klikněte na požadované téma

začátek stránky 12.12.2023  konec roku 2023 a s tím související práce v jednotlivých SW


podrobný popis (PDF) (8 stran / 0.6 MB)

Vážení uživatelé,
práce na přelomu roku se pravidelně opakují. Ale raději je znovu podrobněji popíšeme, abyste byli v klidu.

postup !

V přiloženém PDF najdete podrobný popis prací k následujícím software:
 • POKLADNA
 • FAKTURACE ALEXO
 • KUCHYŇKA
 • SKLADNÍK
 • MAJETEK
 • DROBNOSTI

pro SW MAUS

zde (PDF) (10 stran / 0.6 MB)
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 3.4.2020  dotaz: jak uložit tiskovou sestavu do PDF či EXCEL souboru

Jak uložit výkazy do souboru, který následně někam odešlete např. jako přílohu k e-mailu, či přes datovou schránku. popis o PDF
popis k EXCEL


PDF Creator - nutný pomocník

Aby šlo uložit sestavu v elektronické podobě jako PDF soubor, je nutné mít na počítači instalován tzv. PDF Creator, či podobný software, který umožňuje ukládat tiskové sestavy do souboru. SW lze instalovat z Internetu, či z CD, kterém vám zasíláme. PDF Creator, se tváří jako tiskárna. Proto můžete při tisku z nabídnutých tiskáren vybrat právě tiskárnu PDF Creator a tím se nasměruje a umístí do zvoleného souboru vše, co by se jinak vytisklo fyzicky na papír. Takto vytvořený soubor pak můžete zaslat jako přílohu k e-mailu, či do datové schránky. Tímto způsobem lze přes něj vytisknout jakoukoliv sestavu generovanou načšimi SW. Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 04.02.2019  dotaz: co dělat, když se mi nevytvořila spouštěcí ikona pro novou verzi SW MASU 19.xx?

Někdy se některý uživatel ozve, že nemají ikonu pro spuštění nové verze na ploše. To může mít více příčin.

Jednou z nich může být, že nově umístěná ikona sice na ploše je, ale není na ní dobře vidět.
Operační systém umisťuje novou ikonu na obrazovku většinou tak, že najde první dostatečně volné místo a tam jí umístí. To může být i mezi spoustu ostatních ikon, mezi nimiž ta nová zanikne.

Druhým důvodem je, že se ikona opravdu nevytvořila.
Při instalaci je krok, kdy rozhodujete o tom, zda se má spouštěcí ikona umístit na "plochu" tzv. pro všechny uživatele a stejně tak, má-li se umístit do tlačítka Start. Obě parametry jsou sice nastavena na standardní odpovědi Ano, ale není nijak složité do toho políčka klinout a vytvoření ikony odmítnout. Instalátor nijak nekřičí, vezme to jako fakt.

Pokud jste ve stejné situaci, tedy nemáte ikonu po instalaci na ploše, postupujte jedním ze tří dále uvedených způsobů, který zajistí, abyste měli pro novou verzi novou ikonu.
 • 1)
 • použití ikony v tlačítku Start
 • - to lze ale jen za předpokladu, že jste nezakázali při instalaci i její vytvoření
 • - Start - Všechny programy - DATAX - MAUS (příspěvková) 2019
 • - najedete na MAUS účetnictví 2019
 • - stisknete pravé tlačítko myši
 • - a zvolíte Kopírovat (levým tlačítkem myši)
 • - pak kliknete levým tlačítkem myši na plochu obrazovky (do volného prostoru)
 • - a stisknete Ctrl + C (dvě klávesy současně = držíte CTRL a ťuknete do C
 • - tím se na ploše objeví ikona, kterou následně už můžete využívat ke spouštění nové verze pro rok 2019
 • 2)
 • použití ikony minulého roku 2018 na ploše
 • - najedete na ikonu MAUS účetnictví 2018
 • - stisknete pravé tlačítko myši
 • - a zvolíte Vytvořit zástupce (levým tlačítkem myši)
 • - tím se na ploše objeví ikona, které ponese název MAUS účetnictví 2018 (2)
 • - s tou nadále budete pracovat
 • - najedete na ni a stisknete pravé tlačítko myši a volíte Vlastnosti
 • - v záložce Zástupce
 • - změníte 18 na 19 v okénku Cíl a Spustit v a celé to potvrdíte OK
 • - opět na ni najedete a stisknete pravé tlačítko myši a volíte Přejmenovat
 • - a opět změníte v názvu 18 na 19 a smažete (2)
 • 3)
 • vytvořením zástupce k SW MAUS.EXE
 • - volíte Tento počítač (ikona na ploše)
 • - vyberte místní disk C:
 • - otevřete (dvojklik) žlutou složku (adresář) DATAX
 • - otevřete (dvojklik) žlutou složku (adresář) MAUSWI19
 • - najedete na soubor MAUS.EXE
 • - stisknete pravé tlačítko myši
 • - a zvolíte Vytvořit zástupce (levým tlačítkem myši)
 • - tím se ve složce objeví nový soubor Zástupce MAUS.EXE
 • - fyzicky jej přetáhnete na plochu
 • - najedete na soubor, stisknete levé tlačítko myši, držíte jej stisknuté
 • - a při stálém držení fyzicky posunete soubor na volnou plochu obrazovky
 • - pak levé tlačítko myši pustíte
 • - tím se na ploše objeví ikona, které ponese název Zástupce MAUS účetnictví 2019
 • - opět na ni najedete a stisknete pravé tlačítko myši a volíte Přejmenovat
 • - a z názvu odstraníte slovo Zástupce ------------------------------------------------------------------------------------------- Za firmu DATAX zdraví Ing. Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 29.10.2018  dotaz: jak je to s instalací a provozem SW v 64bit a 32bitoperačním systému?

ke stažení PDF přechod na Win 10 (co lze provozovat pod 64 bit a co jen pod 32-bit)

ke stažení PDF instalace a provoz SW na 64bit a 32 bit OS

vážení uživatelé

Všechny naše SW lze instalovat a provozovat i pod operačním operačním systémem 64bit. Týká se to SW: Fakturace, Pokladna, Majetek, Drobnosti, Knihovna, Skartace, Skladník a Kuchyňka (s výhradami dále uvedenými). SW MAUS a Spisovka lze provozovat na 64bit automaticky už celé desetiletí. Abyste mohli provést instalaci na 64bit OS, musíte použít "správné" instalační CD.

problematické body chování SW na 64.bit OS

 • program pracuje jen s těmi zařízeními, která jsou aktivní (vložená) v okamžiku, kdy jej spustíte
 • tedy pokud například vložíte do PC FlashDisk před spuštěním SW (přes ikonu), program ji zná a umí na ní archivovat atp.
 • pokud nejdříve spustíte SW, a teprve pak vložíte FlashDisk do PC, program jej znát nebude
 • pak je nutné program ukončit (třeba rychlým ukončením bez archivace dat Ctrl+F10) a následně jej znovu spustit
 • Rychlost některých funkcí v SW může být nižší
 • příkladem je třeba SW Drobnosti, kde se pro řádově tisíce karet před jejich zobrazením provádí sumáře o počtech podle typů
 • to pro následný snadnější výběr karet, se kterými chcete pracovat
 • a právě tato činnost může být pocitově pomalejší, než tomu bylo při instalaci SW na 32bit OS
 • SW Kuchyňka verze 23.xx - tzv. terminálová verze
 • pro ni platí, že byste se měli uchylovat k instalaci na 64bit OS jen v krajním případě
 • jistota vazby všech typů terminálů propojovacích pomocných SW, internetu, internetové aplikace iKuch a SW Kuchyňka je garantována a vyzkoušena dlouhodobě při provozu na 32bit operačním systému
 • ten je ostatně stále možné zakoupit i u nejnovějších verzí Windows
 • takže je možná snadnější při nákupu nového PC trvat na tom, aby vám dodavatel vybavil PC OS 32bit, než následně pod tlakem reálného provozu několik dní řešit nejrůznější nastavení, výpadky atp.
Zavřít

začátek stránky 21.09.2017  dotaz: jak a proč se tiskne tak, jak se tiskne

A) jak dostat do bankovního výpisu číslo dokladu popis (PDF) (1 stran / 0.2 MB)
B) pár rad pro přechod roku

Proč se tisknou sestavy

Aby údaje, které jsou v pořčítači v elektronické podobě bylo možno prezentovat mimo něj ve formě, kterou si každý alfabet může přečíst, případně ji potvrdit svou sigaturou (podpisem).

