klikněte na požadované téma

začátek stránky 2.5.2024  ___opravná verze MAJETEK 4.79

novinky verze 4.79      změny v předchozí verzi 3.xx

Vážení uživatelé

Aktuálně je na našem WEBu dostupný rozdílový soubor, který převede vaši stávající verzi software na nejnovější verzi 4.79. Způsob aktualizace se liší podle toho, máte-li ze svého počítače, kde máte software instalován, dostupný Internet, či nikoliv. Jak to zjistíte? V programu spusťte volbu Obsluha - Upgrade software. Výsledkem bude jedna z následujících 4 možností.

1. nepovedlo se spojení - nedostupný Internet

Budete informováni, že z vašeho počítače se nepodařilo dostat na cílovou WEB stránku. Je-li to opravdu tím, že nemáte z vašeho počítače dostupný Internet, pak musíte postupovat následovně:
 • zde si stáhněte opravný soubor(M04001.ZIP - 1.9MB) máte-li verzi 4.01 - 4.78
 • stažený soubor si nakopírujte do pracovního adresáře, kde je software instalován
 • standardním instalačním adresářem je C:\DATAX\MAJETEK
 • pokud jste původně instalovali jinam, pak můžete pracovní adresář zjistit přímo v programu, spuštěním volby Obsluha - O počítači - O počítači v 1. řádku "Aktuální pracovní adresář"
 • po zkopírování souboru v software znovu spustíte volbu Obsluha - Upgrade software
 • v ní program, ještě před kontaktem na Internet, nalezne tento soubor a dotáže se, zda jej chcete použít pro aktualizaci na novou verzi
 • odpovíte-li že ano, program provede aktualizaci sama sebe.

2. máte aktuální verzi

Budete informováni, že provozujete aktuální verzi, že na WEBu není dostupná žádná novější.

3. nelze aktualizovat z WEBu

Budete informováni, že vaše verze sice není nejnovější, že existuje novější, ale že na WEBu není umístěna aktualizace, která by se dala stáhnout. To bude nejspíše případ, kdy by rozdílový soubor byl příliš veliký a tak jsme jej na WEB neumístili, respektive vaše verze programu je velmi stará a my již její aktualizaci na WEBu neprovádíme. V takovém případě nás kontaktujte a vyžádejte si aktualizaci pomocí CD-ROM.

4. lze aktualizovat vaši verzi

Budete informováni, že máte starší verzi a že na WEBu je dostupný soubor pro aktualizaci na nejnovější verzi. Na obrazovce se objeví kompletní informace:
 • jakou verzi používáte
 • jaká nejnovější verze je na WEBu k dispozici
 • který soubor je potřeba stáhnout z našeho WEBu do vašeho počítače a dokonce i jaká je jeho velikost
 • navíc jsou uvedeny orientační časy, jak dlouho bude stahování trvat (je-li užito vytáčení, či přímé připojení)
 • pokud potvrdíte, že se má soubor stáhnout, program se o to pokusí
 • o průběhu stahování jste informováni časovým "teploměrem"
 • výsledkem bude buď stav, kdy se to z nějakého důvodu nepodaří, o čemž byste byli informováni
 • nebo se to podaří
 • v takovém případě pokračuje automatická aktualizace programu + případná potřebná transformace dat
Zavřít

začátek stránky 2.5.2024  novinky verzí 4.01 - 4.79

  novinky novinky od roku 2018 k nejnovější - 4.79 24 stran ve formátu PDF 2 MB
novinky verzí 4.02 - 4.57 44 stran ve formátu PDF 3.5 MB
verze 4.01 ČÚS 708 10 stran ve formátu PDF 1.2 MB


opravná verze 4.79 2.5.2024

karty zařazené či technicky zhodnocené v období

 • lze jednoduše vybrat karty, které představují navýšení ceny v určitém období
 • tedy karty, které byly ve zvoleném období zařazeny do evidence
 • respektive u nich proběhlo technické zhodnocení
 • ve volbě Prohlížej - Zařazené DM
 • postupně volíte Datum / období - 5. zařazení či technické zhodnocení
 • zadáte požadované období od do (jeden měsíc / půl rok / rok /více let
 • ukončíte výběr volbou Ukaž a karty si můžete nechat prezentovat volbou Přehledy
 • či vytisknout za ně sestavu: Tiskové výstupy - Přehled karet a TZ v období
 • informace za jaké období je výběr karet proveden
 • informace o kartě zařazené ve zvoleném období (uvedeno i skutečné období zařazení)
 • informace o technické zhodnocení provedeném na kartě ve vybraném období
 • 1. řádek = informace o kartě / 2.řádek: období TZ, popis TZ, částka TZ a případný transfer


opravná verze 4.78 24.1.2024

logo, podpisy a volitelné texty na odpisovém plánu

 • ve volbě Výstupy - odpisový plán, nastav
 • lze nastavit texty, které se vypisují na konci plánu
 • a to včetně možnosti tisku podpisů a loga v záhlaví ze zadaných JPG souborů
 • aby s logo, či podpisy opravdu tiskly v sestavě, musí být soubory, které je obsahují:
 • - uloženy v v podadresáři DOC\ v rámci adresáře, kde je SW instalován
 • - standard je C:\ DATAX \ MAJETEK \ DOC \
 • - název souboru může být dlouhý maximálně 8 znaků
 • - jsou povoleny jen písmena a číslice

přehled pro účetnictví

 • ve volbě Prohlížej - Učetní přehled
 • se prezentují všechny, pro účetnictví důležité údaje
 • v horní polovině je sumář provedených odpisů: měsíce / čtvrtletí / rok
 • středním pole= sumáře za stále evidované (aktivní) karty:
 • počet / vstupní cena / oprávky / zůstatková cena / odpisy v roce provedené / připravený měsíční odpis
 • ve spodní polovině obrazovky jsou stejné sumáře pro jednotlivé zajímavé skupiny karet:
 • nově zařazené v aktuálním roce (+)
 • vyřazené v aktuálním roce (-)
 • zařazené (např. (+)05/23), či vyřazené (např. (-)10/23) v jednotlivých měsících roku
 • celkový odpis v předchozích letech: počet karet / celková částka (např. 2022)
 • nově zařazené v tomto roce (+) 2022
 • vyřazené v tomto roce (-) 2022

upraven Celkový pohled (stav dat)

 • ve volbě Prohlížej - Celkový pohled , či Obsluha - O počítači - Stav dat
 • jsme provedli drobnou úpravu, která uvádí správně:
 • celkové odpisy provedené v aktuálním roce
 • s informací, kolik z tohoto odpisu vytvořily evidované (aktivní) karty
 • a kolik karty, které byly v průběhu roku vyřazeny

datum tisku v záhlaví sestav

 • ve volbě Obsluha - Tiskárna - A nabízet datum tisku
 • Ano = SW se před každým tiskem dotáže na datum tisku, které má být uvedeno v záhlaví sestavy
 • SW si toto datum pamatuje do ukončení


opravná verze 4.77 21.09.2023

vyřazení pracovníků - uvolnění jejich evidenčních čísel

 • volba Tabulky - Číselníky - Pracovníci
 • volbou Chci rušit odešlé pracovníky se nabídnout jen ti, kteří nemají na sebe žádný aktivní majetek
 • pracovníky, kteří mají být vyřazeni, označujete stiskem klávesy "*" (hvězdička) v prvním sloupečku
 • po ukončení (stisk klávesy Esc) se SW dotáže, zda-li se mají označené záznamy skutečně vyřadit
 • - Vyřadit = záznam o pracovníkovi bude z číselníku odstraněn
 • - Ponechat = záznam v číselníku zůstane, ale bude z něho odstraněno jméno
 • - v obou dvou případech se u vyřazených karet, které jsou stále vedeny na již odešlé pracovníky
 • ponechá původní jméno pracovníka, ale odstraní se číslo pracovníka (bude nahrazenou nulou)
 • pokud budete později prohlížet seznam vyřazených karet
 • tak si můžete nechat zobrazit :
 • - karty, které měl původní pracovník: Prohlížej - Vyřazené DM - Místo, útvar, pracovník - Část jména
 • - respektive volbou Prohlížej - Vyřazené DM - Místo, útvar, pracovník - Pracovník,číslo (od 0 do 0)
 • a SW vybere karty, kde není uvedeno číslo pracovníka
 • tedy i karty těch pracovníků, kteří již odešli a z číselníku pracovníků byli vyřazeni

nové výběry karet a nové sestavy

 • výběr skupiny podle účtu
 • volba Zařazené -Odepisování - Účet
 • možnost výběru karet podle libovolného účtu, který je u majetku veden
 • výběr podle toho, jak dlouho se ještě budou odepisovat
 • volba Zařazené - Datum jsou dvě nové možnosti výběru:
 • počet měsíců, kdy se ještě bude odepisovat = zadáváte rozsah měsíců od - do
 • rok, v němž bude majetek odepsán = zadáváte rozsah let od - do
 • tiskový přehled karet s dobou odepsání
 • volba Tiskové výstupy - Kolik měsíců se budou majetky odepisovat
 • uvádí se počet měsíců do odepsání,období odepsání i rok odepsání
 • sestavu lze tisknout s mezisoučty: zařazovací účet / účetní skupiny / účtem odpisů / všemi účty
 • či bez mezisoučtů: abecedně / podle čísla / podle roku ukončení odepisování
 • sestava Výstupy - Výstupní sestavy - 1. Připravené měsíční odpisy
 • v sestavě u sumárních řádků se opět správně vypisují nejen kódy středisek, ale i jejich názvy

čistka nepotřebných souborů

 • Při vytváření archivů se do tzv. ZIP (komprimovaného souboru) ARCHIV.A01
 • ukládají všechny soubory z adresářů DBF \ POSLED \ a MAUS \
 • volbou Obsluha - Cistka nepotřebného lze soubory, které v POSLED a MAUS nemají co dělat odstanit
 • následně vytvářený ARCHIV.A01 se zmenší a bude snadněji uložitelný


opravná verze 4.76 08.03.2023

přehled technických zhodnocení a transferů

 • volba Prohlížej - TZ a transfery
 • nově nabízí 6 variant tiskových přehledů
 • SW vybere jen ty karty, které mají pro vás vyhovující kombinaci: mají transfer a jsou technicky zhodnocené / mají transfer / jsou technicky zhodnocené
 • každý přehled lze setřídit a sumarizovat podle volby uživatele
 • sestavy o transferech prezentují: obdržený transfer/ co již bylo z transferu odepsáno (umořeno) / co ještě zbývá
 • všechny sestavy se tisknou na naležato
 • první 4 sestavy uvádí vývoj transferu jednotlivých karet za zvolené období: 3 roky / 9 let / měsíce roku
 • Sumář transferů po měsících = vypisují se jen sumární hodnoty za zvolený údaj (např. za účetní odpisovou skupinu)
 • TZ a transfer k mm/rrrr (poslední účetní období, ve kterém bylo provedeno technické zhodnocení)

barva popisných textů na obrazovce

 • změněna barva, aby popisky byly lépe čitelné
 • některé texty byly záměrně vypisovány tak, aby byly nevýrazné
 • aby skutečné hodnoty karet oproti tomu byly více výrazné
 • nově jsme to barevné potlačení zmírnili


opravná verze 4.75 16.8.2022

nedokončený majetek

 • pokud chcete zapsat kartu nedokončeného majetku
 • je nutné do údaje způsob zařazení (Kód zařaz. ) zadat hodnotu 10 - Nespecifikováno
 • jen díky tomu zůstanou v účtech hodnoty 042
 • pro jakoukoliv jinou hodnotu zařazení, budou tyto účty z karty vymazány, jako nepřípustné
opravná verze 4.74 7.7.2022

měsíční uzávěrka se nechce provést - vyřazení některých karet není dokončeno

 • pokud nastane při měsíční uzávěrce
 • že se zobrazí informace, že uzávěrku nelze provést
 • protože některé karty jsou označeny k vyřazení, ale vyřazování není dokončeno
 • a vy víte, že se karty skutečně vyřadit mají
 • pak volte Změny - Vyřazení - Vyřazení více karet - Ukonči výběr
 • zobrazí se seznam všech karet
 • z nich některé budou označeny, že jsou připraveny k vyřazení
 • nic nedělejte, jen ukončete prezentaci stiskem ESC
 • program provede kontrolu vyřazovaných karet
 • a automaticky vyřeší případné nedostatky
 • a nakonec nabídne tisk protokolu o vyřazovaných kartách
 • díky tomu bude uzávěrku možno provést


opravná verze 4.73 31.5.2022

protokol o vyřazení

Opraven tisk protokolu.

opravná verze 4.72 4.2.2022

CSV soubor - kategorizace majetku pro Plzeňský kraj

Opraveno přejmenování cílového souboru CSV.

změna komunikace při vyhledáváni na Internetu

 • změna z metody GET.EXE na metodu CURL.EXE u činností
 • upgrade verze = vyhledání na WEBu datax, je-li nová verze a její případné stažení
 • automaticky v nové verzi 4.72 se nastaví, že se pro obě funkce má používat nová metoda přes CURL.EXE
 • ve volbě Obsluha - Upgrade - Kdo komunikuje s Internetem
 • lze nastavit, že se má funkce provádět postaru, tak jak to bylo do verze 4.71

opravná verze 4.71 4.2.2022

čistka v číselníku pracovníků

 • v průběhu let mohlo dojít k tomu
 • že máte tzv. mrtvé duše v číselníku
 • již neexistující pracovníky a místnosti
 • případně máte jednoho pracovníka ve více záznamech s různými čísly
 • ve volbě Číselníky - Pracovníci SW nabízí 3 možnosti
 • Chci rušit odešlé pracovníky = odstranění osob, které již nejsou zaměstnanci
 • pracovníky, kteří mají být vyřazeni, označujete stiskem klávesy "*"
 • vyřešit duplicitu pracovníků
 • program zobrazí pracovníky, kteří jsou v evidenci minimálně 2x
 • hvězdičkou označujete pracovníka, který má v evidenci zůstat
 • program automaticky označí číslem záznamy duplicitních pracovníků
 • to budou záznamy, ze kterých se případně evidovaný majetek (aktivní i vyřazený) převede na pracovníka označeného hvězdičkou
 • prázdné duplicitní záznamy lze rovnou i odstranit

čistka v číselníků místností

 • postup stejný jako u číselníku pracovníků
 • místnosti, které mají být vyřazeny, označujete stiskem klávesy "*"

ProxyServer

 • při nastavování (ne)používání ProxyServeru
 • ve volbě Nastav - Nastav parametry - Užíváte ProxyServer
 • se nově odlišuje situace, kdy server používáte,
 • ale neurčujete ani uživatelské jméno, ani heslo
 • obě tato návěstí v souboru GET.INI jsou zablokována (;)
 • a parametr BasicAuthentication má hodnotu 0

oprava

 • seznam karet na 2 stránky ke slepení
 • volba Zařazené - Ukaž - Tiskové výstupy - 5. slepte si seznam z 2x A4 naležato
 • při tisku docházelo k posunu
 • na 1. stranu (A) se vytisklo 49 záznamů ale na 1. stranu (B) jen 48 záznamů
 • to je již opraveno


opravná verze 4.70 19.1.2022

oprava

Při výběru jediného účtu ve volbě Výstupy- Výstupní sestavy - Sumáře za pracovníky a účty byla hlášena chyba. Tu šlo sice přeskočit stiskem klávesy , ale nyní je již odstraněna.

hromadné vyřazení karet

 • volba Změny - Vyřazení
 • dvě nabídky: Ano jedné karty vede k původnímu principu vyřazení jedné jediné karty
 • Vyřazení více karet nabízí princip hromadného označování karet k vyřazení
 • ať označíte kartu k vyřazení jakýmkoliv způsobem, vlastní vyřazení se provede až při měsíční uzávěrce
 • vyřazování více karet je ale výhodné v okamžiku, kdy předáváte celou budovu i s vybavením jinému subjektu
 • 1) výběr - standardním výběrem můžete určit karty, které se k vyřazení mají nabízet
 • 2) označování
 • mezera = karta se nebude vyřazovat
 • * = karta, se má vyřadit (označili jste ji k vyřazení stiskem klávesy "*" (hvězdička))
 • + = karta byla označena k vyřazení již dříve /
 • / = kartě, která byla označena již dříve k vyřazení, jste nyní zrušili označení k vyřazení stiskem klávesy "/" (lomítko)
 • hromadné označení (změny) přes stisk klávesy F2
 • 3) tisk protokolu o vyřazení (stručný / podrobný)


opravná verze 4.69 15.11.2021

oprava

Opraven tisk inventury podle účtů (při některé kombinaci zadaných parametrů - nebyl seznam správně setříděn).

opravná verze 4.68 18.10.2021

tisk informací o vývoji transferů

 • ve volbě Prohlížej - Zařazené
 • pro vybranou skupinu karet (asi nejlépe Stav - Má transfer)
 • lze ve volbě Tiskové výstupy nově volit další sestavu:
 • A. transfery desetiletí
 • každá karta na dvou řádcích:
 • 1. řádek = kolik již bylo umořeno
 • 2. řádek = kolik ještě zbývá (pod názvem ve 2. řádku je uvedena i vstupní cena / oprávky / zůstatková cena)
 • na konci v sumáři je uveden i vývoj přijatého celkového transferu (vždy na konci roku)

oprava

Opraveno nadbytečné chybové hlášení, které se dalo přeskočit stiskem klávesy "Enter".

opravná verze 4.67 04.10.2021

tisk informací o vývoji transferů

 • tiskový přehled za vybrané karty
 • ve volbě Prohlížej - Zařazené
 • pro vybranou skupinu karet (asi nejlépe Stav - Má transfer)
 • lze ve volbě Tiskové výstupy nově volit:
 • 9. transfery posledních 3. let = každá karta na jednom řádku s informací:
 • celkový poskytnutý transfer ; v daném okamžiku umořeno a ještě zbývá umořit
 • a to na konci předloňského roku; loňského roku; aktuálního roku ; po provedení následné měsíční uzávěrky
 • s mezisoučty podle zvoleného třídění (například účty transferu / účetní skupina atp.)
 • 0. vývoj transferů
 • obsahově podobné jako předchozí sestava, jen bez informací o měsíční uzávěrce
 • ale navíc se vypisují všechny zaznamenané změny transferového podílu, či částky, které jste na kartě zaznamenali
 • karta majetku
 • při tisku karty majetku, se nově tisknou údaj o umořování transferu v předchozích letech i aktuálním roce
 • ale jen v případě že:
 • na kartě je zaznamenaný transfer
 • a je-li ve volbě Výstupy - Karta majetku nastav
 • nastaveno pro parametr "odpisy minulých let" hodnota: dva úsporné sloupce
 • údaje se tisknou místo informací o daňovém odpisu

archivace dat

 • přes stálá upozornění se asi tak 2x ročně, dostane některý uživatel do výrazných problémů
 • když díky viru, technické závadě, či lidskému opomenutí přijde o instalaci software a tím i o evidovaná data
 • mnozí uživatelé spoléhají na automatické zálohování, které je nastaveno správcem sítě
 • ukazuje se že ani to není 100% spolehlivé
 • zálohování, původně správně nastavené, se v jistém okamžiku poškodilo a tím se ani data nearchivovala
 • dělejte si archivaci sami - na FlashDisk
 • ve volbě Obsluha - Archivace dat - Informace najdete stručný popis toho, jaké archivy v jakém okamžiku a jak SW vytváří
 • ve volbě Obsluha - Archivace dat - Archivace nastav máte možnost nastavit si vytváření dvou dalších archivů
 • a také lze zvolit jednu ze 3 možností tzv. komprese dat při archivaci


opravná verze 4.66 14.04.2021
oprava pro sestavení dávky na KÚ Plzeňského kraje

opravná verze 4.65 30.03.2021

analytika na 4 znaky

 • protože někteří uživatelé požadují zapisovat analytiku na 4 znaky
 • museli jsme v SW provést rozsáhlé úpravy
 • ti uživatelé, kteří pracují se standardní analytikou jen na 3 znaky, žádné změny ani nepoznají
 • analytiku, stejně jako jakýkoliv jiný údaj, lze změnit ve volbě Změny - Jednotlivého DM
 • druhou možností je hromadná změna ve volbě Změny - Hromadné změny - 7. změna čísel účtů - Ano čísla účtů
 • program nabídne všechny varianty kombinací, jaké se u karet vyskytují
 • vy výběrem jedné z nich a zadáním změny provedete přepis původních údajů novými ve všech kartách, které takový výskyt mají
 • třetí, zcela novou a jednoznačně nejrychlejší možnost najdete
 • ve Změny - Hromadné změny - 7. změna čísel účtů - Hromadná změny analyt. ze 3 na 4.
 • před provedením změny máte možnost zvolit 3 parametry
 • 1) jakým způsobem se má do této chvíle maximálně 3 znaková analytika proměnit na 4 analytikovou
 • příklad: původní analytika = "31"
 • výsledek: 1 = 0310 / 2 = 3100 / 3 = 0031
 • 2)jak se má postupovat, není-li analytika vůbec zadána
 • A = také dojde k doplnění nulami na 0000 / N = analytika zůstane prázdná
 • 3) pro který druh účtů se má změna analytiky provést
 • zaškrtávacím polem určíte, pro které účty se změny provádí: zařazovací, oprávek, odpisů, majetkové účty, okruh, transfer, opravná položka
 • 4) podle vaší volby se prezentuje ukázka, jak budou analytiky měněny
 • 5) po projetí všech polí, stiskem klávesy Esc či PgDown se SW dotáže, mají-li se změny provádět
 • pokud odpovíte Ano, nabídne se seznam všech vyskytujících se účtů, u nichž je, možná změna
 • "hvězdička" ("*") = změna se provede
 • 6) definitivní potvrzení musíte stvrdit zadáním hesla "ANO"

CSV soubor - kategorizace majetku pro Plzeňský kraj

Opraveny všechny kroky, aby bylo dosaženo dokonalého souboru.


opravná verze 4.64 20.11.2020

CSV soubor - kategorizace majetku pro Plzeňský kraj

 • nutno přečíst v podrobném popisu novinek
 • KÚ Plzeňského kraje nově požaduje zasílání tzv. CSV souboru se seznamem svěřeného majetku
 • vlastní vytvoření souboru ve volbě Obsluha - Export - CSV soubor pro Plzeňský KÚ - Vytvoř soubor
 • nastavení způsobů vytváření ve volbě Obsluha - Export - CSV soubor pro Plzeňský KÚ - Nastavení způsobu vytváření
 • soubor je uložen do adresáře EXP v rámci toho, kde je SW Majetek instalován
 • standard: C: \ DATAX \ MAJETEK \ EXP \IIIIIIIiRrrrMmDd.CSV
 • IIIIIIi = IČ vaší organizace, jak jej máte zadán ve volbě Obsluha - Základní údaje
 • RRRr = rok účetního období, ve kterém se právě nacházíte
 • Mm = měsíc účetního období, ve kterém se právě nacházíte
 • Dd = den, kdy zpracování provádíte


opravná verze 4.63 22.5.2020
opravy drobných chyb při nejrůznějších speciálních výběrech a prezentacích karet

opravná verze 4.62 23.4.2020
 • soubor pro sběr dat v Olomouckém kraji
 • volba byla opravena
 • při jisté kombinaci dat hlásil program chybovou hlášku


opravná verze 4.61 6.3.2020
 • vytvoření souboru se seznamem karet pro EXCEL
 • po výběru karet ve volbě Prohlížej - Zařazené
 • lze ve volbě Export do souboru - CSV vytvoření souboru pro EXCEL
 • vygenerovat soubor typu CSV
 • údaje odděleny středníkem ";"
 • za vybrané karty se všemi údaji
 • soubor se uloží do adresáře EXP
 • soubor má ve jméně IČ vaší organizace
 • takový soubor lze následně použít (například jej otevřít v programu Excel)


opravná verze 4.60 27.1.2020
 • prezentace změn
 • volba Prohlížej - Protokol o změnách
 • je-li zvoleno F4 - Změněné položky
 • vybrána jediná (označit hvězdičkou) (například Jméno prac.)
 • a následně volba Hodnota
 • lze tisknout zobrazený sumářů
 • například co předal jeden pracovník jiným
 • tisk prezentovaných změn
 • nově i cena
 • zda je, či není ve vyřazených
 • mezisoučty podle položky, dle níž je seznam setříděn


opravná verze 4.59 17.12.2019
opraven tisk protokolu o zařazení, jak po zápisu karty, tak i při tisku ze seznamu

opravná verze 4.58 13.12.2019
oprava možné chyby při zápisu nové karty

opravná verze 4.57 10.12.2019

protokol o vyřazení

 • SW umožňuje tisk tří typů Protokolů
 • základem je tisk karty majetku se všemi evidovanými údaji
 • Návrh na vyřazení (karta v zařazených bez označení, že má být vyřazena
 • Protokol o vyřazení typ A (karta v zařazených se zadaným vyřazením)
 • Protokol o vyřazení typ B (karta ve vyřazených)
 • jejich vlastnosti lze nastavit v Výstupy - Nastav texty v sestavách - Vyřaz. protokol
 • název protokolu
 • datum tisku protokolu v záhlaví
 • datum projednání / vyřazení v zápatí
 • informace o případném posledním měsíčním odpisu
 • obecný text, který se má tisknout pod každým protokolem (zápatí)
 • rozhodovací blok, do kterého lze zaškrtnout, jak se komise rozhodla
 • seznam možných důvodů k vyřazení, ve kterém komise jen zaškrtne tan správný

protokol o technickém zhodnocení

 • pro karty, které mají technické zhodnocení
 • základem protokolu je tisk karty majetku
 • v záhlaví protokolu se uvádějí informace o TZ
 • je nutné tisknout protokol v okamžiku, kdy TZ zaznamenáte
 • ve volbě Prohlížej - Zařazené - Karty / Přehled - F6

principy stanovení transferového podílu

 • jsou dva pohledy na věc, z čeho se počítá transferový podíl
 • ze Vstupní ceny, či ceny Zůstatkové
 • transferový podíl = Transfer / Vstupní cena
 • Vstupní cena = cena pořizovací + suma všech technických zhodnocení včetně toho posledního
 • princip odepisování zaručí, že se transfer umoří ve stejnou dobu, kdy se odepíše i celý majetek
 • ze Zůstatkové ceny
 • což je zůstatková cena majetku po provedení Technického zhodnocení
 • tedy: ZC před provedením TZ + TZ
 • transferový podíl = Transfer / Zůstatková cena po TZ
 • díky tomu se transfer umoří výrazně rychleji, než se odepíše majetek
 • princip je doporučený ČÚS
 • princip vyberete ve volbě Uzávěrky - Transfer - Z čeho se počítá podíl


opravná verze 4.56 23.09.2019

poznámka u karty

 • ukazuje se, že původní rozsah "strukturované" poznámky na kartě (6x 77 znaků) může být málo
 • další textové informace lze zapisovat tzv. "volné" poznámky
 • ta není nijak omezena
 • poznámku můžete zapsat (opravovat, přidávat do ní) vždy v okamžiku, kdy se karta opravuje
 • volnou poznámku lze zobrazit ve volbě karty Prohlížej - Zařazené - Kartotéka stiskem klávesy Ins
 • či ve volbě Prohlížej - Zařazené - Přehled lze poznámku zobrazit a tím i editovat po stisku klávesy F11
 • poznámku lze vytisknout jen jako součást tisku karty majetku

tisk karty

 • ve volbě Výstupy - Karta majetku nastav, respektive rovnou při tisku karty
 • lze nastavit 6 parametrů ovlivňujících co a jak se na kartě tiskne
 • odpisy aktuálního roku = dělit (2řádky) / nedělit(1) na HČ a VHČ
 • odpisy minulých let = přehledně (1 řádek = 1 rok/ úsporně (1 řádek = 2roky)
 • poznámky z karty = která z poznámek se má tisknout
 • technické zhodnocení = plně (2 řádkyj) / základn (1 řádek)
 • příslušenství = jej vytisknout seznam / umožnit tisk jako samostatné karty s případným očíslování INV.Č. /pořadí
 • změny = (letošní / všechny) jen některé podle významu

tisk přehledu o technických zhodnoceních

 • ve volbě Výstupy - Výstupní sestavy - A.Technické zhodnocení
 • Po kartách = po jednotlivých kartách jejich TZ
 • Rok za rokem = po letech a v rámci toho po kartách
 • Dílčí po měsících = po letech a obdobích
 • Sumář po měsících = sumárně po obdobích
 • Z informací o změnách = graficky podobná sestava jako je Po kartách
 • rozdíl je, že do sestavy se dostávají informace, z evidovaných změn o technických zhodnocení
 • informace o TZ jsou i v sestavě Prohlížej - Zařazené - Stav - Technicky zhodnocené - Ukaž - Tiskové výstupy - 5. Seznam včetně TZ (naležato)

