyň" - "Jídelníček-co se vaří" - "Zruš staré jídelníčky"
 • staré jídelníčky si můžete prohlížet nebo i vytisknout volbou "Kuchyň" - "Jídelníček-co se vaří" - "Jídelníčky" - "Jídelníčky za minulé měsíce"


verze 13(23).123 30.1.2020

názvy jídel v jídelníčku

 • názvy jídel pro tisk jídelníčku
 • jedna kontrola KÚ u jednoho uživatele
 • vznesla požadavek, aby v jídelníčku byla dopolední svačina označená textem "Přesnídávka"
 • sami si názvy jídel můžete nastavit dlelibosti (maximálně na 11 znaků)
 • Kuchyň - Jídelníček co se vaří - Nastavení - zápis / tisk

převod celého skladu do druhého

 • převod všech položek mezi sklady
 • to se využije při sloučení skladů
 • při zápisu převodky
 • na F2 se k převodu označí všechny položky
 • F3 = zrušení označení všech položek k převodu
 • POZOR - opatrně s tím, ať si nepřevedete to, co nechcete


verze 13(23).122 29.11.2019

Inventurní výpis o stavu na skladě, když je více skladů

 • volba Sklad - Inventury skladů - Co je na skladě
 • při tisku přes F6, jsou-li prezentovány karty více skladů)
 • dotaz : Chcete vytisknout každý sklad samostatně nebo vše dohromady
 • 1. tiskni každý sklad samostatně
 • - pak se inventurní výpis pro každý sklad samostatně
 • - každý sklad na na nové stránce
 • - na konci sestavy je počet vytištěných položek a jejich celková cena ze všechny sklady
 • 2. tiskni skladované položky bez ohledu na sklad
 • - pak se inventurní výpis setřídí podle čísla skladové karty
 • v obou případech se navíc vypisují mezisoučty za skupiny skladových karet


verze 13(23).121 18.11.2019
kalkulace cen, přehledy vybraných údajů , strávníci
 • kalkulace cen
 • ve volbě Peníze - Jídelna provar - A jednotlivá jídla
 • přidali jsme tisk kalkulace na jednotlivá jídla pro skupiny strávníků
 • můžete si tak např. zkontrolovat, za kolik vaříte jednotlivá jídla (snídaně, svačiny, obědy a večeře)
 • Plachta - Historie - Přehledy za vybrané měsíce
 • přehled za všechny strávníky / za ubytované / za neubytované (za vybranou skupinu)
 • a ve zvoleném rozmezí měsíců OD - DO a bve zvolené úrovni součtů
 • nový strávník - číslo strávníka a IČO plátce
 • při zápisu nového strávníka musíte zadat jeho pětimístné číslo
 • tím se vytvoří záznam o zástupci (plátci) ve tvaru "R" (jako rodič) plus číslo strávníka
 • číslo strávníka doporučujeme zadávat s využitím všech pěti pozic
 • tj. zadat číslo případně s vedoucími nulami
 • tím se vyvarujete případným nesnázím s duplicitami čísel plátců


verze 13(23).120 23.08.2019

pokladní kniha - výběr plateb (cenová skupina a typu strávníka)

 • při prohlížení pokladní knihy
 • si nyní můžete vybrat platby podle dalších kritérií
 • můžete vybírat i podle cenové skupiny a také podle typu strávníka
 • např. Žáci / Zaměstnanci / Důchodci apod.


verze 13(23).118 a 119 12.07.2019

oprava

 • tisk nastavených počtů porcí
 • pokud vaříte více chodů a máte různé normy pro jednotlivé chody
 • tiskla se špatně hodnotu normy
 • pro všechny chody se počítala základní normu prvního chodu

účtování na konci a začátku školního a o prázdninách

 • na konci školního roku
 • pokud používáte pro vyúčtování nákladů režim Smluvní minimum či Fixní částka
 • nemělo by se to účtovat
 • nepotřebujete, aby se na červenec a srpen platili peníze dopředu
 • když žáci se nebudou stravovat
 • o prázdninách
 • nemělo by se navíc účtovat ubytování
 • žáci nejsou ubytováni a tudíž tyto náklady nemají
 • na začátku školního roku
 • když chcete strávníkům účtovat zálohu
 • a když na konci školního roku NEVRACÍTE strávníkům přeplatky
 • můžete vyúčtovat jen zálohu do výše smluveného minima (F2)

bezdotykové terminály "iTouch" - náhradní výdej stravy

 • tyto terminály umožňují náhradní výdej stravy přímo u okénka bez použití čipu
 • když strávník má objednané jídlo, ale nemá čip, může kuchař zadat jeho jméno a stravu mu vydat
 • možnost je výhodná pro strávníky (dostane jídlo i bez čipu)
 • ale lze ji zneužít - evidenčně vydat jídlo někoho, kdo není v práci a dát jej jinému
 • v parametrech systému pro komunikaci s terminálem lze nastavit
 • aby se tento typ výdeje zaznamenával, aby násdledně SW Kuchyňka mohl udělat výstupy
 • tedy vyhledat podivné výdeje stravy
 • pokud chcete tuto možnost, kontaktujte nás

obnova poškozených dat

 • při nestandardním ukončení programu
 • např. po výpadku napájení, či zavření programu křížkem na okně
 • může dojít k poškození dat
 • pak je nutné provést načtení dat z archivu (zálohy / FlashDisku)
 • jsou-li data poškozena vážně, je nutná speciální obnova: Obnova poškozených dat
 • tuto možnost však NEDĚLEJTE sami - vždy nám nejprve kontaktujte


verze 13(23).117 04.06.2019

opravy

 • sladění jednotlivých kroků, které mohou v evidenci stravy nastat
 • provedení ručního vyúčtování měsíce před jeho faktickým ukončením
 • automatickém odhlášení stravy z důvodů nízkého kreditu
 • následné automatické obnovení stravy z důvodů zaznamenání úhrady strávníka
 • a konečně automatické vyúčtování změn stravy při faktickém ukončení měsíce - při převodu plachty
 • sumární přehled o stavu na kontě podle cenových skupin a typu strávníka
 • vyladění funkce tak, aby se všechny varianty tisku prezentovali správně
 • tisk QR-kódů na lístečcích o vyúčtování a posílání emailů s QR-kódy
 • při tisku více lístečků najednou
 • či při případném posílání emailů s informací o vyúčtování strávníka
 • mohl být tištěn QR-kód, který neodpovídal faktickému vyúčtování


verze 13(23).116 29.03.2019

sumář kont dle cenových skupin a typu strávníka

 • volba Plachta - Strávníci - Přehled o stavu na kontě
 • sumární přehled o stavu kont dle cenových skupin a typů strávníků
 • a v rámci toho strávníci s vyrovnaným kontem, dlužníci, s přeplatkem
 • as ještě k tomu zvláš dojíždějící a ubytovaní
 • volbou - Od aktuálního konta nejprve odečti nové platby
 • lze dopočítat stav konta k okamžiku, kdy jste naposledy provedli vyúčtování nákladů
 • změnit stav platby z NOVÁ na STARÁ nebo obráceně je možné volbou Doklady - Platby - Oprav platby

platby - výběr podle způsobu (formy) úhrady

  při prohlížení dříve zapsaných plateb si můžete platby vybrat kromě jiného i podle způsobu (formy) úhrady
 • protože byly zrušené "sporožirové účty u ČS", vyřadili jsme z možností výběru Sporožirem u ČS
 • nyní si jednou volbou "S - inkasem" můžete vybrat všechny platby, které mají typ úhrady inkasem
 • při prohlížení plateb si kromě jiného také můžete klávesou F2 zobrazit sumární přehled plateb podle libovolného hlediska
 • zvolíte sumář podle formy úhrady, jsou všechny platby typu "S" (inkaso) sečtené dohromady
 • již se tedy nerozlišuje inkaso ze spořitelny a inkaso z jiných bank


verze 13(23).115 11.03.2019

historie o počtech porcí

 • přehledy za vybrané měsíce a strávníky
 • volba "Plachta" - "Historie - Přehledy za vybrané měsíce"
 • pro vybrané měsíce a skupiny strávníků různé sumární přehledy
 • o počtech porcí, cenách, normách a příspěvcích
 • např. máte přehled za jednotlivé strávníky, pak budou na výpisu
 • postupně pro jednotlivé strávníky řádky za příslušný měsíc
 • pak součet pro strávníka za vybrané měsíce celkem
 • na konci každého výpisu je celkový součet za všechny strávníky a měsíce
 • počty chodů v jednotlivých dnech
 • pro vybrané měsíce počty obědů (všechna jídla) v jednotlivých dnech
 • zadané hromadné počty porcí se pamatují až od této verze programu

hromadná úhrada podle inkasního příkazu

 • protože lze vytvořený příkaz bance modifikovat
 • něco z něj vyřadit / změnit částku
 • nemusí pak příkaz plně odpovídat dokladům
 • hromadná úhrada inkasem = částky podle dokladů
 • hromadná úhrada příkazem = vámi případně opravené částky


verze 13(23).111 - 114 13.02.2019

plachty minulých měsíců

 • tisk plachty - ubytovaní / dojíždějící
 • volba Plachta - Minulé plachty - ukaž
 • přes F6 řádkový přehled nebo tzv. obtisk plachty
 • před vlastním tiskem je dotaz :všechny / uybtované / dojíždějící
 • počty porcí podle odběratelů - cena stravy
 • volba Kuchyň-Počty vařených porcí-Za minulé měsíce-podle odběratelů
 • vidíte nejen počty porcí, ale také jejich cenu
 • což lze přes F6 vytisknout

protokol o vyúčtování nákladů - sumární přehled

 • volba Doklady - Protokol vyúčt.
 • lze jednotlivá vyúčtování prohlížet, vytisknout nebo zrušit
 • nově můžete zvolit období OD - DO, za které chcete ukázat záznamy protokolu
 • a leze zobrazit a vytisknout za zvolené období tzv. "Sumární přehled o vyúčtování"

konta

 • suma o kontech podle cenových skupin a typu strávníka
 • volba Plachta - Strávníci- Přehled o stavu na kontě
 • sumář pro každou kombinaci Cenová skupina + Typ strávníka + Ubytovaný / Dojíždějící + Konto = 0 / přeplatek / dluh
 • počet počet strávníků a stav na kontě
 • stavy kont k určitému dni
 • volba Peníze - Stav konta ke dni ...
 • podle data zápisu plateb a vyúčtování nákladů
 • zadáte datum, ke kterému chcete přepočítat stav na kontě
 • dále datum, od kterého se mají započítat dříve účtované náklady
 • a datum, od kterého se mají započítat platby
 • přes F6 lze tisknout detailní přehled jednotlivých strávníků nebo sumář podle cenových skupin a typů strávníka


verze 13(23).110 21.09.2018

telefon strávníků

 • v seznamu strávníků je možné evidovat telefonní číslo
 • můžete ho v seznamu zapsat přímo do příslušného sloupce
 • nebo přes F4 - Oprav identifikace
 • kontaktní údaje (adresa, email a telefonní číslo) trávníků se tisknou přes F6 - Výpis seznamu strávníků - 5.kontaktní údaje

načítání jen části bankovního výpisu

 • lze načíst stejně jako dřív celý bankovní výpis
 • nebo jen položky s NULOVÝM specifickým symbolem
 • položky, kde specifický symbol obsahuje samé nuly

vyhledání strávníka v seznamu podle příjmení

 • v seznamu jednotlivých strávníků pomocí F7
 • program se dotáže, zda chcete hledat přes příjmení
 • nebo přes údaj naněm stojíte (sloupeček)

cena identifikačních karet,čipů (bezstravenkový systém)

 • v seznamu identifikačních karet, čipů lze evidovat jejich cenu
 • načítáte-li nové čipy do seznamu, můžete pro ně zadat cenu
 • program při vydání čipu zapíše do pokladny příjmový doklad (o uhrazení čipu strávníkem)
 • při odevzdání čipu výdajový doklad na částku odpovídající ceně čipu (vrácení zálohy strávníkovi)
 • při tisku seznamu čipů, se tisknou skupiny čipů (podle ceny) oddělene


verze 13(23).109 26.07.2018

tisk jídelníčku

 • recepty - názvy jídel až na 35 znaků
 • názvy můžete opravovat při prohlížení seznamu receptů
 • ukazuje se jen prvních 25 znaků, ale text lze editovat až do celkové délky 35 znaků
 • tisk jídelníčků - komentář s přáním dobré chuti
 • při tisku jídelníčků do sestavy 1.A4 jídla za sebou drobným písmem
 • resp. 1.původní typ sestavy
 • se zadává text (komentář), který se má vytisknout na konci výpisu - jako poslední dva řádky sestavy
 • standard je "PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ - ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA"
 • pokud tento text opravíte, program si změněný komentář zapamatuje
 • tisk jídelníčků - číselník alergenů
 • pokud tisknete v jídelníčku pro jednotlivá jídla alergeny
 • můžete vybrat, jestli se tento číselník má, nebo nemá, na konci sestavy tisknout
 • standard je Ano
 • tisk jídelníčků - více znaků na řádek
 • pro standardní sestavu 1.A4 jídla za sebou drobným písmem
 • a typ sestavy: Názvy jídel malým písmem
 • bude se na jednom řádku tisknout cca o dvacet znaků víc než doposud

strávníci

 • výpis seznamu strávníků - cena ubytování
 • do sestavy vybrané skupiny strávníků
 • lze zvolit tisk ceny za ubytování
 • v seznamu strávníků je možné evidovat telefonní číslo
 • k strávníkům jsme přidali telefonní číslo
 • můžete ho zapsat přímo do příslušného sloupce při prohlížení seznamu
 • nebo přes volbu Oprav identifikace
 • a tam případně toto telefonní číslo vyplnit.
 • tisk kontaktních údajů strávníka (adresa, email a telefonní číslo)
 • nová sestava v seznamu strávníků
 • přes F6 - Výpis seznamu strávníků - 5.kontaktní údaje

nastavování počtu porcí

 • automatické nastavení počtů porcí pro denní uzávěrku
 • pro denní uzávěrku je nutné zadat počet vařených porcí pro jednotlivé cenové skupiny
 • a to ve volbě Kuchyň - Počty vařených porcí - Nastav počty porcí podle plachty
 • pokud máte na plachtě všechny strávníky, pro které vaříte
 • nemusíte už počty porcí v této volbě potvrzovat
 • ve volbě Denní uzávěrka kuchyně se program zeptá, zda má nastavit počty automaticky podle plachty


verze 13(23).10828.05.2018
Opravná verze pro jediného uživatele.

verze 13(23).10721.05.2018

GDPR

 • nutno přečíst podrobný popis novinek
 • volba Obsluha - O počítači - GDPR
 • prezentace údajů : přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro konkrétní subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • Firmy - údaje o partnerech (přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • Osoby - údaje o lidech (přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • Výstupy s OÚ - vyhotovené sestavy, data, e-maily (přehled, tisk protokolu o výstupech)
 • Tisk protokolů
 • protokol o mimořádné situaci (někdo cizí u PC/ vzdálená správa / odeslání dat kvůli servisu
 • List GDPR pro software = formulář, který se doplní a podepíše a přiloží se Internímu sytému GDPR
 • vzor Interního systému = lze vytisknout celý vzorový dokument
 • detailní popis GDPR = lze vytisknout 4 strany informací o vlastním GDPR

tisk přehledu pro mzdovou účtárnu - číslo strávníka / osobní číslo

 • pro strávníky, kteří mají nastavený způsob úhrady typu "M" - ze mzdy
 • lze po vyúčtování nákladů vytisknout "Přehled pro mzdovou účtárnu"
 • standardně se v tomto přehledu tiskne pětimístné číslo strávníka
 • přidali jsme možnost tisknout v tomto přehledu variabilní symbol
 • když Variabilní symbol = osobní číslo zaměstnanců

podpora nového dotykového terminálu typu "iTouch" firmy Z-WARE

 • pro bezstravenkový systém objednávání
 • firma Z-WARE nabízí nyní nový dotykový terminálu typu "iTouch"
 • který nahrazuje původní objednávkové terminály ovládané tlačítky
 • vypadá podobně jako tablet
 • po přiložení čipu se ovládá jednoduše dotykem na obrazovku
 • větší obrazovka = více údajů na ní = větší komfort
 • v programu KUCHYŇKA jsme zajistili podporu i pro tento nový typ terminálu


verze 13(23).10618.05.2018
Opravná verze pro jediného uživatele.

verze 13(23).10523.03.2018

opakovaný tisk příjemek / výdejek - "DRUHOPIS"