Co všechno ovlivňuje tiskové sestavy

 • velikost papíru na který se tiskne
 • údaje, které se do sestavy tisknou
 • velikost písma, kterým se sestava tiskne
 • typ tiskárny

velikost papíru, na který se tiskne

V současnosti se jako standard používá bankovní papír ve formátu A4. Ano, existují tiskárny, které dokáží tisknout na dvoujnásobně veliký papír A3, ale to jsou pouze výjimky. Také existují zařízení (např. tzv. plotry), která umí tisknout i na formát A0. My se ale v běžné kancelářské praxi bavíme o tisku na A4, který má velikost 297 x 210 mm.
Všechny tiskárny umí tisknout standardně na výšku, kdy údaje v řádku se tisknou vodorovně na kratší straně (210 mm) a jednotlivé řádky se pod sebou tisknou svisle na delší straně (297 mm).
Téměř všechny tiskárny umí tisknout i na šířku, kdy údaje v řádku se tisknou vodorovně na delší straně a jednotlivé řádky se pod sebou tisknou svisle na kratší straně.

tabelační papír
I dnes existují organizace, které používají tzv. tabelační papír. Což je skládaný papír většinou ve více kopiích, který je spojený v nekonečnou řadu. U takových tiskáren vstupují do hry omezující podmínky pro tisk. Jednak je to rychlost a kvalita tisku, většinou nemožnost tisku na ležato, a mnohdy problémy s nastavením tiskárny, aby správně stránkovala, tedy popojížděla s papírem tak, aby začátek další strany začínal vždy na stejném místě a nedocházelo k tomu, že se tisk dalších stránek neustále posouvá a tiskne se pak i přes peforaci oddělující jednotlivé stránky. Tento problém na 100% souvisí s tím, že USA norma pracuje s 11 palcovým papírem, kdežto naše je 12. ti palcová.

údaje

Velikost sestavy ovlivňuje to, co vní chceme tisknout. Jaké údaje a v jakém rozsahu. Například chceme tisknout seznam našich obchodních partnerů a u nich aktuální stav pohledávek a závazků. Takže důležité údaje jsou : IĆ, DIČ, název, adresa, počet pohledávek a částka, počet závazků a částka, a konečně rozdíl mezi těmito dvěma údaji. Když bychom tiskli plné údaje (například název a dresa na 160 znaků, dostali bychom se na celkovou délku včetně oddělujících mezer, či čar mezi údaji na cca 390 znaků.

velikost písma

Standardně se pracuje se třemi velikostmi písma, které se odlišují tím, kolik znaků se vejde na jeden palec délky
PICA(10zn)
ELITE(12znak)
KOMPRIMOVANÉ

neproporční písmo

Při tisku se používají jen neproporcionální fonty Courier či Lucida console. Proč jen tyto dva fonty? Protože jen neproporcionální písmo zaručuje, že údaje tištěné pod sebou budou ve sloupečku zařezávat. Obecný princip používaný například ve WORD, je právě zcela opačný. Protože se šetří ve volném textu místem, používají se proporcionální fonty. Deset malých "i" zabere méně místa než deset velkých "M".
iiiiiiiiii
MMMMMMMMMM

U neproporcionálního písma je tomu jinak. Každé písmeno , zabírá na papíře stejný prostor.
iiiiiiiiii
MMMMMMMMMM
Protože nové typy písma vznikaly pro potřeby textových a grafických editorů, je drtivá většina používaných fontů proporcionální, tudíž pro tisk sloupcových sestav, faktur a přehledů zcela nepoužitelná. A proto si můžete vybrat než ze dvou fontů. Rychlost tisku

1. číslování faktur PŘIJATÝCH (FP) na přelomu roku

Protože na přelomu roku docházejí faktury patřící ještě do starého roku (2016) a přitom již přicházejí faktury roku nového (2017), lze v programu aktivovat speciální stav tzv. "Přechodné období". A to ve volbě Zavři - Přechodné období. V tomto režimu software při zápisu nové FP nabízí normálně číslo následné faktury aktuálního roku 2016. Pokud potvrdíte rok, tak to tak i zůstane. Pokud rok faktury přepíšete na 2017, automaticky se přečísluje i faktura, aby odpovídala číselné řadě roku 2010. Chcete-li pro fakturu roku 2017 provést opravu, tisk košilky atp., naleznete ji ve volbě Výběr skupiny faktur - Ukaž , kde se prezentují všechny faktury bez ohledu na rok.

POZOR!
podrobnější popis k tématu ZDE Přechodné období je háklivé na opravy dokladů. Musíte-li doklad opravit, proveďte to takto:
 • vypněte přechodné období: Zavři - Přechodné období
 • vyhledejte požadovaný doklad
 • je-li z roku 2016 pak přes volbu Faktury - Vydané - Oprava a prezentace dokladů
 • je-li z roku 2017 pak přes volbu Faktury - Vydané - Výběr skupiny dokladů - Ukaž
 • a opravte doklad
 • zase zpět zapněte přechodné období (Zavři - Přechodné období)


2. číslování faktur VYDANÝCH (FV) na přelomu roku

U nich můžete zadat rok a případně i číslo faktury kdykoliv, tedy i mimo přechodné období, ale stejně to funguje i v něm.

3. přenos do účetnictví MAUS

Exportují se jen doklady aktuálního roku, který máte nastaven v SW (tedy rok 2016). Až budete v roce 2017 vyexportují se všechny faktury tohoto roku. Tedy export do MAUS pro faktury roku 2017 dělejte až budete mít zvládnut přechod roku v SW MAUS.

4. inventarizace dodavatelů / odběratelů / pohledávek a závazků

Ve volbě Žáci - Partneři - Inventarizace lze pro požadovanou skupinu partnerů:
 • co nám něco dluží (máme pohledávku)
 • který dlužíme má (máme závazek)
 • dodavatelé (letošní / obecně)
 • odběratelé (letošní / obecně)
 • nemáme s nimi žádný doklad
 • ti co nám dluží a my dlužíme něco jim
Pro tyto skupiny partnerů (či jen pro některé z nich vybrané) lze vytisknout:
 • stručný seznam s počty dokladů a celkovými částkami
 • podrobný seznam, kde se tiskne pro každého partnera i seznam dokladů
 • samostatné listy pro každého partnera s přehledem jeho dokladů
 • případně pro poslední skupinu i dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků
 • pokud partner dohodu potvrdí, lze v této volbě přes F2 zaznamenat úhradu vzájemným zápočtem

5. ukončení roku

Až budete mít zapsány skutečně všechny faktury roku 2016, pak provedete ve volbě Zavři - Nastav období změnu na aktuální rok 2017. Tím se neruší faktury předchozích let. Program standardně nabízí vždy ty z aktuálního roku.

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 30.01.2017  dotaz: jak mohu odeslat svá data k vám?

Existují 3 možnosti, jak odeslat data k nám.