úprava prezentovaných částek v sestavách

 • ve všech sestavách, kde je na to prostor
 • a dosud tomu tak nebylo
 • byla zavedena prezentace částek s oddělování tisíců a milionů


opravná verze 4.55 23.09.2019

% transferu

 • při zápisu více technických zhodnocení k jednomu majetku s kombinací občasného transferu
 • bylo problematické udržet celkový transfer s přesností na jednu Kč
 • proto jsme provedli rozšíření údaje % transferu
 • nově má 6 desetinných míst
 • tak lze zadat toto procento velmi detailně
 • a tím i docílit toho, aby na kartě byl celkový transfer přesným součtem dílčích transferů
 • nově je % XXX.ZZZZZZ (tedy 0.000001 - 100%)


opravná verze 4.54 02.05.2019

sloučení karet -> přenos do účetnictví MAUS

 • pokud provedete sloučení dvou karet
 • které byly vedeny na odlišných majetkových, oprávkových, či okruhových účtech
 • nově se tato informace automaticky přidá do účetního dokladu
 • který se generuje při měsíční uzávěrce


opravná verze 4.53 11.03.2019

karty s příslušenstvím

 • v opředchozí volbě
 • byly omylem všechny karty, které měly příslušenství
 • označeny, jako, že jej nemají
 • díky tomu nešlo příslušenství zobrazit, vytisknout, opravit
 • to je již vyřašeno

prezentace dalších údajů ve volbě Přehled

 • volba Zařazené - Ukonči výběr - Přehled
 • na klávesu F11 je nabídka, která umožňuje prezentaci dalších údajů karty
 • Doplňující údaje / Technická zhodnocení / Transfery / Poznámku / Příslušenství / Provedené změny / Střediska / Obory / Individuální odpisový plán
 • program zpřístupní ty volby, které mají pro danou kartu význam
opravná verze 4.53 11.03.2019

karty s příslušenstvím

 • v opředchozí volbě
 • byly omylem všechny karty, které měly příslušenství
 • označeny, jako, že jej nemají
 • díky tomu nešlo příslušenství zobrazit, vytisknout, opravit
 • to je již vyřašeno

prezentace dalších údajů ve volbě Přehled

 • volba Zařazené - Ukonči výběr - Přehled
 • na klávesu F11 je nabídka, která umožňuje prezentaci dalších údajů karty
 • Doplňující údaje / Technická zhodnocení / Transfery / Poznámku / Příslušenství / Provedené změny / Střediska / Obory / Individuální odpisový plán
 • program zpřístupní ty volby, které mají pro danou kartu význam


opravná verze 4.52 11.03.2019

odložený odpis technického zhodnocení

 • ve volbě Obsluha - Základní údaje
 • vlevo nahoře pod názvem organizace
 • lze nastavit nejen od kdy se má začít odepisovat nový majetek ale i technické zhodnocení
 • standard je: nový = až následující měsíc / technické zhodnocení = ihned

sloučení dvou karet v jednu

 • máte-li v evidenci dvě samostatné karty
 • a ty chcete z organizačních důvodů spojit v jedinou
 • Změny - Sloučení /rozdělit dvě karty - Sloučit dvě karty v jednu
 • nejdříve zadáte (vyberte) 1. kartu
 • ta nadále zůstane v evidenci
 • pak vyberte 2. kartu
 • její údaje (částky) se přičtou k 1. kartě
 • také informace o změnách v minulosti se přiřadí k 1. kartě
 • hodnotové údaje 2. karty se vynulují a nakonec se vyřadí z evidence (přenese do seznamu vyřazených)
 • výsledek = v seznamu zařazených o jednu kartu méně / ve vyřazených naopak o kartu více
 • celkové částky se nezmění

rozdělení jedné karty na dvě

 • chcete-li kartu z organizačních důvodů rozdělit na dvě
 • Změny - Sloučení /rozdělit dvě karty - Rozdělit jednu kartu na dvě
 • vyberte kartu, kterou chcete rozdělit na dvě
 • ta zůstane v evidenci, ale s poníženými hodnotami o hodnoty, které se přenesou na nově vytvořenou kartu
 • ještě zadáte dva údaje = kolik ze vstupní ceny a z oprávek, zůstane na 1. kartě
 • následně budete mít v evidenci o jednu kartu více
 • celkové částky za všechny evidované karty zůstávají zachovány
 • 2. karta přebírá identifikace karty 1.

export karet do Excel tabulky pro Olomoucký KÚ

 • do exportní dávky lze přidat i karty, které byly "čerstvě" vyřazeny
 • snaha o naplnění požadavku KÚ, aby se majetek, který je vyřazen, dostal alespoň jednou do Excel tabulky
 • program ukáže počty karet zařazených / vyřazených / a těch vyřazených, které byly vyřazeny po rozhodném datu
 • při dalších spuštěních exportu to bude vždy datum, kdy jste dělali předchozí export
 • program ukazuje počet karet, které byly od posledního exportu vyřazeny
 • ty by se měly do exportního Excel tabulky zařadit


opravná verze 4.51 15.11.2018

odlehčení SW zejména při instalaci na 64bit OS

Některé činnosti, které SW standardně prováděl, mohou a to zejména při instalaci na 64bit OS, dost zdržovat. Odezva SW není zlomky sekund, ale i několik desítek. To se týká zejména instalací, kde uživatelé evidují tisíce, či desetitisíce karet drobného majetku. Aby byl SW rozumně provozovatelný, provedli jsme dvě důležité změny.
 • Diagnostický chod
 • diagnostika provádí ohromné množství úkonů
 • kontroluje struktury a stavy dat, jsou-li v požadovaném stavu
 • program diagnostiku spouští na mnoha místech
 • nově jsme ji rozdělili do dvou úrovní
 • první, která se provádí v SW automaticky při některých činnostech, jsme ponechali jen ty nejnutnější kontroly a funkce
 • druhá, rozsáhlejší se provádí po měsíční uzávěrce
 • třetí je plná diagnostika
 • ta se provede jen když načtete do svého SW data
 • nebo když provedete volbu Obsluha - Diagnostika
 • Počty výskytů v nabídce
 • když provádíte výběr karet, program v nabídce ukazuje i počet variant ve vybraném vzorku karet
 • aby toho byl SW schopen, musí si před tím, než nabídku zobrazí, všechny tyto údaje napočítat (zjistit)
 • což zabere nějaký čas.
 • proto jsme zavedli možnost nastavit, jestli se mají, nebo nemají počty výskytů v nabídce uvádět
 • parametr nastavíte ve volbě Obsluha - Základní údaje a to vprostřed dole
 • A = ano - výpočty se provádějí, a v nabídce jsou uvedeny počty variant (standard pro 32 OS)
 • N = ne - výpočty se neprovádějí, v nabídce nejsou uvedeny počty variant (standard pro 64 OS)
 • opraveno
 • měsíční uzávěrka - integrační věty do MAUS
 • odpisový plán - některé varianty tisku hlásily chybu


opravná verze 4.50 13.06.2018

opravy

 • měsíční uzávěrka
 • integrační věty do MAUS
 • v návaznosti na zaznamenaná technická zhodnocení
 • sumáře karet
 • volba Zařazené - Přehled (Karty) - F3 sumáře - F6 tisk sumáře i se seznamem karet
 • opraveno stránkování
 • odpisový plán
 • na příští rok - varianta výpis i po účtech
 • nepočítaly se správně některé hodnoty


opravná verze 4.49 08.06.2018

opravy

 • měsíční uzávěrka a tisky přehledu karet
 • automatická kontrola logiky zaznamenaných dílčích technických zhodnocení
 • aby nedocházelo k účtování nesmyslných částek plus a mínus
 • a aby se v přehledu tiskly správné hodnoty u záznamů o technickém zhodnocení
 • kontrola se spustí a provede při nahrání nové verze respektive při spuštění volby Obsluha - Diagnostika
 • export dat pro Olomoucký kraj
 • hodnotové údaje se generují jako čísla
 • stejně tak rok a období aktuálního (posledního) odpisu
 • u již odepsaných se uvádí rok a období posledního odpisu


opravná verze 4.48 06.06.2018

odložení zvýšení odpisu po technickém zhodnocení

 • při zvýšení vstupní ceny z důvodů technického zhodnocení
 • se navyšuje i měsíční odpis
 • standardně (dle zákona) ihned v měsíci, kdy je majetek zhodnocen
 • můžete ale ve volbě Nastav - Základní údaje (uprostřed obrazovky)
 • zadat, jak se to má dělat u vás
 • Ano = měsíční odpis se zvýší v ten okamžik (v tom období), kdy zapíšete technické zhodnocení
 • Ne = při zápisu technického zhodnocení se sice na obrazovce vykreslí nová výše odpisu, ale při měsíční uzávěrce se neuplatní. Teprve po ní se nastaví nový odpis do karty a podle něj se odepisuje při dalších měsíčních uzávěrkách

oprava

 • opraven havarující tisk protokolu o zařazení
 • při zápisu nové karty do evidence


opravná verze 4.47 01.06.2018

GDPR

 • nutno přečíst podrobný popis novinek
 • volba Obsluha - O počítači - GDPR
 • prezentace údajů : přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro konkrétní subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • zaměstnanci - na které je veden majetek (přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • Výstupy s OÚ - vyhotovené sestavy, data, e-maily (přehled, tisk protokolu o výstupech)
 • Tisk protokolů
 • protokol o mimořádné situaci (někdo cizí u PC/ vzdálená správa / odeslání dat kvůli servisu
 • List GDPR pro software = formulář, který se doplní a podepíše a přiloží se Internímu sytému GDPR
 • vzor Interního systému = lze vytisknout celý vzorový dokument
 • detailní popis GDPR = lze vytisknout 4 strany informací o vlastním GDPR

heslo pro vstup do software

 • volba Nastavení - Základní údaje
 • pokud zadáte heslo ke vstupu do SW, bude při suštění SW vyžadováno
 • budete mít maximálně 3 pokusy na jeho správné zadání
 • pokud se vám to nepodaří, SW ukončí svou práci
 • pokud byste snad toto zadané heslo zapomněli, my vám určitě pomůžeme
 • pokud heslo nezadáte, bude program pracovat jako doposud, tedy žádné heslo při spuštění nebude vyžadovat

název organizace do všech sestav

 • máte možnost ve volbě Obsluha - Základní údaje vpravo nahoře nastavit
 • zda se má, či nemá v záhlaví sestav tisknout název organizace a adresa
 • samostatně pro tři skupiny sestav: inventury , protokoly a ostatní tiskové sestavy
 • a u každé této skupiny lze zadat co tvoří nadpisový řádek nad sestavou
 • 0 = nic / 1 = plný název / 2= plný název + adresa + IČ + e-mail adresa / 3 = zkrácený název / 4 = zkrácený název + adresa + IČ + e-mail
 • pokud stisknete klávesu F2, zobrazí se náhled toho, jak se bude vypadat tištěné záhlaví v jednotlivých typech sestav

daňové odpisy

 • nutno přečíst podrobný popis novinek
 • srovnat stav
 • v minulých letech jste daňové odpisy nesledovali,ale program je počítal
 • aby se v programu mohl uplatňovat daňový odpis (alespoň jeho část)
 • je nutné, aby karta byla vedena, že je užívána na vedlejší hospodářskou činnost (s kódem 80 a výše)
 • nebo aby byla vedena na činnost, která je tzv. kombinovaná
 • v číselníku činností ve volbě Tabulky - Číselníky - Činnosti
 • například: 10 - Hlavní / 91 - Autoservis / 92 - cukrárna
 • ale i kombinované, například 21, kde 80% je na HČ(10) a 20% na VČ(91)
 • prvotní nastavení v SW
 • ve volbě Změny - Hromadné změny - Upravení daňových odpisů
 • u karet lze opravit individuálně
 • přes F2 - všechny údaje, jako při opravě karty
 • zápisem přímo do záznamu: kolik je celkově daňově odepsáno, kolik z toho bylo uplatněno v minulosti
 • přes F5 - hromadně u všech (vybraných) karet : hodnotu celkového dosavadního daňového odpisu / celk. doposud uplatněného daňového odpisu
 • zpracování odpisů na konci roku
 • ve volbě Změny - Hromadné - C. rozdělení odpisů na činnosti
 • můžete měnit jediný údaj: procento na VHČ
 • pokud jej změníte, změní se podíl odpisů mezi hlavní na vedlejší činností
 • a také uplatnitelná část daňového odpisu pro aktuální rok

další sledované údaje majetku

 • pokud zapíšete novou kartu, či opravíte stávající kartu, nabídne se vám další obrazovka s patnácti údaji
 • ty jsou rozděleny do tří skupin
 • 1. skupina je pro karty, které nejsou ani budovy ani pozemky: výrobce / dodavatel / sériové číslo
 • 2. skupina je pro pozemky: katastrální území / číslo parcely / výměra / list vlastníka / typ parcely
 • 3. skupina je pro budovy: typ budovy / číslo popisné / číslo orientační
 • PAP účet = program do karty dosadí automaticky sám při převodu na novou verzi
 • pro organizace v Olomouckém kraji = daňová skupiny dle číselníku stanoveného KÚ (1-9)
 • údaje lze editovat nejen individuálně
 • ale také hromadně. Volba Obsluha - Export - Olomoucký KÚ - Doplnění dalších údajů do karet
 • nové údaje, jsou-li vyplněny, se tisknou do karty majetku a ve volbě Výstupy - B. seznam karet
 • při prezentaci karet na obrazovce po stisku klávesy Insert se vypíší nové údaje na obrazovku

technické zhodnocení - změna přístupu

 • prvotní nastavení
 • při přechodu na tuto verzi dojde k tomu, že SW zapíše do seznamu technických zhodnocení všechna, která u karet vyhledá
 • při tom se využívá informací uložených přímo na kartách: cena / suma technických zhodnocení / poslední technické zhodnocení / datum technického zhodnocení
 • a také informací uložených v souboru zaznamenaných změn
 • ve volbě Změny -Technické zhodnocení - Oprava již zapsaných
 • či ve volbě Zařazené - Stav - Technicky zhodnocené - Ukaž - Karty - F2 - Technické zhodnocení
 • lze dílčí záznamy opravit
 • F2 - další za poslední / F3 - vloží za existující / F5 - odstranění záznamu / F4 - oprava záznamu o TZ / F6 - tisk karty
 • / F7 - měnit vybraný údaj u více záznamů o TZ
 • při prezentaci karet na obrazovce po stisku klávesy Insert se vypíší zaznamenaná technická zhodnocení na obrazovku
 • při tisku se SW dotáže, má-li tisknout kartu (se vším všudy) , či jen bez TZ (jako dosud)

sběr dat o majetku v Olomouckém kraji

 • nutno přečíst podrobný popis novinek


opravná verze 4.46 8.12.2017

větší možnosti výběru záznamů o změnách

 • ve volbě Prohlížej - Protokol o změnách
 • lze nově vybírat změny i podle jejich obsahu
 • například převody karet z pracovníka Nováka na pracovníka Pavelku
 • nebo převody od kohokoliv na Čvančaru
 • či změny ceny, kdy se cena změnila z původní hodnoty 1.500 na 1.050
 • je nutné vybrat změny, které se týkají jediného údaje: např. Jméno pracovníka
 • jen v takovém případě bude dostupná volba Hodnota Původní/Nová (je-li vybrána 1 položka)


opravná verze 4.45 1.12.2017

obecný text na konci inventury po účtech

 • ve volbě Výstupy - Nastav texty v sestavách - Inventury - Ano nastavit texty pod inventurou
 • si napíšete nějaký obecný text
 • pak přes F2 a následně Ok - konec uložit uložíte do vašeho nastavení
 • a ve volbě Výstupy - Nastav texty v sestavách Inventury - Tisknout obecný text u inv. dle účtů
 • lze zvolít, má-li se text tisknout, a pokud ano, pak zda jen na konci celé sestavy, nebo za každým syntetickým účtem

oprava tisku karty majetku

U speciálního případu: typ účetního odpisu = "B" / měsíční odpis =0, došlo k chybě, která nedovolila kartu dotisknout.

opravná verze 4.44 11.07.2017
Opraveno setřídění výpisu četností podle zařazovacího účtu.

opravná verze 4.43 29.06.2017

speciální analytiky pro technické zhodnocení

 • volba Obsluha - Základní údaje v pravém dolním rohu
 • máte-li stanovenu speciální analytiku pro technické zhodnocení u účtu 021, respektive 022
 • zadejte ji
 • jinak nic nezapisujte
 • program při své práci toto zadání bere v úvahu


opravná verze 4.42 15.05.2017
Provedeno několik drobných oprav. Žádná z nich není podstatná. Týkají se tak výjimečných stavů, které nejspíše žádný uživatel nejen nedosáhl, ale ani dosáhnout nemohl.

opravná verze 4.41 9.03.2017

nový přehled o provedeném technickém zhodnocení

 • volba Výstupy - Výstupní sestavy - A. Technické zhodnocení
 • nabízejí se karty, na nichž je zaznamenáno technické zhodnocení
 • v sestavě je uvedeno
 • celkové technické zhodnocení karty
 • jednotlivá TZ, jak byla na kartě prováděna
 • také sumář za daný rok a kartu
 • samozřejmě i celkový sumář za vybrané karty
 • respektive mezi součty za jednotlivé roky
 • je také uveden vývoj hodnoty vstupní ceny
 • a také hodnota měsíčního odpisu před a po změně

možnost nového výběru skupiny karet

 • při výběru skupiny karate je nově možné vybrat nestandardní karty
 • volba Cena/částka/odpis -I.Roční odpis není roven
 • se vyberou karty, kde neplatí
 • že zaznamenaný celkový odpis je roven sumě měsíční odpis * počet uzavřených měsíců v daném roce
 • opravena také volbě zvolená ghodnota, představuje % vstupní ceny

odpisy za rok po měsících

 • volba Výstupy - Výstupní sestavy - 8. Odpisy po měsících
 • lze tisknout jednotlivé karty, či sumáře nejen za skupinu odepisovaných karet, ale případně i všech karet
 • navíc se sumarizují údaje, vstupní cena, oprávky a zůstatková cena na začátku roku
 • a oprávky a zůstatková cena na konci období

tisk přehledu karet s mezisoučty po účtech

 • ve volbách:
 • Zařazené - Tiskové výstupy,
 • Sumární přehled (výběr nějaké skupiny karet a jejich prezentace) - Tiskové výstupy
 • Uzávěrky - Měsíční uzávěrka - Ukaž mi stav - (výběr skupiny karet a jejich prezentace) - Tiskové výstupy
 • lze nově tisknout přehled karet také setříděně (s mezisoučty) za zařazovací účet

odpisový plán - změna nabídek

 • ve volbě Změny byla změněna nabídka, tak aby se uživatel dostal lépe ke kýženému cíly
 • nabízené možnosti jsou
 • A. standardní OP po účetních skupinách pro aktuální rok
 • B. standardní OP po účetních skupinách pro příští rok
 • C. změny účetních odpisů, respektive OP po daňových skupinách pro aktuální rok
 • D. změny účetních odpisů, respektive OP po daňových skupinách pro příští rok
 • následující menu nabízí, v jakém formátu se má Odpisový Plán tisknout :
 • 1. výpis standardní řádkový
 • 2. sumář za účetní skupinu
 • 3. sumář za skupinu a v rámci toho ještě i za zařazovací účet
 • 1. - 3. obsahuje všechny potřebné údaje pro sestavení plánu
 • 4. nestandardní výpis typ 1
 • 5. nestandardní výpis typ 2
 • 4. - 5. výpisy karet s některými údaji

tisk karty majetku a na ní rozmezí doby odepisování

 • na kartě se kromě jiného vypisuje také informace o počtu let (min. - max.)
 • za které je možno majetek dle zařazení do účtové odpisové skupiny odepsat
 • toto rozmezí dle vyhlášky MFČR některé kraje mění
 • toto rozmezí můžete zadat ve volbě Tabulky - Tabulky - Účetní - Doba odpisování
 • do sloupců min. a max.
 • hodnoty pak budou vypsány na kartu
opravná verze 4.40 21.09.2016
Ve volbě Výstupy - Výstupní sestavy - 0. Plán účetních odpisů, pokud nebyl zapnut náhled na sestavu před tiskem, mohlo dojít k chybovému hlášení.opravná verze 4.39 4.05.2016

další oprava pro Plzeňský kraj

 • u každé karty lze individuálně opravit % určující zbytkovou hodnotu
 • při zápisu nové karty se automaticky nastaví % na vámi zadanou hodnotu
 • budovy a stavby (účet 021) 30%
 • karty drobného majetku (028), pozemků (031), či vedených na podrozvahových účtech, 0%
 • u ostatních, odepisovaných karet se nastaví 5%
 • je-li již údaj jednou nastaven, program je automaticky nemění
 • to si můžete udělat sami při opravě karty
opravná verze 4.38 26.01.2016

další typ odepisování

Zavedli další typ účetního odpisu. Označuje se jako B. Má stejnou vlastnost, jako typ U = uživatel si určí sám , ale s tím rozdílem že u takových karet se už neřeší, jsou-li , nejsou-li pod zbytkovou hodnotou.

odpisový plán

Opraven tisk plánu pro uživatele, kteří mají nastaveno, že zbytkovou hodnotu nepoužívají.opravná verze 4.37 19.01.2016

výběr karet podle poměru zůstatkové ceny k ceně vstupní

 • při výběru ve volbě Cena / Částka / Odpis - H. % podíl částky vůči vstupní ceně zadáváte 3 parametry
 • částka = která bude porovnávána se vstupní cenou(jako standard je nabídnuta 1 = zůstatková cena)
 • % = zadané procento
 • akce = určuje logický výběr (menší / rovno / větší / v rozmezí

odpisový plán

Při tisku odpisového plánu Jednořádkový - F5 - podle účetních skupin se nově tisknou údaje:
 • Vstupní cena
 • Oprávky k 1.1.2016, případně i Zůstatková cena k 1.1.2016
 • Odpisy roku 2016
 • Oprávky k 31.12.2016
 • Zůstatková cena k 31.12.2016
 • případně Zbytková hodnota a Transfer a Měsíční odpis
opravná verze 4.36 15.01.2016

změny ve zpracování zbytkové hodnoty

 • ve volbě Uzávěrky - Zbytková hodnota lze nově nastavit 5 parametrů
 • 1.= co tisknout, když karta dosáhla zbytkovou hodnotu (9 možností)
 • 2.= má-li se poslední odpis, kterým je dosažena zbytková hodnota, zaokrouhlit na celé koruny
 • 3. - 5. = jak se má pracovat se Zbytkovou hodnotou u skupin speciálních karet
 • které nejsou Dlouhodobým majetkem (nemají zařazovací účet 012- 015, 021, 022, 025, 029)
 • karty se vstupní cenou pod 40.000,-
 • karty, u nichž je nastaveno, že se neodepisují
 • možnosti jsou
 • A = karty Zbytkovou hodnotou mají normálně
 • N = karty sice Zbytkovou hodnotou mají uvedenu, ale ta se v sestavách netiskne
 • V = zbytková hodnota se z karty definitivně vyruší (nebude na ní uvedena)

odpisový plán v Plzeňském kraji

Při výpočtu se hlídá i to, kdy karta dosáhne Zbytkové hodnoty a začne se odepisovat jen jednou Kč za měsíc.

opravná verze 4.35 27.11.2015
Odstraněna chyba, která mohla způsobovat to, že i když se při opravě karty zadalo jakékoliv inventární číslo, nabízela se k opravě vždy 1. karta v evidenci.

opravná verze 4.34 25.11.2015

samostatné číslování příslušenství

pro příslušenství zapsané při zařazení, či opravě karty,přes klávesu F5
 • lze ve volbě Výstupy - Karta majetku-nastav zadat
 • že se má přííslušenství tisknout na kartě majetku (Vypisovat = standard)
 • že se může tisknout samostatná karta každého dílčího příslušenství (Tisknout)
 • či že se má navíc automaticky číslovat v rámci inventárního čísla /01, /02 atd.(Číslovat)
 • u karty s příslušenstvím lze tisknout:
 • karta za celý DM (standard)- na ní je příslušenství vypsáno
 • kartu vybraného příslušenství - formálně jako karta DM
 • jen částky na ní uváděné jsou podílem daného příslušenství z celého DM
 • karty všech příslušenství
 • tisk karty DM a zkrácené informace o příslušenství (4 na stránku s podíly částek)

opraveno

Odstraněna chyba, které se mohla vyskytnout při zápisu nové karty.

opravná verze 4.33 11.11.2015

další způsob odepisování

Změna vychází z nových principů odepisování a zbytkové hodnoty (dále jen ZH) dle KÚ Plzeňského kraje.
 • ZH je zachována na 5 a 30%
 • u karet, které dosáhnou ZH, se měsíčně odepisuje 1,- Kč, dokud není zůstatková cena = 1,- Kč
 • volbě Uzávěrky - Jak odepisovat parametr Je zbytková hodnota
 • zadejte 5
 • ostatní parametry ponechte v hodnotě, jak to je
 • tím se do SW zavede nový typ účetního odpisu označený jako „Z
 • ten se automaticky nastavuje kartám, které dosáhly ZH
 • zároveň se u nich nastaví měsíční odpis a ZH na 1,-