 • ve volbě Sklad - Příjem surovin - Tisk příjemek resp. Sklad - Výdej surovin - Tisk výdejek
 • a dále volba Jak tisknout druhopis
 • můžete nastavit, zda se opakovaně tištěné doklady tisknout standardně s textem "DRUHOPIS"

tisk jídelníčku - seznam alergenů

 • pokud se v jídelníčku tiskne seznam alergenů
 • neuvádí se již označením "!A"
 • ale za názvem pokrmu se v závorce tisknou jen číselná označení alergenů

tisk stravenek

 • pokud budete pro vybrané strávníky tisknout stravenky
 • můžete si nyní zvolit
 • konkrétní období dnů OD - DO
 • vybrat tisk buď jen pro jednoho strávníka nebo pro celou skupinu vybraných strávníků
 • tisk stravenek jen pro vybrané jídlo nebo pro všechna jídla, která vaříte

skladované množství surovin v gramech

 • při prohlížení aktuálního stavu na skladě
 • můžete prezentovat či tisknout celkové skladované množství surovin v gramech
 • a to přes F3 Sumáře

recepty - připojení rozpisu surovin z jiného receptu

 • při opravě určitého receptu
 • lze přes F3 připojit suroviny, které tvoří jiný recept
 • a to v zadaném objemu


verze 13(23).10408.03.2018
verze pro jediného uživatele

verze 13(23).10308.12.2017

Web iKuch.cz - standardní přístupové heslo

 • pro vyšší bezpečnost a vyloučení možnosti zneužití hesla pro přístup na web iKuch.cz
 • se nyní novým strávníkům generuje zcela náhodné přístupové heslo
 • 9-ti místné,které obsahuje číslice a písmena
 • přesto je nutné, aby si strávník toto heslo sám na webu iKuch.cz po prvním přihlášení změnil

výdeje podle skupin spotřebního koše za minulé měsíce

 • nový tiskový výstup
 • přehled o skutečně vydaných surovinách za vybrané období podle toho, do jaké skupiny spotřebního koše je karta zařazená
 • volba Kuchyň - Spotřební koš - Které suroviny sledovat - F6 - 3.výdeje za minulé měsíce podle skupin
 • dál vyberete, pro které skladové karty se má přehled připravit(skupiny) a období
 • určitá surovina (skladová karta) se v přehledu vytiskne tolikrát, kolik je pro surovinu různých gramáží

příjem "Na fakturu" - převodní příkazy

 • nová funkce, kterou využijí jen ti, kteří sami platí přez účet zakoupené suroviny
 • ve volbě Nastav - Nastav parametry - Jiné parametry, když ji opouštíte, odpovíte na dotaz
 • si můžete zadat má-li při zápisu příjmu přes fakturu vytvářet převodní příkaz do banky k úhradě zakopeného zboží
 • příkazy pak můžete ve volbě Peníze - Faktury - přev. příkazy exportovat do vašeho HomeBankingu (např. "Moje banka")
 • v číselníku dodavatelů je nyní možné doplnit pro dodavatele jeho číslo účtu


verze 13(23).10216.11.2017
verze pro jediného uživatele

verze 13(23).10109.03.2017

QR platba

 • pro úplné pochopení nutno přečíst PDF soubor s popisem novinek
 • obrázek QR platba se může tisknout na lísteček žákovi
 • zda se tiskne, či netiskne, volíte při výběru dokladů pro tisk
 • obrázek QR platby se vytiskne jen je-li fakturovaná částka je větší než nula

odesílání dokladů o vyúčtování emailem na adresu strávníka

 • volba Doklady - Tisk dokladů
 • všem, či vybraným strávníkům, kteří mají evidovánu e-mail adresu
 • lze volbou Emaily místo tisku vygenerovat e-mail s lístečkem
 • takže ten se netiskne, ale strávník jej obdrží jako e-mail
 • po odeslání emailů lze odeslané doklady označit jako "VYTIŠTĚNÉ"
 • do emailu lze přidat také QR-kód pro platbu

zrušení storno dokladů z evidence

 • stará, již nepotřebná storna z minulých měsíců (či let) lze z evidence odstranit
 • volba Sklad - Storno chyb. zápisů - Ukaž stornované příjmy /výdeje
 • pomocí funkční klávesy F5


verze 13(23).99-10015.12.2016

výdejní místa - kdo vaří

 • pokud míte více výdejních míst
 • a tisknete si sestavu "Počty chodů podle výdejních míst"
 • můžete do záhlaví sestavy přidat řádek se jmény kuchařů, kteří ve zvoleném dni vaří
 • ty zadáte ve volbě Nastav - Seznamy číselníky - Kuchaři - kdo vaří

síťová instalace - kdo zapsal platbu

 • pokud více uživatelů zapisuje či potvrzuje platby (vrácení peněz)
 • do záznamu o platbě se uloží i identifikační číslo uživatele
 • díky tomu lze při prohlížení pokladní knihy vybrat doklady konkrétního uživatele
 • volba 2.kdo zapsal doklad s možnostmi:
 • 1.vyber jen moje pokladní doklady }doklady přihlášeného uživatele)
 • 2.vyber doklady, které zapsali ostatní uživatelé
 • 3.chci ukázat doklady vybraného uživatele
 • výběr lze provést i ve volbách Doklady - Platby - Přehled plateb / Oprav platby / Zruš staré platby


verze 13(23).98 22.07.2016

nové sestavy

 • počty odebraných a neodebraných porcí
 • volba Plachta - Strávníci - Jednotliví strávníci - F6 - 4.vybrané jídlo na dny OD - DO
 • po zadání období pro vybrané jídlo vytisknete
 • buď 1.tiskni jen počet porcí celkem, cenu a stav konta (původní sestava)
 • nebo 2.vytiskni počet porcí celkem a z toho odebraných a neodebraných
 • výpis seznamu strávníků vč. čísla účtu
 • volba Plachta - Strávníci - Jednotliví strávníci - F6 - Výpis seznamu strávníků - 3.vytiskni základní údaje, č.účtu a variabilní symbol

systém "iKuch" - posílání opravené plachty na web

 • po opravě objednávky stravy strávníka v jeho plachtě
 • se program standardně zeptá, jestli má nyní provedené změny v plachtě poslat na web "iKuch"
 • volba iKuch - Nastav parametry iKuch - 7.posílat na web změny na plachtě
 • zvolíte-li : Ne, neptej se, změny budu posílat volbou "Aktualizuj údaje"
 • pak po opravě plachty
 • bude nová objednávka uložená jen na plachtě ve vašem počítači
 • a na web iKuch.cz ji musíte poslat volbou Aktualizuj údaje


verze 13(23).97 21.03.2016

objednávky stravy na PONDĚLÍ - lhůta přímo na webu iKuch

 • volba iKuch - Nastav parametry iKuch - 1.nastav údaje o jídelně
 • na konci nastavení parametrů pro jednotlivé chody
 • lze nastavit, aby si strávníci během víkendu NEMOHLI změnit objednávku stravy na pondělí
 • vyberete den (od čtvrtka do neděle) a zadat čas, do kterého lze ve zvolený den měnit pondělí
 • také lze vybrat možnost Bez omezení = strávníci mohou objednávky na pondělí měnit i během víkendu

iKuch - řádkový přehled standardních přihlašovacích údajů

 • v seznamu jednotlivých strávníků
 • volba Plachta - Strávníci - Jednotliví strávníci - Ukaž - F6 - iKuch, přihlašovací jméno a heslo
 • lez vytisknout informační lístečky pro strávníky
 • a nově i řádkový seznam strávníků s přihlašovacími údaji k systému iKuch


verze 13(23).96 22.02.2016

změny

 • tisk nového "lístečeku"
 • pro plátce DPH
 • kratší lísteček, stručný daňový doklad - 4 na stránku
 • tiskne se podrobný rozpis DPH,"Daňový doklad", plný název organizace
 • tisk nového "lístečeku", nová sestava
 • tisk nové sestavy
 • přehled i s rozúčtováním DPH
 • sestava "na šířku" (naležato)
 • v jednom řádku tisknou údaje:
 • typ a číslo dokladu, strávník, plátce, počty jídel,cena stravy, vratky, ostatní náklady, ubytování, náklady, rozpis DPH, částka k úhradě
 • síťová verze programu - oprava příjemek / výdejek
 • nyní může příjemku či výdejku editovat, či stornovat i jiný uživatel, než který ji založil


verze 13(23).95 21.01.2016

objednávky stravy na iKuch.cz - lhůta pro PONDĚLÍ

 • ve volbě iKuch - Nastav parametry - 6. Lhůta pro změny na pondělí
 • lze nastavit, aby nebyly povoleny změny na pondělí
 • jsou-li strávníky zadané na iKuch během víkendu

další změny / opravy

 • opraven nedostatek, který se objevil při přípravě plachty na měsíc únor 2016
 • pro jediného uživatele SOU Lázně Bělohrad, Zámecká 478
 • je vytvořen import jídelníčku ze souboru PODHUROU.TXT
 • zaslanehého restaurací Pod Hůrou
 • volba Kuchyň - Jídelníček-co se vaří - iKuch, názvy na webu - L.Bělohrad, načti jídelníček z textového souboru


verze 13(23).94 11.11.2015

evidované platby - oprava údajů

 • v seznamu plateb pomocí volby Doklady - Platby - Oprav platby
 • můžete opravit také informaci o stavu platby - STARÁ / AKTUÁLNÍ
 • STARÉ = platby zapsané před vyúčtováním nákladů
 • AKTUÁLNÍ = po vyúčtování

protokol o změnách plachty - další kriteria výběru

 • volba Plachta - Ukaž změny v plachtách - Protokol změn
 • lze vybrat změny podle toho, jak resp. odkud byla změna plachty provedená
 • 1. z terminálu / 2. z iKuch / 3. ruční změna včas / 4. hromadná změna / 5. zpětná ruční změna / 6. odhlášeno pro nízký kredit

iKuch - objednání stravy po jejím umazání při nízkém kreditu

 • pokud má strávník nízký kredit, program mu tzv. "umaže plachtu"
 • do plachty uloží znak mínus "-"
 • a zapamatuje si, co bylo na plachtě původně před smazáním
 • když strávník později zaplatí a zvýší se mu tím kredit
 • může program zpátky do plachty uložit původní objednávku
 • nebo se tam dostane tím, že si ji strávník objedná na iKuch

blokování terminálu při komunikaci s iKuch či domalování plachty

 • nově máte možnost pro choulostivé situace
 • terminál ZABLOKOVAT a zvýšit tak spolehlivost zápisu do terminálu
 • 1) zápis změn z webu do terminálu (volba Aktualizuj)
 • volba iKuch - Nastav parametry iKuch - 7.zablokovat automaticky terminály?
 • 2) při domalování plachty a zvýšení kreditu
 • např. po načtení a párování bankovního výpisu
 • program po dokončení zápisu terminál automaticky odblokuje

počty porcí (a chodů) za minulé měsíce - další přehledy

 • nová možnost Kuchyň - Počty vařených porcí - Za minulé měsíce - podle odběratelů
 • lze prezentovat a tisknout přehled (sumář)
 • za vybrané období a skupiny strávníků (8 variant)


verze 13(23).93 23.9.2015

iKuch - povolení i pozdě stažených změn

 • promítnutí změn z iKuch do plachty se provede až v okamžiku, kdy v SW Kuchyňka potvrdíte volbu iKuh - Aktualizace údajů
 • příkladně máme časový limit pro provádění změn do 16:00
 • Kuchyňka standardně povolí takové změny jen, je-li provedeno stažení do 17:00
 • lhůtu lze prodloužit ve volbě iKuch -Nastav parametry - Zpoždění při komunikaci tím, že přidáte další minuty
 • pokud se má akceptovat jakákoliv změna, která přijde z internetu, pak zadejte zápornou hodnotu

iKuch - automatické vázání objednávky jednoho jídla s druhým, například svačiny s obědem

 • vaříte víc jídel (např. svačinu a oběd), ale na iKuch je jen oběd
 • a chcete, aby bylo odhlášení (přihlášení) oběda automaticky svázáno se svačinou
 • když si strávník na iKuch zruší oběd, chete aby se v plachtě zrušila i svačina
 • respektive, když si oběd přihlásí, aby semu v plachtě přihlásila i svačina)
 • volba iKuch - Nastav parametry iKuchy - 1.nastav údaje o jídelně

rušení starých dříve odložených jídelníčků

 • program si satndardně pamatuje jídelníčky za poslední 3 měsíce
 • tyto staré jídelníčky můžete použít pro zápis jídelníčků na nový měsíc
 • ve volbě Kuchyň - Jídelníček,co se vaří - Zruš staré jídelníčky
 • nyní můžete zadat období OD - DO, za které se mají zrušit jen vybrané staré jídelníčky

přehled plateb - další možnost výběru záznamů

 • při prohlížení plateb ve volbě Doklady - Platby - Přehled plateb - Jaké
 • jsou nyní možnosti:
 • Nové - všechny platby zapsané od posledního vyúčtování
 • Staré - platby zapsané před posledním vyúčtováním
 • Příjmy - všechny kladné platby
 • Výdaje - vracené částky
 • Jen za identifikační čipy - platby za prodej / vrácení čipu
 • Za všechno ostatní kromě čipů - všechny platby mimo plateb za čipy
 • Obrať výběr - vyber dosud nevybrané


verze 13(23).92 14.6.2015

iKuch

 • na iKuch se do seznamu strávníků odesílá i hodnota jim přiděleného čipu
 • strávníci se pak mohou na specializovaných zařízeních firmy Z-WARE identifikovat přiložením čipu
 • nemusí zadávat jídelnu a své přihlašovací jméno a heslo

tisk dokladů o vyúčtování - nová sestava

 • pro tisk dokladů o vyúčtovaných nákladech či vrácených přeplatcích
 • nová sestava: Stav konta, náklady a co se účtovalo "Ze zálohy"
 • "ZE ZÁLOHY" vyjadřuje, jaká část nákladů byla pokrytá z konta strávníka


verze 13(23).91 4.6.2015

spotřební koš za uzavřené měsíce podle věkových skupin

 • nyní můžete tisknout
 • spotřební koš celkem bez rozlišení
 • nebo spotřební koš podle věkových skupin

informace o stavu konta a zbývajícím kreditu na iKuch

 • pokud současně používáte kreditní terminály
 • pak se na web nově posílá nejen aktuální stav konta
 • ale také stav kreditu - kolik zbývá strávníkovi peněz na stravu v dalším obdobíverze 13(23).90 4.5.2015

volitelný počet kopií pro libovolnou sestavu

 • v nastavení parametrů tiskárny
 • můžete zvolit, že se má před každým tiskem program zeptat na počet kopií dané sestavy
 • pokud nastavíte, že ano, pak před tiskem libovolné sestavy můžete zvolit, že chcete vytisknout více než jednu kopii
 • maximální počet kopií je 9

pokladní knihy, přehledu pokladních dokladů

 • opravena chyba,kdy se v některých situacích špatně vytisknul první strana
 • nově si můžete vybrat pro tisk jen stručný řádkový přehled vybraných pokladních dokladůverze 13(23).89 4.3.2015

tisk, prohlížení bankovního výpisu

 • dílčí položky výpisu měly jiné datum, než bylo v hlavičce výpisu
 • výpis se načetl a spároval celý a v pořádkuse
 • ale při tisku nebo prohlížení se ukázaly jen některé z načtených položek
 • chybu jsme opravili

tisk více pokladních dokladů

 • pokud se tisklo principem od dokladu do konce
 • mohl SW hlásit chybu
 • chybu jsme opraviliverze 13(23).88 4.3.2015

tisk "lístečků" - oprava chyby

 • při tisku tzv. "lístečků", tj. dokladů o vyúčtování stravy
 • se při určité kombinaci voleb a nastavení parametrů programu objevovalo chybové hlášení
 • chybu jsme opraviliverze 13(23).87 20.02.2015

spotřební koš - snížení spotřeby tuků

 • při výpočtu spotřebního koše
 • ze zadaného nespotřebovaného množství oleje
 • se automaticky vypočte poměrná část, pro jednotlivé skupiny strávníků

alergeny - tisk jídelníčků, receptů, skladových karet

 • s novým číselníkem alergenů se netiskly správně některé výstupní sestavy
 • např. tisk jídelníčku - volba "3.jídla v řádcích", seznam receptů a také skladové karty
 • to je již opraveno

systém "iKuch" - aktuální identifikace strávníků na web

 • volbou iKuch - Pošli na internet - Kompletní seznam strávníků - Všem pošli na web aktuální identifikace
 • leze poslat na internet všem strávníkům jejich aktuální identifikace
 • pošle se vše, kromě přihlašovacího hesla

vyšší zabezpečení proti "zamrzání" v síťové verzi

 • abychom co nejvíce předešli případným problémům
 • provedli jsme důkladnou kontrolu SW a odstranili všechny "nadbytečné" funkce
 • například zvukový signál "pípnutí", často používaný pro zdůraznění důležitosti úkonuverze 13(23).86 02.02.2015

alergeny - podskupiny pro lepek a skořápkové plody

 • nezávazné rozšíření (jemnější členění) číselníku
 • jediný kontrolní orgán to ve svém působišti vyžaduje
 • původní kódy 1 - Lepek má další členění
 • můžete ale i nadále ponechat lepek tak, jak je
 • "1a" - Lepek pšenice
 • "1b" - Lepek žito
 • "1c" - Lepek ječmen
 • "1d" - Lepek oves
 • a také 8 - skořápkové plody
 • můžete ale i nadále ponechat ořechy tak, jak jsou
 • "8a" - Mandle
 • "8b" - Lískové ořechy
 • "8c" - Vlašské ořechy
 • "8d" - Kešu ořechy
 • "8e" - Pekanové ořechy
 • a také jsme přidali 15 - houbyverze 13(23).85 28.01.2015
Speciální verze distribuovaná jen pro potřeby vybraného uživatele.


verze 13(23).84 16.01.2015

třetí sazba DPH

 • ve volbě Nastav - Nastav parametry - Jiné parametry
 • můžete zadat procento 2.snížené sazby (10%)
 • u skladových karet nyní až 4 kódy pro sazbu DPH:
 • 0=bez DPH, 0%
 • 1=snížená sazba DPH (dnes 15%)
 • 2=základní sazba DPH (dnes 21%)
 • 3=druhá snížená sazba DPH (dnes 10%)

sestava o počtech chodů podle aktuální plachty

 • když vaříte více chodů
 • lze vytisknout z aktuální plachty sestavu o celkových počtech chodů a jejich cenáchverze 13(23).82,83 19.12.2014

oprava

Při vytvoření příjemky se mohlo změnit nastavení, že i ti, co nejsou plátci DPH, pro SW plátci byli.


verze 13(23).81 18.12.2014

oprava

tisk jídelníčků - posloupnost jídel

 • ve volbě Kuchyň - Jídelníček, co se vaří - Nastav způsob tisku/zápisu - Posloupnost při tisku
 • lze vybrat jednu za tří možností
 • 1. = jídla v pořadí, v jakém jste je ukládali do jídelníčku, při jeho sestavování
 • 2. = jídla jsou za sebou podle logiky věci: polévka; hlavní jídlo; příloha; moučník; nápoj
 • 3. = jídla jsou setříděna podle kódu

příjemka za hotovost - pokladní výdajový doklad

 • u uživatelů, kteří jsou plátci DPH
 • se k příjemce, kterou zapsali nákup surovin na sklad
 • generuje výdajový pokladní doklad na částku včetně DPHverze 13(23).80 16.12.2014

oprava

Příjemka za hotovost byla nastavena tak, že se standardně má zaokrouhlovat na celé koruny. Tato verze vrací standard zpět na hodnotu, že se příjemka za hotovost nezaokrouhluje. Budete-li si to ale přát, lze to ve volbě Peníze - Pokladna - Nastavení pokladny - Co do pokladny vstupuje takto nastavit.