1. a 2. přímo z programu

 • volba v MAUS Uzávěrka - 7. Kopie do trezoru - E-mail experet
 • ostatní SW volba Obsluha - Pošli E-mail
 • příprava odeslání se v jednotlivých SW mírně odlišuje
 • potvrdíte adresu, na níž se mají data odeslat
 • kromě SW MAUS a Pokladna, kde se vždy posílají aktuální data, určíte, jaká data chcete poslat
 • aktuální, minulý měsíc, na začátku atp.
 • u SW Skladník, Kuchyňka,Majetek určíte rozsah dat: kompletní, základní
 • 1.přes poštovní software
 • vytvořený email, předá SW operačnímu systému
 • a ten jej přes výchozího poštovního klienta zpracuje
 • riziko, že se to nepodaří:
 • může být, že nemáte správně nastavenu inicializaci operačního systému k souboru s příponou EML
 • pak se spustí poštovní SW, se kterým normálně nepracujte a tudíž ani není nastaven
 • a vy budete přesměrování do prvotního nastavení pošty s čímž si nebudete nejspíše vědět rady
 • a také může nastav, že poštovní SW e-mail neumístí do složky Pošta k odeslání ale do Pošta přijatá
 • pak budete muset zvolit možnost Předat dál
 • a zadat naši e-mail adresu znovu a pak teprve potvrdit Odeslat
 • 2.přímo přes Internet
 • vytvořený e-mail odešle pomocný SW na naše WEB stránky
 • odkud je přesměrován na náš e-mail
 • riziko, že se to nepodaří:
 • může být, že váš operační systém nedovolí něco odesílat přímo na Internet
 • například proto, že je nastavená tzv. Firewall brána
 • která brání funkci programů, které pracují přímo s Internetem
 • v takovém případě lze funkci zprovoznit
 • že pro pro používanou síť a Odchozí spojení obecně vše Povolíte
 • nebo pro MEILER2.EXE zadáte povolení
 • jestli přes poštu, či přímo přes Internet určíte
 • buď přímo při zpracovní
 • nebo u sw Skladník a Kuchyňka
 • před tím, ve volbě Nastav - Nastav parametry - Jak odesílat email

3. mimo program

 • v MAUS proveďte volbu Uzávěrka - 7. Kopie do trezoru - Pevný disk
 • v ostatních SW volbu Obsluha - Archivace dat - Na disk
 • u SW MAjetek, Skladník, Kuchyňka určete rozsah archivu
 • ukončete program
 • vytvořte e-mail na naší adresu datax@datax.cz
 • respektive u SW Skladník, Kuchyňka na adresu pazdernik@datax.cz
 • a to ve vaší poště standardně, jak e-meily píšete
 • a připojte k tomu e-mailu tzv. ZIP soubor(y), který obsahuje archiv vašich dat
 • u SW MAUS
 • je to tzv. ZIP soubor - soubor, jehož jméno začíná na UB a má příponu ZIP (UB******.ZIP)
 • soubor najdete ve složce BKP v adresáři, kde jsou data pro rok 2017
 • standardním adresářem, pokud jste jej při instalaci neměnili je: C : \ MAUS1601 \ BKP \
 • nevíte-li v jakém adresáři data příslušného roku máte
 • spusťte příslušný program
 • a v horním titulku okna najdete tuto informaci, kde máte data (databázi)
 • neboť je tam uveden text:
 • DATAX - MAUS Účetnictví Verze 17.xx v C:\DATAX\MAUSWI17\ - databáze C:\MAU1701\
 • u ostatních SW
 • je to dvojice souborů ARCHIV.A01 A ARCHIV.DTX
 • soubory najdete ve složce ARCHIV v adresáři, kde je SW instalován
 • standardním adresářem, pokud jste jej při instalaci neměnili je
 • například pro SW Kuchyňka C : \ DATAX \ KUCH \ ARCHIV \
 • pro SW Pokladna C : \ DATAX \ POKLADNA \ ARCHIV \
 • nevíte-li v jakém adresáři je SW instalován
 • spusťte příslušný program
 • volte Obsluha - O počítači - O počítači
 • a na 2.straně v 1.řádku Aktuální pracovní adresář,tuto informaci najdete


Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 1.1.2017  LogMeIn -vzdálená správa - v provozu od 2011 do 2017

ke stažení popis instalace PDF
spolupráce se systémem LogMeIn byla v roce 2017 ukončena


k čemu to je
Když máte na svém počítači problém, tak nic neřešíte a zavoláte nám. My, abychom problém vyřešili, k vám nemusíme jet. Stačí, povolíte-li, abychom se k vám mohli připojit. A pak už jen chvíli sledujete,jak my na dálku, ze svého počítače naší klávesnicí a myší, problém vyřešíme.
Pomocí LogMeIn můžeme provádět vzdálenou správu vašeho počítače tedy hlavně software, který na něm máte instalován.
 • počítače (náš a váš) jsou spojeny přes Internet systémem LogMeIn
 • a díky tomu vidíme na svém monitoru to samé, co máte vy na svém
 • a myší či klávesnicí můžeme ovládat váš počítač

co pro to musíte udělat?
Jen jednu jedinou jednorázovou operaci. Nainstalovat si program LogMeIn.

a jak se na váš počítač dostaneme?
Systém LogMeIn nám umožňuje přístup přes Internet k těm, které jsou zařazeny do našehu "účtu". Zařazení se provede při instalaci LogMeIn. Abychom váš počítači mezi ostatními rozeznali, je potřeba jej správně označit (nazvat). a jak je váš počítač chráněn?
Aby na váš počítač nemohl každý, je chráněn heslem, zadaným při instalaci. Abychom na váš počítač nemohli bez vašeho vědomí:
 • můžete mít LogMeIn sice provozován, ale v neaktivním tzv.OFF režimu
 • jeho aktivaci, až si to budete přát, provedete jen kliknutím na lištu Windows
 • a když problém vyřešíme, můžete si LogMeIn přepnout zase zpět do OFF režimu
Aby to tak fungovalo, musíte si instalovat systém LogMeIn a v něm se přihlásit k našemu účtu. K tomu slouží instalační balíček, který si můžete zde stáhnout a následně jej použít pro instalaci.

jednotlivé kroky instalace
1.zabezpečení
 • stažený balíček spusťte
 • podle úrovně zabezpečení vašeho operačního systému se může zobrazit dotaz, má-li program spustit
 • potvrďte možnost Spustit
2.přivítání
 • 2x po sobě potvrďte volbu Next
 • 1.obrazovka je skutečně jen vítací
 • druhá vás informuje o tom, že se budete pokoušet přiřadit svůj počítač k našemu účtu servis@datax.cz
3.licenční podmínky
 • potvrďte volbu I Agree
 • jinak nelze v instalaci pokračovat
4.způsob instalace
 • nechte označenou (vybranou) volbu Typical (recommended)
 • a dále potvrďte volbu Next
5. název, označení počítače
 • do okénka Description zadáte název, pod kterým váš počítač bude v seznamu počítačů v rámci našeho účtu servis@datax.cz
 • proto je nutné jej nazvat správně, abychom věděli, komu patří
 • nabízet se bude název, pod kterým jej zná váš operační systém (nejspíše vaše jméno)
 • toto původní jméno přepište
 • určitě do názvu zahrňte město,firmu a příjmení uživatele, který s tímto počítačem pracuje
 • po zadání správného názvu počítače potvrďte volbu Next
6.heslo pro přístup k počítači
 • v tomto okně zadáváte heslo, které zabezpečuje přístup na váš počítač
 • o heslo my musíme znát, abychom se na váš počítač mohli připojit
 • proto navrhujeme použít jako heslo IČO vaší organizace
 • IČO zadávejte přesně na 8 číslic, tedy včetně vedoucích nul
 • pokud vám to nevyhovuje, zadejte si heslo jiné
 • v takovém případě vězte, že heslo musí mít minimálně 8 znaků
 • a v případě, že budete chtít, abychom se na váš počítač připojili, budete nám toto heslo muset prozradit
 • heslo musíte zadat dvakrát
 • jednou do okénka Computer Access Code
 • a podruhé pro kontrolu do okna Verify Computer Access Code
 • místo skutečně zadávaných znaků se vypisují * (hvězdičky)
 • až heslo zadáte a zopakujete jej, tak vše stvrdíte volbu Next
7. složka, kam se instaluje
 • nechte standardní název složky, kam se má "vzdálená správa" instalovat
 • a pokračujte volbou Next
8. kopírování + konec instalace
  musíte chvíli počkat, až se instalace dokončí může to trvat několik vteřin nebo i několik minut (podle toho, jaký máte počítač + připojení na Internet) až skončí instalace, objeví se poslední okno, které vás informuje o tom, že instalace je dokončená potvrďte volbu Finish
Zavřít

začátek stránky 2.11.2016  dotaz: prý KB požaduje změny v XML souboru pro zasílání příkazů. Co s tím máme dělat?