účetní doklad do MAUS

Nově se do účetního dokladu dostanou i záznamy generované z karet majetku, které nemají vyplněn účet.
 • je nutné takový doklad do MAUS nepouštět
 • a nejdříve opravit kartu, která nemá vyplněny správně účty
 • ve volbě Změny - Jednotlivého DM přes F4
 • vyberte jen ty karty, které nemají zařazovací účet
 • Zařazení - Zařazovací účet, od mezery po mezeru


opravná verze 4.32 22.10.2015

opraveno - změněno

 • Karta majetku
 • poznámka se tiskne v plném rozsahu (max. 7x78 znaků)
 • v předchozí verzi jen 6x68 znaků
 • další typ zařazení a vyřazení
 • číselníku druhů pohybu Tabulky - Tabulky - Jak se účtuje - Pohyby majetku
 • vyřazení - 8 : Scelení (sloučení) pozemků
 • zařazení - 9 : Rozdělení pozemku
 • zařazení - 10, vyřazení - 9: Nespecifikováno
 • transfer
 • důsledně byl v celém SW sjednocen způsob zaokrouhlování
 • aby byla částka transferu uváděná vždy stejná
 • načtení dat z archivu
 • odstraněna možná chyba při načítání dat z erchivu
 • tisk přehledu karet s odpisy
 • před, či po měsíční uzávěrce a ve volbě Prohlížej - sumární přehled
 • a ve volbě Prohlížej - Zařazené - Ukonči výběr - Tiskové výstupy - Přehled aktuálních účetních odpisů
 • se na úkor zbytkové hodnoty tiskne suma odpisu od začátku roku
 • chcete-li přehled se zbytkovou hodnotou volte Prohlížej - Zařazené - Ukonči výběr - Tiskové výstupy - 1.úč.odpisy + zbytková hodnota


opravná verze 4.31 23.09.2015

karta majetku

 • lehce jsme změnili grafiku karty majetku
 • některé parametry tisku karty se dají nastavit ve volbě Výstupy - Karta majetku, nastav
 • zda a jak vypisovat odpisy aktuálního roku / odpisy minulých let / poznámka / příslušenství / změny zaznamenané na kartě

protokol o zařazení, o vyřazení a návrh na vyřazení

 • grafický i obsahový základ je totožný s kartou majetku
 • ve volbě Prohlížej - Zařazené DM lze přes F6 vytisknout
 • kartu majetku, protokol o zařazení, návrh na vyřazení karty
 • repektive u označených k vyřazení se tiskne protokol o vyřazení

rozšířené možnosti výběru zaznamenaných změn

 • ve volbě Prohlížej - Protokol o změnách lze, nově vybrat i změny:
 • které si poznamenává sám program přes volbu F4 - Ukázat změny, které si tvoří program
 • z pohledu toho, co znamenají přes volbu F4 - Typ změny - Přepis / / Zápis / Výmaz
 • podle toho jak brzo byly po zápisu karty provedeny přes F4 - Bylo změněno X měsíců po zařazení

jak pracovat s údajem transfer

 • ve volbě Uzávěrky - Transfer
 • lze, nastavit jeden ze tří způsobů, jak se má při měsíční uzávěrce pracovat s údajem (% podílem) transfer
 • 1
 • částka měsíčního odpisu se dělí na vlastní odpis (navýšení oprávek) a na transfer
 • poměr je dán, na kartě zadanou hodnotou % transferu
 • na majetkový okruh jde celá částka
 • 2
 • měsíční odpis je v plné výši
 • na majetkový okruh jde celá částka
 • na transfer jde poměrná část, která je dána, na kartě zadanou hodnotou % transferu
 • 3
 • něsíční odpis je v plné výši
 • částka odpisu se dělí na transfer a majetkový okruh
 • poměr je dán, na kartě zadanou hodnotou % transferuopravná verze 4.30 11.06.2015

režim načtení staršího stavu před uzávěrkou nějakého měsíce

 • program umožní uchování všech změn (zápis nových, vyřazení, změny údajů na kartách)
 • provedených v období po měsíci, k němuž se vracíte
 • až si provedete v datech, co potřebujete a následně provede uzávěrku (uzávěrky)
 • program postupně do dat promítá uchované změny (ale jen s vaším souhlasem)
 • provedení některých (všech) změn můžete zakázat
 • jednak jsme opravili chybu
 • která za určitých situací mohla duplikovat nově zařazené majetky
 • a pak se změny promítají při měsíční uzávěrce tak
 • aby v období v něm budete po uzávěrce, byly v kartách promítnuty i změny takového obdobíopravná verze 4.29 30.04.2015

kombinovaný majetek na hlavní a doplňkovou činnost

 • někdy je majetek pořízen pro potřeby jak hlavní, tak i doplňkové činnosti
 • do údaje činnost je nutno vybrat tzv. kombinovanou činnost (X)
 • ta určuje jaká hlavní a jaká vedlejší činnost jsou kombinovány
 • má-li se u doplňkové činnosti účtovat odpis na jinou analytiku, musí to být u té kombinovné uvedeno
 • má-li se u doplňkové činnosti účtovat odpis na jiné středisko, musí to být u té vedlejší uvedeno
 • při zápisu na kartu můžete pro zápis činnosti použít funkční klávesu F1
 • pokud zadáte novou hodnotu činnosti, program se dotáže na potřebné identifikace a novou činnost automaticky uloží do číselníku
 • v číselníku činností si případné odlišné analytiky pro odpisy u kombinovaných činností doplňteopravná verze 4.28 16.01.2015
Odstraněna nadbytečná kontrola znemožňující zařazení karty, s měsícem zařazením v minulém století.


opravná verze 4.27 19.11.2014
Vyřešeny drobné problémy při odstranění Zbytkové hodnoty (viz verze 4.25).


opravná verze 4.26 13.10.2014
Oprava chyby, která se za jistých okolností mohla zobrazit při provádění měsíční uzávěrky.


opravná verze 4.25 16.05.2014

partner konsolidace pro PAP

 • potřebné až pro rok 2015
 • některé PO se z vůle své, či svého zřizovatele, dělají zkušební zpracování již letos
 • proto SW Majetek přináší možnost zadávat IČ partnera konsolidace k jednotlivým kartám již letos
 • nový údaj na kartě: IČ partnera konsolidace
 • k němuž je vázán číselník partnerů (Tabulky - Číselníky - IČ partnera)
 • IČ opravíte v individuální změně jedné karty
 • respektive ve volbě Změny - Hromadné - Hromadné
 • kde pro skupinu karet (např.počítače) můžete hromadně změnit partnera (dodavatele)
 • v účetních dokladech pro MAUS se vždy se provádí sumarizace z ohledem na IČ
 • budou-li IČ na kartách uvedena, bude například odpis (551) členěn AE-činnost-středisko-IČ
 • IČ a název partnera budou předány do interního číselníku partnerů v MAUS

ukončení zbytkové hodnoty

 • hloupost zavedená před dvěma lety (zbytková hodnota, při jejímž dosažení se přerušilo odepisování), na řadě krajů končí
 • pokud váš KÚ vydal rozhodnutí, že se se zbytkovou hodnotou již nepracuje
 • ihned ve volbě Uzávěrka - Jak odepisovat u parametru Je zbytková hodnota?
 • nastavite hodnotu 0 (není) / tím se zbytková hodnota zruší i u všech karet
 • automaticky se tím ale nezmění typ odepisování u karet, u kterých došlo již k dosažení zbytkové hodnoty
 • v termínu, který určí KÚ (ihned, 01/2014 atp.)
 • ve volbě Změny - Hromadné změny - 6.typ účetního odpisu zvolíte 3. "O"-> "L"
 • tím se u všech karte, kde bylo dosaženo zbytkové hodnoty, změní typ odpisu
 • na lineární (roční % = zíkonná doba odepisování majetku)
 • některé KÚ chtějí odpis nesymslně počítat ze zůstatkové ceny
 • nebo odepisovat déle
 • v takovém případě nastavte u takových karet typ účetního odpisu na "U" (určí si sám uživatel)
 • a zadejte absolutní hodnotu měsíčního odpisu, abyste požadavkům KÚ vyhověliopravná verze 4.24 16.05.2014
opraveno zpětné nastavení měsíčního odpisu do libovolného typu karty poté, co uživatel při účetní uzávěrce změníl ručně hodnotu měsíčního odpisu


opravná verze 4.23 08.04.2014
 • další upřesnění zpracování a odepisování nově zařazené karty
 • aby byl odpis v intenzích požadovaných principů odepisování dle ČÚS 708
 • a následného individuálního řešení příslušného krajského úřaduopravná verze 4.22 24.03.2014

možnost výběru tiskárny

 • standardně SW tiskne na tiskárně, kterou určíte ve volbě Obsluha - Tiskárna - Výběr tiskárny
 • nově máte možnost ve volbě Obsluha - Tiskárna - Nabízet tiskárny? vybrat jednu ze čtyř možností:
 • nenabízet = program pracuje jako dosud a před vlastním tiskem nenabízí výběr tiskárny a tiskne na standardně nastavenou
 • nabízet vždy = vždy před vlastním tiskem se nabídne standardní Windows dialogové okno s nabídkou v operačním systému nastavených tiskáren. Jako standardní se nabízí ta tiskárna, na kterou jste naposledy tiskli
 • nabízet výběr jen před tiskem Inventury
 • nabízet vždy kromě tisku Inventury

opraveno

 • byla opravena část, kde se zpracovává odepisovaná karet, u kterých má být zbytková hodnota = 1,- Kč
 • zmatky s určením měsíčního odpisu u nově zapsané kartyopravná verze 4.21 26.02.2014

opravy v minulosti

 • vracíte-li se do minulosti
 • přes volbu Obsluha - Načtení dat - Před měsíční uzávěrkou
 • abyste provedli nějakou změnu, kterou jste zapoměli tehdy udělat
 • lze uložit změny, které jste od té doby do dneška provedli
 • a pak až se budete vrácet v čase zpět
 • přes volbu Uzávěrka- Provést uzávěrky
 • tak se automaticky provedou změny, které byly původně provedeny v rozsahu uzavíraných měsíců
 • lze povolit jen některé změny a ostatní zamítnout

plná archivace

 • hlavně v souvislosti s přenosem evidence na nový počítač,
 • je umožněno provést plnou archivaci
 • do archivu se uloží i dílčí archivy automaticky vytvářené při měsíční uzávěrce
 • ve volbě Obsluha - Archivace dat - Typ archivu-nastav nastavíte, jestli se do archivu mají ukládat i všechny dílčí archivy

opraveno u karet s typem odpisu "U" (uživatel si určí sám)

 • zařazený nový majetek ztrácel informaci o výši odpisu (tento údaj se nuloval)
 • pokud mu byl ručně změněn odpis při měsíční uzávěrce, zůstávala tato částka i nadále na kartě


opravná verze 4.20 02.12.2013

inventury

 • u typu "1. k vyvěšení na zeď"
 • se tisknou na konci každé stránky mezisoučty
 • za typ majetku (jde-li o společnou inventuru za data ze SW Majetek a SW Drobnosti)
 • a také za jednotlivé zařazovací účty
 • grafická změna pro zpřehlednění editace individuálních textů na konci inventury
 • opraveno
 • společná inventura pro Majetek + Drobnosti a v místnosti jen karty ze SW Drobnosti
 • byla hlášena chyba


opravná verze 4.19 15.11.2013

co dělat při tisku se Zbytkovou hodnotou, je-li již dosažena

 • ve volbě Uzávěrky - Zbytková hodnota
 • můžete nastavit, jak s tím má program pracovat
 • možností je 9
 • 1 = standard - jako doposud, zbytková hodnota se uvádí plně (jak % tak i absolutní částka
 • možnosti 2 - 5 určují, jak se chovat ke zbytkové hodnotě u karet, kde je zůstatková cena nižší než zbytková hodnota
 • možnosti 6 - 9 když je zůstatková cena nižší či rovna zbytkové hodnotě
 • možnosti 2,3,6,7 vypisují % ZH / ostatní ne
 • možnosti 2,4,6,8 vypisují místo ZH text "dosaženo Zb.H" / ostatní ne


opravná verze 4.18 16.10.2013

co s haléři při posledním odpisu do Zbytkové hodnoty

Karta se právě odepisuje do zbytkové hodnoty. Ta je vždy na celé koruny. Je-li i vstupní cena na celé koruny, problém nenastane. Pokud ale vstupní cena je včetně haléřů, vypočte se i poslední odpis včetně haléřů. To se může některým zdát jako nevhodné, protože podle účetních standardů jsou účetní odpisy účtovány v celých korunách.
 • ve volbě Obsluha - Základní údaje v pravém dolním rohu
 • můžete nastavit, jak s tím má program pracovat
 • Zaokrouhlit
 • odpis se zaokrouhlí na celé koruny nahoru
 • po při měsíční uzávěrce bude zůstatková cena o něco nižší než zbytkové hodnoty
 • tato možnost je nastavena jako standardní
 • Ponechat
 • odpis bude včetně haléřů
 • po měsíční uzávěrce bude zůstatková cena přesně rovna zbytkové hodnotě
 • u karet, které mají vstupní cenu včetně haléřů
 • byl (a bude i nadále), při posledním odpisu do nuly odpis včetně haléřů
 • běžný odpis bude vždy na koruny
 • ať budete mít nastavenu jakoukoliv volbu

opraveno

 • zápis nového majetku
 • za určitých podmínek
 • pro Lineární typ účetního odepisování
 • se nenabízela částka měsíčního odpisu


opravná verze 4.17 02.10.2013

opraveno

 • odpisové plány na další roky
 • Změny - B.odpisový plán 2014
 • Výstupy - Výstupní sestavy - 0.plán - 1.na dalších 5 let
 • Výstupy - Výstupní sestavy - 0.plán - 2. do úplného odepsání
 • a to tak, aby v nich byly správně zohledněny všechny kombinace, které požadují jednotlivé KÚ
 • odpis karet
 • které mají zbytkovou hodnotu = 1,- Kč
 • a již jí dosáhly


opravná verze 4.16 19.9.2013

inventarizace čárovým kódem

Verze umožňuje u karet a místností zaznamenávat čárový kód. Ten je následně využíván v SW Drobnosti při společném zpracování karet ze SW Majetek a ze SW Drobnosti.
 • tisk společných seznamů (inventura)
 • tisk čárových kódů na samolepící etikety
 • export dat do tabletu
 • vyhodnocení inventarizace
 • automatické generování převodů majetků podle skutečného stavu, zjištěného při inventarizaci
Ve volbě Zařazení EAN -čárové kódy máte 3 možnosti:
 • EAN13 - vlastní přiřazení čárových kódů jednotlivým kartám a místnostem
 • Nepoužívá se - zrušení tohoto nastavení
 • Parametry - nastavení tzv. prefixu (trvalého předčíslí pro jasné odlišení karet)
proč EAN?
 • European Article Number
 • od roku 2009 International Article Number
 • nebo Global Trade Item Number (GTIN)
 • česky Mezinárodní číslo obchodní položky
 • je jednotná mezinárodní číselná identifikace zejména spotřebních výrobků
 • která se na výrobky často tiskne v podobě čárového kódu.


opravná verze 4.15 31.5.2013
 • špatné přepočítání zbytkové hodnoty, v případě varianty, kdy zbytková hodnota = 1,- Kč, po měsíční uzávěrce
 • odpisový plán na příští rok - varianta č.5


opravná verze 4.14 19.4.2013

převod karet ze SW Majetek do SW Drobnosti

 • ve volbě Obsluha byla pozměněna volba MAUS - export dat
 • nyní nese název MAUS /DHM - export
 • i nadále se přes ní provádí export účetních dat do MAUS
 • ale při volbě Do SW Drobnosti lze převést některé karty ze SW Majetek do SW Drobnosti
 • vyberte si karty, které chcete přenést (např. jen některý účet a do nějaké ceny)
 • asi si sumář či přehled těchto karet vytisknete
 • provedete vlastní export karet (souborů) (na disk / FlashDisk / disketu)
 • máte-li jistotu, že se přenos provedl, provedete zrušené (odstranění) těch karet, které se převedly
 • či je jen necháte označené, že se mají vyřadit při měsíční uzávěrce
 • v SW Drobnosti karty importujete ve volbě Obsluha - Import - Majetek
 • to ale až ve verzi Drobnosti 3.03, která se připravujeopravná verze 4.13 5.3.2013
 • 1) volba Uzávěrky - Jak odepisovat jsou u parametru: zda-li existuje zbytková hodnota další dvě možnosti.
 • 3 = zbytková hodnota je u všech karet = 1,-
 • 4 = zb.hodnota je stanovena vámi zadannou částkou (samostatně pro stavby a ostatní majetky, respektive pro jednotlivé účetní odpisové skupiny)
 • 2) sladěn způsob zaokrouhlování transferu, aby byl ve všech sestavách vykazován stejně
 • 3) volba Výstupy - Výstupní sestavy - 1. Připravené měsíční odpisy - volby B-H za jistého stavu dat vykazovaly chybu
 • 4) volba Výstupy - Výstupní sestavy - 0. Odpisový plán přidány další volby setřídění a mezisoučtů
 • 5) při opravě či zápisu karty se na F1 nenabízí číselník středisek a učebních oborů, neobsahuje-li žádná skutečná střediska (obory), čímž se předchází případné chybové hlášce


opravná verze 4.12 5.3.2013
volba Výstupy - Výstupní sestavy - 1. Připravené měsíční odpisy správně stránkuje

zbytková hodnota je jen u karet, které se odepisují

opravná verze 4.11 28.2.2013
 • u karet označených pro účetní odpis U (měsíční odpis určen uživatelem), zůstává nastavený odpis i po měsíční uzávěrce
 • kartu majetku je možno přes F2 opravovat nejen z volby Prohlížej - Zařazené - Přehled, ale i z Prohlížej - Zařazené - Karty
 • hodnota zbytkové hodnoty se ukazuje jen u karet, které jsou nadále odepisovány, respektive je jim přerušen odpis z důvodu dosažení zbytkové hodnoty
 • volba Výstupy - Výstupní sestavy - 0. Plán účetních odpisů prezentuje správné údaje i z pohledu dosažení zbytkové hodnoty
 • volba Výstupy - Výstupní sestavy - 1. Připravené měsíční odpisy snad již uspokojí každého uživatele, neboť nabízí téměř vyčerpávající škálu všech myslitelných kombinací setřídění,stránkování a sumarizování měsíčních odpisů


opravná verze 4.10 14.2.2013
 • sestavy o odpisových plánech
 • tak aby se v nich tiskla informace o zbytkové hodnotě, případném transferu a měsíčním odpisu
 • tisk karty majetku
 • také zde se tiskne informace o transferu : procento, účty, částka měsíčního transferu a částka zbývající do měsíčního odpisu
 • nově lze vybírat karty:
 • podle údaje transfer
 • podle toho, mají-li či nemají měsíční odpis
 • zda mají určen měsíční odpis uživatelem (typ = "U")
 • zda je dosaženo zbytkové hodnoty (typ= "O")


opravná verze 4.09 6.2.2013
Sestavy o odpisových plánech, tak aby se v nich správně počítaly i karty označené "U" (uživatelem nastavený měsíční odpis.


opravná verze 4.08 4.2.2013

nový typ odepisování "U"

Zadáte-li typ účetního odpisu =U, můžete určit (změnit) hodnotu měsíčního odpisu sámi. Program jej vypočte jen není-li dosud zadaný. U tohoto typu se s měsíčním odpisem pracuje stejně jako u lineárního odepisování. Včetně hlídání případné Zbytkové hodnoty. Jen jej software neváže tvrdě na zadané roční procento.

opraveno

U uživatelů, kteří měli nastaveno, že se měsíční odpis počítá pouze ze vstupní ceny (tak jak tomu bylo dřív) se špatně počítal měsíční odpis z rozdílu vstupní cena - Zbytková hodnota. Nahráním nové verze dojde k automatickému přepočtu měsíčních odpisů.


opravná verze 4.07 30.1.2013
Sestavy o odpisových plánech, tak aby se v nich správně počítaly všechny myslitelné kombinace.

opravná verze 4.06 28.1.2013

dooprávkování

 • Uzávěrka - Změny dle ČÚS parametr "Výpočet měsíčního odpisu"
 • 0 = provádí se jako dosud ze Vstupní ceny
 • 1 = z rozdílu Vstupní cena - Zbytková hodnota (standardně 5% VS, ale pro budovy může být 15 i 30
 • 2 = ze Zůstatkové ceny k 1.1.2013
 • 3 = z rozdílu Zůstatkové ceny k 1.1.2013 - Zbytková hodnota
 • další parametr, který doznal změny je : "dělat dooprávkování"
 • 0 = nedělat
 • 1 = jen za rok 2012
 • 2 = přepočítávají se celé oprávky podílem měsíčních odpisů
 • 3 = přepočítávají se celé oprávky počtem měsíců po které se již odepisovalo


opravná verze 4.0517.1.2013
Ve funkci dooprávkování mohlo dojít, podle stavu vašich dat, k chybě, která je odstraněna.

Plzeňský kraj

 • v Plzeňském kraji se provádí odepisování (počet let) podle krajského číselníku množin
 • u množiny 34 - Budovy je zadáno, že se mají odepisovat 70 let (roční procento = 1,43)
 • aktuálně se ale budovy odepisují již mnoho let nízkým ročním procentem 0,4 (250 let)
 • při dooprávkování dojde k šíleným zvěrstvům
 • oprávky budov za celou dobu životnosti, přepočtené novým odpisem, budou cca 3x vyšší
 • takže to může udělat i desítky milionů


opravná verze 4.04 15.1.2013

sladění evidence s požadavky zřizovatele dle ČÚS708

Existují 3 skupiny uživatelů:
 • 1. žádné změny v odepisování zřizovatel nezavádí = nic se nemění, pokračuje tak, jako dosud
 • 2. odepisování se od 2013 mění - ale nedělá se dooprávkování
 • 3. odepisování se od 2013 mění - a navíc se na konci roku 2012 dělá dooprávkování
kategorizace - účetní odpisové skupiny , množiny
 • pro všechny tři skupiny platí nutnost provést kategorizaci majetku podle ČÚS708
 • ve volbě Změny - Jednotlivého DM
 • vyplněním údaje CZ-CPA,CC
 • pro vyhledání použijte F1
 • výběrem kódu se vyplní i účetní odpisová, případně i daňová skupina
 • ti, kteří mají určeno, že mají majetek odepisovat podle množin, si navíc musí zadat i tuto hodnotu
určení principů odepisování v roce 2013
 • prověřte, že máte správně nastaveny parametry ve volbě Uzávěrky - Změny kvůli ČÚS708
 • zejména zkontrolujte údaje ve sloupcích
 • %vše (% k určení zbytkové hodnoty u standardních karet)
 • %u021 (% k určení zbytkové hodnoty u budov)
 • zadané (počet let odepisování u standardních karet)
 • uč021 (počet let odepisování u budov)
 • ti, kteří používají množiny, si zkontrolují % k určení zbytkové hodnoty ve volbě Tabulky - Tabulky - Účetní - Zbytková hodnota
dooprávkování
 • pouze v období 13.2012
 • volba Změny - Dooprávkování
 • můžete měnit údaje
 • hvězdička (*) = na kartě se budou opravovat údaje podle ČÚS708 (*=ano /mezera=ne)
 • dooprávkování = částka, která se má přičíst k oprávkám
 • nové % = jaké má být % ročního účetního odpisu
 • pokud potvrdíte, že se změny mají do karet promítnout:
 • navýší se oprávky u těch, u nichž bylo dooprávkování vypočteno
 • u ostatních karet označených (vybraných hvězdičkou) se změní % ročního odpisu , respektive měsíčního odpisu
 • u všech karet, ať byly či nebyly označeny se zapíše hodnota Zbytkové hodnoty a % k určení Zbytkové ceny
 • a u všech karet, kde k tomu dojde, bude zaznamenáno, že je na kartě již dosaženo zbytkové hodnoty
změny ročního % odpisu podle ČÚS708
 • ti, kteří nedělají dooprávkování a přitom mají nařízené změny odpisů pro rok 2013
 • v období 13/2012 či 01/2013
 • volba Změny - Hromadné změny - E.změna % úč.odpisu podle ČÚS708
 • stejně, jako pro dooprávkování, jen bez navýšení oprávekopravná verze 4.03 3.1.2013

doba daňového odpisu

Ve volbě Tabulky - Tabulky - Daňové - Lineární sazby lze přes F4 opravit údaje o daňových opisech (doba odepisování a % ročního odpisu). Pokud jste si tyto údaje někdy dřív "rozvrátili", bylo by dobré nastavit je správně, i když daňové odpisy aktuálně nepotřebujete. Zejména si to musejí opravit ti, kteří nastavili u nějaké skupiny dobu odepisování nad 60 let.

vývoj evidence

Ve volbě Prohlížej - Jaký byl vývoj lze nově přes F4 nechat zobrazit vybrané karty. Pro řádek "+" se zobrazí karty, které byly přidány v daném období. U řádku "-" karty, které byly vyřazeny. Jste-li na řádku "+-", program se dotáže, které karty má zobrazit. S vybranými kartami můžete následně provádět veškeré standardní činnosti. Prezentovat je v seznamu, po kartách, tisknout jejich přehled, sumarizovat je, opravovat atd. Když práci s vybranými kartami ukončíte, vrátíte se zase zpět do přehledu.

opraveno - upraveno

Dopilovány všechny detaily u mimořádného odpisového plánu ve volbě Změny - C.Přechodový OP k 31.12.2013.


opravná verze 4.02 20.12.2012

transfer

Transfer je určen % podílem z celkové pořizovací ceny, který jste dostali ve formě nějaké investiční dotace od zřizovatele. Na kartě se o transferu uvádí 3 údaje:
 • % určení podílu transferu
 • účty pro zaúčtování pohybu při měsíčních uzávěrkách (podíl odpisu: 403 MD / 672 Dal)
 • dopočítává se podíl z měsíčního transferu ( jako % z měsíčního odpisu)
 • pokud je na nějaké kartě transfer uveden, tak se v tiskových sestavách tiskne informace o transferu
 • například v Prohlížej - Sumární přehled lze přímo vybrat ty karty, které mají transferový podíl

volba Prohlížej - Sumární přehled

V této volbě lze nově přímo vybírat karty, které patří do zvolené skupiny. A to velmi jednoduše. Šipkou pro pohyb (nahoru / dolů) si najedete na skupinu, která vás zajímá a vyberte ji stiskem klávesy Enter. Po prezentaci karet se vrátíte zase zpět na tento přehled. Chcete-li přímo tisknout, stisknete klávesu F6.

přechodový odpisový plán

Ten doznal několik změn. Jednak byl opraven z pohledu uváděné hodnoty oprávek. A pak můžete zvolit, za které karty se má tisk provádět. Zda jen za odepisované (tak jak tomu bylo dosud), či za všechny karty. Navíc lze vybírat jen karty bez pozemků, či drobného majetku, respektive obojího. Program umožňuje i kombinovaný tisk, při kterém se vytisknou všechny již odepsané karty (neodepisované) jako sumární jeden řádek, takže jejich hodnotové údaje budou zahrnuty do sumářů (vstupní cena / oprávky), ale nebudou prezentovány sáhodlouhým výpisem jednotlivých karet.