verze 13(23).79 15.12.2014

oprava

Pokud se zápis příjemky zakončil volbou 1.zaúčtovata zapsat další, došlo k chybě, která znemožnila uložení vytvořené příjemky.


verze 13(23).78 12.12.2014

alegeny

Kompletně dopracováno. Hrubé i ruční nastavení, tisky jídelníčků, vazba na iKuch. To vše je detailně popsáno v samostatném dokumentu.

pokladna

Nová verze značně rozšiřuje možnosti a funkce části programu o pokladně a hotovostních úhradách. Podrobný popis najde v dokumetu "novinky verzí 36-78".

spotřební koš

Spotřební koš program automatiky počítá sumární, ale také pro jednotlivé skupiny, u nichž se provar sleduje samostatně. Tedy nejčastěji pro žáky, zaměstnance, důchodce a cizí. Někteří uživatelé nemají zahrnuty žáky v rámci jediné "provarové" skupiny, a přitom potřebují dostat společný spotřební koš za všechny žáky, tak aby v tom nefigurovali zaměstnanci, či další strávníci. Proto lze nově při výpočtu spotřebního koše zadat kromě typu "0" = všichni strávníci, či F1 jedna skupiny, také hodnotu "9" .Při ní se nabídnou všechny skupiny sledované pro provar a vy si určíte, pro které z nich se má spotřební koš počítat.verze 13(23).77 5.8.2014

příplatky za další chody

 • volba Plachta - Odběratelé podle ceny - Příplatky za další chody
 • dříve byl příplatek za určitý chod stejný pro všechny cenové skupiny
 • nyní lze příplatky za další chody nastavit samostatně pro každou cenovou skupinu


verze 13(23).76 8.7.2014

iKuch

poznámky u receptů
 • K jednotlivým receptům si můžete zapsat libovolnou poznámku
 • např. seznam surovin, technologický postup, že je jídlo ostré atp.
 • nastavil lze, že se do iKuch posílají s jídelníčkem i tyto poznámky
 • které jsou na iKuch zobrazitelné přes tlačítko i
seznam alergenů
 • k receptu můžete přidat i seznam alergenů
 • nastavil lze, že se do iKuch posílají s jídelníčkem i tyto alergeny
 • které jsou na iKuch zobrazitelné přes tlačítko i
alergeny - jejich popis
 • na iKuch v záložce Nápověda
 • najdete nové heslo ALERGENY
 • které obsahuje informace o problematice alergenů a principu jejich prezentace v systému iKuch
historie objednávek
 • na iKuch lze nyní odesílat detailní přehled o objednaných (odebraných) jídlech
 • v přehledu je detailní rozpis jednotlivých jídel za ty měsíce, na které jste měli připravené plachty
 • strávník na iKuch uvidí, jaký měl chod, kolik měl porcí jednotlivých chodů, ve kterém výdejním místě a kolik se mu bude za stravu v daném měsíci účtovat
 • pokud má strávník na iKuch přehled o historii dostupný, je aktivní volba Stav konta
 • přehled si může strávník i vytisknout
historie o vyúčtování nákladů a evidovaných platbách
 • při automatizovaném vyúčtování nákladů
 • se pro každého strávníka vytvoří z evidovaných dokladů a plateb detailní "peněžní deník"
 • který program následně pošle na iKuch
 • pokud má strávník na iKuch přehled o historii nákladů, je aktivní volba Historie plateb
 • přehled si může strávník i vytisknout
nastavení
 • které z doplňujících informací se mají posílat ne iKuch
 • si nastavíte ve volbě iKuch - Nastav parametry iKuch - 6.co se posílá na web iKuch

seznam identifikačních karet, čipů - export do souboru

Seznam identifikačních karet (čipů), které evidujete v SW KUCHYŇKA, nyní můžete exportovat, tj. uložit do souboru ID_CIPY.DBFverze 13(23).75 16.5.2014

sledování alergenů v potravinách a pokrmech

 • nově lze sledovat přítomnost alergenů (14 vyjmenovaných EU) v jednotlivých pokrmech
 • vše je ve volbě Kuchyň - Receptury,jak se vaří - Alergeny
 • postup
 • ve volbě Kuchyň - Receptury-jak se vaří - Alergeny - číselník určíte, že se alergeny sledují
 • číselník alergenů (14 položek) lze upravovat
 • ve volbě Nastav - Seznamy číselníky - Skladové karty, označíte jaké surovina obsahuje které alergeny
 • program následně vybrané alergeny přiřadít k odpovídajícím receptům, kde se surina vyskytuje
 • alergeny jednotlivých receptů lze upravit ve volbě Kuchyň - Receptury-jak se vaří - Recepty
 • tisk
 • v seznamu receptů nebo u konkrétního receptu
 • také se může tisknout při tisku jídelníčků

recepty - úprava funkční klávesy F4

 • při prohlížení seznamu receptů ve volbě Kuchyň - Receptury-jak se vaří - Recepty
 • 1.rozpis surovin = z čeho (z jakých surovin a v jakém množství) se jídlo vaří
 • 2.poznámku = technologický postup vaření jídla (či jiná poznámka, kterou lze spolu s recepturou tisknout, či dokonce dostat na internet do systému iKuch)
 • 3.na kolik MJ je rozpis surovin = kolik kusů (měrných jednotek) se z uvedených surovin uvaří (standard je 10)
 • 4.číslo karty, pod kterou je pokrm následně na skladě, jako jakákoliv jiná surovina
 • 5.seznam alergenů

další

 • číslování dokladů o vyúčtování nákladů
 • při roční uzávěrce = doklady pro nový rok se budou číslovat od 1, resp. od čísla, které zadáte
 • programu kontroluje, zda číslo dokladu není již větší než 90000
 • a pokud ano, ukáže se varovné hlášení
 • pak nám pošlete archivní kopii vašich dat a my doklady opravíme
 • v minulé verzi byla chyba při tisku seznamu strávníků
 • když jste potvrdili volbu 1.vytiskni seznam základních údajů
 • program nic nevytisknul


verze 13(23).74 8.4.2014

výběr tiskárny před tiskem sestavy

 • v nabídce Nastav - Tiskárna - Mám nabízet tiskárnu?
 • lze nastavit, zda se před tiskem každé výstupní sestavy MÁ nebo NEMÁ
 • nabízet výběr některé z vašich tiskáren, které máte definované v systému Windows
 • ANO
 • pak před jakýmkoli tiskem ukáže program, na kterou tiskárnu jste tiskli naposledy
 • a vy můžete klávesou potvrdit (Enter), že budete tisknout na stejnou tiskárnu
 • nebo si vybrat jinou tiskárnu
 • nastavení má význam, jen když tisknete tzv. "přes tiskovou frontu Windows"

síťová verze - oprava seznamu uživatelů

 • v nabídce Obsluha - O počítači - Kdo smí pracovat
 • lze nyní opravovat seznam uživatelů, kteří s programem pracují
 • lze nastavovat oprávnění jednotlivých uživatelů, jejich jména, hesla, rušit nebo přidávat nového uživatele
 • to může jen uživatel, který má oprávnění nastavovat základní parametry programu
 • a musí nejprve zadat správné hesloverze 13(23).73 13.3.2014

prohlížení jídelníčků

 • v nabídce Kuchyň - Jídelníček-co se vaří - Jídelníčky
 • lze vybrat více než jen jeden jídelníček

zrušení strávníci - zařazení zpátky do evidence

 • v nabídce Obsluha - Zrušeno
 • vracíte-li zpět dříve vyřazenéhop strávníka
 • lze s ním vrátit i jeho doklady a platby, které spople s ním byly vyřazeny

denní uzávěrka - kontrola nastavených počtů porcí

 • přidali kontrolu nastavených počtů porcí před zahájením denní uzávěrky
 • když nesouhlasí počty zadaných porcí s tím co je na plachtě
 • program na to upozorní při denní uzávěrceverze 13(23).72 8.1.2014

roční přehled financí

 • v nabídce Peníze - Roční přehled financí
 • pro zvolený rok
 • sumární údaje po měsících
 • skladová evidence (počátek, příjmy, výdeje, zůstatek)
 • o vaření (počty porcí, norma, skutečnost, provar)
 • o vyúčtování nákladů (počty porcí, náklady, stav konta, platby)

staré jídelníčky

Program nyní uchovává až 5 měsíců staré jídelníčky (dříve jen 3 měsíce). Tyto dříve zapsané jídelníčky můžete použít při vytváření nových jídelníčků.

výpis seznamu strávníků - fixní částka

 • v seznamu strávníků
 • nově můžete vytisknout také nastavené fixní částky resp. nastavené smluvené minimum
 • F6 - Výpis seznamu strávníků - Základní údaje a fixní částkuverze 13(23).71 12.12.2013

přepočítaný stav skladu k zadanému datu

 • volba Sklad - Inventury skladů - Co je na skladě
 • možnosti
 • 1.Ukaž aktuální stav skladu k dnešnímu dni
 • 2.Přepočítej a ukaž stav na skladě k zadanému datu
 • při přepočítávání je velmi důležité datum zaúčtování příjemek a výdejek
 • můžete prohlížet i počáteční zásobu, příjmy i výdeje nebo přepočítaný účetní stav evidence za minulé měsíce
 • volby: Sklad - Inventury skladů - Zásoba minulých měsíců / Evidence v minulých měsících

Archivace poškozených dat při ukončení programu

Když končíte program volbou "Konec", kontroluje se, zda evidence vašich dat je z formálního hlediska v pořádku. Musí vždy platit, že kontrolní rozdíl na skladě je z hlediska financí NULOVÝ, tj. že:
počáteční zásoba + příjem - výdej = aktuální stav
Je-li kontrolní rozdíl z jakéhokoliv důvodu NENULOVÝ,ohlásí program tuto skutečnost a nabídne možnost takový stav dat uložit do systémové zálohy, když končíte práci.


verze 13(23).70 02.12.2013
oprava
Při prohlížení plachet za uzavřené minulé měsíce ve volbě Plachta - Minulé měsíce, při použití klávesy F3 se zobrazí tabulka "Den po dni". V předchozí verzi programu byla chyba, kterou jsme opravili.

terminálová verze
POZOR ! na načítání dat z archivní kopie. Pečlivě si přečtěte popis v PDF souboru.


verze 13(23).069 04.11.2013
oprava
Při měsíční uzávěrce se za jisté situace mohlo stát, že se do nového měsíce jako počáteční stav provaru nepřevedl konečný stav minulého měsíce.


verze 13(23).068 16.10.2013
Tisk jídelníčků - všechny chody nebo jen chod č. "1"
 • při tisku jídelníčku
 • například jen oběda
 • můžete zvolit, mají-li se tisknout všechny chody
 • nebo jen jeden
Při měsíční (roční) uzávěrce je důsledně kontrolována hodnota počátečního provaru dalšího období. A to z logiky věci aby jednotlivé provary (jen obědy + zbytek) (jednotlivý odběratelé) v součtu dávaly celkový provar.


verze 13(23).067 2.10.2013
texty na pokladních dokladech
 • volba Peníze - Pokladna - Texty na dokladech
 • můžete nastavit tři různé texty
 • 1. když vracíte strávníkovi PŘEPLATEK (standard=Vrácení přeplatku)
 • 2. když přijímáte platbu POUZE ZA STRAVU (od neubytovaného strávníka) (standard= Platba za stravné)
 • 3. když přijímáte platbu od UBYTOVANÉHO strávníka (za stravu a ubytování) (standard=Platba za stravné a ubytování)
 • můžete zvolit, zda se do poznámky dokladu mají nebo nemají zapisovat i zaplacené částky
 • nastavíte si, zda si chcete při zápisu každého jednotlivého dokladu text poznámky prohlédnout a případně opravitverze 13(23).066 23.09.2013
 • čipy pro strávníky
 • volba Nastav - Seznamy - Identifikační čipy - Aktualizuj seznam
 • lze pracovat hromadně s vybranou skupinou čipů
 • vybírat lze podle stavu, nebo podle pořadového čísla čipu OD - DO
 • celé skupině lze zadat stejný stav
 • tisk příjemek / výdejek - změna výběru dokladů
 • nabídnutý seznam dokladů, je setříděný číslem skladu + datum vystavení + čísla příjemky resp. výdejky
 • tisk se nabízí na 3místech
 • aktuální nevytištěné
 • aktuální vytištěné
 • doklady minulých měsícůverze 13(23).065 08.08.2013
 • staré plachty odložené při převodu - prohlížení jen skupiny strávníků
 • volba Plachta - Minulé plachty - ukaž
 • nyní je navíc možné vybrat si jen určitou skupinu strávníků a napříkald si vytisknout starou plachtu jen pro ně
 • diagnostika - kontrola poškození souborů
 • při spouštění a ukončení programu vždy probíhá kontrola souborů = diagnostika vašich dat
 • kontroluje, jestli náhodou není některá tabulka "poškozená"
 • je-li, ohlásí to program varovným hlášením a nabízí dvě možnosti:
 • 1.pokračuj, načtu data z archivu = problém si vyřešíte sami načtením starších dat (např.systémové zálohy)
 • 2.ukonči program - zavolám do DATAXu = program se ukončí, vrátíte se do Windowsverze 13(23).064 21.06.2013

vícenásobný tisk dokladů

Při tisku příjemky, výdejky, průchodky a převodky se program dotáže na počet výtisků
 • 0, Esc = netiskne se nic
 • 1 = tisk jediného exempláře
 • 2 a více = každý doklad se vytiskne tolikrát, kolik zadáteverze 13(23).063 31.05.2013

AUTOMAT = automatická připrava jídelníčeků na zvolené období

 • pro sestavení nového jídelníčku používá program vaše staré celodenní jídelníčky
 • tím je totiž zaručena "uvařitelnost" sestaveného jídelníčku
 • při sestavení se zohledňují hlediska obrátkovosti, ceny a plnění spotřebního koše
 • všechny funkce jsou ve volbě Kuchyň - Jídelníček - Automat na jídelníčky
 • ve volbě Nastav koeficienty může uživatel změnou koeficitů jednotlivých kritérií ovlivnit výběr
 • automaticky sestavený jídelníček, lze následně kdykoliv opravit, zrušit, doplnit, rozšířit

recepty = volba Kuchyň - Receptury, jak se vaří - Práce s recepty

 • ve volbě Pro jídelníček
 • lze vybrat recepty, které jsou na jídelníčcích v zadaném rozmezí dnů OD - DO
 • ve volbě Podle čísla
 • lze vybrat recepty podle kódu receptu v zadaném rozmezí OD- DO
 • lze zadat i neúplné kód = výběr receptů, které mají stejný začátek kódu
 • když prohlížíte vybranou skupinu receptů, lze přes F2 - Ukaž všechny suroviny na vaření
 • zobrazit suroviny, které budete potřebovat na uvaření těchto receptů
 • a to buď sumárně, či po jednotlivých receptech

kalkulace- norma a spotřeba surovin na jednotlivá jídla za minulá období

 • ve volbě Kuchyň - Počty vařených porcí - Ukaž počty za uzavřené měsíce
 • když vytisknete nějaký výpis, je na konci sestavy
 • kalkulace - norma a spotřeba surovin na jednotlivá jídla celkem a na 1 porciverze 13(23).062 12.04.2013
Verze přináší dvě nové funkce, které pomohou lépe sestavovat jídelníček, neboť jej vyhodnotí z pohledu přínosu pro Spotřební koš, respektive pro (Provar) úspporu). Obě funkce najdete ve volbě Kuchyň - Jídelníček ,co se vaří