KB informovala, například zasláním zprávy v rámci systému HomeBankingu MojeBankaBusiness, o tom, že se mění forma XML souboru pro tzv. SEPA platby a že se mají klienti obrátit na svého dodavatele účetního SW s žádostí o úpravu v SW.

vysvětlení oč jde

SEPA platby
 • u kterých dochází pro dávkové zpracování XML souborem, ke změně jeho formátu
 • jsou platby v Eurech
 • a to ještě jde o dávkové zpracování
 • kdy platíte více položek najednou
 • a o těch položkách posíláte do banky XML soubor
 • viz část textu KB na konci e-mailu
Možná, že nějakou platbu v Eurech provádíte
 • ale to stále můžete udělat ve svém HomeBankingu
 • standardním způsobem jako doposud
 • vyplněním příkazu v Euro
Pro dávková zpracování příkazů v Kč
 • platí stále stejné podmínky jako doposud
 • ono by to asi ani dost dobře jinak nešlo
 • neboť ABO formát (kompatibilní médium),
 • ve kterém se dávkové příkazy k úhradě či inkasu v SW Fakturace generují
 • je "obecný formát", kterým si mezi sebou zúčtovávají pohyby na účtech všechny peněžní ústavy v ČR
 • takže představa, že by to najednou u KB nemělo fungovat je nesmyslná
 • to by museli stejnou změnu udělat všechny banky najednou
 • a to je z důvodu nákladovosti a hlavně rizika zhroucení bankovního systému zcela nepředstavitelné

shrnutí

 • nic se nemění
 • vše funguje jako doposud
 • žádná změnu v SW pro předávání příkazů do banky není potřeba
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 1.11.2016  dotaz: Kontrola nám vytkla, že zapisujeme údaje 2x. Lze s tím něco dělat?

ukaž to po software       prezentuj to graficky Duplicitní zapisování údajů je nejen náročné, hloupé a nudné, ale pomalu se stává nepřijatelné. Proto jsou již přes dvacet let jednotlivá SW provázána, aby mezi nimi šlo předávat údaje již jednou zapsané z jednoho SW do druhého.

Duplicitní zápis je například o faktuře přijaté nejdřív do SW Fakturace a pak do účetnictví MAUS. Nebo o výdeji z pokladny o proplacení paragonu mistrovi, nejdřív do SW Pokladna a pak do účetnictví MAUS. Proč by měla účetní znovu zapisovat údaje : kdo, kolik, co, kdy, když tyto údaje jsou již uloženy v podřízeném SW. A když všechny podřízené SW umí generovat ze zapsaných údajů odpovídající účetní doklady, a to ve tvaru, jak by je zapsala účetní.

Princip automatického generování účetních dokladů v podřízených SW a jejich následného importu do účetnictví MAUS je zavedeno již asi dvacet let. Systém ponechává stále svrchovanost nad účetními daty odpovědné osobě = účetní. S tím, že po importování do účetnictví může účetní doklady doplnit či opravit. Množství jejich nutných zásahů do těchto dokladů se s časem neustále snižuje, protože nastavení, jak mají podřízené SW účetní doklady generovat, lze stále upřesňovat.
Po pracovnici, která podřízený SW ovládá, se přitom vůbec nevyžaduje znalost účetnictví, ale jen elementární všímavost, aby například uměla označit, že faktura za maso patří do typu faktur označených PO - potraviny, či příjem 500 za stravu od učitele do typu příjmového pokladního dokladu SZ - strava zaměstnanci.

Nejdůležitější generované účetní doklady jsou
 • ty, které představují podstatnou práci účetní (cca 80%)
 • předpisy faktur (dobropisů) přijatých a vydaných (SW Fakturace)
 • pokladna (SW Pokladna)
 • úhrady přes bankovní výpisy (SW Fakturace a SW Kuchyňka)
 • rozúčtování odpisů a pohyb majetku (SW Majetek)
Další možné jsou
 • pokladna v rámci zakázek (autoservis, cukrářská či jiná výroba) (SW Skladník)
 • rozúčtování výdejů (SW Skladník a Kuchyňka)
 • fakturování stravy a ubytování žákům a jejich platby (SW Kuchyňka)
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 27.10.2016  dotaz: Kontrola nám vytkla, že číslujeme doklady v měsíci od 1. Lze to v MAUS změnit?

Nepřehlednost v účetnictví díky špatnému nastavení a organizaci.

Protože účetnictví MAUS se vyvíjí desítky let, má v sobě stále zachovány možnosti, které používat dnes již není dobré, vhodné či dokonce ani přípustné. MAUS je ale stále povoluje, protože dle našeho názoru má být SW vždy jen nástrojem, jehož chování si nastaví uživatel podle svých potřeb. Dále uvádím jen stručně nejčastější prohřešky.

1. měsíční / roční číslování dokladů

 • volba Servisní - Status - Parametry 1 - číslování účetních dokladů
 • určuje, jak se mají číslovat chronologicky stoupající číselnou řadou účetní doklady v rámci druhu dokladu
 • měsíční = přežitek
 • každý měsíc se čísluje od č. 1
 • máte-li v každém měsíci následně jen jeden doklad
 • tak v účetnictví je 12 dokladů daného druhu s číslem 1
 • což je absolutně nepřehledné

2. používání různých druhů dokladů

 • druh dokladu si lze představit jako šanon, do něhož se ukládají prvotní doklady
 • MAUS má předpřipraveny ty nejčastěji se vyskytující
 • faktury, bankovní výpisy, mzdy, pokladna
 • ty je dobré rozšířit podle vašich potřeb o další
 • rozhodně odstrašujícím příkladem je
 • zapisovat všechny účetní případy
 • v rámci jediného druhu (např. VD všeobecný)
 • nebo dokonce 10 - opravný (který není hlídána na rozvrh)

3. nenechávejte v názvu účetního dokladu obecný text, který je v MAUS přiřazen typu dokladu

 • například u všech VD pak máte Všeobecný doklad
 • pište si do názvu popis, o co jde
 • například VD 220 - Spotřeba ŠJ
 • i když v tomto případě by bylo možná vhodnější vytvořit si samostatný typ dokladu
 • například JI - školní jídelna
 • a účetní případy, související se školní jídelnou, zapisovat do tohoto typu dokladu
 • podobně jako máte na školní jídelnu samostatný šanon

4. za každou fakturu jeden účetní doklad

 • budete mít hodně účetních dokladů
 • ale zato bude Faktuře přijaté č 175 v knize FP odpovídat v účetnictví účetní doklad např. F 175
 • a tím se při případném hledání vše snadno najde
 • navíc díky zapracované kontrole návaznosti čísel účetních dokladů v rámci druhu dokladu
 • lze snadno zjistit, jestli jste nějaké doklady neopomněli zaúčtovat

5. nevyužívání možností MAUS

SW za své roky vývoje získal mnoho funkcí,které někteří uživatelé nevyužívají a tak musí otrocky dělat v ruce to, co jim MAUS snadno nabízí. Dále uvádím jen některé typické funkce.
 • kopie existujícího dokladu
 • v měsíci 06 je účetní doklad o 50 záznamech, který mám mít i v měsíci 09
 • jen s několik málo jinými hodnotami a bez dvou řádek
 • v seznamu najedu na doklad z 06 a přes F8 nechám vytvořit jeho kopii
 • kterou následně opravím = snadné + rychlé + efektivní
 • doklad vytvořený podle vzoru
 • ve volbě Denní práce - Vzory dokladů - Procentní vzor
 • vytvořím vzor na rozúčtování vodného s podíly na jednotlivé činnosti, analytiky, střediska, paragrafy
 • když přijde faktura, zapíšu jen 321 a celkovou částku
 • a přes F6 provedu vložení vzoru = MAUS sám zapíše řádky protistrany s vypočtenými částkami
 • rozpočet
 • každý zřizovatel předkládá rozpočet
 • ve volbě Denní práce - Účtování dokladů - druh = 02 - Schválený rozpočet
 • zapíšete rozpočet (nejspíše účty třídy 5 a vyrovnávacím účtem 000)
 • a s částkami, jak je zadal zřizovatel na jednotlivé činnosti, analytiky, střediska, paragrafy
 • případně při změnách rozpočtu vytvoříte doklad
 • ve volbě Denní práce - Účtování dokladů - druh = 03 - Úpravy rozpočetu
 • ve volbě Uzávěrka - Tisk sestav - 7. Rozpočet
 • vytisknete sestavu ukazující, jak a na kolik procent je rozpočet čerpán
 • a podle toho pak můžete případně účtovat na náklady nevyčerpané
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 15.3.2015  dotaz: jak uložit výkazy do PDF souboru

Jak uložit výkazy do souboru, který následně někam odešlete např. jako přílohu k e-mailu, či přes datovou schránku. podrobný popis ke stažení