nový přehled ročních odpisů obrazovka

Ve volbě Výstupy - Výstupní sestavy - 8. Letošní odpisy po měsících naleznete, po výběru požadovaných karet, sumář či detailní výpis karet s odpisy vypsanými po jednotlivých měsících. Sestavu lze vytisknou v jednom ze třinácti setřídění (mezisoučtování ). Například jako sumář s mezisoučty po účetních skupinách .

opraveno - upraveno

 • na úvodní obrazovce se prezentují správně úhrny odpisů minulých let
 • při vyřazování majetku se mohla někdy hlásit chybová hláška o mimořádné chybě
 • dále bylo změněno velké množství hlášení, která uživateli něco oznamovala, na hlášení jednotné
 • většinou při zápisu či opravě karty
 • hlášení svítí na obrazovce po dobu 20 sekund
 • a pak samo zmizí
 • tedy pokud si jej uživatel dřív nepřečte a stiskem jakékoliv klávesy jej odstranízměnová verze 4.01 6.12.2012

nové údaje na kartě

 • druh vlastnictví
 • udává vztah k majetku (vlastní / cizí / napůl s někým atp.)
 • je uváděn 4 znakovým kódem
 • k údaji existuje číselník (Tabulky - Číselníky - Druh vlastnictví)
 • který se naplňuje a opravuje jako ostatní číselníky
 • ve volbě Změny - Hromadné změny - H. Změna popisů a další změny, lze hromadně ke všem označeným kartám zadat správný kód vlastnictví
 • množina majetku
 • je údaj podrobněji specifikující kartu včetně informace o době používání (odpisování)
 • tento údaj vyžadují některé KÚ
 • váže se k němu číselník (Tabulky - Číselníky - Množiny majetku), buď s 37 , či 40 záznamů)
 • transfer
 • určuje % podíl z celkové pořizovací ceny, který jsme dostali ve formě nějaké investiční dotace od zřizovatele
 • uvádí se % určení podílu transferu
 • účty pro zaúčtování pohybu při měsíčních uzávěrkách (podíl odpisu: 403 MD / 672 Dal)
 • a konečně i podíl z měsíčního transferu

zpřehlednění

 • základní obrazovka obsahuje informace o nás, o vás, čísla verze
 • a dále : úhrny odpisů za posledních 5 let
 • počty karet zařazených , vyřazených, změn
 • a stav přepínače pro náhled před tiskem (zelená=Ano)
 • celkový pohled na evidenci Prohlížej - Celkový stav zobrazuje sumární informace o vaší evidenci
 • volba Prohlížej - Vývoj evidence prezentuje, jak se měnil evidovaný majetek v průběhu předchozích let
 • sumární přehled Prohlížej - Sumární přehled se prezentují sumáře za základní skupiny majetku
 • přehled lze vytisknout, respektive lze vytisknout seznam karet, spadajících do požadované (označené ) skupiny

prezentace karet

 • značné změny, jak co do grafického pohledu, tak funkcí
 • v Prohlížej - Zařazené / Vyřazené - Přehled
 • v záhlaví seznamu se vykreslují informace o kartě, na níž se nacházíte kurzorem
 • a také sumář za vybrané , respektive všedchny evidované karty
 • nové funkce například: odskok přímo do opravy karty (F2) / případné její zrušení (F5) / (F3) sumáře či tisky / (F6) tisk jarty či protokolu
 • (F4) zobrazení se "přecvakne" do kartotékového módu (přehled po kartách)
 • v něm lze provést výběr karet stejného stavu nebo stejné vybrané hodnoty (F8)

přechodový odpisový plán

Ve volbě Změny - Přechodový odpisový plán naleznete 4 různé sestavy, které se vypočítávají na základě 4 různých pohledů. Dva jsou takové, že nic v SW o změnách podle ČÚS708 ještě nemáte, ale výpočet se provede, jako byste to již nastaveno měli. A to buď jen při zapracování Zbytkových cen, či i toho, že se změní % odpisu změnou délky používání majetku, jak to stanovují ČÚS708. V této volbě také naleznete informace o případném dooprávkování .

nastavení parametrů evidence a odpisování dle ČÚS708

 • v Uzávěrka - Změny kvůli ČÚS708 naleznete stránku, na níž se nastavuje 8 základních parametrů
 • ty určí způsob evidence a odpisování, tak jak jej požaduje váš zřizovatel od roku 2013
 • přes (F1) lze vybrat váš kraj a tím se všechny parametry naplní
 • parametry jsou:
 • co určuje % odpisu? (zda se bude měnit % odpisu, které je nastaveno u jednotlivých karet)
 • je zbytková hodnota? (zda se zbytková hodnota vůbec počítá a pokud ano, tak jakým procentem ze vstupní ceny je určena)
 • mění zbytková hodnota odpis? (zda se odpis počítá standardně ze vstupní ceny, či z rozdílu vstupní cena - zbytková hodnota)
 • dělat dooprávkování? (zda se mají dopočítat oprávky jako by se metodika ČÚS708 používala již dříve, a pokud ano, pak zda jen pro rok 2012 či pro celou dobu, co byl prozatím majetek odepisován)
 • jak třídit tisk? (mají-li se při tisku sestav údaje v nich automaticky nějak třídit. Je jasné, že stejně bude možné zadat třídění sestavy nějak jinak, bude-li to vyžadovat aktuální situace)
 • pro první tři údaje se navíc určuje, pro které karty to platí (pro nové karty zařazené po 31.12.2012 / všecny /staré)

protokoly

Ve volbě Prohlížení - Zařazené / Vyřazené - Přehled - F6 lze vytisknout kartzu majetku nebo protokol o zařazení (vyřazení). A to buď standardní či speciální KÚ Jihočeského kraje. Ten ale obsahuje i údaje, které se standardně neevidují. Proto se SW nejdříve na tyto údaje formou dvou obrazovek zeptá. Pokud něco doplníte, software si to uloží.

inventury + protokoly

 • volba Výstupy - Nastavení textů: Inventury , Zařaz.protokol, respektive Vyřaz.protokol
 • lze měnit název sestavy, či položky (název inventur, protokolů a inventárního čísla)
 • + v textu pod sestavu lze zadat více řádek
 • nová inventura podle účtů s případnými mezisoučety za místnosti, či pracovníky
 • naopak při tisku inventur za pracovníky, či místnosti si můžete zvolit mezisoučet za účty
 • u inventur, kde není mezisoučet za účet, se na místo údaje výrobní číslo tisknou údaje Vlastník a Účet
 • při tisku inventury se záhlavím (plný název + IČ) na jehličkových tiskárnách už bude tisk správnýZavřít

začátek stránky 6.1.2017  D O T A Z Y jak vyřazovat/ k tvorbě a obsahu inventurních seznamů


podrobné odpovědi na dotazy (PDF) (2 strany / 0.2 MB)

dotazy
 • 01 / 2017
 • 10) obecný text po inventurou
 • 9) jak vyřazovat
 • 12 / 2016
 • 8) jak evidovat majetek s nulovou cenou
 • 7) jak dostat IČ organizace do inventury
 • 6) jak dostat jména pracovníků, kteří provádějí inventarizaci do inventury
 • 5) jak dostat čas provedení inventury do tisku
 • 4) pod inventurou mám tečky - jak se jich zbavit
 • 3) potřebuji sumy i za účty v rámci místnosti
 • 2) chci mít jiný název inventury
 • 11 / 2016
 • 1) lze tisknout jednu společnou inventuru


stručné odpovědi

10) obecný text pod inventurou

 • na konci každé inventury se může tisknout obecný (stejný) text
 • jak má tento text vypadat, si může každý uživatel nastavit dle libosti
 • ve volbě: Změny - Nastavení textů - Inventura - Ano nastavit texty pod inventurou
 • - opravit text
 • - F2 (tím se text uloží)
 • - OK = konec + Ulož provedené změny
program umí do tohoto obecného textu uložit 4 proměnné
 • aby se tak dělo, musí být v obecném textu uvedeny pevné texty
 • ke kterým se zadaná data či jméno pracovníka při tisku přiřadí
 • jméno odpovědného pracovníka
 • - klíčový text je pracovník:
 • - za dvojtečku se dosadí jméno odpovědného pracovníka při tisku inventury podle pracovníků
 • - u inventury podle místností jméno vybraného, respektive toho, kdo má toho v místnosti nejvíce
 • - je dobré mít za dvojtečkou 20 mezer, které právě nahradí jméno
 • - může být uvedeno například: pracovník: / odpovědný pracovník: / majetek má svěřen pracovník:
 • datum zahájení inventury (které následně zadáte při tisku)
 • - kíčový text je začalo dne:
 • - je dobré mít za dvojtečkou 10 mezer, které právě nahradí datum
 • - nebo sekvenci . . . . . (5 teček a 5 mezer)
 • - může být uvedeno například: začalo dne: / inventurní fyzické šetření začalo dne:
 • datum ukončení inventury
 • - klíčový text je skončilo dne:
 • - je dobré mít za dvojtečkou 10 mezer, které právě nahradí datum
 • - nebo sekvenci . . . . . (5 teček a 5 mezer)
 • - může být uvedeno například: skončilo dne: / inventurní fyzické šetření skončilo dne:
 • datum vyhotovení (tisku) inventury
 • - klíčový text je dne:
 • - je dobré mít za dvojtečkou 10 mezer, které právě nahradí datum
 • - nebo sekvenci . . . . . (5 teček a 5 mezer)
 • - může být uvedeno například: dne: / ze dne: / vytištěno dne:

9) jak vyřazovat

 • jedna karta: Změny - Vyřazení - Vyřadit jednu kartu DM
 • více karet, část množství z nerozepsané karty: Změny - Vyřazení - Označování
 • snížení množství u rozepsané karty přes :Změny - Oprava

8) jak evidovat majetek s nulovou cenou

 • při opravě jen vynulovat cenu nejde
 • je nutné nejdříve vynulovat množství
 • pak i cenu
 • a nakonec zadat zpět původně evidované množství

7) jak dostat IČ organizace do inventury

 • ve volbě Obsluha - Základní nastavení zadat IČ
 • volba Změny - Jak dělat inventury
 • vpravo dole : parametr název or. , zvolit možnost +IČO
 • pak se bude IČ tisknout v záhlaví inventury

6) jak dostat jména pracovníků, kteří provádějí inventarizaci do inventury

 • volba Změny - Nastavení textů - Inventura - Ano nastavit texty pod inventurou
 • pokud celou inventarizaci provádějí například dva pracovníci
 • je nejjednodušší jejich jména přidat do zápatí
 • pokud ale inventarizaci provádí více osob (mají rozděleny budovy)
 • pak do zápatí přidáte jen obecný text : Inventarizaci provedli
 • a při vlastním zpracování inventur, když se vám nabídne zápatí této inventury
 • vepíšete tam jména konkrétních pracovníků
 • text zápatí opustíte stiskem klávesy F4

5) jak dostat čas provedení inventury do tisku

 • ve volbě Změny - Nastavení textů - Inventura - Hodiny =trvání inventury
 • zadáte několik parametrů, kterými aktivujete automatické počítání doby trvání inventury
 • program pak vypíše do inventury každé místnosti od kdy, do kdy inventarizace probíhala.

4) pod inventurou mám tečky - jak se jich zbavit

 • opravte si zápatí inventury
 • ve volbě: Změny - Nastavení textů - Inventura - Ano nastavit texty pod inventurou

3) potřebuji sumy i za účty v rámci místnosti

 • volba Změny - Jak dělat inventury
 • vlevo nahoře zatrhnete, že chcete do sestavy dostat i účet
 • prostřední blok dole, parametr : sumáře účet a druh nastavte na Ano

2) chci mít jiný název inventury

 • název sestavy, či označení Inventurního čísla lze individuálně nastavit
 • ve volbě : Změny - Nastavení textů - Inventura - Název inventurního soupisu

1) lze tisknout jednu společnou inventuru

Ano - viz podrobný popis v přiloženém PDF souboru Zavřít

začátek stránky 6.12.2012  ___změnová verze MAJETEK 4.01

Vážení uživatelé

rozslali jsme poštou instalační CD ROM pro instalaci změnové verze 4.01

před nahráním nové verze
 • Nejdříve si v software proveďte archivaci dat mimo počítač (na FlashDisk, či disketu).
 • Při nahrávání verze musí být příslušný software ukončen (neaktivní).
nahrání verze 4.01 na stávající počítač, kde máte verzi 3.x
 • 1.vložte CD do mechaniky (potiskem nahoru)
 • máte-li pro CD mechaniku aktivován tzv. "AUTORUN" (automatické spuštění programu z CD po jeho vložení do mechaniky), spustí se ovládací program sám.
 • Nemáte-li "AUTORUN" aktivován musíte si spustit instalační program sami (například:. Start - Spustit - E:INSTALUJ - je-li ve vašem počítači CD mechanika jako E:, respektive F:INSTALUJ je-li ve vašem počítači CD mechanika jako F:).
 • 2.volte Majetek
 • výběr provádějte myší, či šipkami k ovládání kurzoru
 • vybraná volba je žlutá. Ostatní jsou oranžové
 • po zvolení software se zobrazí menu s možnými činnostmi
 • 3. volte Oprava na verzi 4.01.
 • nabídnou se licenční podmínky provozování software, klikněte na Souhlasím
 • 4.instalační adresář
 • nabídne se standardní adresář: C : \ DATAX \ MAJETEK ,
 • respektive adresář, kam jste instalovali předchozí verzi SW 3.xx
 • potvrďte jej, kliknutím na tlačítko obsahující jeho název
 • máte-li SW instalován vícekrát na své PC, pak se zobrazí i více tlačítek s různými názvy adresářů
 • Potřebujete-li je převést do nové verze všechny, postupně volte jeden adresář za druhým
 • Pokud tomu tak není, můžete nepotřebné instalace volbou Odinstalace z počítače vymazat
 • 5.umístění ikon
 • nastavení o ikonách neměňte
 • klikněte na tlačítko Další
 • 6. provedení instalace
 • teprve kliknutím na tlačítko Instalovat !! se do vašeho PC z CD zkopírují potřebné soubory,
 • o čemž vás informuje průběhový teploměr.
 • 7. ukončení instalace
 • instalátor se dotáže, zda má rovnou spustit program
 • to nemusíte, klikněte na tlačítko Zpět do menu, a následně tlačítko Konec, čímž ukončíte instalátor
 • pak vyjmete CD z počítače a uložíte si jej na bezpečné místo
instalace verze 4.01 na nový počítač

po nahrání nové verze
 • Při instalaci na nový počítač: přetáhněte data ze starého počítače na nový, některým z mnoha způsobů
 • spusťte si SW známým způsobem přes spouštěcí ikonu
 • vyzkoušejte si novinky
 • pak pracujte tak, jak potřebujete
Zavřít

začátek stránky 17.10.2012  novinky verzí 3.01 - 3.31

  novinky novinky verze 4.01 11 stran ve formátu PDF 1.2 MB
verze 3.026 - 3.31 odpis do 5%VC dle ČÚS 708 8 stran ve formátu PDF 530 kB
verze 3.025 ČÚS č.708 7 stran ve formátu PDF 500 kB
verze 3.024 1 strana ve formátu PDF 100 kB
verzí 3.012 - 3.023 8 stran ve formátu PDF 700 kB
verzí 3.003 - 3.011 10 stran ve formátu PDF 600 kB

verze 3.31 17.10.2012
Opravena chyba, která za určitých podmínek mohla nastat při tisku protokolu o zařazení.


verze 3.30 27.9.2012
Opravena chyba, která za určitých podmínek mohla nastat při hromadném převodu mezi pracovníky.


verze 3.29 26.9.2012
 • oprava tisku speciální výstupy některých KÚ pro odpisový plán 2013
 • ve volbě Změny - C:přechodový OP k 31.12.2013 - 1. příloha č.3 Návrh OP roku 2013 se špatně stránkovalo
 • protokol o vyřazení
 • ve volbě Obsluha - Základní údaje. Lze v pravém dolním rohu nastavit princip tisku záhlaví Protokolu o vyřazení
 • účet majetkového okruhu
 • ve volbě Změny - Hromadné změny - F:změna čísel účtů lze opravovat buď
 • Ano čísla účtů = nabídnou se všechny kombinace zařazovací + odpisový + okruhový účet
 • Pouze účet okruhu = nabídnou se všechny kombinace kód zařazení + okruhový účetverze 3.28 22.9.2012

speciální výstupy některých KÚ pro odpisový plán 2013 (JM a MS KÚ)

 • kraje požadují speciální podklady, kde se vyčíslí, jak by vypadal odpis 2013 při stávajícím nastavení a jak, kdyby došlo k e změně, jak to požaduje MFČR
 • volba Změny - C:přechodový OP k 31.12.2013 umožňuje tisk 4 sestav
 • zároveň volíte, zda se má při výpočtu užít 5% klausule pro zachování zůstatkové ceny
 • pracuje se pouze s těmi kartami, kde nějaký odpis připadá v úvahu
 • Moravskoslezský kraj vymyslel ještě větší zašmodrchanec
 • chtějí aby karty majetku byly zařazeny v stávajících 6 odpisových daňových skupinách (daň z příjmu)
 • ale přitom požadují, aby byly karty kategorizovány podle ČÚS 708, který pracuje se 7 účetními odpisovými skupinami
 • a ještě chtějí, aby se ve skupinách odepisovalo jinak, než popisují obě citované zákonné normy
 • ve volbě Tabulky - Tabulky - Odpisové skupiny - Doba odepisování lze nastavit roky, tak jak je požaduje KÚverze 3.27 19.9.2012

nastavení % účetního odpisování podle ČÚS č.708

 • zařazením (kategirazací) majetku do správné účetní odpisové skupiny dle ČÚS č.708 se nezmění ani % ani připravený měsíční odpis
 • ČÚS nehovoří o době odepisování ale o době používání
 • z ní lze stanovit % ročního účetního odpisu
 • pokud byste chtěli a měli vyhovět ČÚS, pak to lze udělt hormadně ve volbě Změny - Hromadné změny - E: Změna % úč.odp. dle ČÚS 708
 • hvězdičkou označíte příslušnou skupinu karet, opravíte, respektive spíše jen potvrdíte %
 • přes F2 lze aktivovat funkci hromadného přepočtu všech vybraných skupin a karet

opraveno

Doladěna funkce odpisového plánu na příští rok. A to i s případným přihlédnutím na zavedení odpisových limitů.


verze 3.26 16.8.2012

odpisování jen do zvoleného zůstatku (např. do 5% VS)

 • MŠMT vydalo vyhlášku k ČÚS č.708, které se chytly některé KÚ
 • majetek se odepisuje do 5% vstupní ceny vstupní
 • zbytek se odepíše při vyřazení
 • v Tabulky - Tabulky - Principy (%VS)- Hromadně / Individuálně nastavíte princip odepisování
 • jestli se odepisuje standardně, tedy tak jak dosud (předvybráno), respektive speciálně
 • program pak hlídá automaticky výši odpisu
 • když zůstatková hodnota = zadanému % vstupní ceny, je majetek označen, aby se dále neodepisoval ( původní způsob účetního odepisování L (lineárně) nebo S (stejně jako daňově) se změní na O (odepsán do zadaného %)
 • takové karty lze výbrat v Prohlížej - Zařazené / Vyřazené - Odepisování -Typ odpisu účetní
 • změníte-li princip zpět na standard (odpis až do nuly), musíte karty, které jsou označeny "O" převést na jiný způsob odepisování
 • a to ve volbě Změny - Hromadné - 8.převod úč.odpisů: typ O -> typ L / 9.převod úč.odpisů: typ O -> typ S
 • při prezentaci či opravě karty v bloku o CENĚ zobrazuje zadaný limit v % i Kč

účetní dopisové skupiny

 • karty zařazují do 7 účetních odpisových skupin (I. - VII.)
 • je nutné, abyste karty v SW kategorizovali
 • přes F1 z číselníku vyberete správnou kategorii
 • kód se vepíše na kartu spolu s účetní odpisovou skupinou i počtem let používání
 • pro výběr karet lze použít Odepisování - 6.účetní odpisová skupina
 • při tisku seznamu karet se důsledně vypisuje číslo účetní a za tím i daňové odpisové skupiny
 • pro odpisový plán přibyly další dva typy přehledů: Sumář / Sumář i za účty
 • a stávající způsob prezentace a třídění (členění) podle daňových odpisů je rozšířen o prezentaci podle účetních skupin (F5)verze 3.25 2.7.2012
Zapracování ČÚS č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané ÚJ, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Zavádí možnost zařazení majetku do účetních odpisových skupin podle Kategorizace CZ-CPA a CZ-CC.
 • volba : Tabulky- Tabulky - 2.Odpisové skupiny aktualizace tohoto číselníku
 • F2 nový kód CZ-CPA, případně daňovou odpisovou skupinu, text
 • F3 nabídne k zařazení kódy SKP, CZ-CPA, CZ-CC, které jsou na kartách a nejsou v tabulce
 • F4 opraví daňovou odpisovou skupinu, text, u Vámi přidaných rovněž kód CZ-CPA
 • F6 vytiskne tabulku, včetně daňových a účetních odpisových skupin a stanovené doby užívání v letech
 • F7 prohledá tabulku, nebo jen ty řádky, obsahující zadaný text a přesune se na vybraný údaj v tabulce
 • volba : Prohlížej- Zařazené[Vyřazené] - Ukončit výběr - Tiskové výstupy - 7.KEVIS = generování exportního souboru v CSV formátu
 • na kartu se účetní odpisová skupina dostane :
 • přes F1 při výběru daňové odpisové skupiny (či kódu CZ-CPA), má-li ji vyplněnu vybraná položka
 • respektive ji tam můžete dopsat ručně
 • či přes Změny - Hromadné změny- G.Změna popisu a dalších údajů
 • podle údaje účetní odpis lze vyhledávat, vybírat, sumarizovat a hromadně opravovat
 • Prohlížej - Tiskové výstupy - 3.,4., 5., 6. - tam, kde bylo předtím SKP
 • Prohlížej - Přehled - 3. Sumáře, četnosti DM … - Účetní odpisová skupina [CZ-CPA / CZ-CC]
 • Odpisový plán - všechny typy
 • Inventurní soupisy typu "C" - CZ-CPA, účet, období, ceny
 • Prohlížej [Zařazené-Vyřazené] - Přehled - 3. Sumáře, četnosti DM …verze 3.24 21.5.2012
Rozpracovaná problematika pro KEVIS. Verze nebyla distribuována.


verze 3.23 7.12.2011
tisk plného názvu organizace v Inventurním soupisu typu A
 • nastavení plného názvu provedete ve volbě Obsluha - Základní údaje
 • tím, že potvrdíte zkrácený název a program nabídne k editaci plný název
 • následně vyberete jednu ze tří možností, která určí, co se má v inventurách tisknout v záhlaví
 • nic / plný název, který jste právě zadali / také plný název a k tomu ještě v dalším řádku adresa
 • v závislosti na vašem výběru se za textem Vaše adresa objeví v závorce údaj o zvoleném počtu řádků (0-2)
inventurní soupisy podle budov, místností
Vyberete-li typ soupisu 2., bude se tisknout sloupec Zařazen (období zařazení=MM/RRRR) namísto údaje Výrobní číslo.

verze 3.22 9.11.2011

nový typ inventurního soupisu

Soupis je rozšířený o tyto údaje ve sloupcích: Oprávky, Zůstatková cena, Druh DHM. Takový soupis je pak řazen podle položek: Budova, místnost, [Pracovník … pokud za něj tisknete mezisoučty], typ majetku (dlouhodobý, krátkodobý), Účet, Druh DHM, Inventární číslo. Tisknout rozšířený soupis lze pouze u sestavy typu A.


verze 3.21 12.7.2011

informace o době odepisování

1.
Přidali jsem další sestavu, která prezentuje seznam karet majetku a u nich, kromě standardních informací i dobu odepisování.
 • dosud = uvádí počet let a měsíců po které je majetek již odepisován (např. 7 / 4)
 • dosud, jaký rok = kolikátý rok, je již majetek odepisován (např. 8.)
 • celkem bude let = kolik let se celkem bude odepisovat, než bude úplně odepsán (např. 20)
 • celkem bude rok = který rok bude odepsán (např. 2026)
 • ukázku sestavy naleznete v PDF popisu novinek
Sestavu lze vytisknout ve volbě Prohlížej - Zařazené DM. Následně si vyberte jen ty karty, které chcete prezentovat. Například jen ty, co jsou odepisovány (Stav dlouhodobého majetku - Vlastní - Ukončit výběr). Pak si necháte seznam vytisknout tím, že zvolíte Tiskové výstupy - 6.Seznam+roky odp.(naležato).

