začátek stránky 1.1.2003software Knihovna - výpůjčky

Eviduje knihy, mapy, CD, videokazety, učební pomůcky atp. od jejich pořízení přes výpůjčky až k vyřazení. Jednodušší a přehlednější už to bý nemůže. cena    termíny    kalendář    verze    vazba

jak přenést evidenci na nový počítač
verze 1.07
 • evidence pořízení, půjčování a vracení titulů (knih, map, tiskovin, CD-ROM, videokazet atp.)
 • zápis a pořízení (nakoupení) nového nebo dokoupení existujícího titulu
 • výpůjčka - subjektem výpůjčky je vždy odpovědný pracovník a volitelně třída a učební obor
 • návratka do knihovny je samostatně evidována na pracovníka, který fyzicky tituly evidované na jednotlivé subjekty vrátil
 • lze provést selektivní převod vypůjčených titulů a množství z jednoho pracovníka na jiného
 • celkový stav přijatých minus stav vypůjčených a vyřazených se rovná aktuálnímu stavu knihovny
 • množství vyřazovaného titulu je limitováno aktuálním stavem knihovny
 • z evidovaných titulů lze vybírat, vyhledávat v nich údaje, sumarizovat, třídit je a následně prezentovat a tisknout
 • navíc si uživatel může sestavit své vlastní sestavy, které si uloží a později je může využít
 • i pro nezkušeného uživatele - neustálé vedení, nabízení, upozorňování a podsouvání vhodných řešení
 • na PC s Win95, Win98, Win2000, WinNT, WinXP, Win7(32bit)

začátek stránky od 2002podrobnější popis KNIHOVNY

můžete si stáhnout stručný popis (8 str.) ve formátu DOC(55kB) nebo RTF(91kB)

evidované tituly

 • evidence pořízení a půjčování titulů (knih, map, tiskovin, CD-ROM, videokazet, atp.)
 • povinné údaje:
  • Evidenční číslo titulu - XXZZZ (XX=číslo logické skupiny, ZZZ = poř.číslo v rámci log.sk. program jej přiděluje automaticky 00001-99999
  • Logická skupiny (číselník = např. 11-matematika, 12-český jazyk .. 21-beletrie, 22-cestopisy ... 50-mapy ... 61-vycpaniny atp.)
  • Titul (název titulu)
  • Množství (přijímané množství)
  • Datum zařazení (datum,ke kterému byl titul zařazen dd/mm/rrrr)
  • Knihovník (jméno pracovníka v knihovně )
  • Datum zápisu (datum z počítače dd/mm/rrrr) automaticky
 • nepovinné údaje:
  • inventární číslo
  • podtitul-téma ( název podtitulu-tématu)
  • autor (jméno autora)
  • cena za jednotku (cena jednoho titulu)
  • cena celkem (množství * cena za kus)
  • doklad o zařazení (zařazovací doklad = např. faktura)
  • druh-kód zařazení (číselník druhů = např. nákup, dar atp.)
  • dodavatel (název-jméno dodavatele)
  • vydavatel (název-jméno vydavatele)
  • vydání (pořadové číslo vydání)
  • rok vydání (rok, kdy byl titul vydán)
  • počet stran (počet stran titulu)
  • popis ( poznámka k titulu 6 x 72 znaků)

příjem titulu

 • zápis a pořízení nového titulu (příjem) nebo dokoupení existujícího (doplnění)
 • Číslo příjmu (pořadové číslo zápisu příjmu = 1-99999 = automaticky)
 • Typ příjmu (příjem titulu nebo doplnění = automaticky)

výpůjčka a návratka

 • subjektem výpůjčky je vždy odpovědný pracovník a volitelně třída a učební obor
 • součástí výpůjčky jsou : datum výpůjčky a údaje o titulech a vypůjčeném množství jednotlivých titulů
 • návratka do knihovny je samostatně evidována na pracovníka, který fyzicky tituly evidované na jednotlivé subjekty vrátil
 • jedna návratka může obsahovat určitá množství vrácených titulů od různých subjektů, tj. pracovníků, resp. tříd, oborů
 • lze provést selektivní převod vypůjčených titulů a množství z jednoho pracovníka na jiného

stav knihovny

 • celkový stav přijatých minus stav vypůjčených a vyřazených se rovná aktuálnímu stavu knihovny
 • množství vyřazovaného titulu je limitováno aktuálním stavem knihovny

prohlížení, výběry, četnosti, tisky

 • z evidovaných titulů lze vybírat, vyhledávat v nich údaje, sumarizovat, třídit je a následně prezentovat a tisknout
 • systém nabídek a funkčních kláves umožňuje nastavení libovolného výběru pro prezentaci, přepínání mezi kartovým a řádkovým zobrazením
 • program eviduje všechny provedené změny, které pak také dokáže prezentovat, sumarizovat, vybírat a tisknout
 • navíc si uživatel může sestavit své vlastní sestavy, které si uloží a později je může využít

uživatelské sestavy

Uživatel může definovat své vlastní sestavy a tabulky. Postupně zadává:
 • které z evidovaných údajů chce v sestavě prezentovat
 • kolik znaků z té, které položky chce prezentovat (je-li to možné, jsou mu nabízeny alternativy : např. název 5 - 40 znaků)
 • pořadí údajů v sestavě (zleva doprava)
 • případně může změnit záhlaví (popis položek - např. místo NAZEV - Popis majetku)
 • případné zvýraznění údajů při tisku (tučný tisk)
 • způsob setřídění prezentovaných majetků (například podle ceny)
 • jak se mají údaje prezentovat - zda jen prostý výpis či výpis+ sumář
 • je-li sumář - pak za který (které) údaj se provádí
 • uloženou sestavu může uživatel kdykoliv znovu vyvolat a prezentovat díky ní aktuální stav dat
Zavřít