jídelníčky - vyhodnocení z hlediska spotřebního koše
 • Spotř.koš podle jídelníčků
 • pro vybrané jídelníčky (jídelníček) program spočítá, jak by dopadlo vaření z hlediska spotřebního koše
 • výsledkem je kolik % z požadovaného množství by bylo pro sledované skupiny surovin naplněno
 • je jasné, že přesnost výpočtu plně závisí na správně zapsaných recepturách
 • a správně evidovaných surovin (zejména to platí pro údaj gramáž)
jídelníčky - kalkulace, za kolik uvaříme
 • Kalkulace,za kolik uvaříme
 • jídelníčky - kalkulace, za kolik uvaříme
 • pro vybrané jídelníčky (jídelníček) program počítá cenu jednotlivých pokrmů (receptů)
 • výsledkem je porovnání ceny jídla s normou a tedy určením případného provaru, respektivě úspoře
 • a to vztaženo na jednu porci!
 • je jasné, že i zde přesnost výpočtu plně závisí na správně zapsaných recepturách a správně evidovaných surovináchverze 13(23).061 7.03.2013
 • jídelníček velkými písmeny: při tisku jídelníčků volbou Původní sestava na tiskárnu si můžete vybrat, zda tisknout názvy jídel malým písmem nebo všechno velkým
 • problematika inkasování nadlimit: inkasujete-li si u strávníků a účtújete-li strávníkům náklady režimem 5 nebo 7 (do nastavené výše smluvního minima) může ve volbě Nastav - Nastav parametry - Fakturace nákladů - Maximální fakt.částka určit, že částka nesmí přesáhnout právě toto minimum (limit nad nějž stejně nejde inkasovat)
 • na začátku, v průběhu resp. na konci prázdnin probíhá vyúčtování nákladů obvykle jiným způsobem než během školního roku. program na to upozorňuje a nabízí odpovídající princip
 • při exportu a importu dat můžete vybrat nebo zadat obecně jakýkoliv disk a složku s níž se má pracovat
 • pro Flah Disk již program netestuje, je-li pod zadaným písmenem opravdu vyměnitelné zařízení, ale pouze kontroluje, zda pod tímto písmenem nějaké zařízení (disk) našel
 • pokud se v síťové verzi při spuštění vyskytne situace, že program nemůže pokračovat, protože NELZE OTEVŘÍT NĚJAKÝ SOUBOR nabízejí se nyní tři možnosti Enter, znovu / Esc - zpět / Ukončit program, přičemž ukončení programu zajistí řádné ukočení s uzavřením všech souborů a odhlášením uživatele
 • opravena zcel výjimečná chyba při tisku čísla výdejky na následující stránceverze 13(23).060 8.11.2012
kontrola stavu konta
 • v seznamu strávníků lze přes F3 vybrat novou volbu Odpovídá konto dokladům a platbám
 • pro vybrané strávníky, se vyberou jejich doklady a platby a ty se porovnají s evodovaným stavem konta
 • následně se zobrazí ti, kde tyto údaje spolu nesouhlasí
inventurní soupis pohledávek
 • v seznamu strávníků lze přes F6 vytisknout novou volbu Inventurní soupis pohledávek
 • a to buď 1.sumář pohledávek za dlužníky podle dluhu se označí nejnovější náklady jako pohledávka
 • či 2.soupis neuhrazených dokladů vyberou se dlužné doklady a jejich neuhrazené částky
 • vlastní sumář pohledávek si uživatel určí sám, tím, že si nastaví časové limity
začátek / konec školního roku
 • v nabídce Plachta je přidaná nová volba Začátek / konec školního roku
 • ta obsahuje většinu kroků, voleb a nastavení, která obvykle provádíte na začátku resp. na konci školního roku
 • všechny tyto činnosti najdete i v původních volbách programu
 • pomocí volby 7.zrušit strávníky, kteří končí si můžete vybrat, označit více tříd najednou
 • ve volbě 8.převod strávníků do vyšších tříd se oproti staré volbě ukazuje, kolik strávníků je ve které třídě evidovanýchverze 13(23).059 25.10.2012
 • vylepšena kontrola vazby s iKuch při odeslání celé plachty, aby následně nemohlo dojít k chybnému zamítnutí posledních objednávek
 • volba Plachta - Výdejní místa - Lístečky na označení nádob s obědem = 8 lístečků naležato pro následné rozstříhání a zasunutí
 • ve volbě Sklad - Nastavení počátečního stavu - Mimořádné přecenění v souvislosti se změnou z neplátce na plátce DPH lze lépe (detailněji) vybrat karty pro přeceněníverze 13(23).058 18.9.2012
 • jídelníčky - export, import = přes volby Obsluha - Export/Import - Jídelníčky lze přenést jídelníčky z jednoho PC do druhého a tam jimui buď přepsat, či jen doplnit stávající seznam
 • pokladna - tisk dokladů včetně rozpisu DPH = pro plátce DPH se tiskne na konci dokladu také rozpis DPH
 • automatické přepočítání nastavených počtů porcí
  • ve volbě Kuchyň - Počty vařených porcí - Automaticky přepočítat počty porcí
  • si můžete nastavit, aby program znovu přepočítal dříve nastavené počty porcí, když se některému strávníkovi změní plachta na den, na který jsou tyto počty porcí již nastavené
  • přepočet se provádí vždy, když dojde ke změně, a to ať už vašim zápisem v plachtě, či změnou staženou z terminálu, respektive z iKuchverze 13(23).057 16.8.2012
 • kontrola kreditu = posíleny hlídací funkce aby nešla objednat strava strávníkovi, který nemá dostatečný kredit
 • doklady za více strávníků = posíleny funkce, při částečné úhradě dokladu (aby došlo ke spravedlivému podílu)
 • založení nové logické skupiny karet = můžete ji vytvořit i běz karet ve volbě Nastav - Seznamy - Logické skupiny - F2
 • tisk staré odložené plachty = volba Plachta - Minulé plachty - Ukaž - F6 stejný formát jako plachta aktuální
 • Proxy Server = volba Nastav - Nastav parametry Proxy server ???umožní nastavit jeho parametry a tím i zajistit připojení na Internet
 • požadavky na výdej ze skladu = zadáváte kdy (datum) se komu (odběratel) co (karty) má vydat , volba Sklad - Výdej surovin
 • požadavky na výdej = editace požadavků
 • hromadný výdej = automatizovaně podle vybraného požadavku vytvoří a zaúčtuje výdejkyverze 13(23).056 2.7.2012

pojištění provozu iKuch

Dojde-li při zpracování požadavků (komunikaci s iKuch) k výpadku spojení (přerušení spojení s Internetem), program na to reaguje přerušením činnosti a oznámením, že došlo k přerušení komunikace. Vaší možností je zkusit provést činnost opakovaně. Výpadek může být zcela nahodilý a při další komunikaci se již nevyskytne. A nebo budete muset činnost zopakovat později. Tímto přerušením se zajišťuje, aby data na Internetu byla v pořádku.

verze 13(23).055 21.6.2012

seznam skladových karet - přesun karty do jiné skupiny (přečíslování)

Pokud jste omylem zapsali novou skladovou kartu do jiné logické skupiny, než ve které by měla být, můžete kartu pouze přesunout do požadované skupiny, aniž byste ji museli znovu zapisovat. A to ve volbě Nastav - Seznamy-číselníky - Nová skladová karta - Změna čísla skl. karty. Potvrdíte-li že chcete vybranou kartu přesunout do jiné skupiny, zadáte její číslo, a následně zvolíte novou logickou skupinu do které má karta patřit. Program zjistí volné číslo karty ve skupině a to kartě přidělí. Když potvrdíte, že opravdu chcete kartu přesunout, pak původní číslo nahradí program ve všech tabulkách novým číslem.

seznam skladových karet - hromadné vyřazení nepoužívaných karet

Při prohlížení seznamu skladových karet můžete hromadně označit k vyřazení buď všechny karty, které nejsou aktuálně v evidenci, nebo jen karty, které se nepoužívají zadaný počet roků (například více jak 2 roky).

systém "iKuch" - synchronizace dat na webu a v počítači

Při změně na plachtě strávníka se nabídne odeslání provedených změn ihned na iKuch. Tím je zajiětěna tzv. synchnizace, tedy že údaje na WEBu = údajům na plachtě.


verze 13(23).054 29.5.2012

systém "iKuch" - posílení kontroly správného zápisu

Při komunikaci mezi SW Kuchyňka a iKuch mohlo dojít k nedokonalému přenosu, díky němuž byly zrušeny na iKuch jídelníčky a plachty strávníků. Nic hrozného se nestalo. Jen se strávníci nemohli na iKuch přihlásit a tím pádem ani měnit svou objednávku. Posílili jsme jak kontrolní funkce SW Kuchyňka i funkce systému iKuch.


verze 13(23).053 23.5.2012

systém "iKuch" - zamítnuté požadavky

Některé požadavky na změnu došlé z iKuch mohou být zamítnuty. Například: požadavek přišel z WEBu pozdě / strávník chce odhlásit jídlo, které je již vydané / nemá na objednávku dostatečný kredit / později učinil jinou (rozpornou) objednávku buď v terminálu, či přímo u hospodářky. Program takové zamítnuté požadavky ukládá. Nově je lze prezentovat ve volbě iKuch - Zamítnuté požadavky". Při ukončení prohlížení zamítnutých požadavků, nabízí program jejich vymazání z evidence.


verze 13(23).052 15.5.2012

systém "iKuch" - zůstatek kreditu

Když máte kreditní terminál, používáte internetové objednávky stravy na webu v iKuch a máte nastaveno, že se má strávníkům na webové stránce ukazovat jejich zůstatek kreditu.
Nově se pečlivěji zajišťuje, aby zůstatek kreditu prezentovaný na webové stránce byl skutečně aktuální. , Na spodním řádku okna systému iKuch je uvedena informace, k jakému datu jsou údaje systému aktualizovány. Ke stejnému datu je aktualizován i zobrazovaný stav kreditu. Je-li tam uvedeno například 15.5.2012, znamená to, že jídla až k tomuto dni včetně jsou již promítnuta do snědené (odebrané stravy) a o ně je kredit snížen.


verze 13(23).051 26.3.2012

denní systémové zálohy

Abychom ještě víc zvýšili zabezpečení dat, vytváří se teď systémová záloha samostatně pro každý den v týdnu. Jedna systémová záloha se vytvoří v pondělí, jiná v úterý, ve středu atd. Když pak dojde k nějakému problému, máte daleko větší šanci, že nějaká data zachráníte - že nebudete muset např. opakovat práci za celý měsíc. Ale daleko jistější je, když si budete data archivovat samostatně na konci každého dne na flash-disk, který si odnesete s sebou domů.

další změny

 • hodiny, které dřív ukazovaly vlevo dole čas, teď neplynou trvale
 • protože to zbytečně zatěžovalo operační systém
 • čas se na hodinách změní, jen když se základní obrazovka "překreslí"
 • např. když v hlavní nabídce stisknete
 • odstraněn problém při párování pomocí BV načteného v interním formátu Komerční banky


verze 13(23).050 28.2.2012

tisk adres na etikety (štítky)

Rozsáhlé rozšíření funkcí software. Nově můžete tisknout adresy strávníků, plátců a odběratelůchodních partnerů. Vždy se tisknou adresy jen pro ty záznamy, které jste vybrali pro prohlížení a u kterých je adresa zadaná, tj. musí být vyplněné PSČ, ulice a nebo obec. Na adresním štítku budou vždy 3 řádky: příjmení a jméno strávníka (název plátce resp. odběratele), ulice, PSČ a obec. Ze seznamu jednotlivých strávníků vytisknete adresní štíky pomocí funkční klávesy F6 - Výpis seznamu strávníků - 2.vytiskni adresní štítky. Ze seznamu plátců a z číselníku odběratelů si adresní štítky vytisknete po stisknutí klávesy F6 -Tiskni adresní štítky. tiskový manažer
Potvrdíte-li, že chcete tisknout adresy, přesunete se do tiskového manažera, který řídí vlastní tisk samolepek.
 • náhled: je reálný nejen co se nastavení týká, ale i textu adres / zvětšuje se úměrně s velikostí okna SW
 • papír: formát / orientace : na výšku - šířku / velikost v mm / okraje
 • štítky: počet (sloupců x řádků)/ mezera mezi štítky: vodorovná a svislá / vnitřní okraje štítku
 • na který štítek začít tisknout: standard je 1/1
 • písmo: font (Arial) / velikost (10) / zarovnání (vlevo) / zvýrazněné řádky
 • funkce : uložení editace, kopírování, zrušení předvolby
 • tisk: standardní dialogové okno pro výběr tiskárny /nabízí se výchozí

hromadný strávník - počty porcí

Nově se již NEROZLIŠUJÍ strávníci na normální a "hromadné". Všichni si mohou volit více porcí určitého jídla na jeden den. Když je na 1 den a 1 jídlo objednaný počet porcí větší než 1, pak všechny tyto porce (všechny chody daného jídla) se odeberou v jednom výdejním místě.
Má-li strávník více porcí (než jen jednu jedinou), pak je v plachtě takový den označen speciálně písmenem "P" + protnutím čárkou. Pokud chcete změnit počty porcí, pak najedete na příslušné jídlo a den a stiskem klávesy P se dostanete do dalšího okna, kde můžete zjistit, či i opravit počty porcí, které má strávník zadán.
Počty porcí můžete zadávat nebo opravovat pro konkrétního jednoho strávníka také volbou přes klávesu F4 - Zadej počty porcí . Všechny dříve nastavené počty porcí (pro všechny strávníky) si můžete prohlížet a opravovat také z hlavní nabídky ve volbě Plachta - Strávníci - Hromadný odběr-více porcí. Počet porcí se zadává pro každý den samostatně.

jídelníčky

standardní názvy na web "iKuch"
 • ve volbě Kuchyň - Jídelníček,co se vaří - iKuch, názvy na WEBu - Nastavím co je standard
 • můžete zvolit, jaká jídla se mají standardně označovat coby jídla hlavní pro WEB
 • 1. první recept ze skupiny 20-35 : původní standardní způsob
 • 2. první recept : fyzicky první jídlo, které je v jídelníčku zapsáno
 • 3. všechna jídla : v jídelníčku pro daný den, jídlo a chod
číslování chodů
Při zápisu jídelníčku máte nyní možnost vynechat některé číslo chodu.

nový způsob zápisu
 • v nabídce Kuchyň - Jídelníček-co se vaří - Nastav způsob zápisu
 • můžete zvolit, jak budete zapisovat jídelníčky:
 • 1. tak jako dřív
 • 2. všechny jídla v tabulce:
 • jídelníčky budete zapisovat v tabulce, podobně, jako když např. zapisujete příjemku

parametry systém iKuch

Nastavujete ve volbě iKuch - Nastav parametry iKuch - 1.nastav údaje o jídelně.
 • burza :je speciální pod systém v rámci iKuch, který má umožnit výměnu jídel mezi strávníky
 • hromadné objednávání více porcí najednou
  • každý strávník může provést hromadnou objednávku
  • při ní, pro konkrétní jídlo (např. oběd) zadává počet porcí, které požaduje
  • a to pro každý chod samostatně
  • například, že chce 10 porcí chodu č.1 / žádný chod č.2 / a 5 porcí chodu č.3
  • takové hromadné objednávání velmi dobře vyhovuje například cizí firmě, která si odebírá jídlo ve várnicích
  • aby strávník měl právo dělat hromadnou objednávku , musí mít nastaven paramter WEB = 4 nebo 5
 • jakým způsobem se strávníci přihlašují na WEBu do iKuch
  • buď standardní způsob přihlašování pomocí údaje EVID
  • nebo přes přístupový kód na WEB
  • v něm může být např.: číslo strávníka / variabilní symbol / rodné číslo / nebo něco jiného - např. číslo pracovníka
 • více výdejních míst
  • strávník si může zvoli, kde objednané jídlo zkonzumuje
  • v plachtě je jídlo, které má být vydáno jinde než v hlavní jídelně, prezentováno odlišně barevně
  • žlutě na zeleném podkladu
  • v záhlaví plachty (vedle jména strávníka a v 1. sloupci se vypíše kód a název tohoto výdejního místa
  • když na takovém jídle stisknete klávesu V nabídne se seznam výdajových místverze 13(23).049 10.12.2011
drobná oprava zaslaná jen některým uživatelům


verze 13(23).048 7.12.2011
systém iKuch - lhůta pro stažení změn z webu
 • na internetu dovolí iKuch strávníkovi změnu jen do lhůty, kterou jste nastavili (například den před do 12:00)
 • dosud to fungovalo tak, že pokud jste požadavek stáhli do počítače (provedli volbu Aktualizuj údaje) nejpozději do 12:59, byla změna povolena
 • pokud jste to udělali později, byl požadavek odmítnut
 • ve volbě iKuch - Nastav parametry iKuch - 6.zpoždění při komunikaci můžete přidat dalších X minut, o které se lhůta pro povolení změn prodlouží (např. +90 = do 14:29)
pokladna - ruční zápis výdajového / příjmového dokladu
 • u "ručně" zapsaného pokladního dokladu (volby Odvod peněz resp. Dostali jsme peníze)
 • můžete přidat nejen popis účelu, ale i jméno osoby (firmy)
 • tyto údaje se nejen uchovají v pokladní knize, ale i se tisknou na pokladním dokladu


verze 13(23).047 17.10.2011
Oprava drobné chyby v Diagnostice u hromadných strávníků, kteří měli na jede den různé chody.


verze 13(23).046 7.10.2011
faktura - označ příjemky
 • vyberou se dosud neurčené příjemeky vybraného dodavatele
 • ty, které se mají zahrnout do zpracování si musíte označit sami hvězdičkou
 • tím se zabezpečí, že vypočtené cenové vyrovnání přesně odpovídá skutečnosti
hromadní strávníci - více chodů
pro hromadného strávníka lze nově zadávat počty chodů můžete mu na určité období zadávat počty různých chodů jednotlivých jídel např. že 10. má mít 20 obědů a z toho 6 "jedniček", 10 "dvojek" a 4 "trojky"

kód skladu může obsahovat i písmena
díky tomu můžete evidovat až 1296 různých skladů

prodejní cena
prodejní cena uvedená u skladová karty se uplatňuje při výdeji položek na prodej uplatňuje se pevná (zadaná) hopdnota nebo vypočtená (zadaný koeficient * skladová cena) jsou-li zadány obě, pak koeficient má přednost a bere se jako prodejní (dodací) cena prodejní cenu, kterou program nabídne při zápisu výdejky, můžete samozřejmě změnit

recepty - číslo skladové karty pro výrobek
Číslo skladové karty, pod kterým bude výrobek na skladě, můžete přiřadit k receptuře buď když zapisujete nový recept nebo při opravě recepturu. Skladová karty musí již být zapsána v číselníku (musí existovat).

nové sestavy - tisky
 • hromadní strávníci - tisk nastavených počtů - při prohlížení (opravě) dříve zadaných počty porcí pro hromadné strávníky
 • další tisk číselníku skladových karet - plné informace o skladových kartách
 • vlastní výroba - nový přehled -v nabídce Kuchyň - Normování výroby - Přehledy o vlastní výrobě - 3.příjem, výdej a prodej,kde se vyčíslí výdej výrobků v ceně skladové, dodací (navýšení o režii a produktivní práci) a prodejní (zač ji prodává finální prodejce s tím, že jsou uvedeny i zisky (rozdíly mezi dodací a skladovou / prodejní a skladovou / a prodejní a dodací)


verze 13(23).045 6.6.2011
provar - různé normativy jednotlivých chodů
 • pokud vaříte více chodů můžete mít nastaveno, že různé chody jednotlivých jídel mají různou normu
 • např. oběd č."1" = 25,- Kč a chod č."2" = 30,- Kč, protože na chod č."2" např. vydáváte více surovin
 • normu na základní chod č."1" nastavujete pro jednotlivé cenové skupiny pomocí volby Plachta - Odběratelé podle ceny - Skupiny strávníků
 • pokud opravdu různé chody jednotlivých jídel mají různou normu, nastavíte ji pomocí volby Plachta - Odběratelé podle ceny - Normativ jednotlivých chodů
 • volba byla již v předchozích verzích programu, ale nově musíte potvrdit, že je to skutečně tak, že se nejedná jen o pozůstatek například starého nastavení, které je již dnes neplatné
 • standardně se předpokládá, že normy všech chodů jsou stejné
 • při transformaci dat do nové verze se vás software dotáže, zda-li různé normativy skutečně platí (máte-li je různě nastaveny)
 • pokud byste tuto okolnost nepotvrdili, počítal by program při denní uzávěrce pro všechny chody stejnou normu

denní uzávěrka - kontrola nastavených počtů porcí
Při denní uzávěrce se zkontroluje, zda celkové počty jednotlivých jídel jsou součtem případně zadaných počtů dílčích chodů.