2.
Údaje o počtu let odepisování (účetním či daňovém) lze nově zařazovat i do uživatelských sestav. A to ve volbě Výstupy - Sestavy dle uživatele - Definování sestavy, kde se na F1, při zadávání údajů, které se mají vypisovat nabízejí na konci seznamu jao 61. a 62. údaje o počtu let odepisování.

verze 3.20 22.6.2011
možnost mezisoučtů za účty v inventurách po místnostech
 • ve volbě Výstupy - Inventurní soupisy - 1.Budovy místnosti můžete nově zvolit, zda se mají tisknout i sumáře podle zařazovacích účtů
 • všechny postupy výběru toho, co se má tisknout, zůstává nezměněno
 • přibyl jen další dotaz
 • a to téměř na konci, před tím, než volíte typ inventury (A.na zeď / B...D)
 • dotaz je: Mám vytvářet součty podle zařazovacích účtů
 • a možné odpovědi jsou: Ano vytvářet součty podle zařazovacích účtů / Ne nevytvářet
 • pokud součty potvrdíte, tak se pod sumářem za místnost vytisknou i sumáře za všechny účty, do nichž jsou zařazeny majetky umístěné v místnosti

verze 3.19 17.5.2011
ruční nastavení účetního odpisu při měsíční uzávěrce
 • ve volbě Uzávěrky - Měsíční uzávěrka můžete nastavit částku účetního odpisu
 • a to v průběhu odpovědí Ručně nastavit odpisy
 • a to v rozmezí 0,- Kč až do výše zůstatkové ceny majetku
 • změnu nelze provést u DM připravených k vyřazení (označen červeným obdélníkem)
 • změny lze snadno zrušit. Pod záhlavím tabulky je inventární číslo
 • přehled lez vytisknout
připravené měsíční odpisy - stránkování účtů, sumáře za útvary
 • volba Výstupy - Výstupní sestavy - 1.Připravené měsíční odpisy
 • můžete pro možnosti 1., 5., A. stránkovat při změně syntetiky, či analytiky, či nestránkovat
 • sestavy, kde jednou ze sumárních úrovní je útvar (A., B., C., D.)
 • jsou členěny podle všech tří komponent útvaru (tj. závod, středisko, pracoviště)


verze 3.18 26.4.2011
Přímé posílání emailu bez použití poštovního programu
Ve volbě Obsluha - Pošli email se můžete rozhodnout, jakým způsobem, co a kam, chcete odeslat. Možnosti 1. a 2. odešlou archivní kopii vašich aktuálních dat, případně textovou zprávu přímo bez použití poštovního programu. Možnosti 3. a 4. využijí k odeslání mailu váš výchozí poštovní program (tak, jako doposud).


verze 3.17 4.3.2011
obecná výběrová rutina
 • v obecné výběrové rutinně před prohlížením a tiskem
 • lze jedním kliknutím vybrat tři nová účelové skupiny
 • soubor dlouhodobých majetků bez drobných dlouhodobých majetků (kód zařazení 6,7)
 • a bez pozemků a ploch (syntetický účet 031)
 • a naopak jen drobné dlouhodobé majetky (kód zařazení 6,7)
odpisový plán
 • jen majetky, jež se odepisovaly nebo stále odepisují (bez DDHM a pozemků, viz předchozí odstavec)
 • před tiskem odpisového plánu lze nastavit libovolný výběr subjektů (obvykle skupina DM bez DDHM a pozemků = volba 2.)
 • je-li aktivní náhled sestavy - spustí se okamžitě, bez předchozího zobrazení odpisového plánu na monitoru
přehledy za uzavírané období (volba :Výstupy - Výstupní sestavy)
 • Informativní přehled přidané 2 skupiny: nově stornované DM v uzavíraném období / majetky, u nichž byla změněna vstupní cena)
 • Kontrolní přehled roků nová sestava (kontrolní přehled jednotlivých uzavřených roků : zda stav ke konci předchozího roku + provedené změny v následujícím roce odpovídají skutečnosti ke konci dalšího roku)
evidence stornovaných
 • eviduje jen ty stornované DM, které byly zařazeny v některém z předchozích účetních období
 • ty co byly stornovány ještě v témž období, jako byly zařazeny, se neevidují
 • volba Změny - 3.Zrušení dat minulých let - Seznam stornovaných DM umožňuje výběrově (rokem) tyto karty definitivně vymazat z evidence


verze 3.16 4.2.2011
Změny v inveturách
 • stránkování podle syntetických nebo analytických účtů
 • pro variantu A(na zeď) lze volit stránkovat za SE/ AE / nestránkovat
 • pro varianty ostatní (B,C,D) lze volit stránkovat za AE / nestránkovat
 • nové údaje v inventurách
 • B,C,D: (nový údaj Stř.= účetní středisko)
 • C: (nový údaj ZF=zdroj financování / místo původního NP= nájem/pronájem)
Plány odpisů
 • ve volbě Výstupy - Výstupní sestavy - 9.Plán účetních odpisů
 • volíte, zda tisknout mezisoučty za odpisové skupiny nebo jen celkový sumář
Zobrazení sestavy před tiskem (nikoliv náhled) - se dělá černé na bílém

verze 3.15 28.1.2011
 • tisk seznamu četností a sumářů ve výběrové rutině
 • kdekoliv v: Prohlížení, Inventury, Změny, Výstupy, apod.), po stisku klávesy F1, lze zobrazenou nabídku pro nastavení rozmezí, případně seznam údajů, klávesou F6 vytisknout
 • tisk protokolu o vyřazení
 • Změny - Vyřazení - poté, co zapíšete,opravíte, či potvrdíte údaje, lze vytisknout protokol o vyřazení
 • je-i shoda účetního období a období, ke kterému DM vyřazujete, jinak se nabídne tisk karty DM
 • zrušení odpisů minulých let
 • v Změny - Zrušení dat minulých let separátně můžete rušit údaje zapsané při uzávěrkách provedených v minulých letech
 • tím se nijak nezmění úhran odpisů


verze 3.14 17.1.2011
Oprava chyby při vyřazování majetku.


verze 3.13 4.1.2011
Oprava chyby při tisku karty majetku.


verze 3.12 21.12.2010

odpisovat hned, či až další měsíc?

Můžete si určit, zda se nově zařazený majetek odepisuje hned, či až další měsíc.
 • lze nastavit hromadně i individuálně u každé karty zvlášť
 • ve Obsluha - Základní údaje - zahájit ihned odpisování … : nastavujete, kdy se poprvé odepíše (IHNED? Ano/Ne)
 • při zařazení zvláštního majetku (jiné období, jiným způsob pořízení než nákup), určíte zda Ihned, či později
 • změníte-li základní nastavení určíte, jak to má u nově zařazených, které jste již zařadili před změnou
 • program prezentuje u nově zařazených, jak se odepisují: "A" - odpis ihned, "N" - příští období"

e-mail

V posílaném emailu volbou Obsluha- Pošli email přibyla i informace o obci a vaší e-mail adrese


verze 3.11 15.7.2010

Připravené měsíční odpisy - stránkování podle syntetických účtů

Výstupy - Výstupní sestavy - připravené měsíční odpisy : všechny typy sestav, které mají jako hlavní třídicí a sumární položku Účet, odstránkují teprve až při změně syntetického účtu. Pokud je sumář za syntetický účet rozdílný od běžného sumáře za účet, tento součet se zobrazí (vytiskne). Stránkování můžete potlačit, jestliže na dotaz Odstránkovat syntetické účty? odpovíte Ne, standardní je přitom odpověď Ano.

Inventurní soupisy - stránkování podle syntetických účtů

Výstupy - Inventurní soupisy - 4.Účty : všechny typy soupisů (mezisoučty za činnosti, pracovníky, místnosti), odstránkují teprve až při změně syntetického účtu. Pokud je sumář za syntetický účet rozdílný od běžného sumáře za účet, tento součet se zobrazí (vytiskne).

Karta dlouhodobého majetku, Protokol o zařazení DM, Protokol o vyřazení DM

Pro odepisovaný dlouhodobý majetek, jehož karta nebo zařazovací či vyřazovací protokol se tiskne, obsahuje tento výstup navíc jeden řádek s těmito údaji: Doba odpisování předpis [skutečnost]. Předpis pro daňové odpisy je aktuální zákonná varianta pro dobu odpisování v odpisové skupině; pro účetní odpisy je předpisem aktuálně určené vlastní rozmezí pro minimální až maximální dobu odpisování; skutečnost je buď reálná historie u odepsaného majetku nebo očekávaná skutečnost při nezměněných podmínkách nastaveného odpisování.

Zdroj financování - možnosti prezentace, sumarizace, tisku

Výstupy - Výstupní sestavy - připravené měsíční odpisy : všechny typy sestav, kde se tisknou jednotlivé DM obsahují nyní sloupec zdroj financování (kód zdroje), opatřený záhlavím sloupce Zd.

G. Zdroj financování - jednotlivé DM : detailní a sumární údaje v pořadí podle zdrojů financování
H. Zdroj financování -pouze součty : sumární údaje podle zdrojů financování a celkový sumář

Prohlížej - Zařazené (Vyřazené) - Přehled: pomocí klávesy F3 a zvolením nabídky 3. Sumáře, četnosti DM se stejným kódem vybraného údaje, lze vybírat z položek databáze nově rovněž zdroj financování. Pro tento údaj můžete počítat četnosti a sumáře jak za první, tak za druhou úroveň součtů.

Nastavení analytiky pro účty 021, 081, 031, 416

Závazné analytické účty podle účtového rozvrhu se automaticky doplní do Vaší tabulky vazeb účtů Majetek - Oprávky, viz volba Tabulky - Tabulky - 1.Účtování - 2.Vazby účtů: Majetek - Oprávky, pokud jste je ovšem nedoplnili již sami. V takovém případě se doplní pouze rozdílové vazby, které jste předtím nedoplnili.

Účtování z této tabulky se pak nabízí při zápisu nové karty nebo opravě karty majetku. Při zápisu účtu 416 - fond reprodukce majetku pro vstupní cenu strana MáDáti a pro odpisy strana Dal, můžete použít klávesu F1 - nabídka analytických účtů.

Poznámka: Při způsobu zařazení 4 a 5, tj. Darem nebo Převodem se pro vstupní cenu strana MáDáti a účetní okruh účet fond reprodukce nenabízí.

Hromadně můžete doplnit analytické účty ve volbě Změny - Hromadné změny - E. Změna čísel účtů. Zapisujete-li zařazovací účet vstupní ceny, resp. účet 416 - inv.fond, můžete převzít účet z nabídky syntetických účtů, včetně jejich analytik, pomocí klávesy F1. Výběr DM pro jednotlivé skupiny analytických účtů můžete provést předem ve výběrové rutině nebo při vlastním převodu účtů označením vždy jen těch majetků, kterých se konkrétní změna účtování týká.

Tisk seznamu četností a sumářů ve výběrové rutině

Kdekoliv ve výběrové rutině (Prohlížení zařazených nebo vyřazených, Inventury, Změny, Výstupy, apod.), vždy po stisku klávesy F1 - nabídka pro nastavení rozmezí, příp. seznam údajů, lze pomocí klávesy F6 tisk tento seznam okamžitě ve stejném rozsahu a formátu vytisknout.

Odpisový plán - nastavení částek ročních odpisů, procent, doby odpisování

Volby Změny - Odpisový plán běžného /následujícího/ roku umožňují modelování ročních účetních odpisů na základě zadaných parametrů (částka, procento, doba); zároveň zobrazují střední a mezní hodnoty pro zadaná rozmezí doby odpisování, viz Změny - Nastavení doby odpisování nebo Tabulky - Tabulky - Sazby odpisů - Doba odpisování podle stanovené minimální a maximální doby v jednotlivých odpisových skupinách. Parametrizace odpisového plánu je dostupná tehdy, když jsou vypočítané minimální a maximální odpisy rozdílné. Dostupná nebude např. po uzávěrce období 12 (v období 13), pro plán na běžný rok, neboť takový plán je vlastně popisem uskutečněných ročních odpisů. Dalším příkladem je shodné nastavení minimální a maximální doby.

Obrazovka obsahuje tyto údaje: účetní odpis celkem a v jednotlivých odpisových skupinách, pro již uskutečněné odpisy v běžném roce k aktuálnímu období, minimální, střední a maximální účetní odpis zvoleného roku podle nastavené doby odpisování a skutečný odpis podle aktuálního stavu nebo nastavený odpis podle zadaných parametrů. Tento odpis (ve sloupci úplně vpravo) se pak vytiskne jako odpisový plán. Dalšími údaji jsou celkové oprávky a zůstatkové ceny jednotlivých variant a skutečná doba odpisování (podle % odpisu ještě ne zcela odepsaných DM) v jednotlivých odpisových skupinách. Červeně je označena skutečná doba odpisu, ležící mimo zadané rozmezí dané tabulkou. Nastavené limitní doby a jim odpovídající procenta v jednotlivých skupinách jsou zobrazeny vespod.

Do sumářů jsou zahrnuty jen DM, které se odepisují nebo se odepisovaly. Prakticky jsou to ty, které mají vyplněn typ účetního odpisu (lineární). Všechny tyto údaje si můžete pomocí klávesy F6 ihned vytisknout. Vybrat lze buď pouze základní sumární tabulku nebo kompletní seznam všech variant. Kompletní sestava navíc obsahuje počty dosud odepisovaných DM a počty celkem, sumáře, doby a procenta odpisu všech variant a skutečnosti podle skupin majetku a celkem.

Klávesami F2, F3, F4 můžete rovnou modelovat realitu v pravém sloupci, středním a limitními odpisy podle tabulky dob odpisování, která se pak tiskne jako odpisový plán. Doby a procenta zvolených variant se zobrazí vespod obrazovky. Klávesou F1 nastavíte zpět sloupec Realita podle skutečného stavu dat. Doby a procenta se pro skutečnost nezobrazují, platí doby uvedené v prvním sloupci, vlevo nahoře.

Další způsob, jak modelovat odpisový plán, je použití jedné ze čtyř možností pro zadání částky, doby, procenta.

1. Celkový odpis - odpis podle výpočtu*
2. Odpisy v jednotlivých skupinách - odpis podle výpočtu*
3. Procenta v jednotlivých skupinách - odpis podle zadaného procenta
4. Doby v jednotlivých skupinách (celé roky) - odpis podle přepočteného procenta

* výpočet závisí na hodnotě zadané částky (zda je částka blíž minimálnímu či maximálnímu odpisu) a liší se pro plán běžného a následujícího roku částkou již v běžném roce uskutečněných odpisů

Nastavení procenta v jednotlivých odpisových skupinách, tj. % odp.sk. = zo / mo x pmo, kde jsou:

zo    - zadaný odpis (celkem / ve skupině) [minus částka dosud uskutečněných odpisů pro běžný rok]
mo   - min. / max. odpis (celkem / ve skupině) [minus částka dosud uskutečněných odpisů pro běžný rok]
pmo - procento pro minimální odpis (100 / max.doba) nebo maximální odpis (100 / min.doba)

Takto spočítaným procentem v odpisové skupině se provede výpočet odpisu (celkem / ve skupině). Je-li vypočítaná částka nižší nebo vyšší než vámi zadaná částka počítají se odpisy s upraveným procentem (původní vypočítané procento + nebo - 0.01) tak dlouho, dokud není hodnota odpisu vyšší nebo nižší než vámi zadaná částka. Pro odpisový plán se použije takové procento, pro nějž je vypočítaný odpis blíže k zadanému odpisu, bez ohledu na to, zda je vypočítaný odpis vyšší či nižšší než zadaný odpis.

U všech čtyř možností lze rovněž použít funkční klíče F1, F2, F3, F4 pro nastavení původní, střední, maximální, minimální částky odpisu (celkem / ve skupině). Vlastní přepočet celkových odpisů, oprávek, zůstatkových cen, odpisů ve skupinách, procent a dob odpisování probíhá ihned po zadání hodnoty. Editaci částky, procenta nebo doby ukončíte klávesou Esc.

Po vlastním tisku odpisového plánu běžného roku, použijete-li jednu z možností modelace a původní nastavení se jakkoli změní, následuje dotaz, zda chcete toto nastavení použít pro reálné odpisování za běžný a následující měsíce; v období "13" před roční uzávěrkou pak od počátku příštího roku.

Původní a nastavené procento a odpis, rozdíl měsíčního odpisu uskutečněného při měsíční uzávěrce aktuálního období pro jednotlivé majetky, celkem za odpis. skupinu a celkem, si můžete nechat ukázat, případně vytisknout z aktivního zobrazení pomocí klávesy F6. Změna nastavení % účetního odpisu se bude týkat všech dosud odepisovaných DM, bez ohledu na nastavený výběr před tiskem odpisového plánu.

Tisknete-li odpisový plán následujícího roku, žádné změny se provádět nebudou. Aktuálně nastavená procenta odpisu u jednotlivých majetků budou uplatněna až do konce běžného roku a vámi nastavená procenta se uplatní až od ledna (období 01) roku následujícího. To znamená, že odpisový plán je promítnutím skutečnosti do konce běžného roku a modelace následujícího roku. Pokud by nedošlo k žádným pohybům majetku (zařazení, vyřazení, TZ, změna ceny) a vy byste nastavili pro následující rok (po roční uzávěrce běžného roku) procenta odpisu v jednotlivých skupinách podle odpisového plánu, bude roční účetní odpis následujícího roku zcela v souladu s odpisovým plánem. Tyto změny si můžete nechat ukázat, případně vytisknout z aktivního zobrazení pomocí klávesy F6.

Flash disk - Archivace na flash disk - Obnova z flash disku - Inventury-Načtení dat

Volba Obsluha - Flash disk pro výběr označeného vyměnitelného disku nejdříve otestuje všechna vyměnitelná zažízení, která jsou aktuálně připravena. Pokud žádné takové není, program to oznámí. Je-li jen jeden takový disk, program napíše jeho označení, které buď rovnou zapíšete nebo ho vybere pomocí F1. Pokud je vyměnitelných disků více, program uvede v závorce jejich počet a vy si je můžete nechat ukázat pomocí F1 a vybrat to umístění, kam budete archivy ukládat. Máte-li na počítači více instancí programu, můžete zadat název složky pro různá umístění vašich archivů.

Volba Obsluha - Archivace dat - Na flash disk provede archivaci aktuálního stavu dat do adresáře:

disk:DATAX_FL\MAJETEK [složka]\ZALOHA

zvoleného disku, kde jméno archivu postupně je:

MArrmmdd … první archiv vytvořený dne dd [MA: majetek, rr: rok, mm: měsíc, dd: den]
Mnrrmmdd … druhý až desátý archiv vytvořený dne dd [n: pořadí 1 až 9, a dále jen 9]

Volba Obsluha - Načtení dat - Z flash disku nabídne seznam všech archivních souborů, které se nacházejí v adresáři:

disk:DATAX_FL\MAJETEK [složka]\ZALOHA

zvoleného disku, bez ohledu, jakým způsobem byly na disk uloženy, zda při archivaci, prostým zkopírováním, ap. Seznam obsahuje údaje: Jméno archivu, Rok, Měsíc, Datum, Čas, Velikost. Pomocí klávesy F6 jej můžete vytisknout. Další možností je nastavení nové meze pro počet archivů na flash disku a výběrové rušení starých archivů (automaticky se žádné soubory neruší, ani při překročení počtu dané mezí).

Rušit můžete aktuální soubor, kde stojí kurzor. Ve skutečnosti se ale zruší soubory dva: vlastní data, soubor s příponou A01 a k němu popis archivního souboru, s příponou DTX. Další možností je rušit X nejstarších souborů podle data vytvoření zadáním jejich počtu. Podobně lze zadat období v rozmezí od - do, ve kterém vytvořené soubory mají být zrušeny. Specifickou službou je tzv. pročištění archivů. To spočívá v uchování vždy nejnovějšího archivu v každém měsíci, kdy se archivovalo. Ostatní zruší. Archivy novější než 4 měsíce uchová všechny. Podobné možnosti jsou k dispozici také při archivaci na disk, pouze však při překročení zadané meze pro počet archivních souborů na flash disku.

Volba Výstupy - Inventurní soupisy - Načtení dat DROBNOSTI - Z flash disku nabídne seznam všech archivních souborů, které se nacházejí v adresáři: disk:DATAX_FL\ zvoleného disku, bez ohledu, jakým způsobem byly na disk uloženy, zda při archivaci, prostým zkopírováním, apod. Seznam archivních souborů má stejný formát a obsahuje stejné údaje jako při volbě 4.volné - vyberte zvolením určené jednotky pro flash disk a dále adresáře DATAX_FL s potvrzením Prohledat.

Datum vložení karty DM do evidence volitelné pro nově zařazovaný majetek

Volby Zařazení - Nový a Změny - Jednotlivého DM (pro nově zařazený majetek, tj. který ještě neprošel měsíční uzávěrkou) - umožňují zadat libovolné datum (nabízí se datum z PC), případně změnu data vložení do evidence ve změnách jednotlivého DM pro nově zařazený majetek.

Hromadné změny popisu a údajů: název, výr.číslo, doklad o zař., kód SKP, třída majetku, odvětví NH, zdroj financování

Volba Změny - Hromadné změny - G. Změna popisu a dalších údajů - po předchozí možnosti předem zúžit (filtrovat) sadu karet DM, zobrazí v tabulce údaje, z nichž některé můžete jednotlivě nebo hromadně měnit. Vybrané (všechny) DM jsou setříděny podle inventárního čísla, ve spodní části je zobrazen popis na 6 řádků, vespod tabulky je sumář vybraných DM (počet, cena a suma oprávek). Červeně jsou stručně popsány funkční klíče. Zeleně dole vpravo aktuální setřídění.
Sloupce Výrobní čís., Doklad zař., Kód SKP, T (Třída), Od (Odvětví), Zd (Zdroj) můžete přímo sami editovat nebo pomocí funkční klávesy F1 přepsat podle vzoru. Klávesa F1 pro sloupce *, Inven.číslo, Zařazen (období), Cena nabídne seznam všech vybraných DM podle čísel. Eventuální provedená změna názvu DM je v nabídce zohledněna. Výběrem z tabulky se přemístíte v seznamu na vybranou kartu DM. Stiskem F1 při aktivní nabídce můžete zadat text, který je částí nabídky (příp. částí jména pracovníka) - seznam se zúží na položky obsahující tento text.
Klávesa F1 pro sloupce Název, Výrobní čís., Doklad zař., Kód SKP, Třída, Odvětví, Zdroj nabídne seznam všech vybraných DM podle položky ve sloupci. Obsahuje-li seznam současně jak vyplněné tak i prázdné hodnoty, nabídnou se zprvu jen vyplněné identifikace. Pomocí klávesy F2 se můžete přepínat mezi kompletním a neprázdným prvním sloupcem seznamu. Výběrem z tabulky se buď přemístíte v seznamu na vybranou kartu DM nebo vložíte hodnotu do aktuálního DM a původní hodnotu přepíšete. Stiskem F1 při aktivní nabídce můžete zadat text, který je částí nabídky (příp. částí jména pracovníka) - seznam se zúží na položky obsahující tento text.
Klávesa F1 pro sloupce Odpisová skupina + název SKP, Název třídy majetku, Odvětví NH, Zdroj financování nabídne položky příslušného číselníku se sumárními údaji výskytů (počet a cena) vybraných DM. Výběrem z aktivní nabídky přepíšete hodnotu příslušné položky aktuálního DM touto hodnotou z číselníku.
Pro Název kódu SKP je navíc k dispozici prohledávání podle zadaného textu. Stiskem klávesy F1 při aktivní nabídce můžete zadat text, který je pak prohledáván až do konce seznamu opětovným stiskem klávesy F1. Výběr hodnoty se provede jen u řádků s vyplněnou odpisovou skupinou!
Klávesa F2 v jakémkoliv sloupci zobrazí nabídku všech vyplněných řádků popisu, před nimiž je řádek obsahující údaje: Inv.číslo, Název majetku, Zařazen (období), Cena, Oprávky. Nejdříve se v nabídce zobrazí pouze ta inventární čísla, jež mají shodný popis s aktuálním záznamem. Pomocí klávesy F2 se přepínáte mezi všemi popisy ve výběru a jen shodnými s aktuálním popisem. Stiskem F1 při aktivní nabídce můžete zadat text, který je částí nabídky - seznam se zúží na položky obsahující text. Lze zadat část inv.čísla, názvu DM, období zařazení, cenu, část popisu (1-6).

Editace popisu

1. pomocí klávesyF4 edit - zapisujete v okně text do řádků 1 - 6.
  Můžete použít tyto klávesy:
  F1 - zobrazí seznam všech vyplněných řádků popisu, před nimiž je řádek obsahující údaje: inv.číslo, název majetku, zařazen (období), cena, oprávky. Nejdříve se v nabídce zobrazí pouze ta inventární čísla, jež mají shodný popis s aktuálním záznamem. Pomocí klávesy F1 se přepínáte mezi všemi popisy ve výběru a jen shodnými s aktuálním popisem. Do textu můžete zadat část popisu, inv.čísla, názvu, období zařazení. Nabídka obsahuje původní texty (před provedenými změnami) obsažené v jednotlivých popisech
  F8 - kompletně vymaže stávající popis (můžete zadat text, který budete pomocí nabídky hledat)
  F9 - setřídí seznam vybraných DM podle položky popis (projeví se až po ukončení editace popisu opět v úvodní tabulce)
  Uložení textu provedete kombinací kláves Ctrl+End, Esc ukončí editaci bez změny popisu.
2. pomocí klávesyF5 tab - zapisujete přímo nový text do řádků 1 - 6, umístěných v tabulce vedle sebe.
  Můžete použít tyto klávesy:
  F1/F2 - zobrazí seznam všech vyplněných řádků popisu, před nimiž je řádek obsahující údaje: inv.číslo, název majetku, zařazen (období), cena, oprávky. Nejdříve se v nabídce zobrazí pouze ta inventární čísla, jež mají shodný popis s aktuálním záznamem. Pomocí klávesy F2 se přepínáte mezi všemi popisy ve výběru a jen shodnými s aktuálním popisem. Stiskem F1 při aktivní nabídce můžete zadat text, který je částí nabídky - seznam se zúží na položky obsahující text. Lze zadat část inv.čísla, názvu DM, období zařazení, cenu, část popisu (1-6)
  F4 - edit - zapisujete přímo nový text do řádků 1 - 6, viz 1. editace popisu
  F9 - setřídí seznam vybraných DM podle aktuálního řádku popisu (1-6)
Označování a odznačování pro hromadnou změnu
  *       klávesou hvězdička, kdekoliv v tabulce
  F11  inverzní označení (převrácené), kdekoliv v tabulce
  F6   odznačení aktuálního záznamu, kdekoliv v tabulce, ve sloupci * také Del nebo Mezerník
  F7   odznačení všech záznamů, kdekoliv v tabulce
Indikátor označení:
  žádný není označený (zelená *)
  označeno (počet), ne aktuální (zářivě zelená *)
  označen je aktuální (žlutá *)
  označen celý výběr (žlutá * i závorky)
Ostatní v tabulce aktivní funkční klávesy
  F3 dotaz a případné provedení hromadné změny u záznamů označených hvězdičkou <*>
  F8 postupný přesun v tabulce na poslední, první a aktuální záznam v rámci zvoleného třídění
  F9 vzestupné třídění podle aktuálního sloupce, v případě editace poznámky, podle poznámky
Hromadná náhrada označených záznamů - F3
Stojí-li kurzor v tabulce aktuálně na editovatelné položce, případně popisu takové položky z číselníku, následuje dotaz, zda nahradit všechny označené záznamy hodnotou položky, která je v tabulce právě aktuální (nezáleží na tom, jestli je označená či nikoliv). Nahrazující hodnota je zobrazena ve vlastním dotazu, ve volbě Ano - nahradit. Rozhodnete sami, zda se mají všechny změny provést. Stojí-li kurzor na některé needitovatelné položce, nabídne program výběr ze všech editovatelných položek. Pokud si vyberete, je další postup shodný s předchozím popisem u editovatelných položek.
Stojí-li kurzor na některé needitovatelné položce, nabídne program výběr ze všech editovatelných položek. Pokud si vyberete, je další postup shodný s předchozím popisem u editovatelných položek.

Hromadná změna poznámky
Změnu poznámky u vybraných a označených záznamů můžete provést dvěma způsoby. Lze nahradit popisy označených záznamů celým textem poznámky nebo výběrově - jen konkrétní řádek popisu. Opakováním této volby můžete nahradit více řádků po sobě.

Uložení změn a zápis do změnového souboru
Po provedení všech potřebných změn, ukončíte editaci stisknutím klávesy Esc. Pokud jste žádné změny v průběhu vaší seance neprovedli, vrátíte se zpět do hlavní nabídky programu Majetek. Program ukáže, kolika karet DM se změny týkají a vyčíslí počty změn u jednotlivých editovatelných položek. V tuto chvíli máte ještě možnost neprovádět žádnou z připravených změn. Odpovíte-li však na dotaz Ano, program automaticky všechny připravené změny provede. Do protokolu o změnách se tyto změny zapíší, takže je budete moci kdykoliv později ověřit a zkontrolovat. O změnách v popisech se žádné záznamy do změnového protokolu neprovádějí! Po úspěšném provedení všech změn se zobrazí protokol.Aktualizace tabulky "Odpisové skupiny" podle "Třídění hmotného majetku do odpisových skupin" v příloze zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu

Volba Tabulky - Tabulky - 2. Odpisové skupiny - nabízí tři možnosti, jak se k aktualizaci postavit:
  1. Nahradit Vaší stávající tabulku (včetně případných ručních změn) kompletní aktuální tabulkou
  2. Nekopírovat zatím aktuální tabulku a příště se znovu dotazovat na aktualizaci (mohu si svou stávající tabulku ještě třeba vytisknout nebo archivovat)
  3. Nekopírovat aktuální tabulku a příště se již nedotazovat na aktualizaci
Poznámka: Pokud jste již provedli nechtěnou aktualizaci a potřebujete se vrátit k předchozí verzi tabulky, můžete načíst Vaše data ze zálohy, která jsou stále ve stavu, kdy jste program naposled spustili. Samosebou můžete načíst i jakákoliv jiná archivní data, která jste si dříve sami uložili.
Zavřít

začátek stránky 4.3.2010  ___opravná verze Majetek 3.04

Vážení uživatelé

Dne 4.3.2010 jsem rozeslali uživatelům našeho software MAUS CD-ROM s aktuálnimi verzemi všech software, která užívají. Mimo jiné CD-ROM obsahoval i nejnověší verzi software Majetek 3.004. Takže si pomocí CD-ROM a volby Oprava na verzi můžete nahrát do svého počítače nejnovější verzi.

