rozsah naší činnosti: sofware a servis

dodávka software

Dodávka hotových ekonomických agend. Tyto softwarové produkty se postupně vyvíjejí již více jak 22 let. Každý z produktů je reálně provozován u cca 70 -150 koncových uživatelů. Všechny produkty jsou aktualizovány týmem stálých autorů. Bližší popis naleznete zde

tvorba software na míru

Možnost tvorby specializovaného produktu pro jednoho či skupinu uživatelů. Může to být jen specializovaná úprava existujícího software, ale i zcela nový samostatný systém. Bližší popis naleznete zde

péče o zákazníky

Dodávkou software naše starost o zákazníka nekončí, ale spíše začíná. Proto všem nabízíme "Smlouvu o poskytování navazujících služeb", která uživateli zaručuje, že nezůstane tzv. "na holičkách". Cca 98% uživatelů tuto službu využívá.
  • školení našich software - pro naše uživatele provádíme minimálně 2x ročně podrobná více denní školení obsluhy (tato školení jsou organizována tak, aby i zcela laický uživatel získal znalosti v oblasti obsluhy PC, tiskárny, metodiky příslušného agendy a konečně i podrobnou znalost obsluhy programu).
  • školení obecná - školení začátečníků i pokročilých v problematice: obsluha PC, Windows, Word, Excel, Internet.
  • konzultace osobní - pro naše uživatele jsou každý měsíc vyhlášeny tzv. „Konzultační dny". Jedná se o šest dní v měsíci, kdy jsou na našem pracovišti přítomni všichni autoři programů a kterýkoliv uživatel může přijet se svými daty či dokonce i počítačem a svým teoretickým či praktickým problémem . Dokud nejsou všechny problémy vyřešeny, konzultace nekončí.
  • konzultace telefonické (Hot-line)- máme zavedenu trvalou servisní telefonní službu. Na rozdíl od některých firem, kde s vámi hovoří operátor, který váš problém zaznamená a předá dál k vyřešení, je u nás praxe taková, že s vámi komunikuje přímo autor programu. Tedy váš problém je řešen okamžitě a kvalifikovaně.
  • konzultace internet-line - máme zavedenu trvalou servisní datovou službu. Při problémech s daty lze tyto zaslat jako přílohu e-mail zprávy a my je okamžitě opravujeme.

servis u zákazníka

V případě nutnosti provedeme potřebný servis, doškolení, konzultaci v místě uživatele.

organizace sběru dat

Vytvoření uceleného systému sběru, pořízení, kontroly a vyhodnocení dat.