sazba DPH na dvě desetinná místa
S předstihem jsme se již připravili na to , že DPH může být na desetiny procen. Proto lze nyní sazby DPH (základní i sníženou) evidovat s přesností na dvě desetinná místa.

storno dokladů zaúčtovaných jako "PŘEVOD MEZI SKLADY"
Pokud chcete stornovat příjemku resp. výdejku, která byla vytvořena "PŘEVODEM MEZI SKLADY", zobrazí se varovné hlášení. A na něm informace, že k dokladu existuje svázaný druhý doklad (k výdejce příjemka), a že pokud budete pokračovat, musíte provést příslušné storno i na proti-dokladu.
Vždy postupujte takto:
1. nejdříve stornujte příjem
2. a teprve pak, pokud se to povede (bylo-li zboží stále na skladě), stornujte výdej


verze 13(23).044 26.4.2011
Odesílání dokladů o vyúčtování emailem
 • strávníkům resp. plátcům nákladů, u kterých máte zadanou emailovou adresu
 • můžete odeslat doklad o vyúčtování nákladů (doklad o vrácení přeplatků) emailem
 • odeslat lze pouze nové, aktuální doklady (doklady vytvořené při posledním vyúčtování)
 • podobně jako když doklady tisknete
 • a to ve volbě Doklady - Tisk dokladů Emaily.
Bezstravenkový systém - blokování terminálů
 • v programu bylo možné zablokovat jen oba terminály
 • nyní si můžete vybrat, který z terminálů chcete zablokovat
 • zda objednávkový nebo výdejový, případně obaverze 13(23).043 31.3.2011
Procento krácení DPH
novela zákona o DPH zavádí od 1.4.2011 pojem zálohové procento krácení nároku, které nahrazuje dosavadní zálohový koeficient. Jeste-li plátci DPH a máte nastaven způsob výpočtu provaru 6, 7, 9 nebo 10, zadáváte nyní místo "koeficientu" procento (např. původně 0,35 / nově 35 procent)

Podrobný lísteček o vyúčtování
na podrobném lístečku pro rodiče o vyúčtování se tiskne nyní také text "Účetní operace MD sss.aaa DAL sss.aaa" - čísla účtů pro stranu má dáti a dal. Jejich hodnotu zadáte ve volbě Nastav - Nastav parametry - Fakturace nákladů - Jeseník,lístečky.

Tisk příjemek / výdejek minulých měsíců
Podobně jako tisknete příjemky a výdejky ve formě formuláře, lze ve stejné podobě vytisknout i doklady za minulé měsíce (ve volbě Opakovaný tisk)verze 13(23).0424.3.2011
opravná verze odstraňující drobné chyby zjištěné u předchozí verze

verze 13(23).04110.2.2011
 • stornované příjmy a výdeje minulých měsíců
 • volba Sklad - Storno
 • umožní prezentovat storna z aktuální účetní období, nebo staré
 • historie vlastních výrobků
 • nabídka Kuchyň - Normování výroby - Historie vlastních výrobků
 • prezentuje komplexní pohled na vlastní výrobky
 • a to z pohledu cen, surovin, množství, odběratelů i dat
 • provádí se kontrola hodnot surovin vydaných na výrobek s cenou hotového výrobku
 • nalezení surovin vydaných na výrobu, k nimž není výdobek
 • nalezení výrobků, k nimž není výdejka surovin
 • sestava: seznam receptů pro kalkulaci (s režií, produktivkou, marží a DPH)
 • při prohlížení seznamu nový tisk Přehled receptů pro kalkulaci
 • řádkový seznam vybraných receptů s % režie a % produktivní práce
 • cena skladová, cena navýšená o produktivní práci a režii, cena finální navýšená ještě o marži a DPH


verze 13(23).04028.1.2011
 • dobropisy na příjemky minulých měsíců
 • nově ve volbě Sklad - Storno chyb.zápisů - Dobropis z min. měsíců lze "natvrdo" odepsat dpbropisované zboží jak z aktuální, tak i počáteční zásoby skladu. Jakoby zboží na začátku měsíce nebylo skladováno
 • účetní přehled o evidenci v minulých měsících
 • v nabídce Inventury skladů - Evidence v minulých měsících lze zobrazit a vytisknout přehled, který odpovídá Účetnímu stavu (počáteční zásoba, příjem, výdej, konečný zůstatek), za dříve uzavřené účetní období
 • převod podle požadavku - výdej jen z vybraného skladu
 • upravená sestavy o produktivní práci a režie
 • nově se v části "Suroviny vydané na vlastní výrobky" tiskne za každým výrobkem součet celkové hodnoty těchto vydaných surovin

verze 13(23).039 6.1.2011
Opravená verze. Posílení zabezpečení funkce vyčíslující prodejní cenu, režii a produktivní práci u prodeje hotových vlastních výrobků odběrateli, u nějž se režie a produktivní práce přičítají ke skladové ceně. Současně s tím opravena odpovídající sestava Kuchyň - Normování výroby - Přehled produkt.práce a režie.

verze 13(23).038 3.1.2011
Opravená verze hlavně z důvodu správné interpretace toho, co je a není dosud u strávníků vyúčtováno.

verze 13(23).037 13.12.2010
 • volba Sklad - Inventury skladů - Zásoba minulých měsíců prezentuje počáteční zásobu minulých měsíců, které si SW ukládá při měsíční (roční) uzávěrce
 • volbou Obsluha - Pošli email lze poslat email na libovolnou adresu dřív se zpráva odesílala jen do DATAXu. Nyní můžete zadat (či vybrat ze seznamu) libovolnou adresu

verze 13(23).035 - 13(23).036 16.11.2010
 • párování příjemek s fakturou - k párování se nabízejí jen příjemky, které byly přijaty způsobem „Fakturou“
 • síťová verze - zaúčtování příjemek / výdejek = vylepšili jsme kontrolu souběžného zaúčtování a dodělávání dokladů / pokud se, při zaúčtování zabrazí varovné hlášení o tom, že někdo jiný používá potřebný soubor, musíte mít trpělivost a vyčkat na jeho uvolnění, jinak o doklad přijdete

13(23).033 - 13(23).034

 • umazávání plachty při nízkém kreditu = můžete nastavit, aby při nízkém kreditu program na plachtě odhlásil jídla až do konce měsíce / můžete si vybrat ty strávníky, kteří mají automaticky odhlášené některé jídlo kvůli nízkému kreditu na některý z následujících dnů.
 • normování výroby - ukaž, co z požadavků chybí na skladě = při prohlížení tzv. "požadavků na suroviny" se můžete podívat přes F1 , co chybí na skladě
 • síť = při práci v síti se pro Dodělání / Opravy / Storno nabízejí jen příjemky resp. výdejky přihlášeného uživatele

13(23).026 - 13(23).032

sklad
 • lze přidat na zaúčtovanou příjemku další položky
 • specifikace skladů: Centrální / Normální sklad / Sklad výrobků
 • lze vytvářet požadavky na převod surovin z centrálního skladu
 • síť - nabídka jen těch dokladů, které si uživatel sám vyrobil
 • v síti je zaručena souběžná práce při příjmu, výdeji a normování
strávníci
 • tisk plachet s číslem žáka nebo variabilním symbolem
 • iKuch - hromadný tisk lístečků s přístupovým jménem a heslem
 • na dokladech z vyúčtování je i číslo účtu
 • prodej stravenek - celý nový systém
normování výroby
Další , zcela samostatný a nový způsob normování výroby.

13(23).025

iKuch - hromadný tisk lístečků
Informační lístečky s přístupovým jménem a heslem strávníka pro iKuch lze nyní tisknout i ve volbě Plachta - Strávníci - Jednotliví strávníci nejen individuálně pro jednoho strávníka, ale také hromadně pro vybranou skupinu strávníků přes funkční klávesu F6 - C.jméno a heslo na web iKuch.

výběr strávníků podle čísla chodu
Při výběru skupinu strávníků podle čísla chodu, které mají na zadané období zapsané na plachtě resp. v terminálu), můžete zvolit, nemá-li se rozlišovat objednaný a vydaný chod. Když ne, pak zadáním např. 2 vyberte strávníky, kteří mají 2 = dvojku objednánu ,ale i B=dvojku snědenu. Když se má rozlišovat, volíte konkrétní znak (rozsah znaků).

recepty - rozšíření sledovaných údajů
U receptů se nyní eviduje:
 • na kolik měrných jednotek (porcí daného jídla) je zapsaná norma (standardně je rozpis surovin zadaný na 10 porcí)
 • jaká je měrná jednotka výrobku (standardně "kus")
 • jaké je procento režie (standardně 0 procent)
 • jaké je procento produktivní práce (standardně 0 procent)

odložené plachty - počty chodů
Ve volbě Plachta - Historie,počty chodů můžete vytisknout (z dříve odložených plachet minulých měsíců) denní přehled o počtech jednotlivých chodů - jak zůstaly na plachtě po jejím převodu (program vytiskne pro každý měsíc a každé jídlo jednu stránku / objednaná a snědená se nerozlišují).

síťová verze programu - odhlášení jiného uživatele
Uživatel, který má administrační oprávnění, může odhlásit jiného uživatele a tím ukončit jeho práci ve volbě Nastav - Nastav parametry - Odhlásit uživatele.

13(23).022 - 13(23).024

archivace na flash disk
Při archivaci na flash disk ve volbě Obsluha - Archivace - Na flash disk se do složky \DATAX_FL\KUCH\ZALOHA\ ukládá archiv ve formě 2 souborů, jejichž jméno určuje systémové datum. Archivní kopie se uloží pod jménem rrrrmmdd.A01 a rrrrmmdd.DTX - "rrrr" je rok, "mm" měsíc a "dd" . Kopie starší než 1 rok program automaticky ruší.

Příjemky / Výdejky - až 999 položek
Dřív mohl mít doklad maximálně 99 položek (skladových karet), nově až 999.

síťová verze - vzkazy mezi jednotlivými uživateli
Pomocí volby Obsluha - O programu - Vzkaz po síti může každý uživatel komukoli ze seznamu oprávněných uživatelů předat vzkaz a vzkazy od jiných uživatelů si přečíst či vytisknout. Při výběru uživatele také vidíte, jestli právě pracuje nebo nepracuje s programem (je / není přihlášený). Vzkaz může obsahovat libovolný text (až 99 řádků po 77 znacích). Pokud již na serveru pro adresáta nějaký vzkaz existuje, program nový vzkaz připojí ke starším vzkazům. Když se uživatel přihlašuje do programu (zadává heslo) nebo se odhlašuje (končí práci s programem) a nebo když v hlavní nabídce několikrát stiskne klávesu Esc, program zjistí, zda pro něj na serveru existuje nějaký vzkaz.

výdej surovin na jednotlivé chody
Lze evidovat výdej surovin nejen na různá jídla (snídaně, oběd, večeře atd.), ale také na jednotlivé chody vybraného jídla:
 • ve volbě Nastav - Nastav parametry - Normování, výdejky nastavíte, že se tak má dít
 • chcete-li rozlišovat i při normování, musíte mít zvolen způsob zápisu limitního listu Po surovinách nebo V tabulce a dále pro způsob zaúčtování lim. listu musíte zvolit Rozpočítat výdej na jídla - ANO a pak zvolit možnost Rozlišovat výdeje také na jednotlivé chody.
 • nenormujete-li, či používáte Původní způsoblimitního listu, a chcete na výdejku ručně zadávat, na které jídlo a chod se surovina vydává, musíte si nastavit, že se mají výdeje rozlišovat na jednotlivá jídla a pak potvrdit možnost Rozlišovat výdeje také na jednotlivé chody.
 • při ručním zápisu výdejky, když zadáte určité jídlo, dotáže se SW na číslo chodu (0= nerozlišuje se)
 • při prohlížení a tisku výdejek se kromě kódu jídla (1 až 6) ukazuje (tiskne) také zadané číslo chodu
 • při prohlížení výdejek si také můžete vybrat jen položky vydané na určité jídlo a číslo chodu
Tabulka "Počty chodů a jejich ceny" Ve volbě Kuchyň - Počty vařených porcí - Tabulka Počty chodů a jejich ceny se vyhodnocuje po dnech (i sumárně), kolik jste vařili různých chodů a jaká je hodnota výdeje surovin (v Kč) na jednotlivé chody celkem a na jednu porci odpovídajícího chodu. Tabulku lze vytisknout.

Zaúčtování hotových výrobků - příjem se na sklad
Při uložení výrobků z vlastní výroby na sklad, můžete nyní tyto výrobky také ihned vydat - automaticky generovat na tyto výrobky výdejku. V tomto případě se nejprve zaúčtuje výdej surovin, které jste na výrobky spotřebovali (výdejka 1), pak se tyto hotové výrobky přijmou na vybraný sklad (příjemka) a ihned se z tohoto skladu vydají (výdejka 2).

výběr příjemek přiřazených / nepřiřazených k fakturám
Při prohlížení příjemek můžete vybrat příjemky podle toho, zda jsou nebo nejsou přiřazené k faktuře, případně vybrat příjemky přiřazené k určitému číslu faktury (faktura č. Od - Do).

hromadná změna plachty více strávníkům na hodnotu 0
Když strávníkům hromadně ubíráte z plachty některá jídla na určité dny (volbou Jednotliví strávníci - F3 - Uber z plachty), můžete určit, co se má uložit do plachty (0 / *). tisk jídelníčku - další typ výstupu pro MS Word
Pro tisk jídelníčku je do programu přidaná další nová možnost, jak si vytisknout jídelníček tak, aby se vám líbil. Pomocí volby MS Word - podle COPT Kroměříž se pro vybrané jídelníčky vytvoří textový soubor JIDELNIK.TXT, který si následně můžete otevřít v textovém editoru MS Word a tento textový dokument pak můžete tzv. zformátovat (upravit typ a velikost písma, zarovnání, podtržení apod.) a nakonec z editoru MS Word vytisknout.

13(23).021

změna sazeb DPH - zvýšení obou sazeb o 1%
V Nastav - Nastavení parametrů - Jiné parametry v okénku DPH změníte obě sazby na nové hodnoty a po stisku Esc na dotaz co dál, potvrdíte odpověď Ano uložit toto nastavení.

síť - příjem, výdej jen ve vybraných skladech
Máte možnost pro jednotlivé uživatele, kteří mají právo zápisu příjemky, či výdejky, nastavit, ke kterým skladům budou mít přístup a jaký (příjem / výdej / normování výdeje = příprava limitního listu / výroba vlastních výrobků). Všichni uživatelé se mohou podívat na stav a pohyb na skladech (všichni vidí, co se kdy přijalo a vydalo a co je aktuálně na jednotlivých skladech).

13(23).020

zápis počáteční zásoby
Když zapisujete počáteční zásobu nového skladu volbou Uzávěrka - Počáteční stav skladu - Oprav cenu/množství v inv.seznamu, zobrazí se v tabulce všechny skladové karty seřazené podle pětimístného čísla karty. Pokud chcete najít a přesunout se v tabulce rychle na kartu s určitým názvem (resp. na kartu, která v názvu obsahuje určitý text), můžete nyní použít funkční klávesy F1 a F2. Po stisknutí klávesy F1 zadáte text, který se má hledat v názvu skladové karty. Program se přesune na první kartu, která tento text v názvu obsahuje. Další kartu pak můžete hledat pomocí klávesy F2. Stejně fungují klávesy F1 a F2 ve volbě Vyřaď suroviny z inv.seznamu.

sumář příjmů a výdejů po měsících
Při měsíční (roční) uzávěrce skladu odkládá program doklady (příjemky a výdejky) za uzavírané účetní období do složky STARE\ a tyto odložené doklady si můžete později prohlížet (nebo i vytisknout). Při prohlížení dokladů si také můžete pomocí klávesy F3 zobrazit nejrůznější sumáře za vybrané doklady (např. součet za jednotlivé příjemky resp. výdejky, součet podle čísla skladové karty, podle logické skupiny apod.). Nyní je v programu přidaná další možnost sumarizace odložených dokladů, a to součet po měsících. Program v tomto případě sečte vybrané doklady (příjemky resp. výdejky) podle měsíce a roku příjmu resp. výdeje a tento sumární přehled zobrazí v tabulce, kterou si můžete také vytisknout.

13(23).019

iKuch
Na našem WEBu jsme připravili ukázkovou demo verzi internetové odhlašovací aplikace iKuch. Každý uživatel se může na stránky přihlásit a zkusit si, jak se zobrazují jídelníčky a jaké je to při odhlašování (přihlášení) stravy ze strany strávníka. Uživatelé terminálové verze dostali s verzí navíc kompletní příručku obsluhy a přihlašovací identifikace (číslo a heslo) jejich zkušebního strávníka.

výměna čipu
Nově lze bez rizika opravovat plachtu strávníka i bezprostředně poté co jsme mu vyměnili čip. V minulých verzích bylo tvrdě vyžadováno, abyste po výměně čipu provedli volbu Tento týden. Teď tak činit nemusíte. Změny v plachtách se strávníkovi správně promítnou i do terminálu.

normativ na tiskopisu Spotřebního koše
V tabulce spotřebního koše se tiskne pro jednotlivé věkové skupiny a jídla finanční norma. Dosud se tiskla norma uvedená u 1.cenové skupiny, která patří do příslušné věkové kategorie. Přestože by mělo obecně platit, že strávníci jedné věková kategorie mají stejný normativ (mají stejné porce), tak se nově raději provádí složitý výpočet, který počítá průměrnou normu pro dané jídlo a věkovou kategorii. V drtivě většině případů bude průměrný normativ roven standardnímu, protože jak jsem řekl výše, všichni strávníci stejného věku by měli mít stejný normativ.

nové možnosti tisku výdejek
Je-li při normování požadováno členění surovin na jednotlivá jídla, pak se ve výdejce jedna a táž surovina vyskytuje vícekrát. Pro každé jídlo samostatně vydávané množství. Suroviny na výdejce řadí podle jídel (snídaně / dop. svačina / oběd … atd.). Proro nejsou výdeje jedné suroviny u sebe. Tím se ztrácí přehlednost výdeje. Proto se nově zavádí možnost zvolit si jednu ze tří variant tisku výdejky.
 • Klasika = tiskne se to jako dosud, tedy jednotlivé dílčí výdeje suroviny roztříštěně na výdejce
 • Součet i dílčí výdeje = vytiskne se jak sumární výdej (to co se fasuje ze skladu) tak i jednotlivé dílčí výdeje suroviny
 • Jen součet za surovinu = vytiskne se jen sumární výdej, tedy to, co se fasuje ze skladu
 • Stejnými variantami lze tisknout vydané suroviny v denním protokolu.