NOVINKY

datum vložení karty DM do evidence

Volby Zařazení - Nový a Změny - Jednotlivého DM (pro nově zařazený majetek, tj. který ještě neprošel měsíční uzávěrkou) - umožňují zadat libovolné datum (nabízí se datum z PC). Případně lze provést změnu data vložení do evidence ve změnách jednotlivého DM ale opět jen pro nově zařazený majetek.

Hromadné změny popisu (poznámky) a dalších údajů

Všechny tyto údaje : poznámky, název, výrobní číslo, doklad o zařazení, kód SKP, třída majetku, odvětví NH, zdroj financování lze ve volbě Změny - Hromadné změny - G. Změna popisu a dalších údajů jednotlivě nebo hromadně měnit. Klávesy F1 a F2 umožňují snadnější vyhledání požadované (požadovaných) DM. Vlastní editaci popisu provedete přes F4 (blok popisu 6 částí popisu pod sebou ), či F5 (tabulka - 6 částí vedle sebe).
Hromadná náhrada označených záznamů se provádí přs F3. Stojí-li kurzor v tabulce aktuálně na editovatelné položce, případně popisu takové položky z číselníku, následuje dotaz, zda nahradit všechny označené záznamy hodnotou položky, která je v tabulce právě aktuální (nezáleží na tom, jestli je označená či nikoliv). Nahrazující hodnota je zobrazena ve vlastním dotazu, ve volbě Ano - nahradit. Rozhodnete sami, zda se mají všechny změny provést. Stojí-li kurzor na některé needitovatelné položce, nabídne program výběr ze všech editovatelných položek. Pokud si vyberete, je další postup shodný s předchozím popisem u editovatelných položek.
Hromadná změna poznámky se u vybraných a označených záznamů můžete provést dvěma způsoby. Lze nahradit popisy označených záznamů celým textem poznámky nebo výběrově - jen konkrétní řádek popisu. Opakováním této volby můžete nahradit více řádků po sobě.
Vlastní přepis v kmenovém souboru se provádí vždy až nakonec, ppo stisku klávey Esc a potvrzení, že se tak má stát.

aktualizace tabulky "Odpisové skupiny"

V příloze zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu je "Třídění hmotného majetku do odpisových skupin". Chcete-li s tímto tříděním sladit svou evidenci, pak ve volbě Tabulky - Tabulky - 2. Odpisové skupiny - se nabízí tři možnosti, jak se k aktualizaci postavit:
 • nahradit vaší stávající tabulku (včetně případných ručních změn) kompletní aktuální tabulkou
 • nekopírovat zatím aktuální tabulku a příště se znovu dotazovat na aktualizaci (mohu si svou stávající tabulku ještě třeba vytisknout nebo archivovat)
 • nekopírovat aktuální tabulku a příště se již nedotazovat na aktualizaci
 • Poznámka: Pokud jste již provedli nechtěnou aktualizaci a potřebujete se vrátit k předchozí verzi tabulky, můžete načíst vaše data ze zálohy, která jsou stále ve stavu, kdy jste program naposled spustili. Zavřít

začátek stránky 04.01.2010  ___distribuce verze 3.001


Vážení uživatelé

dne 4.1.2010 jsme poštou rozeslali novou verzi software MAJETEK 3.001.

nahrání verze

 • Pomocí zaslaného CD-ROM můžete provést OPRAVU své stávající verze 2.xx na novou verzi 3.001.
 • Případně, budete-li si chtít ponechat původní verzi software 2.xx, můžete si novou verzi 3.001 nainstalovat volbou Instalace jako zcela nový software do jiného adresáře na váš počítač. Do této nové verze pak načtete archivní data z původní verze a můžete pokračovat ve zpracování dat v nové verzi.Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 4.1.2010 novinky verze 3.001

skupina doba odepisování
daňová účetní zákon o dani z příjmu MFČR - ČÚS 708 kraj
1 I 4 5 6
2 II 4 5 6
3 III 12 12 15
4 IV 20 20 40
5 V 30 30 80
6 VI 50 50 80
není VII   80 80
můžete si uložit stručný popis novinek ve formátu
novinky verze 3.001 (16 str. - 290 kB) DOC PDF

obecné změny software

 • změna účtů dle směrné osnovy 2010 - při roční uzávěrce budou účty třídy 9 automaticky nahrazeny účty třídy 4.
 • základní obrazovka - je změněna grafická podoba úvodní obrazovky na níž se nově navíc uvádí další informace o evidenci.
 • elektronická příručka obsluhy - elektronická dokumentace ve formátu DOC či PDF je dostupná v Obsluha - Help, ale i po stisku klávesy F1

vylepšení evidence

 • nová karta jako kopie jiné - při zápisu nové karty (Zařazení - Nový) lze využít funkci F2, která vyplní všechny údaje nově zapisované karty, údaji ze vzorové (vybrané) karty
 • oprava vybraných DM - ve volbě Změny - Jednotlivého DM lze přes F4 provést výběr karet, ten uložit do seznamu a pak jej přes F7 použít k opravě jedné karty po druhé
 • odložené odpisování (převod/dar) - pro nový majetek v Zařazení - Nový (typ: 4-dar, či 5-převod), lze určit, kdy se má začít odpisovat (i jinak než jak to máte v Obsluha- Základní údaje)
 • změna:pracovník,místnost,útvar - hromadný převod karet, kdy lze měnit až 3 údaje: pracovník, útvar, místnost
 • hromadný převod mezi útvary - další hromadný převod mezi útvary, tedy z více útvarů najednou
 • výběr (filtr) karet i v dalších funkcích - ve volbách Změny - Technické zhodnocení / Pronájem / Vyřazení lze, stejně jako u oprav karet, vybírat kartu (zúžit seznam karet) přes F4 (filtr)
 • hledávání údajů - když se používá klávesa F7> najdi a F12 další, nabízí se jen ty varianty, jež jsou aktuálně ve vybraných kartách
 • přidán výběr (filtr) i při stornu - ve Změny - 1. zrušení vyřazených byl přidán výběr (filtr), kterým lze snadno vybrat skupinu karet, kterou chceme trvale odstranit
 • doplnění číselníku SKP - v Tabulky- Tabulky- Odpisové skupiny lze přes F3 automaticky doplnit kódy SKP, které jsou navíc na kartách
 • vyhledávání v číselníku SKP - v číselníku SKP (tabulka, či seznam) lze vyhledat podle zadaného textu
 • variabilní symbol - VS - údaj, který slouží k detailní identifikaci členění pohybu majetku

inventury a protokoly

 • výběr těch, kde nastala změna - geniální funkce, která nabídne k tisku jen ty místnosti (pracovníky), u nichž od nejspíše začátku roku nastala změna
 • další typ inventurního soupisu - v Výstupy- Inventurní soupisy- 4. Účty- 3.místnosti se tiskne inventura dle účtů a místností (4 možné formáty)
 • datum v protokolu a inventuře - protokol o : zařazení/ vyřazení/ převodu a inventury obsahují údaje typu datum. Jejich hodnotu lze zadat před tiskem
 • proměnný text inventury - na konci inventur se tiskne text (stejný/ různý), který lze editovat a doplnit o jmény pracovníků
 • jména - Protokol o převodu / Protokol o zařazení - text protokolu se automaticky doplní jmény pracovníků (Předal / Převzal / Schválil)
 • zobrazení inventury před tiskem - při tisku všech typů inventur platí pravidlo: je-li zapnutý náhled, inventura se nezobrazí / je-li náhled vypnutý, inventura se zobrazí na obrazovce

výstupy, prezentace, sestavy

 • úplná sestava všech údajů - volba Prohlížej - Zařazené / Vyřazené - Tisky sestav nové 3 sestavy uvádějící všechny údaje o vybraných kartách
 • stav k zadanému období - volba Prohlížej - Zařazené / Vyřazené - Datum / Období - Stav podle zadaného období prezentuje stav evidence k vybranému období
 • měsíční odpisy dle útvaru- v Výstupy-Výstupní sestavy-Připravené měsíční odpisy jsou dvě nové sestavy C.útvar-jednotlivé a D.útvar-jen součty
 • sumáře a četnosti 1. a 2.úrovně - v Prohlížej-Zařazené/Vyřazené-Přehled lze generovat sumář (četnosti) výskytu jednotlivých variant pro jeden konkrétní údaj. Případně i sumář 2. úrovně. Např. dle údaje činnost a v tom dle středisko
 • prezentace změn - v Prohlížej - Protokol o změnách se prezentuje seznam všech změn. Za karty zařazené i vyřazené. V seznamu lze vyhledávat, tisknout, vybírat
 • sestavy dle uživatele : sumář - v Výstupy-Sestavy dle uživatele- Typ2 (s definovanými mezisoučty za zvolený údaj), lze vytisknout buď jen sumární řádky, či i detailní přehled karet

výběry + technické

 • výběr dle data poslední změny, výrobního čísla, či podle SKP - volba Prohlížej - Zařazené / Vyřazené - Datum / Období - 9. Datum poslední změny = výběr skupiny (skupin) DM podle toho, kdy u nich byla naposled provedena nějaká změna. Volba Výrobní číslo / SKP nabízí seznam použitých výrobních čísel (kódů SKP) a umožňuje podle nich vybrat karty
 • automatický upgrade software - automatická aktualizace na nejnovější verzi včetně možnosti sledování, je-li na Internetu dostupná nová verze
 • upgrade bez Internetu - existuje možnost aktualizovat program i na počítači, z něhož není přístup na Internet (rozdílový soubor se přenese z počítače, který Internet dostupný má)
 • na Internet přes Proxy Server - pokud komunikujete s Internetem přes tzv. Proxy Server, tak si musíte v software ve volbě Obsluha - Proxy server nastavit, nejlépe spolu s odborníkem, že Proxy Server užíváte a zadat jeho potřebné údaje

začátek stránky 04.01.2009 novinky verze 2.021-2.023

můžete si uložit stručný popis novinek ve formátu
novinky verze 2.022 (1 str. - 46 kB) DOC PDF
novinky verze 2.021 (4 str. - 80 kB) DOC

automatické ověřování nové verze software při každém spuštění programu

Ve volbě Nastavení- Základní údaje lze nastavit, má-li se při spuštění zjišťovat existence nové verze s jejím případným stažením (Ano/ Ne). Dotaz na Internet je většinou velmi rychlý. Stále lze aktualizaci provádět v Obsluha - Upgrade.

možnost načtení podle vzoru při zařazení nového DM

Ve volbě Zařazení- Nový- F2 se nabídne seznam majetků (čísel) jako F1. Zadáte-li text, zůstanou jen položky, které mají text obsažen v čísle+názvu. Vyberete-li si, bude číslo majetku vyplněno do editovaného pole a nový majetek převezme všechny údaje, včetně příslušenství, poznámky, % rozpouštění, odpisový plán, apod. Údaje pak můžete přepisovat či rušit.

variabilní symbol

Variabilní symbol (VS) je čtyřmístný kód, který se zapisuje na kartu majetku a do účetního dokladu k zařazovacímu účtu. Číselník VS byl naplněn údaji Zlínského KÚ. Změnu VS lze provést ve volbách pro zařazení, opravu, vyřazení, pronájem. Pomocí volby Hromadné změny lze nastavit (změnit/ zrušit) VS u celé skupiny vybraných majetků. VS se zobrazuje při prohlížení karet majetku a může být předmětem výpočtu četností. Uživatelské sestavy nabízejí VS jako běžný i součtovací údaj a lze ho použít také v uživatelských tabulkách.

prodloužena poznámka do MAUS na 40 znaků

Některým uživatelům MAUS nepostačovalo 20 znaků poznámky. Nedařilo se jim, do ní napsat vše, co potřebovali. Proto byl v MAUS zaveden režim dlouhé poznámky (max. 40 znaků). Majetek teď exportuje účetní doklady s rozšířenou poznámkou (např. o název). Ale to pouze v případě, že v MAUS nastavíte ve volbě Servisní - Status - Parametry 2 u parametru Poznámky položek možnost Dlouhé. Pokud tam ponecháte standardní Krátké, pak se do poznámky v MAUS dostane jen prvních 20 znaků, jak tomu bylo doposud.

archivace stavu dat před měsíční a roční uzávěrkou

Před provedením vlastní uzávěrky se automaticky provede archivace dat na disk, odkud lze později načíst předchozí data se stavem před uzávěrkou volbou programu Obsluha - Načtení dat - 5. před uzávěrkou. Program pak ještě nabídne možnost provést další bezpečnostní kopii vašich dat, stavu těsně před uzávěrkou, na libovolné médium či místo v počítači, dle vašeho výběru.

výběr ze seznamu inventárních čísel podle zadaného textu

Zařazení - Nový - F1 nabídne číslo, resp. název podle toho, kde stojí kurzor. Opětovným stisknutím klávesy F1 můžete zadat libovolný text, který se obsažen v čísle, resp. v názvu. Pokud se vámi zadaný text najde, nabídka se zredukuje na položky, vyhovující podmínkám. Vyberete-li z nabídky čísel, bude toto číslo (před)vyplněno do editovaného pole a vy ho pak můžete využít při zadávání nového čísla.
Změny - Jednotlivého DM / Technické zhodnocení / Pronájem / Vyřazení - jste-li již v některé nabídce (po stisknutí klávesy F1/F2/F3), stisknutím klávesy F2 můžete zadat libovolný text, který se obsažen v čísle, resp. v názvu. Pokud se vámi zadaný text najde, nabídka se zredukuje na položky, vyhovující podmínkám.
Změny - Hromadné změny - 7. Převod inventárních čísel - Převod jednoho čísla - jste-li již v některé nabídce (po stisknutí klávesy F1/F2/F3), opětovným stisknutím téže klávesy můžete zadat libovolný text, který se obsažen v čísle, resp. v názvu. Pokud se vámi zadaný text najde, nabídka se zredukuje na položky, vyhovující podmínkám. Stejná obslužnost platí jak pro převáděné tak i převedené (nové) číslo DM.

výběr ze seznamu inventárních čísel podle kontextu

Změny - Technické zhodnocení / Pronájem / Vyřazení - jste-li již v některé nabídce (po stisknutí klávesy F1/F2/F3), stisknutím klávesy F1 zúžíte tuto nabídku na ty DM, které mají zapsáno TZ, resp. jsou (pro)najaty či připraveny k vyřazení. Pokud takové majetky neexistují, nabídka bude prázdná. U majetků s TZ se navíc objeví za inventárním číslem znak "¤" u těch DM, jejichž TZ bylo zařazeno v aktuálním účetním období.

prohlížení a rušení záznamů o změnách

Prohlížej - Protokol o změnách - nabídne kompletní seznam všech provedených změn, týkajících se zařazených i vyřazených DM. Pomocí klávesy F4 můžete obor prohlížených změn blíže specifikovat podle jednotlivých dní, období, změněných položek.
Změny - Zrušení záznamů o změnách - pomocí kláves F1 a F2 můžete zadat datum změn buď v rozmezí nebo vícenásobným výběrem pomocí označování data hvězdičkou.

možnosti tisku číselníků a hledání položek v číselníku podle textu

Tabulky - Číselníky - F6 Tisk, program nabízí buď tisk všech položek nebo pouze těch z nich, které jsou použity v souboru zařazených DM. Podle toho, kterou skupinu zvolíte, také program vytiskne sumární hodnotové údaje počet, cena, oprávky, zůstatek.
F7 Najdi - umožňuje zadat libovolný text, který je pak prohledáván kdekoliv v kódu+názvu položky číselníku. Stisknutím klávesy Enter se nabídne seznam položek číselníku, vyhovujících zadaným podmínkám. Nevyhovuje-li žádná položka, nabídne se kompletní seznam položek, stejně jako když nezadáte žádný hledaný text. Výběrem z nabídky se přesunete na zvolenou položku v tabulce s možností její editace. Nabídka kromě kódů a názvů obsahuje ve dvou sloupcích i počty jednotlivých kódů v souborech zařazených a vyřazených DM.
F11 Vyprázdní text, který jste předtím zadali k prohledání položek číselníku.

Rušení nepotřebných souborů a údajů za minulé roky

Změny \ 3.Zrušení dat minulých let - umožňuje odděleně rušit čtyři typy datových údajů za minulé roky a šetřit tak místo na pevném disku, ale i urychlit některé operace programu.

Archivy před uzávěrkou - nabízí ke zrušení archivní data dříve uzavřených období minulých let ze složky POSLED. Hvězdičkou označíte ty soubory, které již nebudete potřebovat pro svou další práci. Zrušené soubory pak nebudete moci načítat ve volbě Obsluha \ Načtení dat \ 5.před uzávěrkou.

MAUS - integrační data - nabízí ke zrušení integrační (přenosová) data do účetnictví MAUS, vytvořená při jednotlivých uzávěrkách období minulých let ze složky MAUS. Hvězdičkou označíte ty soubory, které již nebudete potřebovat pro svou další práci. Zrušené soubory pak nebudete moci exportovat ve volbě Obsluha \ MAUS-exp.dat.

Informativní přehled - nabízí ke zrušení informativní údaje z datových souborů o stavech DM a DDHM ke konci dříve uzavřených období minulých let. Hvězdičkou označíte ty údaje, které již nebudete potřebovat pro svou další práci. Zrušené údaje pak nebudete moci prohlížet a tisknout ve volbě Výstupy \ Výstupní sestavy \ Informativní přehled. V této volbě ale naopak můžete rovněž zrušit údaje za vybraný rok.

Roční účetní odpisy - nabízí ke zrušení informativní údaje z datových souborů o ročních účetních (a daňových) odpisech jednotlivých DM za minulé roky. Hvězdičkou označíte ty údaje, které již nebudete potřebovat pro svou další práci. Zrušené údaje pak nebudete moci prohlížet a tisknout ve volbě Výstupy \ Výstupní sestavy \ Roční účetní odpisy. V této volbě ale naopak můžete rovněž zrušit údaje za vybraný rok. Zrušené údaje se samozřejmě nezobrazí ani při prohlížení karet jednotlivých (vy)zařazených majetků po stisku klávesy Ins - Pozn na poslední obrazovce v tabulce Účetní a daňové odpisy za předchozí roky.

Převod inventárních čísel

Změny \ Hromadné změny \ 7.Převod inventárních čísel - umožňuje individuální nebo hromadný převod čísel, včetně jejich přečíslování nebo ruční editace, zároveň lze také provést automatický zpětný převod inventárních čísel, buď selektivně nebo hromadně.

Převod jednoho čísla - do editovacího pole napíšete převáděné číslo nebo ho vyberete pomocí nabídky funkčních klíčů (F1 podle čísel, F2 podle názvů, F3 chronologicky) a potvrdíte. Stejným způsobem vyplníte editované pole pro nové - převedené číslo, můžete rovněž použít funkční klávesy, s tím rozdílem, že v seznamech se nabízejí i čísla vyřazených majetků. Ta se odlišují příznakem v podobě velkého písmena "V". Zapíšete-li číslo, které již v evidenci existuje, program vás o tom informuje a umožní vám číslo opravit. Je-li vše v pořádku a nové číslo není duplicitní, následuje dotaz, zda se má převod provést. Bez ohledu na to, zda jste změnu provedli, následuje návrat na pole pro převáděné číslo, dokud nestisknete klávesu Esc. Pokud nejste na konci seznamu (tj. karta majetku s nejvyšším číslem), můžete pomocí klávesy F4 vybírat další číslo v pořadí. Opakovaným stiskem F4 se v okně zobrazí číslo, název a cena následující karty majetku a vy můžete klávesou Enter vybrat pro převod právě toto číslo. Při každém převodu čísla se automaticky provede zápis o změně do souboru změn, na jehož základě lze později původní čísla opět obnovit. Navíc se do téhož souboru zapíše pořadové číslo změny inventárních čísel, podle nichž pak můžete provádět jejich zpětnou konverzi. Provedete-li, např. přečíslování všech karet ve volbě Hromadný převod, jedná se z hlediska programu o jednu změnu se stejným pořadovým číslem změny, stejně tak jako u každého individuálního převodu jednoho čísla. Zpětný převod čísel pak vrácením poslední změny de facto přečísluje úplný soubor všech karet nazpět před poslední změnu(y). Současně se zruší všechny odpovídající záznamy v změnovém souboru, takže na místo posledních změn se dostane změna předchozí.

Hromadný převod čísel - nejdříve pomocí obecné výběrové rutiny vymezíte obor převáděných inventárních čísel na základě vašich vnitřních kritérií, např. to může být účetní středisko nebo organizační útvar, druh majetku, cena, vlastní inventární číslo apod. Můžete vybrat rovněž všechna čísla v evidenci zařazených majetků. Výběrem vzniklá množina karet se zobrazí v tabulce se sloupci H - pro indikaci výběru, období zařazení, název, cena, inventární číslo a nové číslo. Pro editaci je přístupný právě jen sloupec nové číslo, kde můžete psát rovnou číslo, na které chcete původní číslo převést. Pro hromadné úpravy čísel je nutné ta čísla, jichž se má změna týkat, nejdříve označit hvězdičkou *. K tomu slouží kombinace kláves Alt+Ins pro označení jedné karty a Ctrl+Ins pro označení všech karet v aktuálním výběru. Naopak zrušení označených čísel provedete pomocí Alt+Del pro jedno a Ctrl+Del pro všechna inventární čísla v aktuálním výběru. Funkční klávesy slouží pro vyhledávání karet a rychlý přechod na ně podle pořadí inventárních čísel - F1 nebo názvů - F2. Klávesou F3 nahradíte nové číslo původním, klávesou F4 vyvoláte nabídku hromadných úprav pro označené karty, klávesou F6 vytisknete připravené změny čísel, klávesou F9 můžete setřídit výběr podle jednoho ze sloupců, respektive podle hodnoty čísla ve sloupcích inventární a nové číslo (např. číslo "2" zarovnané doleva je při porovnání znaků vyšší než číslo "10", zatímco u jejich hodnotových ekvivalentů je tomu naopak). Pro filtrování záznamů v tabulce se používají tyto kombinace kláves: Alt+O - označené záznamy, Alt+N - neoznačené záznamy, Alt+Z nebo Alt+Y - změněná čísla, Alt+S - shodná (nezměněná) čísla, Alt+V - všechny záznamy. Filtry se vzájemně nesčítají, plně platí pouze posledně zvolený filtr. Přesunutí na začátek tabulky s ohledem na aktuální setřídění provedete kombinací Ctrl+Home, přesun na konec pak kombinací Ctrl+End, kontrolu na duplicitu u aktuálně provedených změn čísel pomocí Ctrl+D. Vyskytují-li se takové změny, které by vedly k duplicitním inventárním číslům, zobrazí se jako nabídka, z které výběrem přejdete zpět do tabulky na jednotlivé nepřípustné změny čísel. Úpravou označených záznamů může být jedna ze čtyř operací: přečíslování, vyprázdnění pole, znaková úprava čísla, způsob zarovnání.

  1. Přečíslování - umožňuje stávající výběr (označený hvězdičkou) nově přečíslovat a to v pořadí aktuálně nastaveného třídění. Nejdříve zadáte tzv. startovací číslo, které se přidělí první kartě ve výběru. Toto číslo lze zadat rovněž včetně vedoucích nul, např. 0017, a tyto nuly pak budou až do čísla 0999. Potom zvolíte inkrement, přírůstek pro navyšování označených čísel v řadě. Ten smí být jen přirozené číslo v rozmezí 1 - 9999. Program kontroluje přetečení posledního změněného čísla za povolenou mez jedenácti míst.

  2. Vyprázdnění - stávající výběr (označený hvězdičkou) bude ve sloupci Nové číslo vymazán. Můžete pak pohodlněji ručně zapisovat nově přidělená čísla místo původních. Po každém ručním zápisu se zapsané číslo automaticky zarovná podle nastaveného formátu čísla (pokud je formát čísla definován jako dvě části, zarovnání se provede podle zarovnání jeho první části) a kurzor se automaticky posune na další editační řádek.

  3. Úprava čísel - stávající výběr (označený hvězdičkou) bude automaticky zformátován (změněn) ve sloupci Nové číslo podle vámi zadaného předpisu. Změněna budou jen taková čísla, která vyhovují logice vašeho konkrétního předpisu.

  • náhrada
  • - do editovacího pole "předmětný text" zadáte znaky (text), kterými chcete nahradit část původního textu (ze sloupce tabulky Nové číslo). Pokud chcete "natvrdo" nahradit znaky na určitých pozicích, zvolíte možnost: 1.na konkrétní pozici. Zadáte pozici (umístění) v inventárním čísle odkud chcete přepsat původní text a nahradit jej novým. Číslo pozice je v rozmezí, zobrazeném v závorce a limitovaném délkou nahrazujícího řetězce znaků. Předmětný text nahradí text původní od zadané pozice.
   Chcete-li zaměnit určitý text za jiný, zvolte možnost: 2.za konkrétní znaky. Do editačního pole, "nahradit co", zapíšete buď konkrétní text nebo text s hvězdičkami. Konkrétní text (bez hvězdiček) bude nahrazen předmětným textem ve všech jeho výskytech.

   Když například nahradíte pomlčkou "-" lomítko "/" vznikne z
    čísla: "  2/3  5/01"
    číslo: "  2-3  5-01"

   Nahrazujete-li mezery, nenahradí se krajní mezery, pouze ty uvnitř čísel, např. pomlčkou "-" nahrazuji dvě mezery "  ", pak podle předchozího vzoru vznikne z
    čísla: "  2/3  5/01"
    číslo: "   2/3-5/01"

   Použijete-li znak hvězdička pro libovolný nahrazovaný text, můžete například novými znaky " NOV " nahradit text "**/", pak vzniknou z
    čísla: "     OE/256"
    číslo: "    NOV 256"
   nebo z
    čísla: "   ABC/7584"
    číslo: " A NOV 7584"

  • rušení
  • - do editovacího pole "předmětný text" zadáte znaky (text), které chcete z původního čísla (ze sloupce tabulky Nové číslo) odstranit.
   Pokud chcete odstranit znaky na určitých pozicích, zvolíte možnost: 1.na konkrétní pozici. Zadáte pozici (umístění) v inventárním čísle odkud chcete mazat původní text. Číslo pozice je v rozmezí, zobrazeném v závorce a limitovaném délkou mazaného řetězce znaků. Předmětný text bude porovnán s textem původního čísla od zadané pozice buď jako celek nebo po znaku.