PDF Creator - nutný pomocník

Aby šlo uložit výkazy v elektronické podobě jako PDF soubory, je nutné mít na počítači instalován tzv. PDF Creator, či podobný software, který umožňuje ukládat tiskové sestavy do souboru. SW lze instalovat z Internetu, či z CD, na kterém jsme vám zaslali aktuální verzi SW MAUS. PDF Creator, se tváří jako tiskárna. Proto můžete při tisku z nabídnutých tiskáren vybrat právě tiskárnu PDF Creator a tím se nasměruje a umístí do zvoleného souboru vše, co by se jinak vytisklo fyzicky na papír. Takto vytvořený soubor pak můžete zaslat jako přílohu k e-mailu, či do datové schránky. Tímto způsobem lze přes něj vytisknout jakoukoliv sestavu generovanou SW MAUS, či jiným SW. Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 3.11.2010  více jádrové procesory pod operačním systéme WindowsXP

problém

 • máte-li operační systém WindowsXP
 • máte-li nový počítač, který má v sobě zabudován tzv. "více jádrový procesor"
 • pak při použití myši v některém z našich programů může dojít k jeho zamrznutí
 • pokud vám bezdůvodně, neočekávaně a náhodně zamrzá program, může to být přesně tento problém
stáhněte si opravný software SysFixIn

řešení

 • automaticky provádí náš speciální opravný software SysFixIn
 • ten si můžete stáhnout do svého počítače z této stránky
 • a až jej stáhnete, můžete si jej na svém počítači spustit
 • POZOR - před jeho spuštěním musí být všechny tzv. DOS programy ukončeny (neše software) - nebudou-li, program vás na to upozorní
 • program po svém spuštění prověří stav vašeho operačního systému a počítače
 • podle potřeby provede aktualizaci software NTVDM.EX, který je součástí operačního systému a pomocí něhož jsou naše SW provozovány
Zavřít

začátek stránky 2.11.2010  čeština pro operační systém Window 7, 8 a 10

problém

 • máte-li operační systém Windows7, 8 či 10
 • provozujete naše programy (Kuchyňka, Skladník, Majetek, Drobnosti, Pokladna, Fakturace Alexo, Knihovna, Skartace, Bourání)
 • když se z programu zavolá jiný software či externí funkce (např. náhled / terminál / odeslání e-mailu / upgrade atp.)
 • pak po návratu do programu se texty už nezobrazují česky
 • problém je v tom, že operační systém se zapomene přepnout do původní sady znaků (češtiny) a přepne se do sady znaků bez češtiny
stáhněte si opravný software SysFixIn

řešení

 • automaticky provádí náš speciální opravný software SysFixIn
 • ten si můžete stáhnout do svého počítače z této stránky
 • a až jej stáhnete, můžete si jej na svém počítači spustit
 • POZOR - před jeho spuštěním musí být všechny tzv. DOS programy ukončeny (neše software) - nebudou-li, program vás na to upozorní
 • program po svém spuštění prověří stav vašeho operačního systému a počítače
 • přidá do operačního systému další font písma Lucida Console CS
 • a tento font také nastaví jako vybraný pro okna, v němž se programy zobrazují
 • pokud jste měli pro okno, v němž se programy zobrazují vybrané písmo Lucida Console ponechá i stejnou velikost - takže tím je vše vyřešeno
 • pokud jste ale měli nastaveno rastrové písmo, nastaví velikost 20
 • ta může, ale také nemusí být pro váš monitor a jeho rozlišení vyhovující
 • nevyhovuje-li vám, tak si velikost změňte
 • nastavení velikosti okna provedete takto
  • spustíte váš program (spustí se v okně)
  • kliknete pravým tlačítkem myši na levý horní roh okna
  • zvolíte nabídnutou možnost Vlastnosti
  • dále záložka Písmo, kde volíme velikost
  • je-li okno malé = zvolíme větší písmo (například 24)
  • je-li okno veliké (nevejde se na obrazovku) = zvolíme menší písmo (například 18)
  • volbu potvrdíme tlačítkem OK a na následující dotaz odpovíme Uložit pro další okna se stejným názvem
Zavřít

začátek stránky 1.1.2009 provázanost mezi software

provázanost graficky

ukaž to po software

hlavní vazby

 • 1 - odesílání příkazů do banky (ovládání účtu v bance)
 • 2 - stahování a uložení bankovního výpisu
 • 3 - předání vyhotovených příkazů k úhradě či inkasu
 • 4 - načtení BV + jeho automatické párování s doklady
 • 5 - účetní doklady (předpisy faktur + spárovaný BV)
 • 6 - účetní doklady za pokladní doklady
 • 7 - rozúčtování odpisů a pohybů s majetkem

další vazby

 • 10 - podklady pro fakturování prodeje přebytků za skladů
 • 11 - import BV a vygenerování účetního dokladu o BV
 • 12 - automatizované převzetí seznamu přidělených DKP jednotlivým pracovníkům (název, cena, popis, typ, počet)
 • 13 - seznam DKP pro společný tisk inventurních seznamů
 • 14 - seznam Majetků pro společný tisk inventurních seznamů
 • 15 - účetní doklady ( rozúčtování výdeje ze skladů / faktury strávníkům za stravu / platby za stravu / případně i BV spárovaný s platbami strávníků)
 • 16 - podklady pro vyhotovení sestav DPH / souhrnného hlášení o platbách fyzickým osobám / automatické zaznamenání plateb žákům jenž byly zapsány v SW Pokladna,
 • 17 - zaznamenání plateb strávníkům, jenž byly zapsány v pokladně
 • 18 - počty odebraných porcí žáky = podklad pro vyúčtování / strava cizích = automatické vystavení faktur cizím firmám
 • 19 - sladění seznamů strávníků / stavy přeplatků
 • 20 - účetní doklady ( rozúčtování výdeje ze skladů )
 • 21 - podklady pro inkaso přes sběrný účet STRAVA
 • 22 - podklady pro tisk(případně i rozeslání) poštovních poukázek
 • 23 - přihlašování a odhlašování žáků u ČSSZ
 • 24 - odhlašování a přihlašování žáků u zdravotních pojišťoven
 • 30 - export účtového rozvrhu a jeho následný import a užití v software Fakturace, Pokladna, Majetek, Kuchyňka

propojení software na služby přes Internet

funkce dosažitelné přímo ze software
 • automatický upgrade verze (nahrání nejnovější verze)
 • odeslání e-mailu s daty do DATAX pro opravu
 • export většiny sestav do souboru XML, DBF, TXT
 • pro MAUS, Fakturace a Kuchyňka : plnohodnotná elektronická dokumentace ve formátu WORD či PDF
 • pro MAUS, Fakturace a Pokladna : zjišťování (stažení) kurzů cizích měn z WEB ČNB
 • pro Kuchyňka : internetové odhlašování stravy

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 13.02.2008  dotaz: jak přenést software MAUS s celou evidencí na nový počítač

Postup, jak přenést evidenci ostatních software (vyjma SW MAUS) na nový počítač naleznete zde. Pro MAUS je popis uveden dál.

obecně

Přecházíte-li na nový počítač, pak určitě budete chtít, aby se něm dalo zpracovávat účetnictví MAUS pro aktuální rok, jako na starém počítači. A navíc asi budete chtít, aby i na novém počítači byla dostupná účetnictví let minulých, jako byla dostupná na počítači starém. Abyste toho dosáhli, postupujte následovně:
 • rozhodněte, které roky přenášet chcete a potřebujete - asi nemá smysl přenášet data starší pěti let - ale je to jen na vás
 • připravit si kopie do trezoru s daty konce let, která chcete do nového počítače přenést
 • instalujte software MAUS na novém počítači
 • ve funkci Konfigurace založíte datové adresáře pro jednotlivé roky, které přenášíte
 • do každého datového adresáře načtete data příslušného roku