13(23).018

nutriční (energetická) hodnota potravin
V programu lze nyní evidovat tzv. "nutriční hodnotu potravin" vyjádřenou množstvím kiloJoulů obsažených ve 100 gramech potraviny (10 kJ = ca 2,4 kcal; 1 kcal = 4,2 kJ). Nejprve si pomocí volby Nastav - Nastav parametry - Jiné parametry zvolíte, zda nutriční hodnotu potravin budete nebo nebudete sledovat. Dotaz se objeví na konci zadávání parametrů (nebo když žádné parametry neměníte, stačí stisknout klávesu Esc a v zobrazeném dotazu zvolit, zda chcete sledovat nutriční hodnotu potravin). Množství kJ obsažených ve 100 gramech potraviny můžete zadávat v číselníku skladových karet a při zápisu nové příjemky. Množství kJ obsažených ve 100 gramech potraviny můžete také dodatečně měnit pro suroviny evidované na počáteční zásobě, v aktuální zásobě nebo na již zapsaných výdejkách. Podle nutriční hodnoty zapsané u evidovaných potravin je program schopný spočítat nutriční hodnotu jednotlivých receptů a také nutriční hodnotu surovin vydaných "Na spotřebu" - počítá a tiskne se v denním protokolu při denní uzávěrce.

kontrola stavu konta strávníků
Pomocí nové volby Plachta - Strávníci - Zkontroluj stav na kontě můžete zkontrolovat pro vybraného strávníka, či všechny (to může trvat i několik minut), zda aktuální stav konta odpovídá zaznamenaným platbám, dokladům o vyúčtování nákladů a záznamům v protokolu o změnách identifikací. Lze prohlížet nebo vytisknout různé přehledy (např. i detailní rozpis všech zapsaných plateb, dokladů nebo změn stavu konta).

pokladní doklady - hromadná oprava poznámky
Při prohlížení pokladní knihy (tj. zapsaných hotovostních plateb a výdajů) lze individuálně opravovat na jednom dokladu datum zápisu do evidence nebo poznámku. Nyní je také možné pro vybranou skupinu dokladů přes klávesu F3 hromadně opravit poznámku, tj. text, který se tiskne na pokladním dokladu jako účel platby (např. jen pro vybrané příjmové doklady za období 1.9.2009 až 30.9.2009 lze zadat hromadně poznámku "Stravné září 2009").

práce s recepty - výpočty a tiskové výstupy
Při prohlížení seznamu receptů nyní program předtím, než zobrazí tabulku vybraných receptů, přepočítá ceny, maximální počty vařených porcí a případně i nutriční hodnotu. Tyto údaje, které jsou zobrazené v seznamu, jsou tak aktuálně platné Funkční klávesa F2 při prohlížení seznamu receptů funguje stejně jako dřív. Byly částečně upravené i některé tiskové výstupy - seznam receptů, tisk jednoho nebo všech vybraných receptů.

stav konta ke dni - oprava a nový způsob výpočtu
Byl přidaný nový způsob zjišťování stavu konta - podle zaznamenaných dokladů a plateb. Při výběru volby "Peníze" - "Stav konta ke dni" můžete provést výpočet buď podle "změn konta zaznamenaných v protokolu" (původní způsob), nebo podle "zaznamenaných dokladů a plateb" (nový způsob).

13(23).017

opraveno testování účetního stavu všech skladů

13(23).016

opraveny nejrůznější drobné chyby (překlepy v textech / nesprávné nápovědné popisky / limitní list /atp.)

13(23).015

spotřební koš - ukaž skladové karty
Ve volbě Kuchyň - Spotřební koš,107/50 - Ukaž skladové karty lze prezentovat a opravovat sladové karty z pohledu řazení do Spotřebního koše (dále jen SPK). Vybrat lze např. karty : zařazené do SPK / nezařazené / zařazené jen do jedné skupiny SPK / zařazené do více skupiny / zařazené do konkrétní skupiny. Opravit lze nejen jejich zařazení, ale také % podíly.

bezstravenkový systém - kontrola posunu týdne
Při svém spuštění program kontroluje, jsou-li v terminálu údaje odpovídající aktuálnímu datu. Je-li například pondělí a vy jste neprovedli v pátek odpoledne příkaz Další týden, jsou údaje v terminálu vlastně z minulého týdne. Pro výdej to nevadí, ale pro případné objednávky (změny v terminálu) by se strávníci špatně orientovali, jaký že to týden mají vlastně opravovat. Tlačítko Tento týden by ve skutečnosti nabízelo rozpis týdne již právě skončeného. Proto vás program raději na takovou situaci upozorní a nabídne volbu Další týden, kterou vše srovnáte.

13(23).014

spotřební koš - skladové karty, které patří do více skupin
 • některé suroviny se z hlediska sledování spotřebního koše mohou započítávat do více skupin
 • např. Směs na knedlíky s cizrnou:30% ve skupině "LU" (luštěniny) / 60% v "BRT" (bramborová těsta) / zbylých 10% jsou ostatní přísady, které se nesledují
 • pro kartu lze zadat až 5 skupin SPK
 • součet jednotlivých podílů smí být max. 100 procent (může být nižší)
 • vše se dělá ve volbě Nastav - Seznamy,číselníky - Skladové karty -F1
 • toho lze výhodně využít pro zvýšení podílu ovoce, protože u spousty surovin, lze zadat alespoň nějaký podíl ovoce

kontrola správného zaúčtování dokladů (příjmy/výdeje)
Nově se při zaúčtování (či stornu) příjemek a výdejek kontroluje správnost skladové evidence. Není-li vše OK, zobrazí se varovné hlášení a SW se pokusí vrátit evidenci do stavu PŘED zápisem dokladu.

iKuch - ukaž, co je na webu
Volbou iKuch - Ukaž, co je na webu se zobrazí základní informace o stavu komunikace (jak a kdy) s internetovou aplikací iKuch.

tisk Den po dni - opravená chyba
Při tisku přehledu (počty porcí v aktuální resp. v přípravné plachtě), byly špatně spočítány částky (na obrazovrce to bylo OK).

13(23).013

bankovní výpis - které datum zapsat jako datum platby
Ve volbě Nastav - Nastav parametry - Komunikace s bankou můžete zvolit, jaké datum má program při načítání a párování bankovního výpisu brát jako datum zaplacení. Standardní volba = datum vytvoření bankovního výpisu (datum nového zůstatku na účtu). Druhá možnost = datum zúčtování položky (kdy byl pohyb na účtu proveden). Jeden bankovní výpis k nějakému datu, totiž může obsahovat pohyby i za více dní. Datum platby má vliv např. na "deník plateb".

tisk jídelníčků - jen obědy
Jídelníček můžete tisknout buď pro všechna vařená jídla, či jen pro oběd. Pro typ sestavy 3. na šířku - jídla ve sloupcích se obědy tisknou v tabulce o pěti sloupcích (co den, to sloupec / pondělí-pátek). Co řádek to jeden týden.

denní uzávěrky - kontrola normy
Vyřešeny a odladěny všechny problematické stavy, které mohly nastat, pokud se měnily údaje již provedené denní uzávěrky (přepočítání denní uzávěrky / oprava výdejky / změna počtu vařených porcí / změna cen).

kontrola číselníku skladových karet
Při spuštění a normálním ukončení programu (při tzv. "diagnostice") se nově provádí kontrola číselníku skladových karet. Je-li číselník prázdný (obsahuje 0 záznamů), jste na to upozorněni hlášením abyste nás volali a spolu s námi problém odstranili. Tento zcela výjimečný stav může jen při shodě několika náhodných stavů, ale už u jednoho uživatele nastal a protože neexistence číselníku karet, je pro software velkým problémem, raději jsme jeho kontrolu do diagnostiky přidali.

13(23).012

3 režimy normování včetně toho původního
Protože si někteří uživatelé přáli vrátit možnost normovat způsobem, jenž byl v software v předchozích verzích, vyhověli jsme jim. Ve volbě Nastav - Nastavení parametrů - Normování výdejky lze nyní vybrat jednu ze tří možností, jak se má normování provádět. Původní = starý způsob používaný v předchozích verzích. Po surovinách = příprava limitního listu odpovídá (jen lehce modifikováno) starému způsobu normování. Oprava již připraveného limitního listu již odpovídá novému způsobu. V tabulce = nový způsob:
 • SW nabídne seznam potřebných suroviny s požadovaným množstvím - nic se nemusí krok za krokem / surovinu po surovině odsouhlasovávat
 • i více limitních listů na příští dny
 • i za suroviny, jenž nejsou aktuálně na skladě
 • upravovat lze celkové množství, či detailní (jídlo / chod / cenová skupina)
 • a to v MJ , či gramech
 • snadné nahrazování suroviny bez zásoby jinou surovinou ze skladu
 • možno snadno (přímo v seznamu) přidávat i ubírat suroviny
 • možno vytvářet jednu výdejku za vše dohromady, či více výdejek
 • například na jednotlivé skupiny z pohledu sledování provaru
 • či na jednotlivá jídla
 • respektive na jednotlivé chody (aby se to podle toho dalo nasypat do hrnce)
 • i pokud se generuje jediná výdejka, může obsahovat dílčí výdeje na jednotlivá jídla
 • a vždy umožní rozpočítání výdeje surovin na jednoltivé skupiny z pohledu sledování provaru
přidání surovin do limitního listu
Při normování novými způsoby lze přidat do limitního listu i více suroviny, než stanovuje norma. To v podstatě šlo i v předchozí verzi, ale pokud jste měli naplněnu normu na 100% a chtěli jste přidat z další zásoby, SW to odmítl jako neodůvodněné.

stav skladu k zadanému datu
Máte-li příjem, či výdej v následném měsíci, než je účetní období, lze ve volbě Sklad - Inventury - Co je na skladě prezentovat buď aktuální stav skladu, či stav k poslednímu dni účetního období. Tomu odpovídá i tisk Inventurního seznamu.

přehled DPH k zadanému datu
Stejně tak lze ve volbě Sklad - Inventury - DPH prezentovat přehled (sestavu) o DPH k aktuálnímu datu, respektive k poslednímu dni účetního období.

denní uzávěrky za vybrané období
Máte-li v evidenci aktuálně denní uzávěrky za více než jen jeden měsíc, můžete ve volbách Peníze - Jídelna provar - Jak během měsíce / A jednotlivá jídla zadat, které denní uzávěrky (od jakého data po jaké datum) se mají dostat (zahrnout) do přehledu a součtů.

13(23).011

provar - vyčíslení neuplatněného DPH zahrnutého do spotřeby
V přehledech a tiskových výstupech prezentujících denní uzávěrku, je u uživatelů, kteří jsou plátci DPH vždy kromě celkové spotřeby vyčísleno: kolik činí hodnota surovin vydaných ze skladu + kolik činí neuplatněné DPH za tyto suroviny.

automatické ověřování nové verze software při každém spuštění programu
Ve volbě Obsluha - Upgrade - Nastavím lze nastavit, má-li se při spuštění zjišťovat existence nové verze s jejím případným stažením (Ano/ Ne). Dotaz na Internet je většinou velmi rychlý. Stále lze aktualizaci provádět i přímo v této volbě.

13(23).010

  17 velkých změn a přidaných evidencí
 • Druhé večeře
 • Strávníci ve více jídelnách - externí jídelny
 • Nové normování limitního listu
 • Kontrola a zpracování příspěvků - jejich souběh
 • Ubytování - sleva na ubytování za státní volno
 • Cvičné jídelny - zcela nový kalendářový systém
 • Import dokladů o platbách ze software Pokladna
 • Zrušené doklady, platby, strávníci - možnost obnovy
 • iKuch - objednávky a odhlášky stravy přes Internet
 • sKuch - objednávky a odhlášky stravy mobilem
 • Domalování plachty při úhradě s ohledem na odhlášky
 • Tvorba + export účetních dokladů za stravu pro MAUS
 • Nenulový rozdíl - řešení havárie skladové evidence
 • Prezentace či přepočet starých denních uzávěrek
 • Zpětné opravy gramáží
 • Zablokování / odblokování stravy
 • Elektronická příručka
 • + dalších více jak 60 vylepšení a funkcíJiří Pazderník Zavřít

začátek stránky 26.05.2009  iKuch -odhlášky stravy přes internet

Vážení uživatelé software Kuchyňka,

již od dubna 2009 je v provozu internetová aplikace iKuch umožňující odhlašování stravy přes Internet. Funguje to tak, že se strávník na Internetu přihlásí na www.iKuch.cz a zde, v nabídnutém jídelníčku, může požádat o odhlášení, změnu, či objednání stravy. Jeho požadavky se promítnou do plachty v software Kuchyňka poté, co v ní paní hospodářka potvrdí volbu Aktualizuj údaje. Je to snadné, jednoduché a účinné. Každý strávník, který nemá možnost si odhlásit stravu na terminálu, či u hospodářky, jistě uvítá možnost, že si ji může odhlásit přes Internet. Nyní nabízíme tuto službu i vám.

nutné podmínky pro software Kuchyňka

 • připojení počítače na němž je provozován software k Internetu
 • musí se provádět evidence stravy v plachtách
 • je potřeba, byť jen formálně, sestavovat jídelníček

vyzkoušejte si to

Chcete-li si aplikaci prohlédnout:
 • tedy do internetového prohlížeče zadejte iKuch.cz (nebo rovnou přejděte do demoverze tudy ikuch.cz )
 • v nabídnutém seznamu uživatelů vyberte Demoverze
 • čímž se dostanete do ukázkového jídelníčku školy Pokusníkov
Chcete-li si navíc vyzkoušet, jak se s aplikací pracuje z pohledu strávníka :
 • pak v pravém horním rohu obrazovky stlačíte Přihlásit
 • a do přihlašovacího formuláře zadáte číslo= 9999 a heslo= 99999

rozmyslete si to a kontaktujte nás

V klidu si vše vyzkoušejte. Zvažte, zda-li by i pro vaši organizaci nebylo využívání internetových odhlášek přínosné. Cenové a věcné podmínky naleznete na přiloženém návrhu smlouvy (formát PDF).
ke stažení lícní strana smlouvy rubová popis (23 stran / 2MB)
kontaktujte 2 84 81 01 81 Ing.Alexo Staniševský alexo@datax.cz  
Zavřít

začátek stránky 17.1.2019  dotaz: Co sledovat odděleně u ubytovaných a dojíždějících? Provat nebo spotřební koš?        odpověď: Provar - koš nemá logiku!

podrobě v PDF

proč vůbec sledovat tyto skupiny odděleně?