   Zadáte-li např. text "0301-" a vymazat od pozice 6, pak při porovnání znak po znaku vznikne z
    čísla: "M29-40301-8"
    číslo: "     M29-48"
   nebo z
    čísla: "M29-51401-1"
    číslo: "   M29-5141"
   Zatímco při porovnání celků se první číslo změní shodně, tak druhé číslo se nezmění vůbec.

   Při použití znaku hvězdička pro libovolný rušený text, můžete rovněž porovnávat jednotlivé znaky nebo celky.
   Zadáte-li např. text "0*01" a vymazat od pozice 6, pak při porovnání znak po znaku vznikne z
    čísla: "M29-40301-8"
    číslo: "    M29-4-8"
   nebo z
    čísla: "M29-51401-1"
    číslo: "   M29-51-1"
   Zatímco při porovnání celků se první číslo změní shodně, tak druhé číslo se nezmění vůbec.

   Chcete-li zrušit určitý text kdekoli, zvolte možnost: 2.konkrétních znaků. Do editačního pole, "předmětný text", zapíšete buď konkrétní text nebo text s hvězdičkami. Konkrétní text (bez hvězdiček) bude smazán, obdobně jako v případě náhrady, ve všech jeho výskytech.

   Zadáte-li například lomítko "/" vznikne z
    čísla: "  2/3  5/01"
    číslo: "    23  501"

   Použijete-li znak hvězdička pro libovolný rušený text (pouze jeho první výskyt), například zadáte-li "/***", vznikne z
    čísla: "  2/3  5/01"
    číslo: "      25/01"

  • vložení
  • - do editovacího pole "předmětný text" zadáte znaky (text), které chcete vložit na určitou pozici nebo před/za konkrétní znaky.
   Pokud chcete vložit znaky na určitou pozici, zvolíte možnost: 1.na konkrétní pozici. Zadáte pozici (umístění) v inventárním čísle odkud chcete vkládat "předmětný text". Číslo pozice je v rozmezí, zobrazeném v závorce a limitovaném délkou vkládaného řetězce znaků.
   Původní text, nacházející se na pozicích, kam umisťujeme vkládaný text, bude odsunut opačným směrem než je nastavený formát zarovnání inventárního čísla.

   Zadáte-li např. text "ABC" a vložit na pozici 6, pak při různém zarovnání inventárních čísel vznikne z
    čísla: "     160231"
    číslo: "  160ABC231"
   z
    čísla: "160231     "
    číslo: "16023ABC1  "

   Chcete-li vložit určitý text před (za) určité znaky, zvolte možnost 2.před (3.za) konkrétní znaky. Do editačního pole, "vložit před (za)", zapíšete buď konkrétní text nebo text s hvězdičkami. Konkrétní text bude vyhledán v číslech a před (za) něj se umístí "předmětný text", obdobně jako v případě vložení na konkrétní pozici, včetně odsunutí původního textu opačným směrem než je aktuální formát zarovnání inventárního čísla.

   Zadáte-li např. text "BC" a vložit za "A", pak při zarovnání inventárních čísel doprava vznikne z
    čísla: "    A100024"
    číslo: "  ABC100024"
   nebo z
    čísla: "  560A00014"
    číslo: "560ABC00014"

   Použijete-li znak hvězdička pro text, před (za) který vkládáme, při hledání konkrétního textu může být na místě hvězdiček v inventárním čísle libovolný znak.

   Zadáte-li např. text "25" a vložit před "*", pak při zarovnání inventárních čísel doprava vznikne z
    čísla: "     979824"
    číslo: "   25979824"
   nebo z
    čísla: "    1000018"
    číslo: "  251000018"

  4. Zarovnání - stávající výběr (označený hvězdičkou) bude ve sloupci Nové číslo zarovnán podle aktuálního stavu buď doprava nebo doleva. Je-li délka čísla menší než jedenáct znaků, musí být zarovnání všech inventárních čísel v evidenci zařazených a vyřazených majetků shodné. Změníte-li zarovnání čísel, musíte pak rovněž odpovídajícím způsobem změnit formát čísla, anebo nový formát čísla nastavit ještě před vlastní hromadnou změnou zarovnání čísel.
Zpětný převod čísel - program dle situace nabízí pro výběr buď jen poslední změny (bylo-li jich více) nebo všechny spárované změny (tj. ta čísla, jež jsou aktuálně v evidenci zařazených). Pokud chcete vybírat podle data změny, zvolíte třetí možnost Vybrat jinak nebo stisknete Esc. Pak se můžete rozhodnout, zda budete nejdříve vybírat podle položky datum, označením jednotlivých dní, nebo rovnou ze souboru změn podle jednotlivých převedených čísel. Výběr jedné z možností můžete provést ihned nebo až po zobrazení seznamu vybraných změn jejich označením. Namísto postupného označování můžete pro výběr všech změn použít klávesu F2, která tak učiní výběr všech okamžitě. Seznam změn obsahuje stávající a původní (před danou změnou) inventární číslo, název, cenu majetku a pořadí změny ve smyslu již dříve popsaném, kde je posledně provedená změna označena speciálním znakem ¤. Odpovíte-li kladně na dotaz, zda se mají vámi označené změny provést, proběhnou všechny potřebné konverzní operace a rovněž se zruší všechny odpovídající záznamy týkající se těchto karet ve vlastním změnovém souboru. Tam lze ostatně i separátně rušit jednotlivé záznamy o všech změnách, včetně změn inventárních čísel. Ruční výmaz tohoto druhu změn však znemožní jejich pozdější zpětnou a plně automatizovanou konverzi.

Jiří Bajer Zavřít

začátek stránky 02.09.2008 novinky verze 2.020 - souhrn

novinky verze 2.020 - souhrn můžete si jejich stručný popis (11 str.) uložit ve formátu DOC (200kB)


A. Inventarizace ocenění dlouhodobého majetku

Volba Změny \ Inventarizace ocenění DM provádí v jednotlivých odpisových skupinách výpočet oprávek pro každý dlouhodobý majetek podle zadaného rozmezí účetního odpisování. Rozsah doby odpisování u jednotlivých skupin lze nastavit ve volbě programu Změny \ Doba odpisování nebo Tabulky \Tabulky \ 3. Sazby odpisů \1. Doba odpisování.
Pro DM s dobou odpisování v rozsahu nastavení se spočítají minimální (rozsah doby DO) a maximální (rozsah doby OD) oprávky, od období pořízení do aktuálního období. Pokud není údaj období pořízení vyplněn, převezme se jako období pořízení údaj období zařazení. Období pořízení tak představuje období prvotního zařazení DM bez ohledu na to, kdy jste DM zařadili do Vaší evidence, tzn. od následujícího období se začal odpisovat. Pro technicky zhodnocený DM se oprávky vypočítají jako součet odpisů ze snížené vstupní ceny o součet všech technických zhodnocení od období pořízení do období TZ a sumy odpisů ze vstupní ceny od období TZ až do aktuálního účetního období. Období pořízení můžete změnit pomocí klávesy F1. Pokud je toto období vyšší než období zařazení, změní se rovněž období zařazení.
Rozdíl oprávek je rozdílem mezi spočítanými oprávkami a Vašimi skutečnými oprávkami jako jejich minimální rozdíl v rámci nastaveného rozsahu doby odpisování a je současně připraven k proúčtování Vašich skutečných oprávek. Tento rozdíl se nemění ani při nastavení jiné odpisové doby v rozsahu zvolené doby odpisování. Proúčtovávanou částku můžete změnit pomocí klávesy F2 v rámci povoleného rozmezí pro rozdíl oprávek napevno zadanou částkou nebo nastavit skutečnou a přesnou hodnotu Vašich oprávek pro každý DM a nastavenou dobu odpisování pomocí klávesy F3, tzn. jako by se DM odpisoval stále stejným procentem.
Tisk celé tabulky nebo jen vybraných majetků se provádí klávesou F6 a výběrem z různých možností pro tisk údajů, např. lze vytisknout pouze majetky s proúčtovávanými oprávkami. Sestava obsahuje tyto údaje: evidenční číslo a název DM, dobu odpisování v letech, měsíční odpis a oprávky pro současný stav a stav po inventarizaci, případný rozdíl oprávek a účtování tohoto rozdílu, včetně účtů MáDáti a Dal. Pro jednotlivé účty oprávek se tisknou mezisoučty a na konci celkový součet pro odpisovou skupinu. Přenosový soubor do účetnictví MAUS se nevytváří a je proto nutné zaúčtovat změny oprávek ručně na základě tohoto výpisu !!!
Vlastní provedení změn pro jednu odpisovou skupinu je možné uskutečnit kompletně nebo výběrově pro zvolené DM. Po nastavení správných údajů a stisknutí klávesy ESC zvolte jednu z možností. Pokud zvolíte Výběr DM pro změny, ukáží se v tabulce jen ty DM, u kterých k nějaké změně (doba odpisování, změna oprávek, změna období pořízení) došlo. Vybrané majetky lze dále opravovat a tisknout. Pokud u nich chcete provést nastavené změny, označíte tyto *. Můžete se však kdykoliv vrátit ke kompletní tabulce dané odpisové skupiny a začít opravy nanovo. Při provádění oprav se do protokolu o změnách zapisují všechny provedené změny u jednotlivých opravovaných dlouhodobých majetků. Účtování v té chvíli již musíte mít vytisknuto, jinak byste museli zpětně dohledávat čísla účtů pro DM s měněnými oprávkami a sumarizovat je sami.
K lepší orientaci slouží informační panel, který je průběžně aktualizován a obsahuje tyto údaje: zvolená odpisová skupina a nastavený rozsah doby odpisování, celkový počet DM ve skupině, Do je větší nn, Do je menší nn, kde nn jsou počty DM s dobou odpisu vyšší, resp. nižší než je rozsah, Op je větší nn, Op menší nn - počty vyšších (nižších) oprávek DM s nesprávně nastavenou dobou odpisování, OK nn - počet DM se správnou dobou odp., +Úč nn, -Úč nn - počty proúčtovávaných nižších (vyšších) oprávek. Ve sloupcích tabulky jsou pro každý DM údaje: doba odpisování (větší, menší, OK) -záhlaví sloupce "Do" a stav oprávek (větší, menší, OK) -záhlaví sloupce "Op".

Údaje na obrazovce a barevná indikace:
OK a počet na informač.panelu, když všechny DM mají správně nastavenou dobu - žlutá / fialová
% odpisu nebo oprávky jsou nižší než povolený rozsah pro dobu a oprávky           - žlutá / červená
% odpisu nebo oprávky jsou vyšší než povolený rozsah pro dobu a oprávky          - černá / zelená
opravené % odpisu a tím i částky měsíčního odpisu                                              - modrá / zářivě bílá
období zařazení není stejné jako období pořízení                                                   - žlutá / světle modrá
opravené období pořízení pomocí klávesy F1 (původní se objeví za změněným)      - modrá / zářivě bílá
ručně opravená proúčtovávaná částka oprávek pomocí klávesy F2                      - červená / zářivě bílá
přesně nastavená výše oprávek pomocí klávesy F3                                              - fial.nápis "PŘESNĚ"

B. Uživatelské sestavy a tabulky

Uživatelské sestavy

Výstupy\Uživatelské sestavy\Definování sestavy umožňuje výběr jednoho ze dvou typů pro nově definovanou sestavu. Typ 1 - výstup pouze s celkovým počtem a součtem všech hodnotových údajů Vámi vybraných materiálů. Typ 2 - výstup s mezisoučty počtů a hodnotových údajů materiálů ve zvolené skupině. Po případném vybrání skupinové položky (Typ 2), určíte položky, které mají být předmětem sestavy a současně také jejich pořadí na řádku sestavy, jež je shodné s pořadím vašeho výběru ze seznamu položek. U jednotlivých již vybraných údajů lze změnit délku prezentovaných položek jejím zadáním v přípustném rozmezí (pouze když položka není kódem z číselníku), text záhlaví sloupce (F4), nastavit zvýrazněné písmo (F6) a maximálně 3 položky, podle kterých budou údaje v sestavě řazeny (F9). Takto definovanou sestavu můžete uložit pod určitým jménem a současně zapsat krátký komentář, který blíže charakterizuje sestavu a který lze při tisku použít jako hlavičku sestavy. Bez ohledu, zda sestavu uložíte, ji můžete po předchozím výběru prezentovaných údajů vytisknout. Pro sestavu typu 1 můžete volitelně nastavit buď mezery nebo svislé čáry mezi jednotlivými sloupci sestavy.

Výstupy\Uživatelské sestavy\Oprava uložené sestavy nabídne seznam uložených sestav, řazený podle názvů a obsahující údaje: typ, datum vytvoření, komentář, počet položek a délku řádky sestavy. Opravit lze pouze délky položek, zvýraznění písma, řazení sestavy a texty záhlaví jednotlivých sloupců. Opravenou sestavu je možné uložit pod stejným nebo jiným jménem (původní sestava se tím nezruší) nebo pouze vytisknout.

Výstupy\Uživatelské sestavy\Tisk uložené sestavy nabídne seznam uložených sestav, řazený podle názvů a obsahující údaje: typ, datum vytvoření, komentář, počet položek a délku řádky sestavy. Ze seznamu vybranou sestavu můžete po předchozím výběru údajů ze všech majetků a zadání hlavičky vytisknout.

Výstupy \ Sestavy dle uživatele \ Export uložené sestavy nejdříve si vyberete z nabídky dříve uložených sestav typu 1 (bez součtové položky) tu, jejíž položky chcete exportovat. Zobrazí se seznam položek obsažených v sestavě a k nim příslušná jména polí (pro názvy sloupců v databázi nebo v tabulce Excel), typ dat, kritéria třídění exportního souboru, pokud toto bylo v sestavě definováno. Exportovaný soubor obsahuje vždy položky v jejich plné délce, bez ohledu na délku definovanou v sestavě. Dalším krokem je výběr oboru dat (zařazené nebo vyřazené) a potažmo program nabídne obecnou výběrovou rutinu, kde lze upřesnit rozsah dat exportu s ohledem na zvolený obor dat. Nakonec zvolíte formát souboru pro export z těchto možností:
  1. DBF - databáze Foxpro 2.5
  2. TXT - pevná délka řádku
  3. TXT - údaje oddělené tabulátorem
  4. XLS - sešit Microsoft Excel

Další dotaz se týká kódování a diakritiky. Můžete si vybrat buď text ASCII (DOS Latin II 852), text ANSI (Windows 1250) nebo čeština bez diakritiky. Program exportuje soubory do složky EXP\ a adresáře, odkud je úloha spuštěna (standardně C:\DATAX\MAJETEK). Jméno souboru má strukturu: rrmmddnn, kde je rr … rok, mm … měsíc, dd … den, nn … pořadí exportu v rámci dne a formátu (přípony souboru). Nakonec se zobrazí tabulka vlastností vytvořeného souboru a vy si navíc můžete soubor ještě zkopírovat na disketu, zkomprimovat na disk nebo na disketu.

Výstupy\Sestavy dle uživatele\Zrušení uložené sestavy uložené sestavy nabídne seznam uložených sestav, řazený podle názvů a obsahující údaje: typ, datum vytvoření, komentář, počet položek a délku řádky sestavy. Ze seznamu vybranou a již nepotřebnou sestavu můžete zrušit.

Uživatelské tabulky

Výstupy \ Tabulky dle uživatele \ Definování tabulky umožňuje navrhnout, uložit a vytisknout vlastní tabulky za použití údajů o majetcích nebo bez nich. Vlastní tabulka obsahuje maximálně 24 řádek v maximálně dvou sloupcích. Každý řádek ve sloupci tabulky může obsahovat pevný text (max.20 znaků) a jednu položku z připraveného seznamu údajů. Počet řádek tabulky a šířky sloupců jsou volitelné. Údaje zadáváte vždy pro aktuální pozici buňky v tabulce. Text lze zadat přímo editací nebo s nápovědou pomocí funkční klávesy F2, pokud byl předem doplněn do souboru textů (kombinace kláves Alt+X) nebo uložen v předchozích zadáních definice tabulky. Připravené položky zadáváte vždy výběrem ze seznamu pomocí funkční klávesy F3. Text lze zrušit přímo přepisem nebo klávesou F4, položku jen klávesou F5. Náhled navrhované tabulky (rastr) získáte stiskem klávesy F6. Náhled, včetně textů, položek a jejich formátování, obdržíte postupně na dvou obrazovkách po stisku klávesy F7. Program umožňuje navrhnout téměř libovolný rastr tabulky pomocí kombinace kláves pro rozšíření sloupce přes více řádků směrem dolů: Alt+R (zúžení rozšířeného sloupce směrem nahoru: Alt+Z) a spojení obou sloupců: Alt+S (opětovným stiskem se řádek opět rozpojí na dva sloupce). Zrušení aktuálního řádku provedete klávesou F8, vložení nového řádku před aktuální klávesou F9. Zarovnání položek v buňkách tabulky lze provést jednotlivě vložením znaku - podtržítko na pozici, kde má začít text položky nebo hromadně podle nejdelšího textu v celé tabulce: po kombinaci kláves Alt+M se podtržítko doplní na pozici maximální délky textu v tabulce u všech řádků, kde je vyplněna položka. Kombinací kláves Alt+K doplníte podtržítka pro zarovnání položek podle aktuálního nastavení podtržítka v buňce. Odstranit zarovnání můžete jednotlivě vymazáním nebo u všech buněk najednou kombinací kláves Alt+O. Pokud není v buňce tabulky vyplněn text, položka se automaticky posune na pozici, kde začíná text. Pokud textová část buňky neobsahuje text, ale obsahuje podtržítko, položka se umístí na pozici za podtržítko. Délka položky ve spojeném řádku, pokud ovšem buňka pravého sloupce na řádku není vyplněna, může dosáhnout součtu délek obou sloupců (může přetéct z levého do pravého sloupce). Budete-li chtít před vlastním tiskem zkontrolovat a případně opravit obsah některých buněk v tabulce, stiskněte kombinaci kláves Alt+E (opětovným stiskem se editaci buňky před tiskem zamezí). Před uložením definice tabulky je dobré zkontrolovat jak vlastní rastr tabulky (F6), tak formátování textů a položek v tabulce (F7), případně si připravenou šablonu tabulky (masku) vytisknout kombinací kláves Alt+V.
Po odsouhlasení šablony tabulky, zadáte počet řádek, který se má tisknout a podle něhož se tabulka upraví (program napoví, který řádek je posledním formátovaným) a délku levého i pravého sloupce, přičemž celková délka nesmí přesáhnout 126 znaků. Definici můžete uložit, tzn. přiřadit jí vlastní jméno a komentář, pro další využití při tisku např. jiné skupiny vybraných majetků. Následuje dotaz, zda chcete tisknout tabulky s mřížkou nebo bez mřížky (dotaz pouze když tabulka obsahuje nějaký text či položku, pak se netiskne vlastní rastr a i počet tabulek na každou stranu může být vyšší).
Obsahuje-li definovaná tabulka alespoň jednu buňku s hodnotovou položkou nebo s požadavkem na editaci před vlastním tiskem, nabídne program výběrovou rutinu ze všech zařazených i vyřazených majetků a vy si nastavíte libovolný výběr všech subjektů, které mají být zahrnuty do tisku tabulek a určíte způsob jejich setřídění při tisku.
Je-li alespoň jedna buňka tabulky označena k editaci, program nabídne na obrazovce postupně jednotlivé, z konkrétních záznamů vytvořené tabulky, v pořadí předtím zvoleného třídění a zpřístupní označené buňky pro úpravu. Pohyb po jednotlivých tabulkách (obrazovkách) zajišťují klávesy PageDn pro přechod na další tabulku, PageUp pro přechod na předchozí tabulku, kombinace kláves Alt+End pro přechod na poslední tabulku, Alt+Home pro přechod na první tabulku. Další možností je prohlížení a editace ve formě seznamu a to buď všech nebo pouze vybraných řádků tabulky. Stisknutím klávesy F2 a postupným výběrem řádků tabulky, které vás zajímají nebo je budete chtít opravovat, obdržíte seznam pouze vybraných řádků a tím dosáhnete efektivnějšího způsobu pro prohlížení, doplnění a opravy v jednotlivých buňkách tabulek. Do obrazovkového režimu se vrátíte stiskem klávesy Esc a tam se automaticky nastavíte na tu tabulku, která v čase opuštění seznamu byla aktuální (stáli jste na záznamu kurzorem). Vyhledání tabulky a přesun na záznam s určitými vlastnostmi, obstarává klávesa F7. Funkce prohledává tabulky podle zadaného kritéria pro hledání ze všech údajů o majetcích bez ohledu na to, zda je údaj součástí nějaké buňky v tabulce. Klávesa F8 hledá další, podmínce pro vyhledávání vyhovující majetek, a v případě shody se na tento záznam (tabulku, obrazovku) přesune. Prohlížení v seznamu všech údajů o majetcích obstarává klávesa F3. Nabídne seznam vybraných majetků, kde jednotlivé sloupce s údaji můžete třídit pomocí klávesy F9, tím rychleji nalézt záznam k eventuální opravě a opuštěním klávesou Esc se nastavit na takto vyhledaný majetek v tabulkách. Navrácení omylem zapsané poslední změny konkrétní tabulky docílíte stiskem kombinace kláves Alt+Z. Návrat do úplně počátečního stavu, před všemi dosud provedenými změnami u konkrétní tabulky , zajistí kombinace kláves Ctrl+Z. Stiskem klávesy Esc vyvoláte nabídku, kde se můžete rozhodnout, zda ne/zapsat změnu a přesunout se na další tabulku, vrátit se zpět nebo ukončit veškeré úpravy v tabulkách a přejít k přípravě vlastního tisku.
Pokud jste ukončili úpravy v tabulkách nebo jste žádné tabulky sami neupravovali a rozhodli se tabulky vytisknout, můžete formátovat jednotlivé tiskové stránky výpisu. Každou tiskovou stránku můžete opatřit záhlavím a zápatím, přidat text nad nebo pod každou tisknutou tabulku. Záhlaví (zápatí) smí obsahovat datum z počítače, pořadové číslo stránky, volitelný text. Umístění těchto údajů vlevo, vpravo nebo na střed si volíte sami. Po stisku klávesy Esc vám program ukáže vlastní náhled tiskové strany podle nastavení počtu řádek na stranu (volba Obsluha\Tiskárna\Počet řádek) a vybraných doplňků při formátování vzhledu stránky s ohledem na zvolený výběr záznamů o majetcích. Jednotlivé programem navržené vlastnosti tiskové strany můžete upravovat pouze v omezeních, která jsou umístěna pod jednotlivými volbami a která se průběžně aktualizují při zadávání nových parametrů. Celkový schematický obraz stránky se podle toho také mění. Tisknout můžete buď všechny strany najednou nebo jen vybrané stránky tak, že postupně zadáváte jejich rozmezí pro tisk.

Výstupy \ Tabulky dle uživatele \ Oprava uložené tabulky nabídne seznam uložených tabulek, řazený podle názvů a obsahující údaje: datum vytvoření, komentář / název tabulky, počet řádků tabulky a délky sloupců tabulky. Opravit lze všechny údaje včetně formátování. Opravenou tabulku je možné uložit pod stejným nebo jiným jménem (původní tabulka se tím nezruší) nebo ji pouze vytisknout bez uložení.

Výstupy \ Tabulky dle uživatele \ Tisk uložené tabulky nabídne seznam uložených tabulek, řazený podle názvů a obsahující údaje: datum vytvoření, komentář / název tabulky, počet řádků tabulky a délky sloupců tabulky. Ze seznamu vybranou tabulku můžete po předchozím výběru údajů ze všech majetků a zadání záhlaví, zápatí, formátování stránky, textů u tabulek, vytisknout. Nabízí se nastavení z naposledy uskutečněného tisku.

Výstupy \ Tabulky dle uživatele \ Zrušení uložené tabulky nabídne seznam uložených tabulek, řazený podle názvů a obsahující údaje: datum vytvoření, komentář / název tabulky, počet řádků tabulky a délky sloupců tabulky. Ze seznamu vybranou a již nepotřebnou tabulku můžete zrušit.

C. Inventurní soupisy, protokoly, nastavení vlastních textů, výstupy

Mezisoučty u inventurních soupisů

Výstupy \ Inventurní soupisy \ 1. Budovy, místnosti - možnost zvolit druh mezisoučtů v rámci jednotlivých místností :
  Včetně součtů za pracovníky
  Pouze součty za místnosti
Výstupy \ Inventurní soupisy \ 2. Pracovníci - možnost zvolit druh mezisoučtů v rámci jednotlivých odpovědných pracovníků :
  1. místnosti
  2. účty (seznam majetků v rámci účtů následují sumáře za jednotlivé účty podle pracovníků a za pracovníka celkem)
  3. pouze součty za pracovníky
Výstupy \ Inventurní soupisy \ 3. Útvary - možnost zvolit druh mezisoučtů v rámci jednotlivých útvarů :
  1. místnosti
  2. pracovníci
Výstupy \ Inventurní soupisy \ 4. Účty - možnost zvolit druh mezisoučtů v rámci jednotlivých zařazovacích účtů :
  1. činnosti
  2. pracovníci (seznam pracovníků v rámci účtů následují sumáře za jednotlivé pracovníky podle účtů a za účet celkem)
Výstupy \ Inventurní soupisy \ (1. Budovy, místnosti / 2. Pracovníci / 3. Útvary) - tyto druhy inventurních soupisů obsahují v sestavě typu A. seznam k vyvěšení na zeď mezisoučty za dlouhodobý a krátkodobý majetek, pokud je množství alespoň jedné z těchto dvou skupin majetku větší než 1.

Inventurní soupisy - tisk sumářů

Před vlastním tiskem inventurních soupisů podle položek Útvary, Budovy-místnosti, Pracovníci nabízí program možnost tisku sumárních hodnotových údajů, pro každý výskyt vždy jeden sumární řádek. S ohledem na to, zda jste předem zahrnuli i DHM, jen dlouhodobý majetek nebo jen DHM, se vytisknou i příslušné sumáře. Za DHM Množství, Cena celkem, za dlouhodobý majetek Množství, Cena celkem, Oprávky, Zůstatková cena, Měsíční odpis, Suma měsíčních odpisů (od počátku běžného roku), případně sumáře Množství, Cena celkem za oba druhy majetků podle kategorií a vždy sumáře za výběr celkem.

Nastavení textů v sestavách

Výstupy / Nastav texty v sestavách - počet volitelných řádek Protokolu o vyřazení čítá nyní 10 řádek, namísto původních osmi. Ve všech nastaveních textů je možnost buď načtení textu před změnou (opravou) nebo standardního textu (po instalaci). Volitelně můžete načtení provést pomocí klávesy F3. Všechny vlastní pevné texty se ve chvíli jejich editování uchovávají ve třech různých formách: standardní (nelze měnit), aktuální (uložené předchozí volbou OK KONEC …), pracovní (ty, které právě opravuji). Pokud změněný text uložím pomocí F2, je nový text připraven k náhradě původního, zůstává však nadále pouze pracovním textem a až volbou OK KONEC … dojde k uložení všech pracovních textů jako nových aktuálních textů. Do té chvíle se mohu buď hromadně (všechny druhy vlastních textů) nebo jednotlivě (F3 pro jediný, právě editovaný typ textu) vrátit k původnímu aktuálnímu nebo standardnímu textu (textům).

