jaké software vytváříme

logo ..programy chytřejší než opice....programy pro lidi.. ..programy pro vás..

programy chytřejší než opice

Do práce každé firmy se promítá její základní filosofie. Ta naše spočívá v tom, že každý laický uživatel, by měl být po krátkém zaškolení schopen s našimi programy rutinně pracovat, aniž by byl vystaven enormnímu tlaku z pocitu vlastní neznalosti. Říkáme-li laický uživatel, pak jím s prominutím myslíme i „50-ti letou paní", která dosud nepracovala nejen na PC, ale ani na elektrickém psacím stroji. Program na počítači chápeme jako pomocníka, který by měl, jinak metodicky znalému uživateli, odstranit nepříjemnou rutinní práci. Snažíme se, aby naše programy zvládali pokud možno co nejvíce z dané agendy. Aby byly chytré. Aby odpovídaly prvé části našeho sloganu: programy chytřejší než opice.

programy pro lidi

Nezanedbatelnou, mnohdy rozhodující složkou každého programu je tzv. "uživatelské rozhraní". Tedy to, jak program s uživatelem komunikuje, jak ho navádí, napovídá mu, upozorňuje jej. A také to jak složitě, či spíše jednoduše uživatel musí odpovídat, vybírat, volit a zadávat. Snažíme se, aby byly naše probramy "lidské". Aby byly v duchu druhé části našeho sloganu: programy pro lidi.

programy pro vás

Ale tento lidský přístup neprosazujeme jen při programování - tedy tvorbě software. Ale také při komunikaci s uživateli. Chápeme moc dobře, že každý uživatel má spoustu práce s vlastní agendou a tak neočekáváme, že to bude nějaký odborník v oblasti počítačů. A proto rádi, ochotně a srozumitelně odpovídáme na dotazy uživatelů, řešíme s nimi jejich problémy a pomáháme jim i v oblastech a nesnázích, které se vlastně našich software dotýkají jen okrajově. Používáme při tom lidsky srozumitelných výrazů, příměrů a vysvětlení. Snažíme se minimalizovat používání odborných výrazů, které mnohdy u laických uživatelů vytváří nepřekonatelnou bariéru pro pochopení. Veškerým svým jednáním se snažíme dokázat, že naše programy jsou v souladu s třetí části našeho sloganu:programy pro vás.