instalace MAUS na novém PC

1.
Vložte instalační CD-ROM do mechaniky (potiskem nahoru). Máte-li pro CD mechaniku aktivován tzv. "AUTORUN" (automatické spuštění programu z CD po jeho vložení do mechaniky), spustí se Instalační program sám. Nemáte-li "AUTORUN" aktivován musíte spustit instalační program sami (například:. Start - Spustit - E:INSTALUJ - je-li ve vašem počítači CD mechanika jako E:, respektive F:INSTALUJ je-li ve vašem počítači CD mechanika jako F:).
2.
Z nabídky volte Účetnictví MAUS. Výběr provádějte myší, či šipkami k ovládání kurzoru. Vybraná volba je žlutá, ostatní jsou oranžové. Po zvolení software se zobrazí menu s možnými činnostmi. Volte Instalace verze. Program nabídne k odsouhlasení licenční podmínky, které vás stručně informují o podmínkách provozování software MAUS. Klikněte na Souhlasím.
3.
Instalátor nabídne standardní cílový adresář: C:\DATAX\MAUSWIN8 (pro rok 2008). Nepotřebujete-li to opravdu ze závažných důvodů, tak adresář neměňte a klikněte na tlačítko Další. Potřebujete-li to ale, pak cílový adresář můžete přepsat, případně existuje-li, tak můžete využít i funkci pro vyhledávání, kliknutím na (…) za názvem adresáře.
4.
Nastavení o vytvoření a umístění ikon neměňte, nechte je vytvořit, kliknutím na tlačítko Další.
5.
Teprve kliknutím na tlačítko Instalovat !! se do vašeho PC z CD zkopírují potřebné soubory, o čemž vás informuje průběhový teploměr. Po zkopírování všech souborů se automaticky spustí konfigurace.

založení datových adresářů

Princip práce software MAUS je ten, že k jedné instalaci lze připojit data více účetních jednotek, respektive data různých let. Aby to tak mohlo být, musí být tato data oddělena v adresářích a program MAUS musí vědět, které adresáře může zpracovávat a co v nich je. Údržbu a přípravu adresářů zajišťuje speciální program MAUS Konfigurace. Ten je kdykoliv spustitelný přes Start - Programy - Datax - MAUS a navíc se spouští automaticky na konci instalace. Prvním dotazem MAUS Konfigurace bude, zda chcete provést konfiguraci "Automaticky", či "Ručně". Volte Ručně. Následně se zobrazí se zcela prázdná tabulka připojených adresářů. Vy postupně založíte datové adresáře pro všechny roky, které potřebujete.
 • volíte F5 Založit
 • pak zadáte, kde budou uložena data a o jakou instalaci se jedná
 • vždy disk C
 • adresář musí svým názvem odpovídat roku, který potřebujete ( 2008 = MAUSW08    / 2007 = MAUSW07 / 2006 = MAUSW06    / 2005 = MAUSW05    / 2004 = MAUSW04    / 2003 = MAUSW03)
 • zapíšete odpovídající rok
 • další požadované údaje jako : název jednotky, vlastník licence atd. nevyplňujte, protože se tyto údaje později naplní načtením příslušných dat
 • takže všude jen potvrzujte OK , případně nabízené volby potvrzujte stiskem klávesy Enter například následující funkci Instalace
 • po potvrzení zadaných údajů OK se program dotáže, na technické údaje
 • ty nijak neměňte a jen je potvrďte kliknutím na OK.
 • program provede zpracování dat (cca 4 obrazovky, které potvrdíte stiskem klávesy Enter
 • následně se dotáže na typový rozvrh - potvrďte nabízený Typový rozvrh MAUS
 • dále se nabídne, zda chcete uložit bezpečnostní kopii i na disk. Potvrďte nabízenou volnu Uložit.
Tím se založí adresář pro příslušný rok, čímž v tabulce připojených adresářů přibude řádek. Následně celý cyklus opakuje pro další rok a až budete mít založeny všechny adresáře pro všechny roky, tak Konfiguraci ukončíte Esc.

přenos dat

 • připravíte si diskety s kopií do trezoru , jak byly vytvořeny na konci každého roku, který chcete přenést na nový PC
 • nemáte-li je, pak na původním počítači si je musíte vyrobit Uzávěrka - 7.Kopie do trezoru
 • pustíte program MAUS na novém počítači
 • z tabulky připojených adresářů vyberte příslušný rok
 • volíte Servisní - Záchrana dat - Obnova z trezoru - Obnova z trezoru - A: a klávesou Enter potvrdíte nabízený soubor UB000x12.ZIP / kopie do trezoru, kde x = rok
 • zvolíte Pokračovat
 • postupně potvrďte vše, co po vás bude program chtít
 • ukončete program MAUS
 • a takto to udělejte postupně se všemi roky
Přenos pomocí disket lze obejít. Například tak, že si nejdříve na starém počítači v jednotlivých letech uložíte kopie dat do podadresáře \BKP (Uzávěrka - 7.kopie do trezoru - \BKP). Pak si všechny kopie nahrajete (např. přes průzkumníka) na Flash Disk (například soubory C:\MAUSW07\BKP\UB000712.ZIP    C:\MAUSW06\BKP\UB000612.ZIP    C:\MAUSW05\BKP\UB000512.ZIP atp.) a tyto soubory na novém počítači nakopírujete do cílového adresáře (C:\MAUSW07\BKP    C:\MAUSW06\BKP    C:\MAUSW05\BKP). A nakonec pro jednotlivé roky obnovujte data přes volbu Servisní - Záchrana dat - Obnova z trezoru - Obnova z trezoru - BKP.

Ing.Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 13.02.2008  dotaz: jak přenést software s celou evidencí na nový počítač

Postup, jak přenést evidenci software MAUS na nový počítač naleznete zde.

obecně

Přecházíte-li na nový počítač, pak určitě budete chtít, aby se něm dala zpracovávat evidence, jako na starém počítači. Abyste toho dosáhli, postupujte následovně:
 • proveďte si archivaci dat ve volbě Obsluha - Archivace někam mimo počítač (FlashDsk, disketa, síť)
 • nabízí-li to software, volte možnost Kompletní archiv
 • instalujte software na novém počítači a to pomocí nejnovějšího instalačního CD, které od nás máte
 • instalaci můžete provést i třeba z několik let starého CD
 • minimálně na konci roku posíláme CD všem uživatelům s jejich využívanými SW, takže takové CD byste u sebe měli mít
 • nemáte-li jej, my vám pošleme poštou aktuální
 • po spuštění SW, se případně nabídne aktualizace SW na nejnovější verzi
 • software tam spusťte
 • bude-li po vás software požadovat nějaké údaje (účetní období), potvrďte jen nabídnutou hodnotu
 • ve volbě Obsluha - Načtení dat proveďte obnovu z média na které jste data uložili

instalace software na novém PC

1.
Vložte instalační CD-ROM do mechaniky (potiskem nahoru). Máte-li pro CD mechaniku aktivován tzv. "AUTORUN" (automatické spuštění programu z CD po jeho vložení do mechaniky), spustí se Instalační program sám. Nemáte-li "AUTORUN" aktivován musíte spustit instalační program sami (například:. Start - Spustit - E:INSTALUJ - je-li ve vašem počítači CD mechanika jako E:, respektive F:INSTALUJ je-li ve vašem počítači CD mechanika jako F:).
2.
Z nabídky volte příslušný software . Výběr provádějte myší, či šipkami k ovládání kurzoru. Vybraná volba je žlutá, ostatní jsou oranžové. Po zvolení software se zobrazí menu s možnými činnostmi. Volte Instalace verze. Program nabídne k odsouhlasení licenční podmínky, které vás stručně informují o podmínkách provozování software. Klikněte na Souhlasím.
3.
Instalátor nabídne standardní cílový adresář: C:\DATAX\XXXXX , kde XXXXX= název software. Nepotřebujete-li to, tak adresář neměňte a klikněte na tlačítko Další. Potřebujete-li to ale, pak cílový adresář můžete přepsat, případně existuje-li, tak můžete využít i funkci pro vyhledávání, kliknutím na (…) za názvem adresáře.
4.
Nastavení o vytvoření a umístění ikon neměňte, nechte je vytvořit, kliknutím na tlačítko Další.
5.
Teprve kliknutím na tlačítko Instalovat !! se do vašeho PC z CD zkopírují potřebné soubory, o čemž vás informuje průběhový teploměr.