Tisk sestav s vlastními volitelnými texty

Inventurní soupisy (seznam k vyvěšení na zeď), Protokol o zařazení, Protokol o vyřazení a Hromadné převody umožňují před vlastním tiskem změnu fixního textu na konci sestav. Objeví se vždy příslušné okno s aktuálním textem pro daný typ sestavy. Kurzor je v režimu přepisování a je dobré tento režim při úpravách ctít, nestane se vám pak, že původní text rozhodíte. Přepisujete jen původní text novým, namísto klávesy Delete použijte Mezerník, který maže neužitečný text, aniž by změnil sloupcové pozice ostatních textů. Ve všech nastaveních textů je možnost buď načtení textu před změnou (opravou) nebo standardního textu (po instalaci). Volitelně můžete načtení provést pomocí klávesy F3 a text pak dále opravovat. Opravený text pak můžete uložit pomocí klávesy F2 a ten se bude příště nabízet jako aktuální nebo ho neuložit a tisknout sestavu s pracovním textem, který platí v tuto chvíli a nebude se již nabízet. Ještě před opravou vlastních textů můžete zadat (změnit) datum tisku v hlavičce sestavy. Platí to pro všechny výše zmíněné typy sestav s tím, že se přednabídne primárně datum z počítače.

Nastavení individuálních textů v inventurních soupisech

Poté, co zadáte datum tisku inventurních soupisů a je-li vybrán pro tisk více než jeden subjekt (útvar, místnost, pracovník), následuje dotaz, zda chcete připravit různé texty pro jednotlivé sumáře za položku v číselníku. Program nabídne v tabulce všechny vybrané položky a vy se můžete rozhodnout, kterým z nich nastavíte individuální text za sumářem. Stisknutím klávesy F2 můžete vybrat všechny řádky najednou. Postupně se pak nabízejí texty (viz volba Výstupy \ Nastav texty v sestavách \ Inventury), které můžete libovolně měnit, rušit a přidávat u nich řádky, případně je ukládat pro další použití. Nad vlastním textem se zobrazí kód a název položky z číselníku, pro kterou text nastavujete, o řádek níž pak údaj, kolik ještě zbývá nastavit vlastních textů pro zbývající vybrané položky. Vyberete-li pomocí hvězdiček jen část položek z tabulky, nastavíte nejdříve texty pro vybrané a nakonec jeden text, který se použije pro všechny zbývající (nevybrané) kódy jako text za jejich sumáři v inventurním soupisu.

Nové typy výstupních sestav

Výstupy \ Výstupní sestavy \ Roční účetní odpisy - možnost vybrat některý z nabízených předchozích roků a ukázat přehled odpisů jednotlivých odepisovaných DM ve zvoleném roce. Pomocí klávesy F6 si můžete tento přehled vytisknout. Sestava obsahuje tyto údaje: cena, oprávky, zůstatková cena, měsíční odpis, roční odpis, datum zařazení, příp. datum vyřazení, včetně celkového sumáře hodnotových údajů. Oprávky a zůstatkové ceny jsou za aktuální období, ve kterém přehled prohlížíte, měsíční odpis je rovněž aktuální, ale jen u dále zařazených.

Výstupy \ Výstupní sestavy \ Sumáře za pracovníky a účty - možnost zvolit hodnotové ukazatele (1 až 6) pro výpočet a tisk sumářů za jednotlivé pracovníky podle zařazovacích účtů. Každý řádek přehledu pak obsahuje jeden sumární hodnotový ukazatel v rámci zařazovacích účtů a sumář za pracovníka a všechny účty. Pro každého pracovníka se vytiskne jeden řádek s celkovými počty majetků podle jednotlivých účtů a celkový počet majetků všech účtů. Na konci přehledu jsou analogické sumáře pro jednotlivé hodnotové ukazatele a nastavený výběr majetků.

Postup:
  1. výběr dlouhodobých majetků (Volitelné nastavení výběru např. podle stavu dlouhodobého majetku, zařazovacích účtů, konkrétních pracovníků apod.)

  2. výběr zařazovacích účtů (Standardně se připraví přehled pro všechny zařazovací účty obsažené ve výběru dlouhodobých majetků. Vzhledem k omezenému rozsahu sestavy je možné na jednom řádku tisknout maximálně 8 součtových hodnot pro jednotlivé účty a jeden sumář za pracovníka celkem. Obsahuje-li výběr majetků více než 8 zařazovacích účtů, je uživatel vyzván, aby označil maximálně 8 libovolných účtů z výběru pro přípravu přehledu)

  3. výběr hodnotových ukazatelů (Uživatel označí jeden až šest hodnotových ukazatelů, pro které se přehled sumářů připraví. Je možné vybírat z této sady: Pořizovací cena, Vstupní cena, Oprávky, Zůstatková cena, Měsíční účetní odpis, Suma měsíčních účetních odpisů majetku od počátku roku po aktuální období.)

Formát numerických údajů v sestavách

V drtivé většině se numerické údaje na sestavách tisknou podle těchto pravidel:
  1. hodnota údaje je nulová . . . . . . . . . . . . . . tiskne se prázdný řetězec (nic)
  2. hodnota údaje je přirozené číslo . . . . . . . . tiskne se 1234,-
  3. hodnota údaje není přirozené číslo . . . . . . tiskne se 1234,56

D. Odpisový plán

Rozdělení ročních odpisů podle činností v Odpisovém plánu

Rozšířená varianta (B) plánu účetních odpisů rozlišuje nyní jednotlivé DM a sumární údaje také podle činností. Pokud je ve výběru nějaký DM, který se odepisuje, zařazen na vedlejší příp. kombinovanou činnost (a procento vedlejší činnosti je větší než 0), plán spočítá podíly odpisů na hlavní a vedlejší (doplňkovou) činnost.

Změny \ 2 B (4 B) Odpisový plán k 31.12. … prezentuje majetky zařazené na vedlejší činnost nebo s podílem vedlejší činnosti dvěma způsoby:
  1. celý majetek je na vedlejší (doplňkovou) činnost - před sumou ročních účetních odpisů je písmeno "D:" jako doplňková činnost,
  2. majetek je zařazen na kombinovanou činnost - v plánu přidá jeden řádek, kde je zvlášť podíl na hlavní a doplňkovou činnost (u sumárních údajů navíc počet DM s vedlejší a kombinovanou činností).

Odpisový plán jako tabulka na šířku strany A4

Změny \ 3 C (6 C) Odpisový plán k 31.12. … tabulka odpisů běžného a následujícího roku na šířku strany A4; nejdříve se [před]vyberou jen DM, které mají na své kartě vyplněn údaj odpisová skupina, z nichž pak můžete dále vybírat (např. podle stavu: jen vlastní odpisované, ap.). Tabulka obsahuje jednotlivé DM v pořadí podle odpisových skupin, mezisoučty za skupiny a celkový součet za výběr. Na všech úrovních se rozlišují zvlášť odpisy na hlavní a doplňkovou činnost.

E. Výběr a prezentace z Protokolu o změnách

V nové verzi programu lze nastavit výběr změnových záznamů a ten dále postupně zpřesňovat podle vašich potřeb tak, abyste snáze nalezli dříve provedené změny a mohli je případně vytisknout. Kdykoliv je pak možno vrátit se ke kompletnímu protokolu a začít nový výběr.

Prohlížej \ Protokol o změnách pomocí klávesy F4 můžete nastavit (upřesnit) výběr prezentovaných změn těmito způsoby:
  1. datum změny Od - Do - nabídne rozmezí od nejnižšího data provedení změny do data nejvyššího; datum lze zadat explicitně, nebo vybrat z nabídky pomocí klávesy F1,

  2. období změny Od - Do - nabídne rozmezí od nejnižšího období provedení změny do období nejvyššího; období lze zadat explicitně, nebo vybrat z nabídky pomocí F1,

  3. jednotlivé dny označit * - nabídne tabulku jednotlivých dnů (pouze v rámci aktuálního výběru), kdy byly provedeny nějaké změny a počty provedených změn v jednotlivých dnech; pomocí * nebo MEZERNÍK označíte nebo odznačíte (omylem označený) den pro výběr; pokud neoznačíte žádný řádek, platí stávající výběr,

  4. vybraná období označit * - nabídne tabulku jednotlivých období (pouze v rámci aktuálního výběru), kdy byly provedeny nějaké změny a počty provedených změn v jednotlivých obdobích; pomocí * nebo MEZERNÍK označíte nebo odznačíte (omylem označené) období pro výběr; pokud neoznačíte žádný řádek, platí stávající výběr,

  5. změněné položky označit * - nabídne tabulku jednotlivých položek (pouze v rámci aktuálního výběru), které byly změněny a počty provedených změn u jednotlivých položek; pomocí * nebo MEZERNÍK označíte nebo odznačíte (omylem označené) položky pro výběr; pokud neoznačíte žádný řádek, platí stávající výběr.
Poznámka: Tímto způsobem lze například dohledat, které převody pracovníků jste v konkrétním roce (období) provedli a vytisknout požadované změny. Vyberete postupně položku "Jméno prac.", období, příp. dny, pak setřídíte sloupec "Původní hodnota" pomocí klávesy F9 a snadno zjistíte, kdy a z jakého na kterého pracovníka se který majetek převedl. Tisk můžete provádět po jednotlivých řádcích, od místa do konce výběru nebo pro celý výběr najednou. Pořadí je shodné s nastaveným tříděním v tabulce na obrazovce.

F. Archivace, obnova, export-import, flash disk

Automatická archivace do vlastního archivu a vlastní zálohy

Obsluha \ Archivace dat \ Typ archivace - nast.
Program standardně při normálním ukončení práce volbou "Konec" odkládá Vaše data do záložní kopie na pevný disk do složky ZALOHA. Tento archiv nazýváme "Systémová záloha" a jsou v něm vždy uložena formálně správná data ve stavu, v jakém jste naposledy skončili práci s programem.
Další standardní archivy vytváří program při operacích, které zásadním způsobem mění obsah Vašich dat. Tyto další standardní archivy se ukládají na pevný disk do složky ARCHIV, kde máte program nainstalovaný. Při zmíněných operacích si můžete archivovat data také na disketu nebo do tzv. "VLASTNÍHO ARCHIVU". Ten může být na libovolném médiu a může mít volitelné jméno. Postupně si zadáte standardní parametry "vlastního archivu", tj. označení disku, název složky a jméno souboru, které se budou nabízet při vytváření "vlastního archivu".
Obdobně je tomu s volbou "VLASTNÍ ZÁLOHA". Můžete si rovněž zvolit, že se data mají archivovat při normálním ukončení práce volbou "Konec" ještě jednou - na jiný disk. Zadáte, na jaký disk a do jaké složky chcete ukládat další "vlastní zálohu" při ukončení programu. Pokud nevyplníte jméno disku (bude mezera), nebude se vytvářet žádná další systémová záloha při ukončení programu. Jméno souboru je vždy ZALOHAMA.

Obsluha \ Načtení dat \ z vlastního archivu
Program připraví nabídku "vlastních archivů", včetně "vlastní zálohy" podle aktuálně zadaných parametrů archivace, viz předchozí ... Typ archivace - nast.. Nabízený seznam pro obnovu Vašich dat se vytváří pouze z aktuálně nastavených složek a jmen souborů vlastních archivů!

Flash disk (USB flash paměť) - archivace, obnova, export, import

Obsluha \ Flash disk (??? / jednotka) - můžete zadat označení jednotky (písmeno) vašeho flash disku, tak, jak ho identifikuje systém. Označení se uchová a figuruje pak v nabídce namísto tří otazníků, a to bez ohledu na to, zda je flash disk právě připojen. Pokud jste zadali toho označení a je tím pádem viditelné i v nabídce, pak ve všech volbách, kde dochází k přenosu dat, se na prvním místě objeví buď "Na flash disk" (archivace, export) nebo "Z flash disku" (obnova, import) a vy můžete provést příslušnou transakci prostřednictvím vašeho flash disku. Soubory se na disku vytváří vždy přímo do kořenového adresáře (stejně jako u diskety), proto jakýkoliv archiv vytvořený v programu firmy Datax (kromě MAUS) přepíše předchozí archiv. Všechny archivní soubory mají totiž shodná jména.

Archivace dat na libovolné místo ve vašem počítači

Obsluha \ Archivace dat \ Archivace - vyberte - umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro archivaci dat tak, že na vybraném místě stiskněte klávesu ESC.

Export dat pro účetnictví MAUS na libovolné místo ve vašem počítači

MAUS - Exp.dat \ 4.volné - vyberte - umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro export dat tak, že na vybraném místě stisknete klávesu ESC, dále pokračujete stejně jako dříve výběrem souborů.

Načtení archivních dat a import dat z libovolného místa na vašem počítači

Načtení dat \ 6.volné - vyberte nebo Inventurní soupisy - načtení dat Drobnosti \ 4.volné - vyberte umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro načtení archivních dat (pro inventury data Drobnosti) tak, že na vybraném místě stisknete klávesu ESC.

Import dat \ 4.volné - vyberte - umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro import dat z programu Drobnosti tak, že na vybraném místě stisknete klávesu ESC.

Program se pak dotáže, zda má prohledat příslušný disk (adresář), který jste si vybrali a hledá na něm i na všech vnořených složkách archivní soubory dat
(v případě importu přenosové soubory z programu Drobnosti). Vybraný soubor pak použije pro načtení dat z archivu, v případě importu použije vybraný soubor z programu Drobnosti (společně s ním se načte i soubor obsahující tzv. memo položky, který má shodné jméno a příponu FPT).

G. Možnost odpisovat nový DM hned za období zařazení

Obsluha \ Základní údaje přepínač, zda první měsíční odpis uskutečnit hned za období zařazení nebo až za následující období.

H. Vnitropodnikové účty třídy "7" pro export do MAUS

Tabulky \ 1.Účtování \ 3.Údaje do účetnictví na 3.obrazovce je dotaz, zda chcete vytvářet účty třídy "7" z nákladových účtů třídy "5", pokud zvolíte Ano, na následující obrazovce zadáte protiúčet Dal ke třídě "7".

I. Příslušenství

Převzetí příslušenství z poznámky

Změny \ Hromadné změny \ P.Příslušenství \ Příslušenství podle poznámky program nabídne obecnou rutinu pro výběr DM, kde jsou předvybrány jen DM, u kterých je zapsána poznámka. Máte-li v poznámce napsán text "Příslušenství", můžete podle něj upřesnit, které poznámky obsahují seznam příslušenství v podvolbě Poznámka / Příslušenství a Určit text, zadáním příslušného textu, který způsobí výběr jen takových DM, jež tento text obsahují. Další možností je volba Označit hvězdičkou podle poznámky, kde ručně podle textu vyberete hvězdičkou (nevyberete mezerníkem), jen ty poznámky, které chcete, aby se staly součástí příslušenství. Ukončíte výběr a zvolíte Vytvořit příslušenství. Z každého řádku poznámky vznikne jeden záznam v příslušenství, kde můžete doplnit datum, počet kusů a celkovou cenu samostatně pro každý záznam. Obsahuje-li poznámka na začátku datum, převezme se toto datum pro všechny záznamy příslušenství, v opačném případě se uplatní jako datum, den zápisu DM.

Aktualizace příslušenství

Změny \ Hromadné změny \ P.Příslušenství \ Zápis nového, oprava, rušení program nabídne obecnou rutinu pro výběr ze všech DM, v podvolbě Poznámka / Příslušenství a Ano - příslušenství je, vyberete jen DM, u, kterých jste je předtím doplnili podle poznámky (nebo jiným způsobem) a vy je můžete svobodně editovat. Maximální počet je 30 záznamů pro jeden DM. Pokud má DM vyplněnou poznámku, zobrazí se jednotlivé její řádky (1. - 6.) a vy je můžete výběrově převzít pomocí kombinace kláves Shift+F1 až F6, podle toho, který řádek poznámky chcete zkopírovat do příslušenství. Klávesy F5 / F7 najdi / další - umožňují prohledávat texty příslušenství podle vámi zadaného textu. Pomocí F1 a abecedního seznamu všech textů příslušenství + inv.čísla a názvu přejdete okamžitě na vybraný DM a řádek příslušenství. Kromě pohybu vpřed po jednotlivých DM (klávesa F3) lze listovat také vzad (klávesa F4), přičemž se vysvítí na obrazovce pořadové číslo aktuálně vybraného majetku. Pořadové číslo je přiděleno v rámci vzestupného řazení podle inventárních čísel. Tisk voláte pomocí F6. Rušení aktuálního řádku pomocí F8, rušení celého příslušenství u DM pomocí kombinace Ctrl+F8,.a nakonec rušení celého příslušenství u všech DM v aktuálním výběru pomocí kombinace Alt+F8.

Individuální zařazení a aktualizaci příslušenství můžete provést pomocí klávesy F5 v těchto volbách programu: Zařazení, Oprava, Vyřazení, Technické zhodnocení, Pronájem. Zobrazení karty DM, u něhož je vyplněna poznámka se indikuje fialovým znakem za evidenčním číslem, vyplněné příslušenství pak stejným znakem za názvem DM. Ve volbě prohlížení jednotlivých karet na obrazovce je lze nahlédnout pomocí klávesy Insert.

Seznam příslušenství se tiskne v inventurních soupisech typu A. seznam k vyvěšení na zeď, dále při tisku protokolu o zařazení (vyřazení) a karty DM. Vyřazené majetky nesou rovněž nadále informaci o svém příslušenství a lze je také prohlížet.

J. Výběrová rutina - princip, zobrazení, možnosti

Přehledy o počtech skupin a záznamů ve výběrových rutinách

Volby programu, které využívají ke své prezentaci výběrovou rutinu, jež umožňuje cíleně vybírat jen takové údaje, které jsou v daném okamžiku předmětem vašeho zájmu, zobrazují nyní po zavedení každé nové podmínky přehled o počtech skupin (jednotlivých výskytů) a celkovém počtu záznamů vyhovujících výběrovým kritériím. Pokud zvolíte při tisku inventur připojení krátkodobých majetků pro prezentaci, výběrová rutina ze souboru DHM poskytne stejný komfort jako v případě majetků dlouhodobých.
Čísla v závorkách u jednotlivých voleb znamenají podle kontextu počet různých skupin (např. Pracovník či Název), respektive celkový počet záznamů (např. Vlastní - odepisované či Jen DDHM). Hodnotová kritéria typu cena, oprávky, období, mají v nabídce uveden navíc rozsah od - do pro aktuálně definovaný výběr. Každá volba skupiny umožňuje jak jednotlivý výběr ze seznamu pomocí F1 pro stanovení rozmezí, tak libovolně široký mnohonásobný výběr ze seznamu pomocí F2. Mnohonásobný výběr označováním * je z důvodu plynulosti zpracování umožněn maximálně do množství 1500 různých skupin. Výběrový seznam obsahuje pouze ty skupiny majetku, jež vyhovují všem dosud zadaným kritériím a obsahuje v 1.sloupci identifikaci skupiny (např. číslo a jméno pracovníka),
v 2.sloupci počet záznamů ve skupině, v 3.sloupci (respektive dalších) sumáře hodnotových údajů podle jednotlivých skupin s ohledem na volbu skupiny.

Výběr DM podle měsíce posledního účetního odpisu v běžném roce

Obecná výběrová rutina nabízí ve volbě Stav dlouhodobého majetku a Odepsané účetně v tomto roce (dříve v tomto období) možnost výběru DM podle toho, v kterém měsíci běžného roku skončily nebo skončí účetní odpisování majetku. Volba je k dispozici i pro vyřazený majetek, pokud se v běžném roce odepisoval.

K. Uzávěrka, vyřazení likvidací - celá ZC do odpisů

Uzávěrky \ Měsíční uzávěrka - vyřazujete-li v uzavíraném období jeden nebo více DM likvidací (kód vyřazení "1") a majetek ještě nebyl odepsán, a je-li účet pro zůstatkovou cenu na straně Má dáti "551 - odpisy", můžete rozhodnout, jakým způsobem se toto vyřazení projeví ve vaší evidenci. Standardně se provede účetní odpis a o něj se navýší celkové oprávky, rovněž suma účetních odpisů za běžný rok se zvýší o měsíční odpis. Z hlediska účetnictví ale přibude na účet "551" jak účetní odpis, tak i zůstatková cena DM. Aby suma ročních odpisů DM odpovídala stavu účtu "551" v účetnictví, máte nyní možnost celou zůstatkovou cenu přidat k oprávkám (zůstatková cena bude nulová) a k sumě ročních odpisů běžného roku. Program zobrazí tabulku výsledných stavů DM, při té které variantě evidence těchto DM a je pouze na vás, jaký způsob zvolíte.

L. Číselníky - zobrazení, konsistence s programem Drobnosti

Všechny editovatelné číselníky nyní obsahují v tabulce navíc tři sloupce s těmito ukazateli: Počet, Cena celkem, Oprávky, jež u jednotlivých položek číselníků vyjadřují četnost jejich zastoupení a sumáře základních údajů podle kódů v číselníku za skupiny zařazených a vyřazených DM dohromady. Zrušit položku v číselníku pak lze jen u těch řádků, kde jsou počet a tedy i cena a oprávky prázdné, položka nebyla použita na žádné kartě majetku.
Pokud jste dříve provedli volbu programu Výstupy \ Inventurní soupisy \ Načtení dat Drobnosti objeví se při aktualizaci jednoho z číselníků Útvarů, Místností, Pracovníků volba F5 Majetek (dd.mm.rrrr), kde datum v závorce je datem poslední aktualizace příslušného číselníku v programu Drobnosti. Zvolením tohoto klíče program zobrazí rozdíly mezi číselníky s připravenou akcí pro sjednocení obou číselníků. Těmito akcemi může být buď změna názvu podle číselníku v programu Drobnosti nebo přidání položky dosud neexistujícího kódu včetně jeho popisu. Pokud chcete akci provést, označíte řádek hvězdičkou ve sloupci H, pro označení všech řádků slouží klávesa F2, pro zrušení označení u všech označených klávesa F8. Změny v importovaném číselníku ani změny přímo
v datech programu Drobnosti se neprovádějí! Pokud je budete chtít provést, zvolte volbu číselníky v programu Drobnosti se stejnými možnostmi pro opravu a přenos z programu Majetek po jejich předchozím načtení volbou Inventura \ Majetek -načtení dat.

M. Stav vyřazených a změnových souborů na základní obrazovce

Údaje počet záznamů, rozmezí od - do (období / data) a velikost v bytech, uvedené ve spodní části základní obrazovky programu, slouží ke kontrole údajů, které se časem stále nabalují a mohou významně ovlivnit rychlost práce, velikost místa na disku nebo počet archivních disket. Pokud velikost některého ze souborů přesáhne 1 Mbyte, indikují se jeho údaje červeně. Je na Vašem uvážení, zda chcete uchovat údaje o majetcích zrušených před mnoha lety a letitých změnách. Pokud ne, můžete jejich rozsah redukovat pomocí voleb Změny \ Storno vyřazených v případě vyřazených a Změny \ Zrušení záznamů o změnách v případě databáze změn.

N. Zobrazení kontaktních informací, spojení s dodavatelem

Obsluha \ Kontakt kontaktní údaje na dodavatele software na jedné obrazovce, možnost jejich tisku klávesou F6, poslání emailu a připojení na webovou stránku klávesou F1. Základní údaje dodavatele, jako adresa, IČ, DIČ, telefon, email, apod. jsou doplněny seznamem software, jež dodavatel prodává.

O. Připojení na webovou stránku dodavatele

Obsluha \ Www.datax.cz spuštění výchozího internetového prohlížeče a připojení na stránku dodavatele www.datax.cz . Pokud není program spuštěn v okně, způsobí zavolání prohlížeče minimalizaci spuštěného programu MAJETEK do lišty hlavního panelu. Poklepáním myší na jeho ikonu se spuštěný program vrátí zpět na celou obrazovku.

P. Automatický přechod na vyšší verzi programu pomocí internetu

Obsluha \ Upgrade verze pokud existuje v adresáři, odkud se program spouští, aktualizační soubor s novou verzí programu (byl dříve stažen z webu dodavatele a pak zkopírován), nabídne se nejdříve aktualizace software z tohoto souboru, neexistuje-li takový soubor, program hledá soubor pro aktualizaci na webu dodavatele. Najde-li se příslušný soubor, můžete ihned provést upgrade programu na vyšší verzi bez obav o ztrátu či poškození vašich dat.

R. Jednoduchý manažer připojených jednotek počítače

O počítači \ Diskety / Disky slouží především k prohlížení disket, případně rušení souborů na disketách a prohlížení (rušení starých) exportovaných souborů ve složce EXP. Pro každou úroveň se zobrazí počet souborů a jejich celková velikost, v tabulce jména souborů, typ, velikost a atributy datum, čas apod., u adresářů je velikost součtem volných souborů v adresáři (nikoliv již souborů obsažených na nižších úrovních). Pokud připravíte soubory ke zrušení, zobrazí se, kolik souborů a v jaké velikosti se zruší a kolik naopak zůstane, světle zelenými číslicemi pak přibližná velikost volného prostoru na disketě po eventuálním zrušení. Zrušíte-li fyzicky soubory, pak nové, skutečné volné místo na disketě se objeví vpravo nahoře a zároveň světle zelenými číslicemi namísto původního volného místa.

S. Nastavení klávesy pro zápis desetinné značky

Obsluha \ Desetinná čárka - tečka touto volbou můžete nastavit, jakou klávesu budete používat pro zápis desetinné značky. Pokud jste zvyklí na numerickou klávesnici, můžete zvolit za značku desetinnou čárku. Jako oddělovač pak bude fungovat jak čárka na numerické tak na alfabetické části klávesnice.

T. Náhled tiskového výstupu před tiskem

Ctrl+F6 - touto kombinací kláves můžete kdekoliv v programu nastavit, zda se má před vlastním tiskem zobrazit náhled výstupu v okně Windows. Pokud máte současně také vybranou tiskárnu Windows, tisknete přímo z náhledu celou sestavu nebo můžete vybrat pouze strany v zadaném rozmezí. Máte-li jinou tiskárnu, netisknete přímo z náhledu, ale až po jeho zavření zvolíte buď celou sestavu nebo jen vybrané stránky.

U. Kontrola vícenásobného spuštění programu

Spustíte-li program, který právě běží ještě jednou, ať už omylem nebo záměrně, objeví se nejdříve varovná zpráva a výzva ke kontrole, zda jste program nespustili podruhé. Pokud je tomu tak, ve vašem zájmu jej ukončete a pracujte v již dříve běžícím programu. Totéž varování však program hlásí i v případě, že předchozí spuštění programu nebylo, z jakéhokoliv důvodu, ukončeno standardně přes volbu KONEC. Tady naopak zvolíte možnost pokračovat v práci, neboť se nejedná o znovuspuštění, ale o následek předchozí havárie programu, počítače, el. sítě, apod. a jiným způsobem se k práci s programem nedostanete.

Jiří Bajer Zavřít