struktura zákazníků a významné zakázky

V současnoti více jak 700 koncových instalací naších programů aktuálně provozují uživatelé rozmístění absolutně po celé republice. Prahou počínaje přes Trhové Sviny na jihu, Cheb na západě, Frýdlant v Čechách na severu, Frýdek - Místek na severovýchodě až po Břeclav na jihovýchodě.
Už i proto si nemůžeme dovolit „pustit do světa" softwarový produkt, který by byl závislý na našem přímém servisu u uživatele. Snažíme se o tvorbu takového software, který je plně samopopisný, vstřícný k uživateli, provádí maximální ochranu dat, nepožaduje po uživateli žádné zvláštní znalosti, nevyžaduje podporu dalším software či hardware a ani si neklade zbytečné nároky na hardware.
Naše zákaznická klientela je dost široká a rozmanitá. Jsou v ní zastoupeni zákazníci nejrůznějšího druhu.
 • Největší počet a pro nás rozhodující skupinu tvoří zákazníci, kteří mají našimi produkty řešenu plnou šíři ekonomických agent. Na základě uzavřené "Smlouvy po poskytování navazujících služeb" jsme s nimi ve stálém kontaktu.
 • Dále jsou to zákazníci, kteří užívají aktivně jen některé naše produkty. Na základě uzavřené "Smlouvy o poskytování navazujících služeb" jsme s nimi ve stálém kontaktu.
 • Zvláštní skupinu tvoří zákazníci, pro které jsme realizovali jak objemem práce tak i finančně rozsáhlé a náročné, ale jednorázové akce
 • A poslední, malou skupinkou jsou zákazníci, kteří od nás odebrali jediný produkt a my o nich nemáme další informace
Máme-li jmenovat ty nejdůležitější, kteří jsou (či byli v uplynulých 15-ti letech) uživateli našeho software, či odeběrateli našich služeb, pak tedy:
 • Ministerstvo zemědělství ČR,
 • Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR,
 • Agrární komora ČR,
 • Pozemkový fond ČR,
 • Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky,
 • Institut vzdělávání a výchovy MZeČR,
 • cca 150 Středních odborých učilišť,
 • a další desítky jiných firem a organizací.