No na to je jednoduchá odpověď. Aby jedna skupina strávníků nejedla na úkor druhé.

provar
Ekonomický ukazatel, který nám říká, jak jsme na tom ve vztahu ke strávníkům. Máme-li úsporu, je to sice pro nás pěkné, ale znamená to, že vlastně ty strávníky okrádáme Nenakoupili jsme to, co jsme nakoupit měli (mohli). V opačném případě, tedy máme-li provar, tak nezákonně strávníkům přilepšujeme na úkor vlastní organizace. Ta částka navíc, jde do nákladů školy a tím pádem musí být uhrazena z příspěvkových peněz. Provar celkově a odděleně na dojíždějící a ubytované na jdete v SW ve volbě Peníze - Jídelna provar - A jednotlivá jídla. ukázka sestavy
provar(-) / úspora (+) co to znamená komu přilepšujeme na úkor koho
celkem ubytovaní dojíždějící
   100  5.100 -5.000 ubytovaným jsme nenakoupili suroviny za 5000 (neměli je ve snídaních a večeřích), ale dali jsme je do obědů dojíždějícím ubytovaných
   -50 -2.450  2.400 o 2.500 jsem ošidili obědy a peníze utratili za suroviny do snídaní a večeří ubytovaným dojíždějících
 2.000  1.100    900 šidíme všechny    
-5.000 -2.400 -2.600 všem přilepšujeme na úkor naší organizace    


spotřební koš
Je nutričně výživový ukazatel, pokus k nastolení vyvážené stravy. Odborníci stanovili pro základní skupiny surovin jejich množství, které by mělo být v jednom průměrném obědu, respektive celodenní stravě. Při tom ještě zohlednili jednotlivé věkové skupiny. Jde o systém, který mohou organizace v zásadě snadno sestavovat a kterým lze kontrolovat, jak se v jídelnách vaří. Systém je ale pro své zjednodušení velmi hrubý. Proto i jeho výsledky jsou vždy hrubé. S tím by k tomu měli přistupovat i pracovníci kontroly. Jsou-li věci znalí, vědí že nemohou očekávat plnění Spotřebního koše s přesností na 100%. Ale vždy v nějakém rozptylu. Když věci nerozumí, jsou jejich požadavky absurdní.
spotřební koš a odděleně na dojíždějící a ubytované
Dozvím-li se, že celkově plním normu mléka a mléčných výrobků ve Spotřební koši na 85%, a u ubytovaných na 90% a u dojíždějících na 82%, tak z toho mnoho nevyhodnotím. Snad jen, že bych v zásadě měl přidat v mléku jako takovém a navíc, že bych ho měl víc tlačit do oběda než na snídaně. Rozhodně z toho nelze vyvodit nic o tom, zda jedna skupina strávníků jí, či nejí na úkor druhé.

výdej surovin celkově a odděleně na dojíždějící a ubytované
Pokud si nechám vypsat seznam surovin, které byly vydány například na snídaně, uvidím, přesně, co se do snídaní dává. V SW to provedete ve volbě Sklad - Jaké byly výdeje - Prohlížení výdejek (A všechny výdejky za celý rok) - Jídlo (1-1 pro snídani). A protože si v přehledu mohu nechat udělat sumář po surovinách , dostanu přehled o celkovém množství vydaných surovin do snídaní (+ průměrná cena + počet výdejů). To je dosažitelné ale jen za předpokladu, že při zápisu výdejky vyplňujete údaj číslo jídla,respektive jej za vás do výdejky automaticky vyplní program při normování výdeje pomocí receptů a sestavených jídelníčků.
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 2.2.2010  dotaz: existuje vazba normativu s DPH?        odpověď: ano, ale minimální - tedy vlastně ne!

výchozí situace

Stali jsme se plátci DPH. Dosud byl normativ na oběd 25,- Kč. Jak se má normativ změnit?

chybná úvaha některých poradců a některých ekonomů

Někteří daňový poradci, či dokonce ekonomové, dělají elementární chybu. Řeknou si: DPH za potraviny je 10%. Tak o stejných 10% snížíme normativ (trochu dost si tu pletou hrušky s jabkama). Vezmou, že 25,- je 110% a tím pádem 100% = 25 : 1,1 = 22,73. A tak prohlásí, že nový normativ má být podivných 22,73. A myslí si, že to je dobře. Ale ono to dobře není!

dokažme si to výpočtem

1.
Když koupíme suroviny za 110 Kč, tak DPH představuje 10,- Kč. Ale pozor, těch 10 Kč ze 110 Kč není 10%, ale méně. A to konkrétně:
10 : 110 = 0,091 = 9,1%.
2.
Vy, jako plátci DPH s kráceným nárokem na odpočet, nedostanete od státu všechno DPH, ale jen jeho část (dáno zálohovým koeficientem). Tedy asi 25% (koeficient= 0,25). Z celkové částky, kterou jsme za suroviny zaplatili (110,- Kč) tak dostaneme jen:
0,91 * 0,25 = 0,02275 = 2,275 % .

Takže má-li se vůbec normativ měnit při změně DPH, pak by to mělo být jen takto:
25 Kč * 0,02275 = 0,57 Kč.
Tedy o necelých 60 haléřů by se měnil normativ z původních 25,- Kč na 24,43 Kč. No to ale asi dělat nebudeme. Protože zákonem je dáno, že žáci hradí jen hodnotu surovin, tedy normativ. To bychom měli vybírat od žáků za oběd 24,43 ? A jak to asi budeme dělat?

výsledek - varianty

co uděláme s normativem nový normativ hodnocení poznámka
1 snížíme tak zvaně o 10% 22,73 špatné na talíři budou o výrazně menší porce
2 snížíme tak zvaně o 10% + ponecháme cenu placenou na 25,-Kč 22,73 podivné navíc ještě porušujeme zákon a okrádáme žáky
3 snížíme o 0,57 24,43 nešikovné na talíři budou stejné porce, jako když jsme nebyli plátci DPH, bude ale problematické vybírat 24,43
4 snížíme o 1,- Kč 24,- zbytečné na talíři budou o něco menší porce (jednou za čas vynecháme pomeranč)
5 ponecháme původní 25,- nejlepší na talíři budou o něco větší porce (jednou za čas budeme moci přidat pomeranč)

závěr

Myslím, že všem je jasné, že varinta 5. je nejlepší. Žáci dál platí původních 25,- Kč, ale za to mají o něco bohatší stravu.

Tato informace byla elektronicky zaslána 29.01.2010 uživatelům našich software na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám tato informace nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 20.1.2010 dotaz: má se měnit normativ při změně DPH

Normativ stanovuje limit, kolik nás stojí suroviny na průměrné jídlo. Pokud 100% plátce (restaurace) uvaří jídlo, do něhož dá suroviny za 20,- Kč, tak neplátce ty stejné suroviny vyjdou na 22,- a nás jako školu na 21,50 . Pokud tedy takové tři provozy vytvoří obsahově stejné jídlo, bude je to v surovinách stát různé peníze. Či řečeno opačně, při stejném normativu, dá každý provoz do jídla jinak bohaté množství surovin. Nejvíce si může dovolit 100% plátce - nejméně neplátce. limitu

příklad

Aby bylo vše lépe pochopitelné, uvedu příklad. Máme 3 provozy (jídelny), které se odlišují tím, jaký vztah mají k DPH.
 • 100% plátce DPH = restaurace, hospoda atp.
 • neplátce = třeba drobná škola
 • plátce typ škola, u něhož dochází ke krácení nároku na odpočet DPH zálohovým koeficientem. Pro náš příklad zvolíme, že zálohový koeficient je 0,25 (což je dost obvyklé pro typ škola)
A ve všech třech jídelnách se koupilo stejné máslo za 110,- Kč (cena včetně DPH). A to máslo se celé vydalo do spotřeby. Uvidíme, že skutečná hodnota, která se započte do provaru bude vždy jiná.
plátce? Kč za máslo DPH spotřeba normativ
nákup sklad na účet 343 od státu dostanu neuplatněné ze skladu neuplatněné DPH celkem
neplátce 110 110       110   110 22
100% 110 100 10 10   100   100 20
škola(25%) 110 100 10 2,50 7,50 100 7,50 107,50 21,50


jak moc ovlivní normativ změna DPH?

Když se nyní mění sazba DPH o jeden procentní bod má to na normativ nepatrný vliv.
situace cena másla základ DPH neuplatněné na provaru
dříve 9% DPH 109 100 9 6,75 106,75
dnes 10% DPH 110 100 10 7,50 107,50
původní normativ rozdíl provarů změna normativu nový normativ
v kč v% v% v kč
21,50 0,75 0,68% 0,68% 0,15 21,65

Abychom měli obsahově stejný talíř, musíme vydat o 15 haléřů více. To je jednodušší ponechat normativ stejný, jaký byl dosud a jednou měsíčně ubrat pomeranč. Ono totiž od normativu se odvíjí i cena placená. A tak je asi šílenost mít normativ na 21,65, protože to ani od strávníků, kteří hradí hotově, nejsme schopni vybrat.

jak to řeší jiní tvůrci SW pro jídelny

Drtivé většině software chybí automatické promítání neuplatněného DPH za suroviny do provaru (více se dočtete zde). A tak jejich tvůrci od toho odvádějí pozornost tím, že bazírují na malichernostech. Díky tomu se mi už stalo, že mne oslovila naše uživatelka, že prý v sousední škole, kde mají jiný software, o ničem, jako je neuplatněné DPH, nevědí a jen teď, při změně DPH, mění normativ (předchozí příklad jasně ukazuje, že je to opravdu malichernost). A že jí kolegyně tvrdila, že si to u dodavatele software ověřovali, že to mají správně.

Tato informace byla elektronicky zaslána 21.01.2010 uživatelům našich software na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám tato informace nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 29.2.2008  dotaz: lze zajistit, aby Spotřební koš vyšel na 100%?

obecně: "Ne - to by nebyl život, to by byl nesmysl".

Z titulu zdravého rozumu a praktického života není možné, aby vám celý "Spotřební koš" (dále jenm SK) vyšel přesně na 100%. Nevím, proč by to někdo požadoval. To by musel být člověk, který nemá žádnou znalost v problematice stravování. My se v tomto prostředí pohybujeme již mnoho let. A před tím, než jsme systém sledování Spotřebního koše do našeho software zabudovali, tak jsme opravdu velmi pečlivě pátrali po důvodech a principech tohoto opatření na všech možných i nemožných místech (MŠMT, hygiena, Magistrát HLMP atp.). Takže to říkám s plnou váhou a vědomím.

vyhláška není zákon

Spotřební koš se sleduje podle Vyhlášky 107/2005 Sb, kterou vydalo MŠMT. Nejdená se tudíž o zákon, ale jen o vyhlášku. Mě určitě nepřísluší polemizovat o tom, je-li vůbec a případně jak vyhláška pro všechny závazná. Jen na ten fakt upozorňuji, aby bylo jasné, odkud vyhláška do života přišla.

princip

 • jedním z bodů vyhlášky je pokus o stanovení systému, kterým by se sledovala vhodnost skladby stravy
 • kvalifikovanými odborníky (hygienici , odborníci na výživu atp.) byly stanoveny sledované suroviny (skupiny surovin)
 • u nich se stanovilo průměrné množství (gramy), tedy kolik té které suroviny by měl obsahovat typický průměrný oběd, aby měl strávník zajištěn vyvážený přísun bílkovin, minerálů , vitamínů, vlákniny atd., tedy aby byla zajištěna kvalitní, nutričně plnohodnotná strava
 • suroviny které se sledují: brambory, maso, luštěniny,mléko, mléčné výrobky, cukr, tuky, vejce, zelenina, ovoce, rostliné maso
 • nesledují se: sůl, těstoviny, mouka, chléb, pečivo, rýže, kožení, základy jídel, pochutiny

nedostatky použitých principů

Aby byl systém alespoň nějak proveditelný, byly záměrně opomenuty mnohé fakty.
 • normy jsou stanoveny na oběd(ZŠ) / dop.svačina+oběd+odp.svačina(MŠ) / celodenní strava (snídaně+svačiny+oběd+večeře = internát). Nejsou stanoveny samostatně třeba na snídani.
 • Chodí-li strávníci na jídlo jak chtějí, musí se přepočíst porce jídel na společný základ (obědy, celodenní).
 • z příloh se sledují brambory a luštěniny. Máte-li normu u nich splněnu, znamená to, že vaříte dobře, neboť máte malý prostor na ostatní, ne tak zdravé přílohy.
 • u některých skupin se dohromady sledují dost rozdílné věci. U masa je to vše od kuřecích prsou po vepřový bok, od šunky po jitrnice a to kilo jako kilo.
 • některé přepočítací koeficinety jsou zcela podivné. U zeleniny sterilované je koef.=1,4. Tedy 1kg znojemských okurek je jako 1,4kg čertstvých paprik.
 • vůbec se nezohledňuje zpracování. 1kg mrkve 3 hodiny vařené v papiňáku má stejnou hodnotu jako kiogram mrkve nastrouhané s jablkem a citrónem jako salát.
 • nepečte! Pečete-li, pak se vydaný cukr a tuk promítne do spotřebního koše. Pokud buchty a vánočky kupujete, pak se nic ve spotřebním koši nezvýší.
 • norma je obecně příliš trvdá. Všichni mají moc cukru, tuku (bez použití konvektomatu) a málo ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků (aby se norma uspokojila dochází k takovým nesmyslům, že je k obědu hrachová kaše, banán a kakao).

vyhodnocení SK

Odborníci, kteří vyhlášku sestavovali, si jsou vědomi toho, že princip výpočtu je velmi nepřesný. Ale říkají, že lepší nějaký systém, než žádný. Vědomi si ale chyb sledování, uvádějí, že ve vyhlášce stanovené hodnoty jsou jakýmsi zlatým středem. Všichni inteligentní a věci znalí lidé si uvědomují, že není možné dosáhnout přesně 100%. Jaký rozsah je ale ještě rozumný, si nikdo do vyhlášky netroufl uvést, což je hlavní kámen úrazu vyhlášky. Předpoklad byl, že kontroly SK budou provádět osoby znalé (hygienici) a ti budou vědět jak se věci mají. Bohužel tomu tak v mnohých případech není. Kontrolu často provádí lidé, kteří o dané problematice nemají ani páru. Vím, že kontrola SK se provádí rozdílně nejen kraj od kraje, ale i pracovník od pracovníka jednoho a téhož kontrolního orgánu.
Takže někde se při uvážení všech nepřesností výpočtu považuje SK za splněný, jsou-li hodnoty v rozpětí 60% - 160%. Většinou se bere za vyhovující, je-li výsledek v rozpětí 75% - 125%. Bohužel existují ale i tací, co vyžadují v praxi zcela nesplnitelný rozsah 90% -110%. A požadovat přesných 100%, tak to je úplná hloupost !!!!

ne vše, co se vydá, se také sní

 • ve vyhlášce se hovoří o surovinách spotřebovaných
 • veškerá zpracování SK ale vycházejí z údajů o výdeji surovin ze skladu do spotřeby,
 • a mezi tím může být rozdíl, neboť většinou strávníci všechnu vydanou surovinu nesnědí (například špenát řada strávníků vůbec nesní / z brambor se podle jejich kvality někdy vyhodí 5%, ale jindy i 40%)
 • ale nic jiného než množství vydané ze skladu do spotřeby k výpočtu neexistuje
 • doufám, že se nenajde žádný šílenec, který by požadoval převážení zbytků jednotlivých surovin, které strávníci vyklepávají do kýblů.

tuky

 • u tuků je rozdíl mezi vydaným a skutečně zkonzumovaným množstvím mnohdy vůbec největší
 • proto každému říkám, vytiskněte si protokol SK a u tuku si udělejte poznámku:
 • protože se v tomto měsíci smažilo, tak se ve skutečnosti z celkově vydaného množství např. 200 kg vyhodilo 50 kg, a tak do SK se má započítat jen 150 kg, a tím i výsledné procento není 135% ale např. jen 104%
 • ideální je odebírá-li někdo od vás tento dále nepoužitelný tuk, pak je dobré k protokolu SK připojit potvrzení, že si těch 50 kg tuku od vás skutečně odebral
 • dalším řešením je rozšířit seznam sledovaných skupin ve volbě Kuchyň - Spotřební koš - Které suroviny sledovat)
 • kde si můžete přidat novou podskupinu pro tuk (např. TU7, kde uvedete, že se spotřebovává např. jen 70% z množství vydaného
 • pak přeřadíte olej, který používáte na smažení do této podskupiny
 • výsledek bude, že do SK se započítá jen 70% vydaného oleje
 • to je ale stejně takové přibližné, neboť jednou se oleje vylije jen 15%, jindy 40%, podle toho jak se smažení daří a jak saje smažená potravina


 • Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 5.9.2005  dotaz: lze sledovat provar na jednotlivá jídla (tedy na oběd / celodenní)?

sledování provaru na jednotlivá jídla

V programu KUCHYŇKA se sleduje provar nejen na různé typy odběratelů, ale také samostatně na JEDNOTLIVÁ JÍDLA, která vaříte. Pro jednotlivé typy odběratelů se sleduje jednak jejich celková počáteční a aktuální úspora a navíc také počáteční a aktuální úspora za OBĚDY a počáteční a aktuální úspora za OSTATNÍ JÍDLA (tj. snídaně, dopolední a odpolední svačiny a večeře). Dílčí počáteční úspory (jaká je z celkové úspory úspora na obědy a jaká na ostatní jídla), lze nastavit ručně volbou Nastav - Seznamy-číselníky - Provar-odběratelé. Musí vždy platit, že součet úspor za všechny typy odběratelů se rovná celkové úspoře vaší jídelny. Pro každého odběratele musí dále platit, že jeho celková počáteční úspora je rovna součtu počáteční úspory za obědy a za ostatní jídla. Vypočítané úspory na jednotlivá jídla (ale také normu a spotřebu surovin na jednotlivá jídla) lze prohlížet a také vytisknout ve volbě Peníze - Jídelna-provar - A jednotlivá jídla. V tabulce na obrazovce se ukazují nejprve sumární údaje za všechny typy odběratelů dohromady a klávesou F3 si můžete zobrazit údaje jen za vybraný typ odběratele. Klávesou F6 lze vytisknout sestavu za všechny typy odběratelů a za všechny denní uzávěrky. Tisknou se vždy pro jednotlivé dny údaje nejprve celkem za všechny odběratele a pak samostatně pro jednotlivé odběratele. V sestavě se tisknou tyto hodnoty:
 • norma, skutečnost a výsledek celkem za všechna jídla
 • počet obědů, norma, skutečnost a výsledek za obědy
 • počet snídaní, dopoledních a odpoledních svačin a večeří a norma, skutečnost a výsledek dohromady za tato 4 ostatní jídla
Aby byl výpočet provaru na jednotlivá jídla co nejpřesnější, je vhodné, abyste při zápisu výdejek na spotřebu (tj. pro výdejky, které se započítávají do denních uzávěrek) zadávali u jednotlivých vydávaných položek kód jídla, na které se vydávají. Zavřít

začátek stránky 5.9.2005  dotaz: máme 2 jídelny a já chci sledovat provar za obě dohromady. Jak na to?

sledování sumárního provaru

Pokud máte program KUCHYŇKA instalovaný vícekrát a každou instalaci používáte pro sledování samostatné jídelny (kuchyně), můžete sledovat tzv. SUMÁRNÍ PROVAR, tj. provar společně za několik instalací programu. V každé instalaci (na každém počítači) zapisujete samostatně příjemky, výdejky, jídelníčky, počty vařených porcí a provádíte denní uzávěrky, které se týkají právě té jídelny, pro kterou program používáte. Na každém z počítačů tedy sledujete samostatně provar a tisknete si denní protokoly. Přehled za obě (všechny) instalace dohromady lze pořídit přímo v programu.
Ve volbě Nastav - Nastav parametry - Výdejky, provar zadejte, že chcete sledovat sumární provar. Pak budete mít ve volbě Peníze - Jídelna - provar dostupnou volbu Ukaž sumární provar. Dříve než si budete prohlížet (případně i tisknout) sumární provar za více jídelen, musíte si načíst denní uzávěrky z druhého počítače, z jiné instalace programu KUCHYŇKA. Ty dostanete z druhého počítače na disketu nebo přímo do adresáře 2. programu volbou Obsluha - Export - Denní uzávěrky.
!!! POZOR !!! Aby byl sumární přehled správně vypočítaný i za skupiny strávníků z hlediska sledování provaru, je nutné mít ve všech instalacích programu tyto skupiny stejně zapsané. Pod stejným číslem skupiny by měly být zařazeni strávníci stejného typu. Např. v obou instalacích byste měli mít skupinu číslo 1 - Naši žáci, 2-zaměstnanci, 3 - Ostatní.

