kotakty na jednotlivé pracovníky

Prosíme volejte ve všedních dnech od 8:00 do 16:00 vyjma středy (kontaktní den u zákazníků)
okruh témat telefon / e-mail
Ing.
Alexo Staniševský
Finanční účetnictví MAUS , Fakturace Alexo
Majetek , Drobnosti , Pokladna , Knihovna , Skartace , Bourání
Spisovka, o DPH , Objednávka speciálních prací a služeb
284 81 01 81
alexo@datax.cz
Jarmila Táborská přihlášování na konzultace a školení
objednávky nových verzí SW, příruček, CD-ROM
smlouvy, faktury - změny vašich objednávek a vašich údajů
284 81 81 86
taborska@datax.cz
Ing. Jiří Bajer Majetek , Drobnosti , Pokladna , Knihovna , Skartace , Bourání
Telefonické konzultace vždy ve STŘEDU . V případě naléhavé nutnosti v jiné dny = Alexo Staniševský. Děkujeme.
284 81 81 87
bajer@datax.cz
Ing. Jiří Pazderník Kuchyňka , Skladník, Autoservis 284 81 81 87
pazdernik@datax.cz