přenos dat

 • připravíte si médium na němž máte archivována data
 • volíte Obsluha - Načtení dat - a médium
 • existuje-li takový archiv, budete dotázáni, zda-li je to on. Odpovězte OK
 • na otázku, chcete-li archiv prohlížet, odpovězte Neprohlížet
 • na otázku, chcete-li archiv načíst, odpovězte Ano načíst
 • a pak konečně zadejte příkaz pro načtení NACTI
Přenos pomocí disket lze obejít. Například tak, že si z původního počítače na nový přes síť zkopírujete tam ukládaný systémový archív. Ten je tvořen dvěma soubory: ARCHIV.A01 a ARCHIV.DTX.
software Kuchyňka Fakturace Alexo Pokladna Majetek Drobnosti Skladník
standardní adresář C:\DATAX\KUCH C:\DATAX\ALEXO5 C:\DATAX\POKLADNA C:\DATAX\MAJETEK C:\DATAX\DHM C:\DATAX\SKLAD

Například pro program Kuchyňka je to takto:
 • zkopírujete soubory ARCHIV.A01 a ARCHIV.DTX
 • z původního počítače z adresáře C:\DATAX\KUCH\ZALOHA
 • do nového počítače do identického adresáře
 • je jasné, že na cílovém počítači musí být software již instalován
 • a je jasné, že názvy adresářů platí jen v případě, že bylo instalováno standardně
 • pokud jste instalovali jinam, může být zdrojový i cílový adresář jiný
 • například. bylo-li původně instalováno na E:\EKONOM\HLAVNI\JIDELNA a nově na F:\MARIE, tak se kopírují soubory z počítače původního z E:\EKONOM\HLAVNI\JIDELNA\ZALOHA na nový do F:\MARIE\ZALOHA
 • nevíte-li, kam bylo instalováno, spusťe software a ve volbě Obsluha - O počítači - O programu najdete tuto informaci na 2. obrazovce v údaji Aktuální pracovní adresář
 • data pak obnovujte přes volbu Obsluha - Načtení data -4. ze systémové zálohy

přenos doplňkových údajů

U některých software lze případně převést další (doplňková) data, která nejsou součástí archivu. Jejich přenost pro fungování software není nutné.
překopírujte všechny soubory příslušného podadresáře ze starého počítače na nový
SW podadresář obsahuje
Majetek POSLED staré měsíční uzávěrky
Drobnosti _NAHIM       _SKLAD exportní soubory
Kuchyňka BANKA_UP      BANKA_DN příkazy bance      / bankovní výpisy
Pokladna 2006      2007      2008      2009 pokladna minulých let
Fakturace POSLED      ŠKOLA      BANKA_UP      BANKA_DN další archivy      / příkazy bance      / bankovní výpisy
Ing.Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 5.2.2007  odesíláníní e-mailu s daty přímo ze software

e-mail ze software

Máte-li ze svého počítače dostupný Internet, můžete nám přímo z volby Obsluha - Pošli email zaslat e-mail a k němu připojit i archiv dat (1. archivní kopii aktuálního stavu dat, ale můžete připojit i jiný stav dat, respektive poslat e-mail bez dat).

e-mail se připraví a přihlásí se poštovní software

Program e-mail vygeneruje a zavolá Windows jenž aktivuje váš poštovní software. V něm se zpráva zobrazí už se vším potřebným vyplněným. Text zprávy můžete doplnit svou poznámkou, informací, postřehem.

vlastní odeslání

Další postup záleží na stavu vašich Windows (na aktualizacích, které jste si v operačním systému případně provedli). Mohou nastat dva stavy:
1. je-li v záhlaví zprávy přístupná volba Odeslat
 • pak ji potvrďte a zpráva bude odeslána na naši cílovou adresu
2. jsou-li v záhlaví přístupny volby Odpovědět / Odpovědět všem / Předat dál
 • pak právě tuto poslední volbu Předat dál potvrďte
 • následně vyplňte e-mail adresu datax@datax.cz do údaje Komu
 • a teprve pak potvrďte již přístupnou volbu Odeslat.

data k opravě

Pošlete-li nám data s tím, abychom je opravili a poslali vám je zpátky, pak nezapisujte do programu žádné nové údaje. Ty byste si po načtení dat, jenž vám opravaná zašleme zpět, museli zapisovat znovu!

jiný poštovní software

S e-maily to funguje asi takto.
 • software vytvoří e-mail zprávu ve formátu souboru EML
 • obrátí na OS Windows s žádostí, aby byl tento soubor zpracován
 • OS se podívá do seznamu tzv. iniciovaných software, který z nich má provést zpracování souboru s příponou EML
 • a ten spustí
 • uživatel si může na svém počítači nastavit, jaký software má zpracovávat poštu, jaký má prohlížet
 • obrázky (JPG,TIF, BMP atp.), který má prezentovat a editovat soubory s příponou DOC atd.
 • protože OS Windows vytvořila firma Microsoft, má přirozeně iniciovány ke konkrétním příponám své vlastní produkty
 • tak i k EML je implicitně vázán software Outlook Express
 • je-li tento software vaším software pro zpracování pošty, je vše OK
 • není-li tomu tak a vy máte jiný software, pak je nutné tuto informaci operačnímu systému zadat
 • a to ve volbě Start - Nastavení - Ovládací panely - Možnosti složky - Typy souborů - najdete EML - Změnit a vyberete software, který to má zpracovávat

pro software MAUS

Vše dosud uvedené platí i pro MAUS. Jen spuštění e-mail zprávy je umístěno v software jinde. Před vytvořením kopie do trezoru je totiž nutné provést diagnostiku. Na konci akce UZÁVĚRKA - Kopie do trezoru - nejlépe do BKP, po vytvoření souboru bezpečnostní kopie, zvolíte-li Pošta, se vytvoří e-mail zpráva.
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 5.2.2007 jak archivovat na FlashDisk

co je FlashDisk

Přídavné zařízení velikosti přívěsku ke klíčům, které se připojuje k počítači přes USB port. JEho kapacita je odlišná podle ceny. Orientačně lze uvést, že za 600,- Kč dostanete FlasDisk s kapacitou l MB, což je kapacita cca 90-ti disket. Díky tomu, může uchovat archivy ze všech vašich programů z každého dne, kdy jste s programem pracovali.

zadání FlashDisku v MAUS

 • volte SERVISNÍ - Status a na druhé záložce Instalace najdete dole údaj Flash
 • zde je uvedeno standardně očekávané písmeno F:\
 • pokud je ve vašem počítači FleshDisk označen jinak (například jako E:\) pak to zde uveďte
 • používáte-li FlashDisk i pro jiný účel, pak nastavte i samostatný adresář (např. F:\MAUS\)

zadání u ostatních software

 • volte obsluha - Archivace dat - Typ archivace
 • do údaje disk napíšete písmeno FlashDisku (např. F)
 • do údaje složka specifikaci programu
 • např. pro Fakturaci Alexo = ALEXO / pro Kuchyňku = KUCH a tak podobně
 • u jména souboru necháte zaškrtnuto "standardně podle data vytvoření"

nevíte pod jakým písmenem je na vašem PC FlashDisk

 • zasuňte FlashDisk do USB portu, nebojte se, zatlačte, ale ne hrubou silou
 • nejde-li to, obraťte jej, noť vložit FlashDisk do USB lze jen jedním možným způsobem
 • po chvíli se vpravo na liště WINDOWS zobrazí ikona (zelená šipka), jako informace, že FlashDisk je znám
 • připojujete-li jej k počítači poprvé, pak WinXP, WinNT, Win200 si jej připojí zcela automaticky a samostatně
 • u Win98 je to nutné udělat "ručně" (tzv. instalovat ovladač)
 • zvolíte-li následně ikonu z plochy Windows Tento počítač, objeví se seznam připojených zařízení
 • tam naleznete i jakým písmenem je označen FlashDisk (vyměnitelný disk)

použítí FlashDisku v MAUS

 • ve volbě Uzávěrka - 7.Kopie do trezoru - 1.Kopie do trezoru se nově nabízí i tlačítko Flash
 • tedy uložení archivní kopie na FlashDisk
 • soubor v němž je archivní kopie vytvořena má název UBrrmmdd.ZIP
 • ve volbě Servisní - Záchrana dat -3.Obnova z trezoru - 1. Obnova z trezoru - Flash
 • program nabídne všechny archivy dostupné z FlashDisku- vy si vyberete

použítí FlashDisku v ostatních

 • ve volbě Obsluha - Archivace dat - Vlastní archiv se provede archivace podle předchozího nastavení
 • tedy na FlashDisk do zadaného adresáře
 • soubor v němž je archivní kopie vytvořena má název XXrrmmdd.A01
 • kde XX je zkratka (Fakturace Alexo =AL / Kuchyňka = KU / Skladník= SK / a tak podobně
 • ve volbě Obsluha - Načtení dat - Vlastní archiv
 • program nabídne všechny archivy dostupné z FlashDisku - vy si vyberete

vyjmutí FlashDisku z počítače

Ve WinXp, WinNt, Win2000, je nutné vyjímat FlashDisk z počítače opatrně a podle pravidel. Jinak může dojít k poškození dat na FlashDisku. Postup je:
 • nejprve klikněte na ikonku se zelenou šipkou na dolní liště
 • Windows se dotáží, zda chcete "Bezpečným způsob odebrat vysokokapacitní zařízení"
 • to potvrdíte kliknutím na hlášku
 • teprve po informaci, že zařízení můžete bezpečně odebrat, můžete FlashDisk vyjmout