Jiří Pazderník Zavřít

začátek stránky 12.8.2005  dotaz: nešlo by načíst do SW Kuchyňka platby zaznamenané v SW Pokladna?

načtení plateb zaznamenaných v programu "POKLADNA"

Pokud ve Vaší organizaci (škole) používáte program "POKLADNA" firmy DATAX a v tomto programu zaznamenává Vaše pokladní příjmové resp. výdajové doklady za stravu, nemusíte stejné platby zaznamenávat v programu KUCHYŇKA ručně. Doklady zapsané v POKLADNĚ (kolik kdo zaplatil nebo mu bylo vráceno) můžete načíst do SW KUCHYŇKA a automaticky upravit o tyto částky konta strávníků.
Nejprve v programu POKLADNA zaznamenáte příjmové resp. výdajové doklady typu "ZA STRAVU". Tyto doklady pak uloží na disketu:volba Export dat - KUCHYŇKA-strávníci - Na disketu. V programu KUCHYŇKA zvolíte volbu Import - Pokladní doklady a načtete předávaný soubor se zaznamenanými platbami. !!! POZOR !!! V programu POKLADNA a KUCHYŇKA musí mít strávníci přidělené stejné číslo žáka (stejný číselný kód strávníka), podle kterého se načtené doklady párují se seznamem strávníků. Proto je dobré strávníky nejdříve do SW Pokladna z Kuchyňky importovat.
Dříve než se v KUCHYŇCE strávníkům upraví jejich konta, máte možnost vybrat z načtených dokladů jen některé. Příjmové doklady ZVÝŠÍ konto strávníka, výdajové doklady ho SNÍŽÍ. Zároveň se případně označí úhrada dosud nezaplacených dokladů vystavených při posledním vyúčtování nákladů a platby resp. výdaje se přidají do seznamu plateb. Pokud používáte kreditní terminál, musíte ještě potvrdit jak se má strávníkům upravit jejich kredit na stravu.

Jiří Pazderník Zavřít

začátek stránky 12.8.2005  dotaz: kterou metodu výpočtu Spotřebního koše máme volit?

Spotřební koš - 3 metody výpočtu

V programu lze zvolitjednu ze 3 metod výpočtu spotřebního koše.
1
Přepočet vařených porcí na obědy = volí ti, kteří mají drtivou většinu obědů. Ostatní jídla jsou přepočtena na fiktivní (jakoby) obědy. Nejlépe koeficientem podle normativu. Je-li normativ snídaně 11 Kč a normativ oběda 22, paj 1 snídaně = 0,5 oběda, tedy koeficient je 0,5. Celkový počet obědů se porovnává s normou na obědy.

2
Přepočet vařených porcí na celodenní stravu = volí ti, kteří mají drtivou většinu celodeních strávníků. Všechna jídla se přepočtou váhou svých normativů tak, aby jejich keficienty v součtu daly 1. Např. je-li normativ snídaně 10Kč, oběda 20 a večeře také 20, pak koeficienty jsou : snídaně 0,2 / oběd 0,4 /večeře 0,4 / což v součtu dává 0,2 + 0,4 + 0,4 =1. Celkový vypočtený počet celodenních strav se porovnává s normou na celodenní stravu.

3- OBĚDY / CELODENNÍ
Je kombinace předchozích = volí ti, kteří mají jak celodenní stravu, tak i jen strávníky, kteří chodí na obědy. Pro tuto metodu se musí určít, které z jídel je rozhodující pro stanovení počtů celodenní stravy. Může to být kterékoliv kromě oběda. Počet porcí tohoto jídla se násobí celodenní normou, zbývající počet obědů se vynásobí normou na 1 oběd. Výpočet normy podle této metody je zřejmý z následujícího vzorce:
"X" = počet porcí zvoleného jídla, kt.určuje "celodenní stravu" tj. počet, který budeme násobit celodenní normou
"Y" = (celkový počet obědů - "X")tj. počet, který vynásobíme normou na jeden oběd
NORMA CELKEM = ("X" * CELODENNÍ NORMA) + ("Y" * NORMA NA 1 OBĚD
)
Jiří Pazderník Zavřít

začátek stránky 2.6.2005  cena včetně režie

Původní názor některých vašich kolegyň byl takový, že za všechnu neodebranou stravu se žákům a zaměstnacům účtuje i režie (viz kapitola: Neodebraná strava) . Moc se nám to nezdálo a tak sem po tom trochu pátrali. Co jsem na některých KÚ vypátrali to přinášíme.

jak to je u žáků

 • neexistuje zákonná opora k tomu, aby byla žákům, jsou-li ve škole, účtována i režie za neodebranou stravu
 • ale, je-li žák dlouhodobě nepřítomen (např. nemocen) a stravu si neodhlásí, má mu za ní být účtována cena včetně režie
 • a je údajně jedno, zda si ji odebere (maminka do kastrůlku) či nechá-li ji propadnout (tady si moc jistý nejsem)
 • tedy v tomto případě nebude na tyto porce poskytnut příspěvek na stravu od zřizovatele
 • a tak to musí zaplatit žák
 • 1.den nepřítomnosti (1.den nemoci) se bere, jako by byl ve škole (nemohl se odhlásit)

jak to je u zaměstnanců

 • je-li zaměstnanec např. na služební cestě a v rámci ní je mu poskytnut příspěvek na stravu, nesmí mít další příspěvek na stravu v jídelně a tak pokud ji neodhlásí, musí ji zaplatit včetně režie
 • nemá-li poskytnut na služební cestě příspěvek, platí nevyzvednutou stravu bez režie
 • nevyzvedne-li si stravu a je přitom na pracovišti, platí ji bez režie

dělá se to?

U zaměstnanců ano. Tam se to hlídá. Ale u žáků jsem o tom neslyšel (a nejen já, ani nikdo jiný).

a co dál?

Určitě ještě malou chvíli počkáme, jak se celá kauza vyvrbí. A pak v programu Kuchyňka provedeme potřebné změny. A až budou hotové, pošleme všem uživatelů novou verzi. Ta vám umožní se s problémem popasovat.
Alexo Staniševský text byl e-mailem odeslán 2.6.2005 všem uživatelům SW Kuchyňka Zavřít

začátek stránky 29.3.2005  stravovací režie se zaměstnacům neúčtuje

Vše zůstává tak, jak bylo

Vyhláška číslo 84/2005 Sb. (Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky) vydaná MFČR ze dne 28.2.2005 jasně uvádí, že zaměstnanci, stejně jako žáci, hradí pouze normativ.
Není vůči nim uplatňována režie. Tedy vše zůstává při starém. Z toho vyplývá, že stravování zaměstnanců od 1.3.05 je stejné, jako bývalo před 1.1.2005 - kdy začal platit nový školský zákon. Ty dva měsíce, kdy to mělo být jinak by kontrola měla údajně prominout, pokud se postupovalo stále stejně.
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 27.4.2005  samostatné výdejky na žáky / zaměstnance / cizí !

DOTAZ: Musím si dělat 3 výdejky, abych rozlišil výdej na různé strávníky?

Proboha živého. Z hrůzou jsem zjistil, že si někdo dělá 3 samostatné výdejky, aby mohl doložit co vydal žákům, zaměstnancům a cizím.Respektive aby pro tyto skupiny strávníků byl schopen spočítat individuální provar či spotřební koš. Nic takového nedělejte.
Program to dokáže sám.
Vy dělejte výdejku jako dřív. Jen jednu, nebo i víc (to je jedno). Díky tomu máte také za celou jídelnu celkový výdej, provar a spotřební koš. Pokud ale budete chtít, program sám dokáže navíc sledovat rozdělený provar, výdej i spotřební koš na jednotlivé skupiny strávníků.
Nevíte jak? Ale to je jednoduché!

A) Vaříte-li jen oběd pak stačí jen udělat následující.
Ve volbě Nastav - Seznamy ,číselníky - Odběratelé,provar lze definovat skupiny pro sledování (výchozí stav = 3 skupiny= žáci / zaměstnanci / cizí). Pro ně můžete dokonce zadat i oddělený počáteční stav provaru.
Dále v Plachta - Odběratelé podle ceny - Typy strávníků, provar zařadíte jednotlivé cenové skupiny do skupin pro sledování děleného provaru. Už to stačí, aby program například vytiskl přehled surovin vydaných pro zaměstnance.

B) Vaříte-li i jiná jídla než jen oběd a chcete-li mít sledování dokonalé, pak musíte udělat ještě následující.
Ve volbě Nastav - Nastavení parametrů - Výdejky,provar - zadat, že při zápisu výdeje se bude specifikovat, na které jídlo se ta která surovina vydává (asi zadáte, že takové členění se provádí jen u výdejek do Spotřeby - u akcí takové členění nemá smysl). Při zápisu vlastní výdejky pak navíc kromě vydaného množství zadáte i číslo jídla na které se surovina vydává:
1 - snídaně
2 - dopolední svačina
3 - oběd
4 - odpolední svačina
5 - večeře
0 - není specifikováno (surovina rozpočítána na všechny skupiny strávníků, které se ten den stravovaly)
Například
1) máte na snídani 20 mlék a 250 rohlíků a na oběd 50kg brambor. Pak ve výdejce zadáte :
20 ks Mléko - 1
250 ks Rohlíky - 1
50 kg Brambory - 3
2) Vydávám-li 10 kg másla (2kg na snídaní a 8 kg na oběd) zapíšu to jako 2kg Máslo -1 / 8kg Máslo -3.
3) Vydávám-li 8kg soli, nebudu specifikovat na jaké jídlo se to dává, protože se to postupně použije kdekoliv. Tedy zadám 8kg Sůl - 0.


Díky tomuto systému program přesně ví, které suroviny kdo konzumoval. Pokud některé suroviny konzumovalo více skupin strávníků (suroviny na oběd), rozdělí jejich výdej váženým poměrem podle normativů (podle počtu vařených porcí). Ti z vás, kteří si výdejku nechávají sestavit pomocí funkce Normování, nebudou muset žádná čísla zadávat, protože si program na základě zadaného jídelníčku a vašich receptur vše vypočítá.

Jen musím podotknout, že řada uživatelů tento princip používá, protože to v programu není až taková novinka (minimálně 3/4 roku). A je jasné, že jsme o ní informovali písemně, když jsme verzi s touto novinkou posílali (tak jak to ostatně děláme vždy). Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 22.3.2005  dotaz: do spotřebního koše mi jde maso i s kostí - co s tím?

Ve volbě Kuchyň - Spotřební koš - Které suroviny se sledují lze přidat nové skupiny nad rámec Vyhlášky o školním stravování č.107/2005 Sb. Například MA1 - maso bez kosti, kde koeficient dáte na 0.8 (1 kg masa s kostí = 0.8 kg masa bez kosti). Výdej surovin zařazených do této podskupiny pak bude při zápočtu do Spotřebního koše krácen na 80%. Zavřít

začátek stránky 25.2.2005  dotaz: jak účtovat stravu do kastrůlků?

Pro každou cenovou skupinu lze nastavit samostatně sazbu DPH, která se účtuje v ceně za stravu. Tím lze vyřešit problematiku dvojí sazby DPH za jídlo snědené v jídelně a jídlo vydané do kastrůlků. Ve volbě Plachta - Odběratelé podle ceny -Skupiny strávníků v údaji DPH% si můžete zadat s jakou sazbou DPH se strávníkům účtuje strava. Při vyúčtování nákladů se pak účtuje odpovídající DPH. Pro každou cenovou skupinu lze nastavit samostatně sazbu DPH, která se účtuje v ceně za stravu. Zavřít

začátek stránky 13.1.2005  dotaz: chci, aby vydané suroviny byly započteny jen jedné skupině strávníků

Toto směrování je možné jen u výdejek vytvářených za účelem "Spotřeba". Výdejku, při jejím vytváření, či dodělání lze směrovat pouze na určitou cenovou skupinu strávníků. K tomu slouží funkční klávesa F3. Tím můžete vybrat cenovou skupinu, na kterou bude tato výdejka směrována. Nevyberete-li žádnou skupinu, (stisknete Esc), výdejka bude považovaná jako výdej pro všechny strávníky. Klávesu F3 lze použít pouze pro výdejky typu "Spotřeba". Význam spočívá v tom, že při denní uzávěrce se takový výdej započítá jen tomu typu odběratele z hlediska provaru, do jakého příslušná cenová skupina patří.
NAPŘÍKLAD: vydáte-li pomeranč k obědu jen žákům, pak zapíšete novou výdejku na "Spotřebu" a výdejku nasměrujete na cenovou skupinu "________1- Žáci". Denní uzávěrka již započte pomeranče jen žákům. Zavřít

začátek stránky 27.05.2009  spotřební koš - skladové karty, které patří do více skupin

problém: karty, které obsahují více suroviny

Dosud SW pracoval na principu, že skladová karta mohla být zařazena jen do jedné skupiny sledování spotřebního koše (dále jen SPK) a to tím, že kód příslušné skupiny byl u karty v číselníku uveden. Popřípadě, nesledovala-li se karta vůbec (např. sůl, či mouka), nebyl kód skupiny vyplněn. U některých karet to ale tak jednoznačné být nemusí. Například u zmrzliny. Částečně patří do mléčných výrobků, ale jistě cítíme, že ne zcela. Nebo taková Směs na knedlíky s cizrnou, ve které je určitý podíl luštěniny a nějaký podíl bramborového těsta. Správné zařazení takových karet do skupiny SPK může být komplikované a nejednoznačné.

řešení

Od verze 13.014 (23.014) proto můžete pro takové karty nastavit, že spadají do více skupin SPK. Můžete zadat nejen, do kterých skupin SPK se promítají, ale a i to, jakým podílem (procentem). Například pro Směs na knedlíky s cizrnou bychom nastavili ze 30% patří do skupiny "LU" (luštěniny) a z 60% do "BRT" (bramborová těsta). Zbylých 10% jsou ostatní přísady, které se pro SPK nesledují.
 • zařazování o skupin SPK provádíme v Nastav - Seznamy,číselníky - Skladové karty
 • pomocí funkční klávesy F1 se zobrazí samostané okno
 • to má 5 políček pro zadání kódu skupiny SPK a k tomu 5 hodnot pro zadání podílu (procenta)
 • je-li surovina jen v jedné skupině, je vyplněno jen 1. políčko
 • je-li suroviny navíc ve skupině SPK plně, pak je v 1.podílu zadáno 100%
 • ovlivňuje-li karta více skupin, zadáme jednotlivé kódy skupin SPK a jejich podíl v kartě
 • pro skladovou kartu můžete zadat až 5 různých skupin spotřebního koše
 • součet jednotlivých podílů smí být max. 100 procent / může být i nižší
 • může být ale i nižší, protože část podílu karty se nesleduje
 • neznáte-li kód skupiny, lze si pomocí F1 nechat nabídnout číselník skupin SPK
 • nadále platí, že nemá-li se surovina z pohledu SPK sledovat, nemá vyplněn žádný kód SPK

výpočet

Podle zadaných % podílů u karty se při výpočtu SPK počítá skutečný výdej příslušných skupin
 • např. při výdeji 10 kg Směsy na knedlíky s cizrnou
 • je při zohlednění koeficientu 2 u bramborového těsta (1 kg těsta = 2 kg brambor) výsledek do SPK:
 • množství luštěnin:10 * 1,0 * 0,3 = 3 kg
 • množství brambor :10 * 2,0 * 0,6 = 12 kg
Nastavením skupin a jejich podílů v surovině tak můžete výrazně ovlivnit výsledný spotřební koš. Pokud vám např. vychází nízké procento ovoce, můžete to změnit např. tak, že pro ovocné jogurty nastavíte, že je v nich z 90% obsažena skupina MV- mléčné výrobky, a z 10% skupina OVM- ovoce mražené. Když pak za měsíc vydáte 10 kg ovocných jogurtů, vyjde to z hlediska spotřebního koše jako výdej 9 kg mléčných výrobků a 1.4 kg ovoce. Zavřít

začátek stránky 01.04.2009  ROZDÍLOVÁ VERZE software Kuchyňka 23(13).01

Vážení uživatelé

Dne 1.4.2009 jsem rozeslali všem uživatelům našeho software KUCHYŇKA, kteří s námi mají sepsanou smlouvu o poskytování navazujících služeb, CD-ROM s rozdílovou a placenou verzí software KUCHYŇKA 23(13).01. Takže si pomocí CD-ROM a volby Oprava na verzi tuto verzi nahrajte do svého počítače.
Verze přináší ohromné množství novinek, které jsou stručně popsány v přiložené brožůře, či v cca 50 stránkovém dokumetu formátu DOC či PDF, který je dosažitelný přímo ze software ve volbě Obsluha - Dokumenty.
Takže zde jen nejstručněji jak to jde:
  17 velkých změn a přidaných evidencí
 • Druhé večeře
 • Strávníci ve více jídelnách - externí jídelny
 • Nové normování limitního listu
 • Kontrola a zpracování příspěvků - jejich souběh
 • Ubytování - sleva na ubytování za státní volno
 • Cvičné jídelny - zcela nový kalendářový systém
 • Import dokladů o platbách ze software Pokladna
 • Zrušené doklady, platby, strávníci - možnost obnovy
 • iKuch - objednávky a odhlášky stravy přes Internet
 • sKuch - objednávky a odhlášky stravy mobilem
 • Domalování plachty při úhradě s ohledem na odhlášky
 • Tvorba + export účetních dokladů za stravu pro MAUS
 • Nenulový rozdíl - řešení havárie skladové evidence
 • Prezentace či přepočet starých denních uzávěrek
 • Zpětné opravy gramáží
 • Zablokování / odblokování stravy
 • Elektronická příručka
 • + dalších více jak 60 vylepšení a funkcí

Alexo Staniševský Zavřít