minimální hardwarové nastavení pro správný provoz

Software lze provozovat na operačních systémech Win95, Win98, Win2000, WinNT, WinXP. Win7, Win10. Sofware pracují na 32-bit i 64-bit operačním systému. Pro SW Kuchyňka - terminálová verze, je nuté pracovat na 32-bit, jinak je provoz neúměrně pomalý. 32bit a 64bit OP /detail Software spolupracují se všemi typy tiskáren, se kterými spolupracuje váš operační systém.

instalace software na PC

takové CéDéČko vám pošleme
 • vložte CD-ROM do CD mechaniky (potiskem nahoru)
 • máte-li aktivován tzv. „AUTORUN" spustí se instalační program sám
 • nemáte-li, musíte spustit program sami
 • (např.: Start - Spustit - E:INSTALUJ )
 • pak vyberte software, který chcete - a dále volíte činnost, kterou chcete
 • úvodní stránka Instalátoru

  důsledně rozlišujte Instaluj a Oprava

  • volba Instalace verze se používá při nahrání software do počítače, kde dosud žádná předchozí verze tohoto software není
  • volba Oprava na verzi se používá při nahrání nejnovější verze software na počítači, kde je již předchozí verze tohoto software používána

  instalace na PC, kde není CD mechanika

  1. je-li PC v síti
  • vložte CD-ROM do mechaniky v síti dostupného počítače
  • ze svého cílového počítače spusťe Instalátor na vzdáleném počítači
  2. má-li váš PC USB port
  • použijte FlashDisk
  • na počítači s CD mechanikou kompletně zkopírujte CD-ROM na FlasDisk
  • na svém cílovém počítači spusťe Instalátor z FlasDisku
  3. má-li váš PC jen disketovou mechaniku
  • použijte CD-ROM na počítači s CD mechanikou
  • volte požadovaný program a nádledně
  • instalční diskety , respektive opravné diskety
  • připravte si uvedený počet disket a postupně na vyzvání programu je vkládejte do počítače
  • s disketami přejděte k cílovému počítači
  • vložte do něj 1. disketu
  • přepněte se na disketu příkaze A: (Enter)
  • při instalci spusťte DTXINST (Enter)
  • při opravě spusťte DTXOPRA (Enter)

  parametry v sytémových souborech

  Tyto nutné parametry v sytémových souborech si Instalátor ohlídá a zabezpečí sám automatizovaně.
  CONFIG.NT WinXP Home, WinXP Profi, WinNT, Win2000
  adresář: C:\WINDOWS\SYSTEM32 či C:\WINNT\SYSTEM32
  FILES=150
  Spouštěcí ikona ve všech Windows
  při instalaci se automaticky umístí na plochu
  a také do START - Programy - DATAX
  CONFIG.SYS Win95, Win98
  adresář: ROOT disku C:
  device= c:\windows\HIMEM.SYS
  DOS=HIGH,UMB
  FILES=150

  čeština ve Win7

  Problémy se zobrazování češtiny řeší software SysFix.
  Vlastní češtinu (psaní) zajišťuje ovladač OK.COM. Ten je automaticky zaveden do systému spouštěcí dávkou BAT (přes ikonu) před spuštěním vlastního softweare. V software je přepínání mezi českou a anglickou klávesnicí zajištěno klávesou ScrollLock, jejíž aktivita (čeština) je na klávesnici signalizována i svítící kontrolkou.
  Potřebujete-li, stahněte si OK.com zde.

  čeština ve Win95, Win98

  Tyto parametry v sytémových souborech si musí uživatel případně zajistit sám
  adresář:
  ROOT disku C:
  CONFIG.SYS
  device= c:\windows\command\ DISPLAY.SYS con=(ega,,1)
  country= 042,852, c:\windows\command\ COUNTRY.SYS
  AUTOEXEC.BAT
  mode con codepage prepare=((852) c:\windows\command\ EGA.CPI)
  mode con codepage select=852
  keyb cz,, c:\windows\command\ KEYBRD2.SYS