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 8.1.2007 náhled na sestavu před jejím tiskem

prezentace sestav před tiskem

Ve všech našich software, vyjma SW MAUS, kde je tento problém řešen prezentací sestav v rámci tiskové fronty, je nově zabudována funkce zobrazení sestavy před tiskem na obrazovku. Jedná se tzv. "Náhled".
 • program umožní prezentovat vygenerované sestavy v jejich reálném tvaru
 • uživatel se tak může před vlastním tiskem rozhodnout, zda výtisk realizovat, či nikoliv
 • případně si může vybrat k tisku jen některé stránky
 • nutná podmínka je, provozovat software na počítači s operačním systémem Windows
Zda se mají, či nemají prezentovat sestavy před tiskem na obrazovce, si určuje uživatel podle potřeby přepínačem (Ctrl)(F6) a to v kterémkoliv místě programu. Jde o současné stisknutí dvou kláves. Levé (CTRL) stisknete a držíte a k tomu ťuknete do funkční klávesy (F6). Tato kombinace je přepínačem, tedy nastaví v programu "páku" do polohy "Ano náhled se dělá" či do polohy "Ne - náhled se nedělá". V této poloze zůstává přepínač přepnut do té doby, než jej znovu stisknete. O tom, zda je náhled zapnut, či není vás informuje text na úvodní obrazovce programu:
 • Kuchyňka a Skladník - NÁHLED ANO / NÁHLAD NE
 • Fakturace Alexo - náhled je zapnut / vypnut
 • Pokladna, Majetek, Drobnosti, Knihovna, Skartace, Bourání - NÁHLED a vedle toho zelený / červený čtvereček

kdo zobrazuje sestavy

Sestavy jsou zobrazovány speciálním softwarovým produktem firmy DATAX VIEW.EXE, který je autorsky chráněn a lze jej používat jen v našich softwarových systémech k účelům k tomu určeným. V okamžiku, kdy program VIEW.EXE zobrazuje sestavu, nelze ve vlastním software dál pokračovat. Teprve až se rozhodnete co dál a stisknete nějakou ukončovací klávesu (respektive potvrdíte nabízené tlačítko kliknutím myší), můžete v programu pokračovat.

pohyb po sestavě

Program prezentuje sestavu na obrazovce v okně. Okno je roztaženo na maximální možnou mez, tak aby se využila se skoro celá obrazovka (je automaticky startováno v režimu - celá obrazovka), takže zůstává dostupný jen stavový řádek Windows. Okno lze zmenšit standardním způsobem, ale pak v něm těžko lze inteligentně prohlížet zobrazenou sestavu. Pohybovat se po sestavě ze shora dolů lze pomocí kurzorových kláves (šipky), respektive myší na posuvníku na pravém okraji okna. Vůbec nejsnadnější způsob je ale použití rotačního kolečka myši.

zobrazení více sestav

Je-li najednou zobrazováno více sestav, což se využívá například v software Fakturace Alexo ve volbě Sestavy - Ukaž vzory, kde si uživatel může prohlížet vzory sestav, lze mezi jednotlivými sestavami přeskakovat pomocí klávesy (PgDn) (další sestava) a klávesy (PgUp) (předchozí).

tisk z náhledu

Vlastní spuštění skutečného tisku na tiskárnu se liší podle toho, zda se tiskne přes Windows tiskovou frontu, či přímo na tiskárnu v Dosovském režimu.
Při tisku přes Windows frontu můžete přímo v Náhledu zadat od které stránky po kterou se má sestava skutečně tisknout. Chcete-li tisknout, potvrdíte zelené tlačítko TISK kliknutím myši nebo stlačíte klávesu (Enter) . Nechcete-li tisknout, stlačíte klávesu (Esc) .
Při tisku přímo na tiskárnu (dosovský) se rozhodujete o tom které stránky tisknout až po ukončení náhledu. Ten ukončíte stiskem jakékoliv klávesy (vyjma výše uvedených - pro pohyb po sestavě). Je-li sestava jen jednostránková, program se dotáže, zda jí má tisknout. Je-li sestava více stránková, program se ještě dotáže, které ze stránek má vytisknout. Uživatel může zadat od které stránky po kterou se má sestava skutečně tisknout. Chcete-li tisknout, potvrdíte nabízené stránky klávesou (Enter) . Nechcete-li tisknout, stlačíte klávesu (Esc) .
Alexo Staniševský Zavřít

skrýt začátek stránky 10.04.2006 desetinná tečka

co

Několik uživatelů se na nás obrátilo s dotazem, jak mají vyřešit problém, že při aktivní české klávesnici (ve Windows při nastavení národního českého prostředí) nelze používat desetinnou čárku na numerické klávesnici.

proč

Naše software mají nastaveno (vyjma účetnictví MAUS), že oddělovačem desetinných míst je desetinná tečka. Při použití české klávesnice (na které lze psát háčky a čárky) se ale při stisku klávesy na numerické klávesnici negeneruje tečka, ale čárka. Naše software, ale čárku neakceptují a proto se nic nestane.

jak se to řeší

V zásadě třemi způsoby:
 • uživatel používá klávesu "tečka" na hlavní alfabetické klávesnici
 • uživatel se při práci přepíná z jedné klávesnice do druhé (např. CTRL+ALT+F1 = stanadardní / CTRL+ALT+F2 = česká)
 • do počítače je zavedena speciální čeština (program), která při stisku "tečky" generuje opravdu tečku

jak to řešit lépe?

Využije se právě toho, že v českém prostředí (nastaveném ve Windows) se při stisku desetinné tečky na numerické klávesnici generuje čárka. V našem software se ale musí nastavit, že oddělovač desetinných míst má být čárka (",") a ne tečka (.). Program tak bude nejen všechna desetinná čísla zobrazovat oddělená čárkou, ale také bude očekávat jejich oddělení při zápisu pomocí čárky. Naše software tuto čárku, jako oddělovač bude přímo vyžadovat.

a jak se to nastaví?

 • spusťte ve Windows ikonu "Tento počítač"
 • vyberte disk, kde je software instalován (nejspíše C:)
 • vyberte adresář, kde je software instalován
 • při standardní instalaci jsou to adresáře : Kuchyňka - DATAX\KUCH / Fakturace Alexo - DATAX\ALEXO / Pokladna - DATAX\POKLADNA / Majetek - DATAX\MAJETEK / Drobnosti - DATAX\DHM / Knihovna - DATAX\KNIHOVNA / Skartace - DATAX\SKARTACE / bourání - DATAX\BOURANI
 • najeďte na soubor CONFIG.FP a stiskněte pravé tlačítko myši
 • vyberte volbu Otevřít a následně zvolte - Vybrat program ze seznamu - vyberte Poznámkový blok
 • a změňte na řádku, kde je napsáno POINT = "."
 • tečku za čárku, takže po vaší opravě bude řádek vypadat takto: POINT = ","
 • při opuštění okna (x) se Windows dotáží: Chcete změny uložit?, vy odpovězte Ano
Opravu provádějte, když nebude náš software v provozu. Až jej znovu spustíte, program už bude správně reagovat na desetinou tečku (generující čárku) na numerické klávesnici.

a jak se to bude do budoucna?

V nejbližší opravné verzi, kterou budeme k určitému software posílat, bude změna "tečky" za "čárku" už proveditelná v software příslušnou volbou v nabídce NASTAV.

Alexo Staniševský Zavřít